Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


Mobilus ryšys - pavojus ateičiai

       2007 metais  susirgau kraujo vėžiu- limfoma. Kaime, kur aš gyvenu, vėžiu susirgo 10% gyventojų.  Kilo  įtarimas, kad tai sukėlė per žemai ir per arti pastatyti mobilaus ryšio siųstuvai, todėl nuo to laiko domiuosi mikrobangų spinduliuotės poveikiu sveikatai, seku pasaulinę informaciją šia tema.

       Ir taip pamažu ėmiau suprasti su kuo susiduriame, kodėl žmonės to pavojaus nesupranta. JIE NEŽINO, negirdi mokslo žmonių įspėjimų, jie reklamos įtikinti, kad telefonai yra saugūs.

       Mobilaus ryšio skleidžiama  elektromagnetinė tarša išplito nepastebimai  (kaip ir pas mus, kai nė mažiausio dėmesio nekreipėme, kai šalia mūsų namų tuos siųstuvus montavo, o dar  po metų net pati pasirašiau žemės nuomos- 400m nuo namų- mobilaus ryšio bokšto statybai, sutartį. Laimė, ji jau baigiasi, ir jokie milijonai neprivers jos pratęsti nė dienai), mikrobangų antklode uždengė miestus ir gyvenvietes, tūkstančius, o neretai ir milijonus kartų daugiau pakeitė ikimobilinės eros natūralų radiacinį foną, tačiau mes už tai gavome tokį patogų ryšį?

      Bet ar žinome kainą, kurią už tai mokame, ir mokės mūsų palikuonys? Mokslininkų teigimu- brangiausiu turtu- savo ir savo vaikų sveikata. Matydama savo auginamų gyvūnų auglius, nevaisingumą, kuris ypač pasireiškia sekančiose kartose, bijau dėl  vaikų, augančių su mobiliaisiais telefonais kišenėse, nešiojamais kompiuteriais ant kelių, ateities. Tėvai piktintųsi, jei jų vaikams reikėtų sėdėti prirūkytoje ar automobilių dujomis užterštose patalpose, jie piktintųsi ir darytų spaudimą, nes tai seniai žinomi pavojai, tačiau nesuvokdami pavojaus perka mobiliuosius telefonus net pradinukams. Jie nežino, kad iš esmės - pagal išspinduliuojamą emisiją -  mobilusis telefonas prilygsta ar net gali viršyti iš mikrobangų krosnelės į išorę prasiskverbiančią mikrobangų spinduliuotę, nežino, kad daug klasėje naudojamų telefonų sukuria elektrosmogą, tapatų tam, kuris yra netoli mobilaus ryšio siųstuvų.

       Tik iš nežinojimo žmonės savo butuose statosi nuolatinės mikrobangų spinduliuotės šaltinius - fiksuoto ryšio belaidžius telefonus, kurie, kaip rodo matavimai, atstumu iki metro gali viršyti dabar galiojančias leistinos spinduliuotės normas mobilaus ryšio siųstuvams, pasijungia bevielio ryšio įrangą Wi-Fi maršrutizatorius, vaikų priežiūrai naudoja  belaidžius monitorius.

       Žmonės nežino, kad prieš paleidžiant mobiliuosius telefonus į masinę prekybą jiems nebuvo atlikta JOKIŲ saugumo tyrimų, buvo TIK KROSNELĖMS atlikti tyrimai, ir patiems telefonams iki šiol galioja tas pats saugos standartas kaip ir mikrobangų krosnelėms. Jei naujai sukurtas telefonas šią normą (mikrobangų krosnelių emisijos į išorę!!!) viršyja, į jo instrukciją įrašomas perspėjimas- laikyti 15 ar 25 mm atstumu (iPhone, BlackBerry). Bet krosnelių prie smegenų niekas nededa, todėl krosnelių poveikio smegenims niekas niekada netyrė! Tokie tyrimai TIK dabar daromi, visi mobiliųjų telefonų naudotojai dalyvauja pačiame didžiausiame žmonijos istorijoje eksperimente.

Visa ši technologija vystoma remiantis klaidinga prielaida, kad yra tik šiluminis poveikis, kai nuo spinduliuotės kyla audinių temperatūra, atmetant  biologinį ilgalaikės spinduliuotės poveikį, kuris nė kiek nesiskiria nuo jonizuojančios spinduliuotės poveikio.

       Į šią technologiją įvairiose šalyse yra investuoti milijardai, vyriausybės už didžiulius pinigus parduoda licencijas dažniams (o iš tiesų leidimus teršti mūsų aplinką), mes džiaugiamės patogiu ryšiu. Tačiau pasirodo, kad žaidžiame su labai pavojingais dalykais.

       Labai ilgai tas pavojus buvo neigiamas, Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) vis skelbdavo raminamus pranešimus apie tai, kad vis dar trūksta įrodymų dėl šios technologijos keliamo pavojaus. Ir visai nesvarbu, kad tais įrodymais tampa nuo bevielio ryšio patogumų nepagydomai susirgę žmonės. Vaikų iki 15 metų dažniausių mirties priežasčių tarpe įvairiose „mobilizuotose“ šalyse lyderiauja smegenų augliai, ir dažniausiai tai piktybiškiausios gliomos, po kurių diagnozavimo gyventi lieka suskaityti mėnesiai.

       Dabar pagaliau išaušo diena, kai tų įrodymų jau pagaliau pakanka- radijo bangų spinduliuotė pripažinta „galimu kancerogenu“ ir įrašoma į  Tarptautinės vėžio tyrimo agentūros (IARC)  2B galimų kancerogenų sąrašą, kurį be kita ko „puošia“ DDT, švinas, automobilių išmetamosios dujos. Kokią įtaką šio sprendimo atsiradimui padarė  IARC ekspertų vadovo Anders Ahlbom, mobilaus ryšio telekomunikacijų lobisto Gunnar Ahlbom brolio, pašalinimas iš posto prieš pat šios agentūros darbo susirinkimą, mes galime tik spėlioti. Beje, ponas  Anders Ahlbom taip pat jau 12 metų darbuojasi ekspertu  ICNIRP organizacijoje, o šia organizacija  remiasi mūsų SAM.

       Dar gegužės pradžioje gautame  Sveikatos apsaugos ministro R.Šukio pasirašytame rašte teigiama:

       Cituoju: „Manome, kad mokyklos vadovas kartu su mokyklos taryba, [...] gali ne tik neleisti įrengti ant mokyklos pastato ar mokyklos teritorijoje radiotechninių objektų, bet ir mokyklos taisyklėse esant būtinybei (tėvų pageidavimas, mokymosi proceso reikalavimai, psichologinės priežastys) taikyti draudimą naudoti mokykloje bevielio interneto įrangą, nustatyti reikalavimą mokiniams išjungti mobiliuosius telefonus ir (ar) informuoti moksleivius apie saugų naudojimąsi mobiliaisiais telefonais“

       Šis sakinys rodo, kad  Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) purtosi pareigos parengti rekomendacijas dėl  vaikų apsaugos nuo nejonizuojančios spinduliuotės, skleidžiamos daugiausiai bevielio ryšio, ir perkelia tą pareigą  visiškai neinformuotiems apie šį pavojų tėvams ir mokytojams. Negana to, jau kelinti metai SAM priiminėja sveiku  protu nesuprantamus sprendimus dėl šios technologijos, ir, užuot griežtinusi kontrolę, kaip to jau prieš keletą metų ėmė reikalauti Europos parlamentas, paleido vadeles visai: kovo mėnesį patvirtino HN 80:2011, kuriose nebelieka operatoriams jokių anksčiau buvusių apribojimų: reikalavimo turėti higienos pasus, nurodymų, kur galima ar negalima statyti radiotechninius objektus. DABAR GALIMA STATYTI BET KUR (jei tik pavyksta susitarti su objekto, ant kurio keliami siųstuvai, savininku). Vienintelis apribojimas- neviršyti 10 µW/cm2  kas 1000 kartų viršyja mokslininkų reikalaujamą priimti saugos normą 0,01µW/cm2 (BioInitiative Report), ar 0,017µW/cm2  (Seletuno pareiškimas) .

       Kai kurių atliktų tyrimų duomenimis, žmogaus organizmas į elektrosmogą reaguoja taip pat kaip į elektromagnetines bangas iš saulės- regimą šviesą- ir jų veikiamas sumažina melatonino, svarbaus miego hormono, mūsų antivėžinės apsaugos, gamybą. Todėl tai tikrai gali būti  depresijos, nemigos ar dabartinio vėžio bumo priežastimi. Lietuva pirmauja pagal mobilaus ryšio plėtrą ir taip pat pirmauja pagal savižudybių skaičių. Kiek jų yra pakeisto aplinkos elektromagnetinio fono sutrikdytos melatonino- seratonino pusiausvyros pasekmė? Vaikai, ir ne tik, gi miega po pagalviais pasidėję mobiliuosius telefonus. Antidepresantų, migdomųjų vaistų pardavimas, ypač jauniems iki 20 m. žmonėms koreliuoja su mobiliojo ryšio plėtra. Tad būtina vengti savo aplinkoje  bet kokios dirbtinės kilmės spinduliuotės nuolatinio poveikio. 

        Jei jau ministerija „nusiplove rankas“, vaikais turime pasirūpinti patys, tėvai turi reikalauti, kad mokyklose būtų priimti draudimai mobilių telefonų ir bevielio interneto naudojimui, patys vengti juos naudoti  šalia vaikų. Visi- ir vaikai ir mokytojai-  privalo išjungti mobiliuosius telefonus mokyklos teritorijoje, ir vėl įjungti tik už jos ribų, taip būtų išvengta pasyvaus vienas kito švitinimo.

Kaip egzistuoja pasyvus rūkymas, taip egzistuoja ir pasyvus švitinimas, kai kažkas naudojasi bevielio ryšio įranga, aplink jį 1-2 metrai susidaro padidėjusio elektromagnetinio lauko zona, veikianti visus esančius joje. Kiekviena į telefoną atėjusi žinutė, skambutis- spinduliuotės pliūpsnis. Ir tai- telefonui esant kišenėje, prie kūno?

       Matydama, kaip Sveikatos apsaugos ministerija iš pat pradžių stojo operatorių pusėn ir ėmė tik skelbti raminamą informaciją, priiminėti  bizniui  reikalingus įstatymus, ignoruoti  pavienių žmonių skundus, kreipiausi  į JDJ vadovą K.Čilinską, kad imtų ginti mūsų  teises į sveiką aplinką. Tačiau atsakymas buvo: tik susivienyję žmonės gali patys save apginti. Taip atėjau į šią organizaciją ir mes mėginome įtakoti SAM priimamus sprendimus, tačiau ministrai vieną po kito pasirašinėja įsakymus, suteikiančius operatoriams neribotą laisvę mus švitinti. Per mažai žmonių suprantančių apie šitą pavojų, mes nevieningi. Ir tik todėl ponai gali pardavinėti mūsų sveikatą.

      Mes ir toliau negalime tikėtis, kad SAM prisimins pagrindinę savo pareigą - imsis saugoti mūsų ar mūsų vaikų sveikatą. Biznieriai remia partijas, partijos ar jų vadovai pasirašinėja  bizniui reikalingus įstatymus ir HN.

       Prisiminkime K.Čilinsko žodžius „Taip vadinama kapitalistinė laisvosios rinkos sistema tuo ir skiriasi nuo sovietinės, kad čia viskas turi būti piliečių rankose, jie turi kontroliuoti situaciją.IR KIEK PILIEČIAI SUGEBA TAI PADARYTI, TIEK JIE IR TURI TEISIŲ .. Priešingu atveju, suveikia paprastas egoizmo dėsnis: kiek piliečiai leidžiasi apiplėšiami oligarchinių monopolijų, tiek iš jų ir atimama. Monopolijos numaus paskutines kelnes paprastiems piliečiams ir verslininkams, JEIGU ZMONES NEPROTESTUOS! Jeigu ir toliau žmonės bus tokie nuolankūs, su viskuo susitaikantys, jei neprotestuos, tai jie, praktiškai, bus pasmerkti mirčiai, kadangi monopolijų godumas yra beribis. O tas ribas gali nustatyti tiktai VIENINGAI SUKILĘ, PROTESTUOJANTYS piliečiai." „

       Tad kviečiu įvairias organizacijas, pavienius žmones vienytis, kad apsaugoti mūsų ateitį- vaikus ir anūkus. Radijo dažnių spinduliuotės poveikio pripažinimas kancerogenu ir tik ką paskelbtas Europos tarybos parlamentinės asamblėjos nutarimas dėl elektromagnetinių  laukų duoda mums svertus, kuriais veikdami mes galime pakeisti dabar esančią padėtį. Tačiau tiems svertams pajudinti reikalinga didelė jėga, turime susivienyti! Pagalvokime: kam daugiau rūpi mūsų vaikai ar anūkai. Kiekvienas pasakykime sau: KAS, JEI NE AŠ!

       Pridedu savo  apšvitintų gyvūnų antros kartos palikuonių nuotraukas. Ar taip panašiai atrodys  mūsų anūkai?  Ar tada, kai jau viską žinosime apie šią technologiją, žmonijai nebus per vėlu? Ar dar bus kelias sugrįžti? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Pagrindinės atsargumo taisyklės, kurios padės sumažinti spinduliuotę naudojantis mobiliuoju telefonu:
1. Apsiribokite tik būtinais skambučiais ir stenkitės, kad pokalbiai būtų kuo trumpesni. Naudokite laisvų rankų laidinę įrangą, kurios dėka galėsite laikyti savo mobilųjį telefoną toliau nuo kūno – tokiu būdu sumažinsite spinduliuotės poveikį. Naudokite telefono garsiakalbį.

2. Nesinešiokite mobiliojo telefono tiesiogiai prie kūno, net ir tada, kai telefonas būna budėjimo režime. Nesinaudokite telefonu mažesniu nei vieno metro atstumu nuo kito žmogaus – taip sumažinsite  pasyvios spinduliuotės poveikį aplinkiniams. Spinduliuotė visą laiką sklinda naršant mobiliuoju telefonu internete.

3. Jeigu esate jaunesni nei 15 m. amžiaus, mobiliojo telefono apskritai nederėtų naudoti, nes jūs vis dar augate. Kadangi vaikų ir paauglių svoris yra mažesnis, spinduliuotė daro didesnę žalą, ypač smegenims, susilpnėja kraujo-smegenų barjeras, taip pat didesnis poveikis tenka reprodukciniams organams/kiaušidėms ir t.t. Jei būtina pasinaudoti telefonu- siųskite tekstinius pranešimus.

4. Mobiliųjų telefonų nederėtų naudoti vyresnio amžiaus, prastesnės ar silpnos sveikatos žmonėms (kadangi dėl spinduliuotės organizmas papildomai susilpnės). Taip pat mobiliųjų telefonų neturėtų naudoti nėščios moterys. Mikrobangų spinduliuotę gerai sugeria amniotinis skystis, kuriame vystosi embrionas ir, vėliau, vaisius. Taip pat nėščiosios turi vengti “pasyvaus” apšvitinimo iš greta mobiliaisiais telefonais besinaudojančių žmonių, vengti ilgalaikio mikrobangų poveikio iš Wi-Fi, belaidžių DECT telefonų, mobilaus ryšio siųstuvų.

5. Mobiliuoju telefonu naudokitės tik optimaliomis signalo priėmimo sąlygomis. Nesinaudokite mobiliuoju telefonu uždarose erdvėse, pavyzdžiui, lifte, rūsyje, požeminėje stotyje, namelyje-autopriekaboje ir t.t. Visais šiais atvejais signalas yra žymiai stipresnis, todėl ir spinduliuotė bus žymiai intensyvesnė.

6. Nenaudokite mobiliojo telefono, kai esate važiuojančioje transporto priemonėje, pavyzdžiui, traukinyje, autobuse ir t.t., kadangi mobiliojo telefono antena nuolatos ieškos gero ryšio ir dėl to sustiprės telefono spinduliuotė. Lipdami į transporto priemonę, atjunkite telefoną iš tinklo, nes važiuojant telefonas nuolat “gaudo ryšį”, persijunginėja tarp stočių, taip skleisdamas spinduliuotę.

7. Nenaudokite mobiliojo telefono, kai esate automobilyje (net ir tuo atveju, jeigu automobilis stovi vietoje). Uždara metalo aplinka lemia „Faradėjaus narvo“ efektą, kuris maksimaliai padidina kenksmingą spinduliuotės poveikį, nuo kurio nukenčia ne tik asmuo, kuris naudojasi mobiliuoju telefonu, bet ir kiti keleiviai, ypač vaikai. Todėl prieš naudojantis mobiliuoju telefonu būtina išlipti iš automobilio.

8. Naktį nelaikykite įjungto mobiliojo telefono greta lovos, nes net  budėjimo režime  jis kontaktuoja su artimiausiai esančio mobiliojo ryšio antena ir reguliariai skleidžia spinduliuotę.

9. Geriausia, jeigu pasirinksite mobilųjį telefoną, kurio SAR (specifinė sugerties sparta) yra mažiausia. Šis rodiklis nurodo, kiek intensyvi mikrobangų spinduliuotė veikia žmogaus audinius, tačiau šis standartas paremtas tik šiluminiu poveikiu ir visiškai neatsižvelgiama į biologinį. Taip pat rekomenduojama rinktis mobilųjį telefoną su išorine antena – nepaisant to, kad šie telefonai yra mažiau madingi ir šiuolaikiškai atrodantys, tačiau bekryptė antena siunčia signalus maksimaliai efektyviai ir todėl jai prireikia silpnesnio signalo, nei integruotajai antenai. Šiuo atveju rinkitės ne stilingumą, o mažesnio kenksmingumo sveikatai faktorių.

10. Naudoti mobiliuosius telefonus turėtų vengti visi, kurie galvoje arba ant galvos turi metalinius implantus, amalgamines dantų plombas ir dantų tiltelius, metalo plokšteles, varžtus, veržtukus, taip pat kūno papuošalus, auskarus ar akinius metaliniais rėmeliais. Tas pats principas galioja žmonėms, kurie naudojasi vaikštynėmis, vežimėliais su ratukais arba metaliniais ramentais – jeigu nesinaudosite mobiliaisiais telefonais, galėsite išvengti spinduliuotės atspindžių, sustiprėjimo, rezonanso, pasyvios pakartotinės emisijos ir t. t. reiškinių.

11. Naudokite apsaugines priemones, kurios padės apsisaugoti nuo išorinės spinduliuotės, naudokite spinduliuotės nepraleidžiančias medžiagas ir dangas, metalinės folijos sienų apmušalus, spinduliuotei nelaidžius dažus ir t.t. Naudokitės visomis priemonėmis, kurios yra pagrįstai laikomos patikimomis ir efektyviomis. Tačiau tokiose apsaugotose patalpose reikia vengti naudoti bevielį ryšį dėl signalo iš telefono stiprėjimo ir atspindžių. Nepasitikėkite įvairiais ant telefono klijuojamais lipdukais ar kortelėmis - tokia apsauga neegzistuoja.

12. Kiek įmanoma daugiau reikalų tvarkykite naudodami laidinį telefoną. Reikalaukite jo iš darbdavio, jei darbo metu jums reikia daug naudotis telefonu.

       Mes dar  per mažai  žinome apie mobiliųjų telefonų keliamą pavojų ir ateityje, gal būt, reikės papildyti šį sąrašą naujomis taisyklėmis.

       Persiųskite šį laišką vieni kitiems, nes tik žinojimas gali padėti apsisaugoti ir apsaugoti savo vaikus.

 

Pagarbiai,

Genovaitė Šunokienė

ndjsveikata@gmail.com

Tel. Nr.  8 445 44464

 

 

 

 

Susiję:

Kaip apsisaugoti nuo nematomo priešo

 

 

Komentarai

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas