Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


Vienos apgaulės istorija arba pasaulinis atšilimas

http://www.protect-the-arctic.com        Ar jūs tikrai tikite masinėse informacijos priemonėse ar kitur skleidžiama teorija, kad antropogeniniai veiksniai žemėje gali sukelti klimato pasikeitimą? Ar jūs nepervertinate mažo žmogaus įtakos tokiai didžiulei planetai, kuri turi savo gyvenimo dėsnius ir savarankišką vystymosi istoriją?

       Dokumentiniame filme „Vienos apgaulės istorija arba pasaulinis atšilimas“ (2009 m.), kuris sukurtas pagal britų režisieriaus Martino Darkino (Martin Darkin) filmą „Pasaulinio atšilimo didžioji apgavystė“ (The Great Global Warming Swindle) pateikiami įtikinami faktai, kad klimatas keičiasi nepriklausomai nuo žmonijos veiklos, ir kas  bei kokiu tikslu sugalvojo mitą apie žmogaus sukeltą pasaulinį atšilimą.

       Per visą žemės istoriją buvo atšilimo ir atšalimo laikotarpiai, kada didžioji planetos dalis buvo arba apaugusi atogrąžų miškais, arba padengta didžiuliais ledynais, ir kai buvo daug šilčiau arba daug šalčiau nei yra dabar. Klimatas žemėje keitėsi nepriklausomai nuo žmogaus. Stebėjimų duomenys rodo, kad XIX amžiuje pasibaigė pats šalčiausias periodas šiuolaikinėje istorijoje. Jis vadinamas „mažojo ledynmečio periodu“. Taip pat prieš tai buvo periodas, kai temperatūra buvo aukštesnė negu yra dabar. Šį laikotarpį klimatologai vadina „viduramžių atšilimu“.

       Pagrindinis pasaulinio atšilimo teorijos skleidėjas yra Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change). Ši tarptautinė valdininkų grupė samdo mokslininkus, norėdama gauti tokias išvadas, kokių jai reikia.

       2007 m. IPCC kartu su buvusiu JAV viceprezidentu Al Goru buvo skirta Nobelio taikos premija. Už ką? Už visą pasaulį gąsdinančiasneįtikėtinasprognozes: Golfo srovės išnykimas sukels katastrofą, vasarą temperatūra gali pakilti iki 50 laipsnių, 2020 metais trečdalis Rusijos teritorijos taps netinkama gyvenimui ir t.t.

       Vienas iš pagrindinių Rusijos klimatologų, profesorius Klimenkas pastoviai gauna IPCC ataskaitas. Mokslininkas su ironija pastebi, kad šiandieninės JTO komisijos prognozės skiriasi nuo jos dešimties metų senumo prognozių. Tai yra unikali organizacija, apie kurios veiklą galima pasakyti, kad kas keletą metų paaiškėja, jog ankstesnė jos prognozė buvo klaidinga.

       Pasaulinio atšilimo dėl žmogaus veiklos teorija teigia, kad pagrindinė problema yra anglies dioksidas. Tuo tarpu per paskutinius 150 metų planetos temperatūra padidėjo tik keletą dešimtųjų Celsijaus laipsnių. Bet keisčiausia, kad atšilimas prasidėjo dar gerokai prieš automobilių ir lėktuvų atsiradimą. Labiausiai atšilo iki 1940 metų, kai atmosfera beveik nebuvo teršiama. O po Antrojo pasaulinio karo, kai pagal teoriją temperatūra turėjo didėti, ji atvirkščiai, mažėjo. Viso pramoninio bumo po karo laikotarpiu temperatūra krito ir nustojo mažėti būtent tada, kai prasidėjo 8 –ojo dešimtmečio ekonominė krizė. Šie faktai paneigia pasaulinio atšilimo teoriją.

       Pasak Vinipego universiteto klimatologijos profesoriaus Timo Bolo, „metai iš metų tvirtina, kad atšilimas eina paskui CO2 augimą. Tačiau visi moksliniai duomenys, visi ledo tyrimų duomenys rodo atvirkščiai, ir tūkstančiai mokslininkų tai puikiai žino. Ir išvis, visa ta teorija apie žmogaus veiksnį pasauliniame atšilime – paprasčiausiai klaida“.

       Teorija apie šiltnamio efektą sukeliančias dujas teigia, kad pirmiausia turi įšilti atmosfera, ten tos dujos kaupiasi. Šiltnamio efektas pasireiškia taip: saulės spinduliai eina į žemę, ir jeigu nebūtų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tai saulės šiluma sugrįžtų atgal į kosmosą. Tačiau šios dujos sulaiko saulės spindulius, atsispindėjusius nuo žemės paviršiaus. Pagal visus klimato modelius turėtų būti taip: jeigu dėl atšilimo kaltos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, tai šilčiau turėtų būti aukštai.

       Profesorius Džonas Kristis, atsakingas už temperatūros matavimą žemėje. 1991 metais NASA jį apdovanojo už išskirtinius pasiekimus. 1996 metais JAV meteorologų bendruomenė jam paskyrė premiją „Už klimato matavimų galimybių praplėtimą“. Mokslininkas papasakojo, kad daugelyje mūsų planetos rajonų oras neįkaista tiek, kiek įkaista žemės paviršius. Temperatūros augimas troposferoje visiškai neatitinka klimato modelių, kurie sukonstruoti pagal šiltnamio efektą sukeliančių dujų teoriją, prognozių.

       Šie duomenys verčia manyti, kad šiandieninis atšilimas vyksta ne dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Šiuolaikinis planetos atšilimas įvyko ne toje vietoje ir ne tuo laiku. Kaip rodo moksliniai stebėjimai, daugiausia jis vyko amžiaus pradžioje ir paviršiuje, o tai prieštarauja žmogaus veiksnio teorijai.

       Daugelis emocingą filmą „Nepatogi tiesa“ apie buvusį viceprezidentą Albertą Gorą priima už gryną pinigą ir tiki, kad tai yra įrodymas, jog žmonija kalta dėl pasaulinio klimato atšilimo. Pralaimėjęs rinkimus, Goras atrado puikų būdą, kaip atgauti pasaulio bendruomenės dėmesį. Jo argumentai remiasi daugelio amžių ledo gręžimais ir tyrimais Rusijos Arkties stotyje „Vostok“. Goras pareiškė, kad atrastas tiesioginis ryšys tarp anglies dioksido ir temperatūros.

       Otavos universiteto profesorius Ianas Klarkas, kuris yra vienas iš pagrindinių paleoklimatologų, kuris tyrinėja Arkties ledynus ir nagrinėja šimtų tūkstančių metų žemės klimato istoriją. Jis iš tikrųjų atrado ryšį tarp temperatūros ir CO2, tačiau tas ryšys atvirkščias. „Senovės laikais temperatūra tikrai augo, kai mažėjo žemyno apledėjimas. Kylant temperatūrai, kyla ir CO2 lygis. Be to, anglies dioksido dujos atsilieka 800 metų“. Tai yra CO2 negali sukelti temperatūros pokyčių, jis pats yra temperatūros kitimo rezultatas.

       Tačiau kokiu būdu temperatūros pakilimas padidina CO2 koncentraciją? Atsakymas - pasaulio vandenynas – pagrindinė anglies dioksido talpykla, kuri kasmet į atmosferą išmeta 80 gigatonų anglies dioksido. Žmogaus veiklos 7 megatonai atrodo labai skurdžiai. Londono universiteto biogeografijos profesorius Filipas Stotas sako: „Net mokiniai žino, kad vandenynas ir atmosfera keičiasi anglies dioksidu. Jeigu įšildyti vandens paviršių, tai prasidės aktyvus CO2išmetimas ir atvirkščiai, jeigu atšaldyti vandenyną, tai jis pradės CO2 sugerti“.

       Kad CO2 turi įtakos klimato kitimui, paneigia nauji duomenys gauti iš palydovų, meteorologinių balionų, Arkties ledynų tyrinėjimai ir temperatūros žemėje istoriniai tyrinėjimai. Tačiau jeigu ne anglies dioksido dujos sukelia klimato atšilimą, tai tada kas? Tai saulė. Ir visa žmonijos energija, palyginus su galinga saulės energija, yra niekas.

       9-o dešimtmečio pabaigoje geliofizikas Pirsas Korbinas nusprendė išbandyti visiškai naują oro prognozavimo būdą. Jo prognozės buvo daug tikslesnės nei įvairių valstybių meteorologijos biurų. Spauda jį pavadino supermeteorologu. Jo prognozių tikslumo paslaptis – saulės aktyvumo duomenys. „Ilgalaikės orų prognozės pagal saulę idėja kilo po to, kai buvo ištirtos saulės dėmės, - pasakoja mokslininkas.- Vėliau aš supratau, kad saulę galima puikiai panaudoti prognozavimui...“

       Saulės dėmės – tai galingi magnetiniai laukai, atsirandantys esant padidintam saulės aktyvumui. Daugelį amžių astronomai skaičiuodavo saulės dėmes ir manydavo, kad kuo daugiau dėmių, tuo šilčiau. Britų astronomas Edvardas Monderas pastebėjo, kad „mažojo ledynmečio laikotarpiu“ saulė dėmių neturėjo. Tai buvo saulės neaktyvumo laikotarpis.

       Tačiau Korbinas nėra vienintelis, kuris klimato pokyčius susiejo su saulės aktyvumu.1991metais Danijos Metereologijos universiteto geriausi mokslininkai nusprendė surinkti visą informaciją apie XX amžiaus saulės dėmes ir palyginti su klimato pasikeitimais. Tarp saulės aktyvumo ir temperatūros jie atrado tiesioginį ryšį. Saulės aktyvumas sparčiai augo iki 1940 metų, mažėjo iki 8–o dešimtmečio, o po to vėl augo.

       Po to Danijos universiteto vadovas, profesorius E.Kristensenas ir jo kolegos tyrinėjo  400metų astronominius duomenis, norėdami palyginti saulės aktyvumą su temperatūros svyravimais. Ir vėl jie atrado glaudų ryšį. Tapo akivaizdu, kad būtent saulė, o ne dujos ar kas kita, turi didžiausią įtaką klimato kitimui.

       2005 metais Harvardo astrofizikas oficialiame JAV geofizikų sąjungos žurnale paskelbė grafiką, kurio duomenys rodo, kad temperatūros pokyčiai Arktyje per paskutinius 100 metų ir CO2 kitimai per tą laikotarpį vienas su kitu nelabai susiję. Tuo tarpu saulės aktyvumo svyravimų grafikas per tą laikotarpį yra glaudžiai susijęs su ledynų duomenimis ir Arkties temperatūromis. Iš čia seka išvada, kad saulė keičia klimatą, o CO2 tik viso to pasekmė.

       10 –ame dešimtmetyje paprasti žmonės buvo gąsdinami ozono skylėmis. Tada dėl to apkaltino freono dujas. Jų kiekis atmosferoje yra nereikšmingas, bet niekam tas nerūpėjo. JAV šaldytuvų gamintojai, kurie nenaudojo freono, pasinaudojo šia idėja. Dezodorantų gamintojai pradėjo karą prieš konkurentus, gaminančius purškiamus balionėlius. Dėl to, Europos freono gamintojai pralaimėjo, o pirkėjai buvo priversti pakeisti visus šaldytuvus ir dezodorantus į brangesnius.  

      O ozono skylės pradėjo mažėti savaime. Paaiškėjo, kad jos visą laiką tai auga, tai mažėja priklausomai nuo saulės aktyvumo, ir visai nepriklauso nuo žmonių dezodorantų. Bet jeigu yra kvailių tikinčių priešingai, tai atsiranda ir gudruolių tuo pasinaudojančių, ir iš to susikraunančių kapitalą.

       Kai 10 –ojo dešimtmečio viduryje ozono skylių teorija tapo nebereikalinga, daugeliui aplinkosaugininkų ir klimatologų kilo grėsmė prarasti darbą. Todėl jiems teko surasti naują baubą. Nuo 8 –ojo dešimtmečio klimato mokslas pastoviai gąsdino žmoniją. Prieš ozono skyles buvo „pasaulinio atšalimo teorija“. 8 –ame dešimtmetyje švedų mokslininkas Bergas Boulingas pirmas pradėjo teigti, kad žmonijos gaminamas CO2 gali sušildyti planetą.

       Tada mokslininkams tai atrodė, kaip fantazija. Tačiau jų nuomonę pakeitė du dalykai. Pirmas, temperatūra pradėjo augti, antras, Didžiosios Britanijos šachtininkai pradėjo streikuoti ir Margaret Tečer (Margaret Thatcher)energetika tapo politine problema. Pasak lordo Lousono Blebsko, kuris užėmė energetikos ministro postą, Tečer „buvo susidomėjusi branduolinės energetikos diegimu, ją domino energetinė nepriklausomybė. Ji netikėjo nei anglimi, nei nafta ir manė, kad reikia atomo. Todėl ji atkreipė dėmesį į pasaulinio atšilimo problemą. Ji nusprendė, kad tai gali tapti stipriu argumentu branduolinės energetikos naudai“.

       Naidželas Kalderis tuo metu buvo vyriausiu žurnalo "New Scientist"redaktoriumi. Jis prisimena, kaip Margaret Tečer kreipėsi į mokslininkus: “Štai jums pinigai, kad jūs įrodytumėte pasaulinio atšilimo teoriją”. “Žinoma, jie paėmė pinigus ir viską įrodė,- pasakoja žurnalistas. – Dalyvaujant politikams pinigai pradėjo tekėti upe būtent ta kryptimi: tyrinėjimai, mokslo centrai. Viskas pradėjo augti, kaip sniego gniužulas. Jie pradėjo tyrinėti klimatą, tačiau konkrečia kryptimi, o būtent: įrodinėti temperatūros priklausomybę nuo CO2, tai yra nuo žmogaus veiklos“.

       10 –ame dešimtmetyje pasaulinio atšilimo dėl žmogaus veiklos problema iš paprasčiausios teorijos apie klimatą išaugo į didelio masto politinę kampaniją. Ši kampanija įgijo milžinišką žiniasklaidos dėmesį, o svarbiausia – valstybinį finansavimą. Didžiuliai pinigai išleisti kompiuterinių modelių sukurimui. Jie turėjo prognozuoti klimato pasikeitimus. Tačiau jie yra netikslūs, kadangi sukurti remiantis teorija, kad klimato pokyčių priežastis yra CO2, todėl ir gaunami iškreipti rezultatai.

       Dabar kaltinti žmoniją dėl kiekvieno uragano, audros ar pasaulinio atšilimo tapo norma. Meteorologijos profesorius Ričardas Lindzenas tvirtina, kad tam nėra įrorymų: „Tai gryna propaganda. Bet kurioje meteorologijos knygoje jūs surasite, kad pagrindinė tokių nelaimių priežastis yra temperatūrų atogrąžuose ir poliuose skirtumas. Ir mes žinome, kad atšilus tas skirtumas sumažės, todėl bus mažiau gamtinių kataklizmų, bus mažiau audrų. Tačiau mums kiekvieną dieną sako priešingai“.

       Informacinėse naujienose kalbama, kad net mažiausias temperatūros pakitimas sukelia katastrofas. Pavyzdžiui, ledynų tirpimą. Mokslininkams tokios kalbos juokingos. JTO Klimato kaitos komisijos profesorius Džonas Kristis tvirtina: „Mes turime daugiau kaip tūkstančio metų senumo temperatūros duomenis Grenlandijoje. Ten buvo daug šilčiau, tačiau ledynų tirpimas tada nesukėlė jokios katastrofos“. Maskvos energetikos instituto Pasaulinių energetikos problemų laboratorijos vedėjas, profesorius Klimenkas sako, kad „nėra jokių požymių to, kad ledo kiekis Antarktidos ledyne mažėja, be to, pasaulinio atšilimo fone jūrų, kurios supa Antarktidą, ledingumas per paskutinį dešimtmetį išaugo.

       Pagrindinio Arkties tyrimų centro Aliaskoje vadovas, profesorius Siūnas-Ičis Akasofas tvirtina, kad poliarinės kepurės visą laiką tai natūraliu būdu auga, tai sumažėja. „Žurnalistai visą laiką gąsdina didžiulių ledynų, kurie atitrūksta nuo krantų, vaizdais. Tačiau tai visada buvo. Paprasčiausiai esant palydovams mes sužinome apie tai ir platiname per televizorių, ir tai priimama, kaip naujiena“, - sako profesorius.

       Dar vienas baubas – atšilimas sukels tropinių ligų, kurias perneš vabzdžiai toliau į šiaurę, plitimą, pavyzdžiui, maliariją. Pastero universiteto Paryžiuje profesorius Polas Raiteris, kuris pasaulyje žinomas, kaip maliarijos ir kitų ligų, kurias platina vabzdžiai, ekspertas, teigia: „Moskitai ne tropikų vabzdžiai, iš tiesų jų daugiausia yra Arktyje. O pati baisiausia maliarijos epidemija buvo Tarybų Sąjungoje 3 –ame dešimtmetyje. 13 mln. susirgusių, 600 tūkst. mirusių. Baisi katastrofa pasiekė poliarinį ratą. Šalies šiaurėje, Archangelske buvo užregistruota 13 tūkst. susirgimų maliarija atvejų ir 10 tūkst. mirčių. Tai ne atogrąžų liga”.

       Senas pasaulinio atšilimo idėjos priešininkas, Rusijos Mokslų akademijos narys –korespondentas Andrejus Kapica pasakoja, kad jo kolega ir JAV Nacionalinės mokslų akademijos vadovas profesorius Zeitcas, po darbo klimato kaitos komitete, apkaltino komitetą dėl cenzūros ir nepatogių išvadų nuslėpimo. Jis rašo: „Ši ataskaita visai ne ta versija, kurią patvirtino mokslininkai, parašę originalą. Mažiausiai 15 pagrindinių momentų iš ataskaitos buvo išimti. Tame tarpe pasisakymai apie tai, kad nėra jokių įrodymų, kad šiltnamio egfektą sukeliančių dujų padidėjimas gali sukelti klimato pokyčius. Taip pat nėra jokių patvirtinančių mokslinių įrodymų, kad klimato kitimas susijęs su žmogaus veikla“.

       Aplinkos apsaugos judėjimas – tai politinis judėjimas. Dabar tie žmonės pasauliniu mastu turi didžiulę įtaką. Visi politikai jų bijo. Nesvarbu ar tu kairysis, centristas ar dešinysis, tu vistiek privalai atsižvelgti į aplinkosaugininkų reikalavimus. Vakarų valstybių vyriausybės, išskyrus pagrindinius aplinkos teršėjus JAV ir Kiniją, spaudžiamos „žaliųjų“ pasirašė Kioto protokolą, kuris apriboja gamybą išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse. Kokios protokolo veikimo pasekmės. Afrikoje yra anglies, naftos, tačiau aplinkosaugininkai pasisako prieš šių pigių žaliavų naudojimą elektros gamybai ir agituoja už saulės ir vėjo energijos naudojimą. Kioto protokolas tapo kliūtimi vystytis pramonei besivystančiose šalyse.

       Okeanologijos instituto laboratorijos vadovas, profesorius Sergejus Gulevas teigia, kad Kioto protokolas - „pirmiausia, ekonominis dokumentas, o ne klimato“, jo atsiradimas buvo inicijuotas „politinių ir ekonominių interesų visumos“. Susitarimą dėl CO2 išmetimų pasirašė politikai. Kai tas vyko, niekas neįsiklausė į mokslininkus, kurie kalbėjo, kad šio protokolo vykdymas neturės įtakos klimatui. Mes visi tapome apgavystės ir propagandos aukomis tų, kurie kovoja už dėmesį ir finansavimą tų, kurie nenori, kad besivystančios valstybės kada nors pasiektų gerą pramoninį išsivystymą.

Panaudota www.1tv.ru portalo medžiaga

 

„The Great Global Warming Swindle“

 

       2009 metais hakeriai įsilaužė į Rytų Anglijos universiteto, kuris užsiima klimato kaitos problemomis, serverius ir internete paviešimo tris tūkstančius dokumentų bei elektroninių laiškų. Šie britų mokslininkų susirašinėjimai su NASA darbuotojais ir JAV universitetų mokslininkais atskleidė tai, kad pasaulinio atšilimo problema buvo paprasčiausiai apgavystė.

        Iš tų susirašinėjimų ypač reikšmingas ir įdomus buvo 1999 metų profesoriaus Filo Džonso (Phil Jones), kuris vadovavo to universiteto Klimato tyrimo centrui (Climate Research Unit), laiškas. Jame profesorius rašė, kad padarė vieną triuką, padidino kiekvieno periodo per paskutinius 20 metų nuo 1981 metų temperatūrą, siekdamas nuslėpti jos kritimo faktą.

       Klimato tyrėjai susirašinėjimuose diskutavo, ką jiems reikėtų paskelbti mokslo žurnaluose, kad išsaugotų klimato kitimo mitą. Be to, jie darė spaudimą mokslo leidiniams, kad jie neviešintų kitų mokslininkų tyrimų, kurių rezultatai jiems netiko.

       Apie tai 2009 metais savo laidoje papasakojo žurnalistas Aleksas Džonsas. Žurnalistas atskleidė kam reikalingas anglies dioksido mokestis, ir kas juos naudosis.

       Neseniai vėl hakeriai (kalbama, kad abu įsilaužimus įvykdė rusų hakeriai) įsilaužė į Rytų Anglijos universiteto serverį. Tai įvyko prieš kasmetinę JTO konferenciją, prasidėjusią Pietų Afrikos Respublikoje (PAR), Durbane lapkričio 28 d. ir skirtą klimato kaitos klausimams.

       Hakerių pateiktas archyvas, kuris turi 5000 laiškų, yra neprieinamas, rinkmena turi pavadinimą „FOIA 2011 – Background and Context” ir jame parašyta: “Vienas doleris gali išgelbėti gyvybę, - atvirkščiai taip pat turi būti vykdoma. Skurdas – mirties bausmė. Valstybės iki 2030 metų turi investuoti 37 mlrd. dolerių į energetikos technologijas, kad stabilizuotų šiltnamio efektą sukeliančias dujų išmetimus iki priimtino lygio“. Universiteto atstovai sako, pateiktos frazės ištrauktos iš mokslininkų susirašinėjimo konteksto.

       Universiteto vadovybė teigia, kad nėra priežasčių manyti, jog dabar įvyko duomenų pagrobimos ir teigia, kad tai gali būti 2009 metų duomenys, kurie buvo laikomi tam, kad būtent dabar suduoti smūgį tarptautinėms deryboms klimato klausimu.


       Dar vienas dokumentinis filmas „Global Warming Doomsday Called Off“, CBC (Kanada), sukurtas 2004 metais, kuriame kalbama, kad CO2 nėra pasaulinio atšilimo priežastis.

2011-12-04

 

 

Susiję:

Mes- planetos gelbėtojai

Komentarai

Kanada pasitraukė iš Kioto,

Kanada pasitraukė iš Kioto, gal bus sužlugdyta ta nesąmonė.

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas