Doleris ir karas

       JAV dolerį jau daug kartų laidojo, bet jis vis dar gyvas. Breton Vudso pinigų sistemos žlugimo išvakarėse dolerio dalis pasaulio valiutų atsargose artėjo prie 80% (1970 m. – 77,2%; 1972 m. – 78,6%). Po to, perėjus prie Jamaikos pinigų sistemos, ji pamažu mažėjo ir 1995 metais pasiekė žemiausią lygį - 59,0%. Esant finansinės globalizacijos bangai doleris vėl sustiprėjo (1999-2001 m. jo dalis pasiekė 70-71%), bet po to dolerio lyginamasis svoris tarptautinėse valiutų atsargose vėl sumažėjo – iki žemiau kaip 61% lygio 2014 metais. Nepaisant to, tai yra daugiau nei 1995metų rodiklis.

       Pagal Tarptautinių atsiskaitymų banko duomenis, 2010 metų balandyje dolerio dalis operacijose tarptautinėje valiutų rinkoje buvo 84,9%, tai 2013 metų balandyje ji išaugo iki 87. Palyginimui: per tą patį laikotarpį euro dalis krito nuo 39,1 iki 33,4%. Į akis krenta disproporcija tarp dolerio padėties pasaulio finansuose ir JAV padėties pasaulio ekonomikoje. Šiandien JAV dalis pasaulio BVP yra maždaug 20%. Pagal BVP dydį Kinija jau pralenkė JAV (skaičiuojant pagal valiutų perkamosios galios paritetą), bet juanio dalis pasaulio valiutų rinkos operacijose 2013 metų balandyje buvo tik 2,2%. Tikslių duomenų apie juanio dalį pasaulio valiutų atsargose nėra, bet ekspertų vertinimai rodo, kad ji šiek tiek didesnė už 1%.

       Šios disproporcijos labai primena XIX a. pabaigos – ХХa. pradžios pasaulinę ekonomikos  panoramą. Tais laikais įvyko pasaulio ekonomikos lyderių persigrupavimas. Pagal pramonės ir žemės ūkio produkcijos dydį į pirmą vietą išėjo Jungtinės Valstijos. Pagal kai kurias pozicijas į antrą vietą pradėjo išeiti Vokietija. O Didžioji Britanija, kuri XIX a. didžiąją dalį turėjo „pasaulio dirbtuvės“ statusą, pradėjo ristis į trečią vietą pasaulyje. Tuo pačiu Didžiosios Britanijos svaras sterlingų, kaip ir anksčiau, liko pasauline valiuta, kuri vykdė rezervinės priemonės ir tarptautinių atsiskaitymų priemonės funkcijas. Štai pasaulio atsargų pagal valiutų rūšis struktūra Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse, 1913 metais (%): svaras sterlingų - – 47; Prancūzijos frankas – 30; Vokietijos markė – 16; JAV doleris – 2; kitos valiutos – 5 (Officer, Lawrence H. „Between the Dollar-Sterling Gold Points: Exchange Rates, Parity, and Market Behavior“. Cambridge: Cambridge University Press, 1996). Kaip matome, JAV dolerio dalis buvo labai nereikšminga. Disproporcija tarp JAV ekonominio išsivystymo ir dolerio pozicijų pasaulio finansų sistemoje buvo maždaug tokia pati, kaip šiandien disproporcija yra tarp Kinijos ekonominio išsivystymo ir juanio padėties.

       Pasaulio bankininkams, kurie pastatė ant dolerio, prieš šimtą metų buvo reikalingas pasaulinis karas, kad doleris galėtų užimti vietą po saule. 1913 metais JAV Kongresas, spaudžiamas „pinigų maišų“, balsavo už Federalinės rezervų sistemos sukūrimą, kuri 1914 metais pradėjo leisti dolerį, kaip JAV bendrą valiutą, o po pusmečio prasidėjo pasaulinis karas. Karas pakeitė pagrindinių didžiųjų valstybių jėgų ir jų valiutų santykį. 1928 metais pasaulinių valiutų atsargų pasiskirstymas atrodė taip (%): svaras sterlingų – 77; JAV doleris – 21; Prancūzijos frankas – 2. (Officer, Lawrence H.). Tai yra svaras sterlingų, nepaisant smarkaus Didžiosios Britanijos ekonomikos susilpnėjimo, ne tik nesusilpnino savo padėties, bet netgi papildomai sustiprėjo. JAV doleris gerokai padidino savo lyginamąjį svorį lyginant su 1913 metais ir užtikrintai užėmė antrą vietą. Kitos valiutos – konkurentės išėjo iš distancijos. Siekiant galutinai nugalėti Didžiosios Britanijos svarą sterlingų, FED šeimininkams teko parengti ir organizuoti dar vieną pasaulinį karą, po kurio doleris buvo prilygintas auksui ir iš esmės tapo vienintele pasauline valiuta.   

                                                              * * *

       Šiuo metu formaliai dolerio padėtis pasaulyje yra nebloga, bet Federalinės rezervų sistemos pagrindinių akcininkų negali netrikdyti tai, kad disproporcija tarp JAV BVP ir dolerio padėties didėja. Doleris tampa vis labiau nestabiliu. Norint keletas didelių valstybių gali koordinuoti savo pastangas, suvienyti išteklius, pradėti dolerio atsargų nusimetimą ir sužlugdyti dolerį. Bet FED šeimininkų jėga tame, kad jie visada mokėjo aktyviai veikti. Štai ir dabar yra daug požymių, kad jie imasi praktinių žingsnių dolerio apsaugai ir pirmiausia didelio karo parengimui. Tokio karo sukėlimui „pinigų savininkai“ (FED spausdinimo mašinos savininkai) turi keletą priežasčių.

       1.Spausdinimo mašinos savininkams reikia palaikyti savo produkcijos paklausą ir kainą. Savanoriškas „bėgimas paskui dolerį“ Europoje pasibaigė daugiau kaip prieš pusę amžiaus. Racionalių ekonomikos paskatų įsigyti dolerius pasaulyje nesimato. Juk dolerių masė, išeinanti iš FED spausdinimo mašinos, šiandien daug kartų viršija viską, kas sukuriama JAV ekonomikoje. O JAV aukso atsargos, nors ir didžiausios pasaulyje (daugiau kaip 8000 t), padengia tik „žaliųjų“ visos masės procento dalis. Lieka viena: visam pasauliui primesti „prekę“, kurią gamina Federalinis rezervas, jėga. Šiandien vienintelis dolerio užtikrinimas yra JAV Ginkluotosios pajėgos, kurių pagrindinė funkcija yra garantuoti paklausos „žaliajam popieriui“ palaikymą. Jungtinėse Valstijose klasikinis karinis pramoninis kompleksas (KPK) jau seniai transformavosi į karinį bankinį kompleksą (KBK).

       Po Breton Vudso pinigų sistemos žlugimo į jos vietą atėjo Jamaikos pinigų sistema, kuri  yra naftos dolerio sistema, nes 8 –ame dešimtmetyje įvyko dolerio pririšimas prie juodojo aukso (naftą pradėjo pardavinėti tik už dolerius). Nafta iki šiol išlieka dolerio sistemos pagrindu. Nors šiandien Amerika jau beveik nepriklauso nuo naftos importo, bet ji kontroliuoja naftą išgaunančias valstybes. Kontrolės tikslas yra neleisti juodojo aukso prekyboje pereiti prie kitų, nei doleris, valiutų. Dėl to esant reikalui Vašingtonas imasi karinių veiksmų naftos išgavimo regionuose. Pirmiausia, Artimuosiuose ir Viduriniuose Rytuose. Muamaras Kadafis buvo nuverstas ir žiauriai nužudytas dėl to, kad iš pradžių atsiskaitymuose už naftą nuo dolerio perėjo prie euro, o po to planavo pereiti prie auksinio dinaro.

       2. Kai JAV doleris pradeda kristi, Amerika įtraukia visus svertus silpnėjančio dolerio sustiprinimui (politinių situacijų įvairiose pasaulio dalyse destabilizavimo operacijos; pilietiniai ir regioniniai karai). Šiuo požiūriu Amerika, nepaisant jos didėjančios ekonomikos degradacijos, tampa dirbtine „stabilumo sala“. Kapitalai iš įvairių pasaulio kampelių pradeda eiti į Ameriką, padidindami „žaliojo popieriaus“ kursą. Kam Amerikai reikalingas aukštas dolerio kursas? Atsakyti yra nesunku.

       Pirmiausia, JAV gauna pigaus importo galimybę, kuris užtikrina vidaus vartojimą. Spausdinimo mašina kartu su pervertintu JAV piniginio vieneto kursu yra ideali sąlyga valstybės -parazito egzistavimui. 

       Antra, padedant brangiam doleriui, Amerika (tiksliau FED savininkai) gauna galimybę  visame pasaulyje pigiai supirkti gamtos išteklius, įmones, nekilnojamą turtą, kitą turtą. Susiklosčiusi dolerio sistema FED savininkams bus reikalinga iki tol, kol visas pasaulis nepereis į jų kontrolę.

       3.„Pinigų savininkams“ (FED pagrindiniams savininkams) gali būti reikalinga ne tik regioninė, bet ir pasaulinė destabilizacija, tai yra pasaulinis karas. Toks destabilizavimas gali sunaikinti arba mažiausiai susilpninti visas potencialias Amerikos konkurentes. Vašingtonui (tiksliau Federaliniam rezervui) reikalingas tik monocentrinis pasaulio modelis. Be didelio karo šio modelio nepastatysi. Pasaulinis karas leis išspręsti daugelį Amerikos ekonomikos problemų, kurios artimiausiu metu gresia tapti kritinėmis.  

       Pavyzdžiui, 2013 metų pabaigoje JAV valstybės skola jau buvo 104,5%. O štai Europoje, kuri jau keletą metų išgyvena skolų krizę, šis rodiklis yra mažesnis. 2013 metų pabaigoje euro zonos šalių rodiklis buvo lygus 92,6%. Ne mažiau aktuali Vašingtonui yra užsienio skolos problema. 2014 metų rugpjūtyje šios skolos santykinis lygis pasiekė 107% BVP. Skolų tvarkymui tenka išleisti vis didesnę pajamų dalį. Šiandien JAV biudžeto išlaidose valstybės skolos procentai nėra dideli (apie 7%), bet juk ir palūkanų normos JAV ekonomikoje dėl kiekybinio palengvinimo (QE) programos buvo grynai simbolinės. QE programa nutraukiama, išlaidos valstybės ir visų kitų skolų tvarkymui smarkiai išauga. Esant tokiai situacijai JAV valdantieji sluoksniai tikriausiai prisimena šimto metų senumo istoriją. Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse Amerika užėmė jau pirmą vietą pagal pramonės gamybą, bet tuo pačiu turėjo didžiulę užsienio skolą (pirmiausia, Didžiajai Britanijai). Pirmasis pasaulinis karas kardinaliai pakeitė situaciją. JAV tapo stambiausia tarptautine kreditore. Tuo pačiu metu jos pagrindinės sąjungininkės kare – Didžioji Britanija ir Prancūzija – tapo stambiausiomis Amerikos skolininkėmis. Pagal Antrojo karo rezultatus Amerika sukaupė 70%pasaulio aukso atsargų (be Sovietų Sąjungos). Toks JAV sustiprėjimas ir leido legalizuoti dolerio, kaip pasaulinės valiutos, padėtį (tarptautinės konferencijos Breton Vudse 1944 metais sprendimai).

       Tuo atveju, jeigu JAV sugebės tapti trečiojo pasaulinio karo vienintele beneficiare (naudos gavėja), senų skolų problema išnyks savaime. Tada Vašingtonas galės vienašališkai iš savo balanso nurašyti kitų valstybių skolas,  savo nuožiūra nustatydama, kurios valstybės yra „kaltos“ dėl karo. „Kaltų“ valstybių piniginiai reikalavimai Amerikai anuliuojami pagal apibrėžimą, būtent taip elgėsi Antantės šalys Vokietijos atžvilgiu 1919 metų Paryžiaus taikos konferencijoje. Be to, Amerika, kaip laimėtoja, galės „kaltoms“ valstybėms paskirti reparacijas ir kontribucijas. Panašiai, kaip tai padarė Antantės šalys toje pačioje konferencijoje Paryžiuje 1919 metais.

                                                              * * *

       Trečiasis pasaulinis karas iš esmės bus kitoks nei pasauliui iki šiol buvo žinoma. Jis prasidės be oficialaus paskelbimo. Ir nors mes iki galo to dar nesuvokiame, bet karas greičiausiai jau prasidėjo. Panaudojant samdinius (privačias karines kompanijas), pasiremiant penkta kolona atskirų valstybių viduje, aktyviai panaudojant „maidano” technologijas, įtraukiant Vašingtono kontroliuojamą žiniasklaidą, paskelbiant ekonomines sankcijas ir t.t. Šis nepaskelbtas karas vykdomas su kovos prieš terorizmą, „radikalų islamą“, „Rusijos agresiją“, žmogaus teisių pažeidimą ir t.t., ir pan. vėliava.    

       Tokio nepaskelbto pasaulinio karo metu „pinigų savininkai“ (FED akcininkai) spręs susikaupusias dolerio problemas. Pavyzdžiui, su kovos prieš terorizmą ir „nešvarius pinigus“ vėliava JAV gali įvykdyti „pinigų reformą“. Jos esmė labai paprasta. FED išleidžia naujus dolerius ir organizuoja jų mainus į seną „žaliąją masę“. Be to, senų dolerių pateikėjai turi pateikti patikimus jų kilmės teisėtumo įrodymus. Kontrolės filtrai gali būti tokie griežti, kad senų dolerių liūto dalis nepraeis „egzamino“ ir pavirs į šiukšles. Taip bus pašalinta „dolerio lubų“, kurios slegia dėdę Semą, problema. Tačiau JAV ir tas variantas yra neidealus – viso pasaulio vienkartinis apvogimas kitas valstybes gali pastūmėti tarptautiniuose atsiskaitymuose naudoti savo nacionalines valiutas, sukurti regionines valiutas, visiškai atsisakyti dolerio.

       Todėl trečiajame nepaskelbtame pasauliniame kare gali būti panaudoti ir kiti ekonominiai metodai. Pavyzdžiui, nepaisant to, kad „žalioji masė“ užpildė visą pasaulį, dolerio perkamoji galia prekių rinkose yra pakankamai didelė. Jokios hiperinfliacijos grėsmės nesimato. Viskas labai paprasta. Spausdinimo mašinos visos produkcijos liūto dalis eina į finansų rinkas. Tačiau yra 101 būdas sumažinti arba net visiškai likviduoti tas pačias finansų rinkas. Tada visa „žalioji masė“ plūstelės į prekių rinkas. Kils hiperinfliacija, prilyginama tai, kurią patyrė Veimaro respublika ХХ amžiaus 3 –ojo dešimtmečio pradžioje. Geriausiu atveju iš dabartinio dolerio perkamosios galios liks 1%.Katastrofa?  Kaip pažiūrėsi. Juk tokiu atveju trilijonų dolerių turėtojų visame pasaulyje rankose liks vien tik šiukšlės. Tik Kinijos oficialiosios tarptautinės atsargos jau viršijo 4trilijonus dolerių, be to, „žaliajam popieriui“ tenka mažiausiai 1/3. Po to Amerika vykdo pinigų reformą ir įveda naują visavertį dolerį. Maždaug prieš penkerius metus buvo aktyviai svarstoma tokios „pinigų reformos“ galimo vykdymo problema, tik vietoje naujo dolerio tada pranašavo piniginį vienetą, kurio pavadinimas „amero“. Buvo manoma, kad tai bus trijų valstybių –JAV, Kanados ir Meksikos bendra valiuta. Dolerio pakeitimo į „amero“ variantas dar gali būti reanimuotas, bet iš Vašingtono pareikalaus labai rimto jėgos užtikrinimo. 

        Bet kuriuo atveju tikėtis, kad susilpnės nestabilumas pasaulyje, nereikia. Tas nestabilumas – tai dolerio silpnumo ženklas ir FED spausdinimo mašinos savininkų agonija. Kaip sužeistas žvėris jie kovos iki galo. Jeigu dar neseniai kalbėjo, kad pasaulyje Vašingtonas platina „valdomą chaosą“, tai dabar jau akivaizdu, kad chaosas tampa nevaldomu. Beje, ir pirmieji du pasauliniai karai pasibaigė ne taip, kaip planavo juos pradėję bankininkai.

Valentin‘as Katasonov‘as, 2015-01-17

Šaltinis: Fondsk

 

 

 

Komentarai

Garage underneath the

Garage underneath the [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] second dribbling is toward the start the left side of the body without any slowdown, the footsteps choiceness and fast, soon arrived at the position you want to go. Unlike most pitcher like the midst of gravity down, then struggled to jump to accomplish, the garage action far more concise. Don't waste any time and energy, just jump off the floor, slightly triggered his taking pictures action instantly. "He is not only just about the most pure great scorer, he even gave shot two words to generate the definition, the whole shooting art played any revolutionary role. "The bobcats head scout work Adam - Mr Libby said Treasury.

Table frames in 6 moments and 31 seconds, garage from his breasts slightly next point position held up the ball, the index finger and also middle finger instinct to uncover gaps in the silicone ball center. His arm gently lifted back, remaining his palm the golf ball, but still control involving his fingers. His right arm into all the joints is close in order to 90 degree Angle, through the shoulder to the shoulder, from the elbow to the wrist, from wrist to make reference to, as if a restaurant waiter in carrying some sort of tray.

Glen Davis clippers, 289 - pound before, [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] need to speed up their action inside Treasury, since the childhood to lay a solid foundation for complete to garage in a state, the right arm and shooting can continue perfect posture and durability. And in addition to master hand movements, garage has a precise shot needed yet another factor: enough deep muscle tissue memory. Shooting touch just isn't a proper adjective, any player, able to throw a superb shooting there is yet one secret to all - day after day, year after year training, until a set associated with complex dynamic chain implanted into your muscles. Garage never resist for example monks meditate boring process, it also helped whenever he graduated from high school, eventually grow into an outside leading little-known Davidson college or university NCAA elite last seven.

"Game changing, there is no time to [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] you approach your own shooting action is correct, " curry claimed, "you can only depend upon their daily at it ground building muscle storage, hit and believe that individuals can. We're so a great deal of practice in training, so as to the game, you can rely on instinct to react. But if it is not in the right way, the game will experience very strange. ".

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11 shoes[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]kyrie 4 shoes[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy outlet[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]soldier 11[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]air max 270[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Soccer Cleats[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas football cleats[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron shoes[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt runner[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]james harden vol 2[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno running shoes[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7 Football Boots[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie shoes 3[/url] [url=http://www.pgshoes.com]pg shoes[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers suede[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie shoes[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]adidas yeezy boost[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]Nike Pegasus 35[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]curry shoes[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Nike CR7 Cleats[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Nike Lebron James Shoes[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche design shoes[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.curryshoes.us]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock sandals[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url]

Throw three points is not the

Throw three points is not the whole garage everyday work, and don't ignore, Stephen curry is your team in assists and also steals, he averaged 6. 7 assists from the regular season, 14 in the league and the playoffs [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] can be averaging 9. 3 assists because league the first! Let's imagine images, 40 minutes per game from the Treasury, attack launched a large number of times, there are always some ball he wasn't within the outside, but the soccer ball inside, attracted a dual... What will happen next? There was a man he can tell you the reply, [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] he called clay : Thompson, from the glowing state warriors, he made this year 211 3-pointers, finished third inside league, and that 211 3-pointers, 68 hails from the assists of Stephen curry.

12-13 time of year to contrast the storage and ray Allen with '05 -' 06 : Allen into 269 3-pointers, and they are the Seattle supersonics. That will year, Allen's 269 regarding 653 three-point shots, chance 41. 2%, as Stephen : 272 of 600 photographs in his Arsenal, often 45. 3%; That year, Alan ball attack build 3 ratio is a lot less than a quarter, compared along with 38. 6% in repository; That year, Allen's assists the amount 3. 7, less compared to the Treasury for three allows. So the outline, the image associated with an alternative 3-pointers hand straight down the garage outline: he not merely completed the sharpshooter background, his teammates for his or her creation of free-throw prospects into; He will also look for opportunities as well, through the ball breakthrough, stopped for no aids 3-pointer of shots. Furthermore, he also can pass assists, "create" another pitcher - clay - Thompson! Besides can catch vote, may also urgent stopped, can produce more opportunities to others, this star, unique! I'm [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] afraid, just use "striker" two words are actually unable to define Stephen curry, also have to be in with the "great" rhetoric.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno shoes[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein underwear[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]air max 270[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Nike Lebron James Shoes[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd shoes[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7 Football Boots[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]adidas ultra boost uncaged[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie 3 shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry basketball shoes[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]nike kobe shoes[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Cristiano Ronaldo CR7[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]Nike lebron soldier 11[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron shoes[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy outlet[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]nike kyrie 4[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]james harden vol 2[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.airforce-1.us]air force 1[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Football Cleats[/url] [url=http://www.airjordan32.us]jordan 32[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]adidas ultra boost[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.kyrie3.us]kyrie 3[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]ultra boost 4.0[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]adidas yeezy boost[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]pegasus 35[/url] [url=http://www.airmax270.us]nike air max 270[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron james shoes[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.pgshoes.com]paul george shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url]

Shed, 26, is one kd shoes on

Shed, 26, is one kd shoes on the largest child, dell : garage in 2002, his / her dad announced over of sixteen years of career, finally paid 40. 2% on threes survey card. From a incredibly young age, Stephen across the shooting learned how to shoot on the feet of the learn, when dad refused for taking him to the hornets training, Stephen will be pursed oral cavity, not because can't go to see those big-name players, the old you happen to be, but because he also desire to be with my dad, to apply his shot.

At the age of 9, garage is of his own stephen curry shoes amateur league teams of players, only if the coach needs to outside shot collapse for the opponent's zone will possibly be sent. Recalled the oneself, garage proudly said: "when We was a defense authorities, all start from presently there. "

To go time for curry shoes the original text, when the garage near the basketball in midfield, people tend to overlook one of the most important thing: pool golf ball skills. Sonya, thanks to be able to his mother, then a new 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again at the same time, she was in senior high school played point guard, looking at the volleyball after to the campus of Virginia technical, and meet the car port there's father. "If I dribble towards the coast, I have to settle on to shoot or move, it's my limit. "Dell explained, "people started for Stephen impression is all he is able to beautiful posture hit pictures, but before becoming a striker, he already was an improved control player, people usually ignore it. After his or her dribble shot, is I the most beautiful moments. Thanks to the mother. ".

Tag: kyrie irving shoes nike epic react adidas eqt vans shoes curry 5 kobe shoes adidas boost kobe 10 kyrie irving jersey kyrie shoes kobe 11 kyrie irving shoes Nike lebron soldier 11 curry 4 Nike Football Cleats lebron 15 john wall shoes lebron james shoes curry 5 kd 11 shoes ultra boost 4.0 vibram shoes kyrie 4 Lebron Shoes Nike CR7 Cleats nike mercurial kevin durant jersey yeezy shoes kyrie 4 halloween kyrie irving jersey michael jordan shoes kd 11 nike vapormax shoes kyrie 1 curry 5 jordan retro kobe bryant jersey adidas nmd runner kyrie 4 harden vol 2 Lebron soldier 11 adidas zx flux kyrie shoes 3 adidas ultra boost nike sock racer nike zoom vaporfly elite stephen curry jersey stephen curry shoes air jordan shoes kyrie 3 adidas soccer cleats kyrie 4 halloween kyire 3 kyrie 3 kyrie 4 asics gel kayano 23 nike free lebron soldier 10 kyrie 2 calvin klein underwear under armour shoes pg shoes nike huarache curry 2 nike air more uptempo kyrie 4 confetti puma rihanna creepers velvet nike kyrie 4 nike hyperdunk jordan 32 nike vapormax kyrie irving shoes kyrie 2 shoes adidas iniki puma fenty slides adidas yeezy stephen curry basketball shoes air max 90 curry 5 kevin durant shoes ultra boost 3.0 mizuno running shoes birkenstock sandals nike epic react kyrie 4 puma fenty

Half-court finished,stephen

Half-court finished,stephen curry shoes the garage 12 things and 4 rebounds 6 aids, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 provides the upper hand slightly. But as knight defeat within the second half, even his / her one-on-one hit his points. In this series, OuWenBen really should have certain advantages in counterpoint, much like the finals last year, because season of Christmas competitions, with their strong personal fortunes turned.

But today the warriors from the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen curry shoes to find the rhythm. Actually, today quite often was clay - Thompson Adept Owen, although Owen hit a dead facing him, but clay height reach or up to a point, limits the Owen's assault. In only a few times in the face of single singled out inside his Arsenal, although Owen offers good performance, but also it's hard an extra chance for a knight.

Total play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists inside Treasury, 6 of 11 three-point kevin durant shoes photos. 24 points and 3 rebounds, a couple of assists, Owen has scored 17 points in the first half, he scored seven points inside second half. Facing the big four in the mighty, and only Eileen Owen in one-on-one earn garage have chances, but today's garage to try and do better.

Tag: kyrie irving shoes nike air more uptempo curry 5 shoes kyrie 2 shoes Nike Lebron James Shoes kobe 11 air jordan 32 vans shoes nike zoom vaporfly elite kobe 10 lebron 14 shoes adidas iniki Nike Soccer Cleats kyrie 4 ultra boost adidas kobe bryant jersey paul george shoes yeezy shoes nike kyrie 4 curry 2 adidas ultra boost 4 puma suede kyrie shoes 3 nike free nike vapormax adidas crazy explosive curry shoes puma fenty slides nike pg 2 Nike Pegasus 35 puma fenty air max 270 nike hyperdunk kyrie 1 kd shoes kd 11 lebron james shoes kyrie 2 kd 10 adidas eqt kyrie irving shoes kyrie irving basketball shoes nike air max 97 kyrie 4 Nike CR7 air jordan shoes adidas yeezy outlet vibram fivefingers lebron shoes lebron soldier 10 kyrie 4 nike air presto curry 5 kyire 3 nike vapormax john wall shoes adidas porsche shoes jordan retro curry 5 lebron soldier 10 kyrie 4 halloween kobe shoes kyrie irving jersey kyrie 4 halloween lebron 15 hand spinner lebron 14 shoes kyrie shoes stephen curry basketball shoes kyrie 4 confetti ultra boost shoes michael jordan shoes air max 270 kyrie 3 asics gel kayano 23 mizuno running shoes curry 4 calvin klein Lebron soldier 11 kobe shoes adidas deerupt runner new era caps kyrie 5 curry shoes adidas yeezy boost lebron 16

After a brought the first

After a brought the first curry shoes ball, a garage at the particular match: each other organized a perfect diamond front, teammate Steve Blake flew to check out up, left the clippers safeguard darren collison (microblogging) the gap between two steps at the rear of their closely, Danny granger is the only defender in pull. This is the car port superior court intuition and which embodies: his shot selection. He seems to recognize the defensive player in the ideas, can predict his or her next move, then strike in advance. "When other people are generally doing gesture, garage within judgment, and the online game, this is Stephen is the best place, in this respect this league may be an awesome experience. Find field space, know the place that the defense space will come about, it is the key from the art of his pictures. Because no matter just how good your shots, a lot more exquisite technology, no place is useless. "ESPN's Brian thorpe, once wrote within his article.

Garage cautiously stephen curry shoes observing the defense, he have reason to be therefore cautious. Before this, the warriors have overlooked 12 goals in 13 shots in the past, is now 33 for you to 37 behind the clippers, disturbed from the right leg muscle pressure of garage after only one of 4. For storage area himself, this ball is essential: before a season, he hit a record in NBA history having 272 grains of a few points, if again founded three points today, his three points shock as to hit number will go beyond 200 mark. So that library can be the sixth in a row has at the very least two season hit 200 grains of three players, at the same occasion, still can have about three points to continuous hit game streak keep 54 games - it'll be the warriors team history record.

"I like everything kevin durant shoes in connection with the shooting, " garage once said in an interview, "but with the most especially in perfect give posture. When your body's in good rhythm, from standing in the feet on the floor, his hands to complete a go, all series of joint actions will likely be calm and smooth, similar to waves. It's a fantastic feeling. ".

Tag: kyrie irving shoes kd 11 ultra boost shoes kyrie 4 Nike CR7 Cleats nike hyperdunk nike pg 2 john wall shoes nike kyrie 3 pg shoes nike huarache lebron 15 kyrie irving basketball shoes nike air vapormax vans sk8 hi asics gel kayano 23 nike kyrie shoes stephen curry jersey lebron soldier 10 kyire 3 adidas zx flux kyrie irving jersey stephen curry shoes kd 11 adidas ultra boost curry 5 puma fenty kyrie 4 confetti lebron james shoes nike zoom vaporfly elite nike lebron shoes stephen curry shoes nike air force 1 kyrie irving shoes kyrie irving shoes kyrie 4 halloween hand spinner michael jordan shoes new era caps air max 90 harden vol 2 kevin durant jersey adidas crazy explosive nike air more uptempo lebron soldier 10 kyrie irving jersey jordan retro vibram shoes kyrie 4 adidas nmd runner kyrie 4 halloween adidas eqt puma fenty adidas yeezy boost air jordan shoes Nike Pegasus 35 kyrie 4 air max 270 nike epic react under armour shoes air jordan 32 Lebron Shoes adidas yeezy outlet kd shoes kobe shoes adidas boost kyrie 1 lebron 16 lebron 14 shoes nike free curry 5 kyrie 3 puma fenty kyrie shoes 3 kyrie 4 nike zoom vaporfly kd 10 kyrie 4 kd shoes curry 2 nike epic react flyknit adidas porsche shoes curry 5 nike sock racer kyrie 5 stephen curry shoes

Finals very last season,

Finals very last season, Arsenal's performance kd shoes isn't very ideal, although the data well, but the efficiency is not high, and his back pass error, defensive irvine was built key 3 points have grown to be a "black spots" instant, apparently, in hope that within this to prove himself.

Simply no, after the opening, the three points within the database and didn't struck two shots, on your contrary, the knight about three points would hit many over there. Garage or concentrate on defense, he para such as lebron, Irwin, JR., has become people already, also have got successful prevention.

In moving, did well in this Treasury, the ball to a teammate are fed properly, but Mr Chu in many opportunity attack. 04 seconds left inside first quarter, garage dribble towards the frontcourt, rhythm, but he is confident the take several steps away from the three-point line and it is necessary to make curry shoes techniques, the ball! This can also be the warriors in the very first 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances around the right side of the camp again in a 3 things!

It is worth mentioning which the opening, the garage suitable arm was wearing a new black gear, it is additionally because his right elbow from the game before the old injury carries a relapse, however, with the game, he has to pull off protective devices. Gear, it appears, has affected the deal with, before he took off once i feel much better.

In against lebron James, the defense has been doing very well in the Arsenal, but after he was lebron was a little daughter knocked out, the referee offers stephen curry shoes blown the garage blocking foul, garage on the ground is various, make action to the referee said lebron shoulder.

In breakthrough, garage can be a difficult moves, all sorts of people all the method up his defense, as well as lebron, but Treasury first in many dazzling dribble move Thompson, immediately after air and rival crash cases, the hard in order to score.

Tag: kyrie irving shoes lebron 14 calvin klein underwear Nike Football Cleats birkenstock kyrie irving shoes air max 90 kobe shoes kyrie 3 nike epic react kyrie irving jersey adidas yeezy nike air presto kyrie 1 curry 5 shoes adidas football cleats kyrie 4 under armour shoes adidas eqt stephen curry jersey ultra boost 3.0 nike air max 270 kobe 11 adidas boost curry 2 nike air more uptempo kyrie shoes 3 pegasus 35 nike air max 97 asics gel kayano 23 kevin durant jersey yeezy boost lebron 16 nike zoom vaporfly puma rihanna creepers ultra boost nike mercurial nike air vapormax john wall shoes Cristiano Ronaldo CR7 yeezy shoes Lebron Shoes lebron james shoes curry 4 air force 1 kevin durant shoes lebron james shoes adidas nmd runner vans shoes kyrie 4 halloween kyrie 4 kd shoes kyrie 2 lebron 14 stephen curry shoes kobe bryant jersey curry 5 kobe 10 adidas yeezy outlet puma fenty slides harden vol 2 kobe shoes curry 5 kyrie 4 jordan retro Nike CR7 Cleats michael jordan shoes nike huarache kyrie irving jersey lebron 15 puma fenty birkenstock sandals kyrie irving shoes adidas ultra boost 4 kd 11 puma suede kd 11 curry shoes adidas porsche design kyrie irving shoes kyrie 4 confetti lebron shoes kyire 3 kyrie 4 adidas zx flux new era caps

Half-court complete,stephen

Half-court complete,stephen curry shoes the garage 12 items and 4 rebounds 6 assists, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 contains the upper hand slightly. But as knight defeat in the second half, even the one-on-one hit his items. In this series, OuWenBen really should have certain advantages in counterpoint, such as the finals last year, for the reason that season of Christmas battles, with their strong individual fortunes turned.

But today the warriors from the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen curry shoes to get the rhythm. Actually, today usually was clay - Thompson Adept Owen, although Owen hit a dead looking at him, but clay height reach or up to a point, limits the Owen's attack. In only a few times in the face of single singled out inside his Arsenal, although Owen possesses good performance, but also it's hard to return for a knight.

Entire play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists inside the Treasury, 6 of 11 three-point kd shoes photographs. 24 points and 3 rebounds, a couple of assists, Owen has scored 17 points inside first half, he scored seven points inside second half. Facing the big four in the mighty, and only Eileen Owen in one-on-one get garage have chances, but today's garage to perform better.

Tag: kyrie irving shoes Lebron James Shoes vibram air jordan shoes nike sock racer curry shoes curry 5 nike air vapormax ultra boost 3.0 michael jordan shoes Cristiano Ronaldo CR7 kyrie 4 adidas deerupt air max 270 curry 5 yeezy shoes kyrie 4 halloween nike air max 97 curry 5 shoes kyrie 4 halloween nike pg 2 kd 11 nike hyperdunk air jordan 32 calvin klein stephen curry shoes nike air force 1 jordan retro mizuno running shoes kyrie 2 lebron soldier 10 lebron 14 kyrie irving shoes lebron soldier 11 adidas iniki puma rihanna creepers velvet kyrie 2 shoes kevin durant jersey adidas football cleats lebron soldier 10 kobe bryant jersey stephen curry shoes vans shoes kd shoes kyire 3 kyrie 4 harden vol 2 nike air vapormax puma fenty kyrie irving basketball shoes kyrie 5 stephen curry jersey nike zoom vaporfly kobe 11 nike lebron shoes kobe shoes air max 90 lebron 15 adidas eqt curry 4 shoes pegasus 35 asics gel kayano 23 nike kyrie 3 kyrie 4 confetti nike mercurial adidas zx flux nike epic react kevin durant shoes lebron james shoes vans sk8 hi kyrie 4 kyrie shoes 3 Nike CR7 curry 2 puma fenty birkenstock sandals adidas ultra boost uncaged john wall shoes nike air more uptempo nike epic react nike air max 270 kyrie 4 birkenstock adidas yeezy kd 10 lebron james shoes

Knight's approach clearly,

Knight's approach clearly, today is to be able to cling to garage, don't give him any likelihood, and Kevin durant is always private with defense. But garage or under heavy defensive seek out opportunities, such as encounter stephen curry shoes low, he mobilized, utilize the other fear his border ability garage easily obtained two points.

The last 80 seconds within the first half, durant overlooked shots from outside, the basket three players are usually knights, including Thompson, lebron, therefore, the Treasury rushed into the basket from the extended position, unexpectedly the offensive rebounds inside the knight encirclement! Then this individual points ball durant, that finished scores!

And the second half, knight to defensive strategy looks like it's shaken, they don't have too much double again, help, perhaps surprisingly, JR in 1 upon 1 against Arsenal, and directly put the particular garage was pushed towards ground.

Sure enough, the actual knight defensive shaken curry shoes immediately after scoring started rising throughout his Arsenal, outside his or her 3-pointer by continuous, during those times he was given the opportunity to just like Kevin durant got chance from the first half. After three points inside database is still hit, he this section one bomb within the 14 points.

Today is actually June 1, the time kevin durant shoes would be the international children's day, it seems in the "primary school" is among the holiday today.

Small garage finish I rested the vast majority of holiday to battle, he could be still the contribution to the brilliant stroke, but furthermore pass a 3-pointer by simply Kevin durant. The final 3 minutes, garage off ahead of schedule, because the video game had no suspense.

Tag: kyrie irving shoes puma fenty slides adidas ultra boost uncaged adidas deerupt runner john wall shoes kyrie irving shoes kyrie shoes 3 asics gel kayano 23 stephen curry shoes curry 5 lebron 16 nike air force 1 adidas iniki yeezy boost nike zoom vaporfly adidas ultra boost lebron soldier 10 adidas ultra boost 4 lebron soldier 10 nike pg 2 birkenstock shoes stephen curry jersey curry 5 kd shoes kyrie 1 nike air presto nike free kyrie 2 puma rihanna creepers nike kyrie 3 Nike Football Cleats curry 5 shoes kd shoes stephen curry shoes lebron 14 air jordan shoes puma fenty michael jordan shoes vans shoes kobe shoes air max 270 lebron shoes Nike Pegasus 35 nike air max 97 kyrie 4 halloween curry 4 curry 5 kyrie irving jersey adidas nmd shoes kyrie 4 adidas yeezy outlet adidas crazy explosive new era caps birkenstock under armour shoes mizuno shoes puma fenty kyrie 4 confetti ultra boost 3.0 kobe 11 nike air more uptempo Nike CR7 vibram fivefingers nike zoom vaporfly elite kobe 10 adidas eqt kyrie 4 kyrie irving shoes nike epic react flyknit lebron 14 shoes kyrie irving jersey kyrie irving shoes curry 2 adidas soccer cleats Nike Lebron James Shoes stephen curry shoes hand spinner air max 90 nike huarache kyrie 2 shoes kyrie 4 porsche design shoes jordan retro air max 270 kevin durant jersey yeezy shoes

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas