Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


Lietuvių tautos valstybės atkūrimo vizija

                                                             Įvadas

       Tikrai nepretenduoju į tiesos ar žinojimo monopolį. Visa tai, kas žemiau išdėstyta, gali būti koreguojama, taisoma, tobulinama, keičiama, net atmetama. Gal jau yra geresnė vizija, o gal ir konkreti Lietuvių Tautos valstybės atkūrimo programa, su tinkama ideologija, teisės aktų sistemos ir visos valstybės valdymo sistemos reforma ir atitinkamais konkrečiais projektais. Jei taip, tai puiku. Su didžiausiu malonumu dalyvausiu praktinėje veikloje ją įgyvendinant. Jei ne, tai gal šiame straipsnelyje išsakytos mintys bus naudingos parengiant tokios programos projektą. Su tokia viltimi ir pradedu dėstymą.

       Tiesa, prašau nenustebti, kad vizijoje yra pateikiami etapai, kurie jau praeityje. Tai padaryta specialiai tam, kad įvertintume tą neseną praeitį, o ne užbrauktume ją. Juk be praeities nėra dabarties, o bejų nebūna ir ateities.

 

                                 Galima Tautos valstybės atkūrimo ideologija

       Tauta suvokia idėjos ir materijos vienovę, suteikdama prioritetą idėjoms, įgyvendindama jas. Išnyksta nesutaikoma priešprieša tarp materialistų ir idealistų. Suvokiama dvasinio ir materialaus pasaulių vienovė, jų tarpusavio ryšys ir bendradarbiavimas. Idealistinė ir materialistinė ideologijos susilieja į realistinę minties srovę. Suvokimas, kad idėjos valdo pasaulį, o žmonės tik įgyvendina jas, tampa Tautos daugumos gyvenimo ir veiklos nuostata, pagrindiniu principu. Individai pradeda jausti simpatijos, palankumo jausmą vienas kitam, norą bendrauti ir bendradarbiauti. Išnyksta gyvulinis kovos už būvį principas, kartu su juo ir žiauri konkurencija, kurią pakeičia bendradarbiavimas ir sveikas lenktyniavimas.

       Religija, mokslas, filosofija ir kultūra palaiko ir vysto minėtos ideologijos teiginius.

       Dingsta prieštaravimas tarp mokslo ir religijos. Mokslas paaiškina teisingus religijos teiginius, siūlo pakeisti klaidingas dogmas. Religijos nuostatos keičiasi taip, kad atitiktų žmonijos sąmonės lygį. Religija, mokslas, filosofija ir kultūra ugdo žmogų – asmenybę, suvokiančią jį supančios aplinkos realybę, savo vietą joje, santykį su kitais žmonėmis.

       Tauta suvokia savo vietą kitų Tautų tarpe, supranta, kad Ji ir tik Ji kuria savo valstybę ir yra atsakinga už elito, valdančio valstybę veiksmus. Visa valstybinio reguliavimo sistema, ją valdantis elitas tarnauja Tautai, gina Jos ir kiekvieno piliečio teisėtus interesus

       Tauta suvokia kultūringos politikos reikšmę ir dalyvauja joje. Visiems veiksniems valstybės piliečiams suteikiamos lygios galimybės dalyvauti valstybės valdyme, siekti užimti bet kokio lygio valstybės pareigūno postą. Iš esmės valdžia tampa gražia auka. Dešiniųjų ir kairiųjų vertybės suartėja, išnyksta priešprieša tarp jų, abi pusės stengiasi nustatyti šių vertybių naudojimo optimalią proporciją, atitinkančią laikmečio iššūkiams, maksimaliai užtikrinančią Tautos, Jos valstybės ir piliečių interesų patenkinimą.

 

                              Pirmasis Lietuvių Tautos valstybės atkūrimo etapas

       Pirmasis etapas - tai realios kovos už nepriklausomybę, atsakant į laikmečio iššūkius etapas. Jis prasidėjo 1987 metais pirmuoju viešu Ribentropo – Molotovo sutarties paminėjimu ir baigėsi 1992 metų vasaros pabaigoje, kai po GKČP pučo pralaimėjimo Lietuvos Respublika “ de facto“ ir „de jure“ tapo laisva ir pripažinta daugelio valstybių. Tai Tautos aktyviosios dalies dvasinio – moralinio pakilimo, išreikšto konkrečia pasiaukojančia veikla, siekiant bendro, visų tautiečių ir piliečių trokštamo tikslo, laikotarpis. Elitas , vadovavęs minėtai aktyviosios Tautos dalies veiklai, buvo tikrasis elitas, sugebėjęs įgyvendinti Tautos valią. Deja, tikruoju elitu jį pavadinti galima s ą l y g i n a i, tik išėjimo iš SSSR siekio įgyvendinimu. Visus kitus Tautos norus, išreikštus dvasinio - moralinio pakilimo metu jis, kaip ir aktyvioji tautos dalis užmiršo.

       Šis etapas ganėtinai objektyviai atspindėtas tiek dokumentikoje, tiek grožinėje literatūroje.

 

                                                      Antrasis etapas

       Antrasis etapas prasidėjo pirmaisiais laisvos, nepriklausomos Lietuvos Respublikos Seimo rinkimais 1992 metų rugsėjo mėnesį. Tai didelio Tautos aktyviosios dalies dvasinio – moralinio nuosmukio etapas, kurio rezultatu tapo skęstantis, beveik visiškai nevaldomas Lietuvos valstybės laivas iš kurio, kaip kas galėdamas gelbstisi, net be gelbėjimosi ratų ar liemenių, tikėdamas patekti į geriau valdomą laivą. Nesistebėkime. Tai gyvenimo dėsnis. Po pakilimo ateina nuosmukis. Po laimėjimo, kaip taisyklė, ateina pralaimėjimas. Tą patyrė ir kitos tautos.

       Prisiminkime, kas buvo JAV po J.Vašingtono vadovaujamos išsivadavimo iš britų priespaudos kovos pergalės. Bandė visiškai įsigalėti vergija ir tik Pilietinio karo baigtis ir po jo dar ilgai vykusi kova, pagaliau, buvo apvainikuota pergale. Tik šios pergalės dėka buvo sukurta pilietinė (jokiu būdu ne tautinė), draugiška, patriotiška JAV visuomenė, įgalinusi šią valstybę tapti tuo kuo ji tapo.

       Mums daug lengviau, mes monolitinė tautiniu požiūriu valstybė. Lietuviai sudaro per 80 proc. visų gyventojų, tad objektyvių sąlygų kilti tautinei ar rasinei nesantaikai nėra, aišku, kad nuo kvailumo apraiškų niekas neapsaugotas.

       Antrajam etapui būdingos didžiulės klaidos, ankščiau deklaruotų principų ir siekių išdavystės, tautinės savimonės, etikos ir moralės nuosmukis, padlaižiavimas užsieniečiams ir kitos, individui siekiant asmeninės ar grupinės materialios naudos, negatyvo apraiškos. Tikrosios visuomenės nėra, yra tik atskirų, susvetimėjusių, tarpusavyje nebendraujančių individų suma. Susivienija daug egoistinių grupuočių, pasivadinusių politinėmis partijomis ar visuomeniniais judėjimais, siekiančių įgyvendinti asmeninius, geriausiu atveju, grupinius interesus. Šios politinės partijos nieko bendro su kairiosiomis ar dešiniosiomis politinėmis jėgomis neturi. Vietoj centro jėgų, atsiranda naujieji liberalai, griaunantys valstybės sektorių. Niekas, net pačios partijos ir jų lyderiai, jau nesuvokia kur kairė, kur dešinė. Jos skaldo Tautą, naudoja principą „skaldyk ir valdyk“, uzurpuoja visą valstybės valdymo sistemą. Dėl minėto negatyvo valstybė artėja prie bankroto. Ji gali net bankrutuoti, o Tauta išnykti, asimiliuotis su kitomis Tautomis, jeigu ji nepradės trečiojo Tautos valstybės atkūrimo etapo. Labai sunku įvardinti antrojo etapo pabaigos laiką. Galima įvardinti tik jo pabaigos ir perėjimo į trečiąjį etapą požymius. Tai – didžiulis chaosas ir panika, kai visi rėkia, įrodinėja savo tiesas, visi kalba, tačiau vienas kito visiškai negirdi, lyg būtų kurti. Tautos dauguma, nepatenkinta savo valstybe, tampa visiškai abejinga politikai, niekina ją ir politikus, praranda tikėjimą, viltį ir masiškai emigruoja.

       Tikrieji Tautos elito atstovai, išmetami iš oficialios valstybės valdymo sistemos. Jie tampa marginalais. Politologas K.Girnius pavadino juos „raudančiais intelektualais“, išstumtais iš viešosios erdvės (yra ir geresnis, bei objektyvesnis jų pavadinimas). Valstybės ekonomika, jei nėra išorės finansinių injekcijų, žlunga.

       Kaip grybai po lietaus dygsta naujos partijos, nauji visuomeniniai – demokratiniai judėjimai. Jie deklaruoja Tautos interesų įgyvendinimą, tačiau arba nieko nedaro, arba daro viską priešingai. Minėti dariniai kuriasi „viršaus“ (pripažinto elito) ir „apačios“ („raudančių intelektualų“) pastangomis.

       Atidžiai stebint procesus, vykstančius visuomenėje, galime be jokio vargo atpažinti, koks darinys, kieno iniciatyva sukurtas. Ilgai nepiktnaudžiaujant skaitytojų dėmesiu, pateiksiu tik du tokių darinių pavyzdžius. Tai A.Zuoko įkurtas judėjimas „Taip“ ir K.Čilinsko įkurtas „Jungtinis demokratinis judėjimas“ vėliau virtęs „Nepartiniu demokratiniu judėjimu“. Taip buvo K.Čilinskui esant gyvam. Kaip bus po šviesiosios atminties K.Čilinsko mirties sunku prognozuoti. Kodėl? Todėl ir tik todėl, kad šiandieninis Lietuvos „elitas“ puikiai supranta kas įvyks, jeigu laimės „apačios“ iniciatyva įkurti judėjimai, jei jie atpažins vienas kitą, pradės bendradarbiauti, parengs ilgalaikę suderintų veiksmų programą ir ją įgyvendins. Todėl „elitui“ reikia , kad jų nebūtų, todėl jis deda visas pastangas, kad sunaikintų „apačios“ iniciatyva įkurtus judėjimus arba jų veiklą padarytų niekine. Šiandien aiškia persvara laimi “elitas“ bei „iš viršaus“ įkurti visuomeniniai – politiniai dariniai.

       Antrojo etapo pabaigą ir trečiojo etapo pradžią aiškiai parodo kelių “iš apačios“ sukurtų visuomeninių – politinių judėjimų ir( arba) partijų susivienijimas (bet kokia forma) bei suderintos bendros Tautos valstybės atkūrimo programos (pavadinimas gali būti ir skambesnis) priėmimas bei pateikimas viešojoje erdvėje.

 

                                                   Trečiasis etapas

       Šis etapas prasideda aukščiau įvardintu veiksmu ir konkrečia veikla, siekiant įgyvendinti Tautos valstybės atkūrimo programą, žinoma, koreguojant ir tobulinant ją.

       Visuomeninių demokratinių judėjimų ir (arba) partijų susivienijimas jau suvokia, kad jis turi sukurti įrankį - mechanizmą, veikiančios Konstitucijos, įstatymų ir poįstatyminių aktų rėmuose, kurio pagalba galėtų įgyvendinti savo ideologiją, pakoreguoti pagrindinius teisės aktus taip, kad „elitinius“ valstybės valdymo institucijų pareigūnus, pakeistų Tautos gelmėse esantys tikrojo elito atstovai. Jis juos turi atpažinti, auginti, puoselėti, padėti jiems patekti į valdžią ir, pastariesiems patekus į valdžios olimpą, imtis reikiamų priemonių, kad „numirus drakonui nebūtų sveikinamas kitas drakonas.“

       Bet koks neteisėtas perversmas su „šakėmis“ ar „kalašnikovais“ neduoda jokio progreso, o tik atitolina tikslo pasiekimo laiką. Tad tokių dalykų trečiajame etape neturėtų būti. Taiki, demokratiška revoliucija galima, jeigu bus paruoštos reikiamos pajėgos, kurios įgyvendins tos revoliucijos šūkius – siekius. Tiek Prancūzijos, tiek Rusijos didžiosios revoliucijos (18 a. pabaigos revoliucija pasibaigusi Bastilijos paėmimu, 1917 m. vasario taiki revoliucija pasibaigusi Nikolajaus II atsisakymu nuo sosto), tiek bet kurių kitų šalių revoliucijos atnešė tautoms tik kraują ir baisų negatyvą, kas patvirtina aukščiau išsakytą mintį. Dvidešimt pirmojo amžiaus pradžioje tokių minčių jau neturėtų kilti, jeigu nenorime nusiristi atgal į devynioliktąjį ar dvidešimtąjį amžių. Matyt, tokios baisybės praeityje gal ir buvo reikalingos, kad kiltų Tautos sąmonė, gal kito kelio progresui ir nebuvo...Kas gali tai vienareikšmiškai įvertinti? Dabar mes jau galime pasinaudoti kitų Tautų patirtimi ir nėra būtinybės „išradinėti dviratį iš naujo“.

       Trečiasis etapas pasibaigia kai „iš apačios“ susikūrusių demokratinių judėjimų (taip pat ir politinių tikrai demokratiškų partijų) susivienijimas įgyvendina savo pradines programines nuostatas ir pradeda kurti visuotinės gerovės valstybę.

 

                                                                          Pabaiga

       Galima būtų pateikti ir ketvirtojo etapo požymius bei trumputį veiklos aprašymą. Bet tai jau būtų per didelis žvilgsnio perkėlimas į tolimą ateitį, kuris jokios praktinės naudos neduotų. Todėl išnaudokime laiką racionaliau, šio straipsnio tęsinyje aptardami pradines demokratinių visuomeninių judėjimų ir galimų jų partijų susivienijmo praktinės veiklos kryptis. Tarkime, po savaitės – dviejų, įvertinus skaitytojų ir bendraminčių kritiką bei pasiūlymus.

Jonas Mažintas, 2011-07-07

 

Komentarai

Garage beneath second

Garage beneath second dribbling is toward the start up the left side on the body without any slowdown, their footsteps choiceness and fast, soon arrived at the position you need to go. Unlike most pitcher like the middle of gravity down, then struggled to jump to perform, the garage action much more concise. Don't waste any wedding ceremony, just jump off the soil, slightly triggered his capturing action instantly. "He is not only probably the most pure great scorer, he even gave shot two words to create the definition, the complete shooting art played a new revolutionary role. "The bobcats scalp scout work Adam : Mr Libby said Treasury.

Table frames in 6 a few minutes and 31 seconds, garage from his breasts slightly next point position held up the ball, the index finger as well as middle finger instinct to find gaps in the rubber ball center. His wrist gently lifted back, quit his palm the ball, but still control involving his fingers. His right arm into every one of the joints is close in order to 90 degree Angle, from your shoulder to the elbow, from the elbow to the wrist, from wrist to refer to, as if a eating place waiter in carrying a new tray.

Glen Davis clippers, 289 - pound ahead, need to speed up their action within the Treasury, since the childhood to lay a good foundation for complete to garage in any state, the right arm and shooting will keep perfect posture and toughness. And in addition to perfect hand movements, garage incorporates a precise shot needed another factor: enough deep muscle mass memory. Shooting touch is just not a proper adjective, anybody player, able to throw a superb shooting there is nevertheless one secret to all - year after year, year after year process, until a set regarding complex dynamic chain implanted into muscle tissue. Garage never resist such as monks meditate boring training, it also helped as soon as he graduated from high school, eventually grow into an outside leading little-known Davidson college NCAA elite last nine.

"Game changing, there is no time to kd shoes you consider your own shooting activity is correct, " curry claimed, "you can only rely on their daily at the training ground building muscle recollection, hit and believe that people can. We're so plenty of practice in training, so that you can the game, you can make use of instinct to react. But if it is not in the correct way, the game will experience very strange. ".

Tag: yeezy shoes

Garage beneath second

Garage beneath second dribbling is toward the turn on the left side from the body without any slowdown, his / her footsteps choiceness and rapid, soon arrived at the position you would like to go. Unlike most pitcher like the midst of gravity down, then struggled to jump to try and do, the garage action additional concise. Don't waste any time and effort, just jump off the bottom, slightly triggered his capturing action instantly. "He is not only the most pure great scorer, he even gave shot two words to produce the definition, the whole shooting art played the revolutionary role. "The bobcats brain scout work Adam - Mr Libby said Treasury.

Countertop frames in 6 min's and 31 seconds, garage from his torso slightly next point position held up the ball, the index finger along with middle finger instinct to get gaps in the plastic ball center. His arm gently lifted back, quit his palm the soccer ball, but still control concerning his fingers. His right arm into each of the joints is close to help 90 degree Angle, in the shoulder to the shoulder, from the elbow for the wrist, from wrist to refer to, as if a cafe waiter in carrying the tray.

Glen Davis clippers, 289 - pound before, need to speed up their action in the Treasury, since the childhood to lay a solid foundation for complete to garage in any state, the right arm and shooting can keep perfect posture and energy. And in addition to master hand movements, garage features a precise shot needed an additional factor: enough deep muscle mass memory. Shooting touch isn't a proper adjective, a single player, able to throw a superb shooting there is nevertheless one secret to all - month after month, year after year training, until a set associated with complex dynamic chain implanted into yourself physically. Garage never resist including monks meditate boring practice, it also helped any time he graduated from high school graduation, eventually grow into a separate leading little-known Davidson college NCAA elite last eight.

"Game changing, there is no time to kevin durant shoes you think about your own shooting motion is correct, " curry claimed, "you can only count on their daily at it ground building muscle recollection, hit and believe that individuals can. We're so plenty of practice in training, to be able to the game, you can make use of instinct to react. But if it is not in the right way, the game will feel very strange. ".

Tag: yeezy shoes

Garage within the second

Garage within the second dribbling is toward the first turn on the left side with the body without any slowdown, their footsteps choiceness and rapid, soon arrived at the position you want to go. Unlike most pitcher like the middle of gravity down, then struggled to jump to accomplish, the garage action additional concise. Don't waste any time and effort, just jump off the bottom, slightly triggered his shooting action instantly. "He is not only probably the most pure great scorer, he even gave shot two words to produce the definition, the total shooting art played the revolutionary role. "The bobcats go scout work Adam -- Mr Libby said Treasury.

Counter frames in 6 a few minutes and 31 seconds, garage from his torso slightly next point position held up the ball, the index finger in addition to middle finger instinct to get gaps in the silicone ball center. His hand gently lifted back, quit his palm the soccer ball, but still control among his fingers. His right arm into all the joints is close for you to 90 degree Angle, in the shoulder to the shoulder, from the elbow for the wrist, from wrist to reference, as if a restaurant waiter in carrying a new tray.

Glen Davis clippers, 289 - pound in front, need to speed up their action from the Treasury, since the childhood to lay an excellent foundation for complete to garage in any state, the right arm and shooting is able to keep perfect posture and durability. And in addition to perfect hand movements, garage has a precise shot needed another factor: enough deep muscle tissue memory. Shooting touch is just not a proper adjective, any one player, able to throw a great shooting there is although one secret to all - every single day, year after year exercise, until a set involving complex dynamic chain implanted into yourself physically. Garage never resist including monks meditate boring train, it also helped while he graduated from high school graduation, eventually grow into some other leading little-known Davidson college or university NCAA elite last seven.

"Game changing, there is no time to kd shoes you see your own shooting action is correct, " curry stated, "you can only make use of their daily at the training ground building muscle recollection, hit and believe we can. We're so lots of practice in training, so that you can the game, you can make use of instinct to react. But if it is not in the correct way, the game will sense very strange. ".

Tag: yeezy shoes

Throw three points seriously

Throw three points seriously isn't the whole garage day-to-day work, and don't forget, Stephen curry is the team in assists along with steals, he averaged 6. 7 assists in the regular season, 14 inside the league and the playoffs stephen curry shoes will be averaging 9. 3 assists because the league the first! Let's imagine a photo, 40 minutes per game in the Treasury, attack launched lots of times, there are always a few ball he wasn't in the outside, but the baseball inside, attracted a increase... What will happen subsequently? There was a man he is able to tell you the remedy, curry shoes he called clay : Thompson, from the golden state warriors, he made this year 211 3-pointers, finished third inside the league, and that 211 3-pointers, 68 comes from the assists of Stephen curry.

12-13 year to contrast the shed and ray Allen inside '05 -' 06 -- Allen into 269 3-pointers, and he could be the Seattle supersonics. Which year, Allen's 269 associated with 653 three-point shots, chance 41. 2%, as Stephen : 272 of 600 photos in his Arsenal, up to 45. 3%; That season, Alan ball attack create 3 ratio is under a quarter, compared with 38. 6% in databases; That year, Allen's assists the telephone number 3. 7, less compared to the Treasury for three allows. So the outline, the image of alternative 3-pointers hand down the garage outline: he not simply completed the sharpshooter history, his teammates for his creation of free-throw chances into; He will also look for opportunities at the same time, through the ball discovery, stopped for no helps 3-pointer of shots. Also, he also can cross assists, "create" another pitcher - clay - Thompson! Not simply can catch vote, will also urgent stopped, can create more opportunities to other folks, this star, unique! I'm kevin durant shoes afraid, just use "striker" two words are already unable to define Stephen curry, should be in with a new "great" rhetoric.

Tag: yeezy shoes

Finals past season, Arsenal's

Finals past season, Arsenal's performance kevin durant shoes is not very ideal, although the information well, but the efficiency is just not high, and his back again pass error, defensive irvine was created key 3 points have grown to be a "black spots" moment, apparently, in hope that with this to prove himself.

Zero, after the opening, the three points inside the database and didn't hit two shots, on this contrary, the knight 3 points would hit several over there. Garage or focus on defense, he para as well as lebron, Irwin, JR., have been people already, also have got successful prevention.

In moving past, did well in your Treasury, the ball to your teammate are fed effectively, but Mr Chu in lots of opportunity attack. 04 seconds left inside the first quarter, garage dribble to the frontcourt, rhythm, but he could be confident the take a number of steps away from the three-point line and it's really necessary to make yeezy shoes techniques, the ball! This is additionally the warriors in the initial 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances on the right side of the beds base again in a 3 items!

It is worth mentioning how the opening, the garage right arm was wearing some sort of black gear, it is additionally because his right elbow inside the game before the old injury has a relapse, however, with the sport, he has to pull off protective devices. Gear, seems like, has affected the manage, before he took off while i feel much better.

Within against lebron James, the defense is doing very well in their Arsenal, but after he was lebron was a new knocked out, the referee has blown the garage blocking foul, garage on the floor is various, make action to the referee said lebron shoulder.

In breakthrough, garage is additionally a difficult moves, a myriad of people all the method up his defense, as well as lebron, but Treasury first in all sorts of dazzling dribble move Thompson, immediately after air and rival collision cases, the hard for you to score.

Tag: yeezy shoes

Throw three points is not the

Throw three points is not the whole garage day-to-day work, and don't forget, Stephen curry is this team in assists along with steals, he averaged 6. 7 assists inside regular season, 14 within the league and the playoffs stephen curry shoes is averaging 9. 3 assists because league the first! Let's imagine a graphic, 40 minutes per game inside Treasury, attack launched many times, there are always many ball he wasn't from the outside, but the soccer ball inside, attracted a twice... What will happen then? There was a man he can tell you the response, curry shoes he called clay - Thompson, from the golden state warriors, he made in 2010 211 3-pointers, finished third inside league, and that 211 3-pointers, 68 is derived from the assists of Stephen curry.

12-13 time to contrast the garage and ray Allen throughout '05 -' 06 -- Allen into 269 3-pointers, and they are the Seattle supersonics. Which year, Allen's 269 associated with 653 three-point shots, opportunity 41. 2%, as Stephen : 272 of 600 pictures in his Arsenal, as high as 45. 3%; That year, Alan ball attack produce 3 ratio is lower than a quarter, compared along with 38. 6% in database; That year, Allen's assists the number 3. 7, less than the Treasury for three allows. So the outline, the image of your alternative 3-pointers hand straight down the garage outline: he not simply completed the sharpshooter background, his teammates for the creation of free-throw options into; He will also look for opportunities while doing so, through the ball breakthrough, stopped for no aids 3-pointer of shots. Furthermore, he also can cross assists, "create" another glass pitcher - clay - Thompson! Not just can catch vote, will also urgent stopped, can build more opportunities to people, this star, unique! I am just kd shoes afraid, just use "striker" two words happen to be unable to define Stephen curry, should be in with some sort of "great" rhetoric.

Tag: yeezy shoes

Two steals in his Strategy,

Two steals in his Strategy, in the first fraction, and the two steals to garage a complete of 106 times within the playoffs career steals, which often transcends the rick Barry, became the steals inside the history of the warriors team inside playoffs.

Garage into seven three-pointers from the game, this also let his or her playoff three-pointers hit number around 261, match the Robert horry, ninth three points in playoff history list. Distance comes 8th Chauncey billups, he likewise only six three items.

37 points in solely three games, came someone's, and this is his this season, including playoffs) 8th score 35 + online game with three alone, greater than 7 times of Russell westbrook, the top league.

So many record the initial world war, there is no doubt how the game can be reported to be the garage in this series played the most beneficial game. The first about three games, garage is averaging 35. 3 points and some. 7 rebounds, 6 aids, shooting 40. 3% along with 35. 3% from a few, compared with the regular season shooting stage, a specific degree of decline, however the game, garage completely insane. The blazers in several players to hound them, but no one could disturb his rhythm. Storage, as it were, in the game again to find out "day day" feeling.

11 three-point collection out hand, hit kevin durant shoes seven goals, including vast ranges of three points. Wearing warriors baseball hat sitting within the stands to watch your old garage, it also appears to obtain son's playing god seem to be some incredible performance. The lens for the old garage, he cannot help but shook their head.

Of course, no matter what other people think, garage three points with regards to own performance with total confidence. In the finally quarter the warriors together with 88-58 big lead this blazers, garage outside this three-point line again, the ball from the one hand, this individual turned back field, the ball firmly into the basket, the whole uproar. Can put the three points within this state, the other gathering can say what?

Tag: yeezy shoes

Knight's method clearly,

Knight's method clearly, today is to cling to garage, don't give him any opportunity, and Kevin durant is always one on one with defense. But garage or under heavy defensive search for opportunities, such as experience stephen curry shoes low, he mobilized, utilize other fear his circumference ability garage easily scored two points.

The last 80 seconds from the first half, durant had missed shots from outside, the actual basket three players tend to be knights, including Thompson, lebron, because of this, the Treasury rushed to the basket from the lengthy position, unexpectedly the offensive rebounds from the knight encirclement! Then he points ball durant, exactly who finished scores!

And the second half, knight to defensive strategy seems to be shaken, they don't have an excessive amount of double again, help, strangely enough, JR in 1 with 1 against Arsenal, and directly put the garage was pushed towards ground.

Sure enough, this knight defensive shaken right after scoring started rising with his Arsenal, outside his 3-pointer by continuous, during those times he was given an opportunity to just like Kevin durant got chance in the first half. After three points in the database is still attack, he this section one bomb underneath the 14 points.

Today will be June 1, the time kevin durant shoes would be the international children's day, it seems in the "primary school" is one of the holiday today.

Small garage finish I rested the majority of the holiday to battle, he is still the contribution for the brilliant stroke, but likewise pass a 3-pointer by means of Kevin durant. The past 3 minutes, garage off before schedule, because the game had no suspense.

Tag: yeezy shoes

Throw three points seriously

Throw three points seriously isn't the whole garage regular work, and don't forget about, Stephen curry is the team in assists and also steals, he averaged 6. 7 assists in the regular season, 14 within the league and the playoffs stephen curry shoes is actually averaging 9. 3 assists since the league the first! Let's imagine a graphic, 40 minutes per game within the Treasury, attack launched a multitude of times, there are always many ball he wasn't within the outside, but the baseball inside, attracted a two times... What will happen subsequently? There was a man the guy can tell you the answer, curry shoes he called clay : Thompson, from the glowing state warriors, he made in 2010 211 3-pointers, finished third inside league, and that 211 3-pointers, 68 is derived from the assists of Stephen curry.

12-13 period to contrast the garage and ray Allen inside '05 -' 06 -- Allen into 269 3-pointers, and he is the Seattle supersonics. That will year, Allen's 269 associated with 653 three-point shots, picture 41. 2%, as Stephen -- 272 of 600 images in his Arsenal, up to 45. 3%; That yr, Alan ball attack produce 3 ratio is below a quarter, compared having 38. 6% in data bank; That year, Allen's assists the telephone number 3. 7, less versus Treasury for three aids. So the outline, the image of the alternative 3-pointers hand lower the garage outline: he not merely completed the sharpshooter track record, his teammates for his or her creation of free-throw prospects into; He will also look for opportunities as well, through the ball development, stopped for no allows 3-pointer of shots. In addition, he also can complete assists, "create" another pitcher - clay - Thompson! Not only can catch vote, may also urgent stopped, can develop more opportunities to other people, this star, unique! I am just kevin durant shoes afraid, just use "striker" two words are actually unable to define Stephen curry, must also be in with any "great" rhetoric.

Tag: yeezy shoes

Finals last season, Arsenal's

Finals last season, Arsenal's performance kd shoes seriously isn't very ideal, although the info well, but the efficiency isn't high, and his back pass error, defensive irvine was created key 3 points are getting to be a "black spots" second, apparently, in hope that within this to prove himself.

Zero, after the opening, the three points from the database and didn't struck two shots, on this contrary, the knight about three points would hit a lot of over there. Garage or concentrate on defense, he para as well as lebron, Irwin, JR., has become people already, also have got successful prevention.

In passing, did well in your Treasury, the ball with a teammate are fed appropriately, but Mr Chu in numerous opportunity attack. 04 seconds left inside first quarter, garage dribble on the frontcourt, rhythm, but he is confident the take a number of steps away from the three-point line and necessary to make yeezy shoes techniques, the ball! This is also the warriors in the very first 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances around the right side of the beds base again in a 3 items!

It is worth mentioning how the opening, the garage appropriate arm was wearing a black gear, it can be because his right elbow from the game before the old injury has a relapse, however, with the sport, he has to pull off protective devices. Gear, it seems like, has affected the manage, before he took off once i feel much better.

In against lebron James, the defense is doing very well in his Arsenal, but after he was lebron was a knocked out, the referee offers blown the garage obstructing foul, garage on the floor is various, make action on the referee said lebron shoulder.

In breakthrough, garage can also be a difficult moves, a myriad of people all the technique up his defense, as well as lebron, but Treasury first in a myriad of dazzling dribble move Thompson, immediately after air and rival collision cases, the hard to help score.

Tag: yeezy shoes

Finals previous season,

Finals previous season, Arsenal's performance kevin durant shoes is just not very ideal, although the info well, but the efficiency is not high, and his back pass error, defensive irvine was manufactured key 3 points are becoming a "black spots" minute, apparently, in hope that on this to prove himself.

Zero, after the opening, the three points from the database and didn't struck two shots, on the particular contrary, the knight several points would hit quite a few over there. Garage or focus on defense, he para such as lebron, Irwin, JR., has been people already, also possess successful prevention.

In moving past, did well in this Treasury, the ball into a teammate are fed properly, but Mr Chu in many opportunity attack. 04 seconds left in the first quarter, garage dribble on the frontcourt, rhythm, but he could be confident the take a couple of steps away from the three-point line and it's really necessary to make yeezy shoes goes, the ball! This can also be the warriors in the primary 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances for the right side of the base again in a 3 factors!

It is worth mentioning how the opening, the garage suitable arm was wearing some sort of black gear, it can be because his right elbow inside game before the old injury has a relapse, however, with the action, he has to lose protective devices. Gear, it seems like, has affected the manage, before he took off as i feel much better.

Throughout against lebron James, the defense has been doing very well in their Arsenal, but after he was lebron was a little daughter knocked out, the referee features blown the garage stopping foul, garage on the soil is various, make action on the referee said lebron knee.

In breakthrough, garage is additionally a difficult moves, a myriad of people all the method up his defense, such as lebron, but Treasury first in all sorts of dazzling dribble move Thompson, immediately after air and rival crash cases, the hard for you to score.

Tag: yeezy shoes

Garage beneath the second

Garage beneath the second dribbling is toward the first turn on the left side on the body without any slowdown, his or her footsteps choiceness and rapid, soon arrived at the position you wish to go. Unlike most pitcher like center of gravity down, then struggled to jump to try and do, the garage action much more concise. Don't waste any hard work, just jump off the floor, slightly triggered his capturing action instantly. "He is not only probably the most pure great scorer, he even gave shot two words for making the definition, the total shooting art played a revolutionary role. "The bobcats brain scout work Adam - Mr Libby said Treasury.

Countertop frames in 6 a few minutes and 31 seconds, garage from his breasts slightly next point position organized the ball, the index finger in addition to middle finger instinct to uncover gaps in the silicone ball center. His hand gently lifted back, remaining his palm the ball, but still control between his fingers. His right arm into the many joints is close for you to 90 degree Angle, from your shoulder to the elbow, from the elbow towards the wrist, from wrist to consider, as if a restaurant waiter in carrying a tray.

Glen Davis clippers, 289 - pound in-front, need to speed up their action from the Treasury, since the childhood to lay a good foundation for complete to garage in any state, the right arm and shooting are able to keep perfect posture and durability. And in addition to master hand movements, garage carries a precise shot needed one more factor: enough deep muscle memory. Shooting touch isn't a proper adjective, a single player, able to throw a great shooting there is nevertheless one secret to all - day after day, year after year training, until a set regarding complex dynamic chain implanted into your muscles. Garage never resist including monks meditate boring exercise, it also helped when he graduated from school, eventually grow into an outside leading little-known Davidson college or university NCAA elite last ten.

"Game changing, there is no time to kd shoes you think about your own shooting steps is correct, " curry mentioned, "you can only depend on their daily at the training ground building muscle storage, hit and believe that we can. We're so lots of practice in training, in order to the game, you can depend upon instinct to react. But if it is not in the right way, the game will sense very strange. ".

Tag: yeezy shoes

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas