Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


Bjauri tiesa: video, kaip Libijos sukilėliai nupjauna galvą Kadafio kareiviui ir kiti NATO nusikaltimai

http://current.com       NATO pumpuoja propagandą iš Libijos, siekdama pateisinti savo „humanitarinį karą“ prieš Muamaro Kadafio vyriausybę. Iki šiol NATO šiame reikale labai sekėsi, kadangi visame pasaulyje paprasti piliečiai neturi priėjimo prie tiesioginių žvalgybos duomenų, kuriais vadovaujantis galėtų susidaryti savo nuomonę.

       Kaip buvusi CŽV agentė, užsiėmusi Libijos tema JTO nuo 1995 iki 2003 metų derybose Lokerbio procese, aš privalau nutraukti šią propagandą faktiniais įrodymais.

       Atsakydama į daugelį prašymų, aš dalinuosi pirminiais įrodymais, kuriuos kiekvieną dieną gaunu iš informatorių Tripolyje. Vaizdo dokumentai ateina iš Libijos pabėgėlių, juos renka tyrimo komisija, kuri vadinasi „Pasaulio civiliai už taiką Libijoje" (Global Civilians for Peace in Libya).

       Į šios tyrimo komisijos sudėtį įeina europiečiai, afrikiečiai, amerikiečiai ir tarptautiniai žmogaus teisių gynėjai, kurie rengia kaltinimus prieš NATO dėl karo nusikaltimų. Sprendžiant pagal šiuos vaizdo įrašus,  kompensacija už materialinę žalą, kurios bus reikalaujama iš NATO atlyginti Libijai, bus stulbinanti.

       Svarbiausia: aišku, kad NATO grindė savo argumentus JTO melaginga informacija, siekdamas pateisinti karinius veiksmus. Dėl naudos iš šio konflikto Didžioji Britanija ir Prancūzija pasirėmė blogos žvalgybos nepatikimais šaltiniais.

       Kruopštesnis tyrimas rodo, kad tai NATO palaiko sukilėlius, kurie yra kalti žvėriškais nusikaltimais, o visai ne M.Kadafio kariai. Sankcijas būtina panaikinti, o NATO turi savo karines pajėgas pasiųsti M.Kadafio palaikymui, Libijos tautos gynybai.

 

        Niekada nežaiskite tiesa

       Pateikti vaizdo įrašai vaizduoja siaubingą žiaurumą. Yra dvi priežastys, kodėl NATO sukilėliai vykdo tokias veikas. Pirmiausia, karo nusikaltimais NATO sukilėlių strategija yra išprovokuoti paniką ir visuomeninius neramumus gatvėse, taip jie gali žmones kontroliuoti.

       Baimės kėlimu jie savo priešininkus įvarė į tylaus nuolankumo būseną. Paprasti Libijos gyventojai savo akimis mato, kad Libijos sukilėliai „visagaliai“, kad juos saugo NATO, ir kad M.Kadafio šalininkams yra geriau patylėti arba susidurs su siaubingomis pasekmėmis.

       Tuo pačiu metu, Libijos sukilėliai rado būdą, kaip „nuspausti NATO mygtuką“ ir paleisti veikti „humanitarinio karo“ mašiną. Dėl tam tikrų priežasčių visas pasaulis turi tikėti, kad M.Kadafio vyriausybė, per kurios 41 valdymo metus nebuvo pastebėta, kad žudo savo piliečius, staiga pasirodo, kad yra kalta dėl pačių siaubingiausių nusikaltimų?

       Tie, kurie atidžiai stebėjo Libiją, įspūdžiai priešingi. Praeityje M.Kadafis buvo tvirtas ir saugojo savo piliečius, ir atsisakė perduoti du Libijos gyventojus Lokerbio teismui, nepaisant JT sankcijų.

       M.Kadafis žinojo, kad šie žmonės nekalti, ir kad nebūtų teisinga juos teisti. Paprasčiau kalbant, Lokerbis buvo nukreipianti dėmesį operacija, kuri turėjo paslėpti CŽV dalyvavimą heroino prekyboje iš Beka slėnio Libijoje, krizės metu, kai įkaitu buvo paimtas Teri Andersonas (žurnalistas).

       Tą dieną „Pan –Am -103“ reisu į Vašingtoną skrido jungtinė ČZV, FTB ir karinės žvalgybos tyrėjų komanda, ketinusi atskleisti korupciją, lėktuvas sprogo virš Lokerbio, Škotijoje. Libija buvo padaryta atpirkimo ožiu, tačiau, kaip ir rugsėjo 11 d. teroristinių aktų atveju, tiesa nemirė. M.Kadafis atsisakė daryti nuolaidas. Jis liko ištikimas savo piliečiams, nepaisant varginančio tarptautinio spaudimo.

       Beje, M.Kadafio spėjimas buvo teisingas. JAV 4 mln. dolerių sumos kyšiu papirko du liudininkus Lokerbio byloje, tai buvo pačiu gėdingiausiu korupcijos epizodu, dar nebuvusiu tarptautinio lygio teismo procesuose.

       Po to, kai abu melagiai liudininkai viešai atgailavo ir prisipažino kaltais, vienintelis libietis, kurį nuteisė už „Pan Am -103“ reiso susprogdinimą, Abdelbasetas Ali Mohmetas al Megrahi.

2009 m. rugpjūčio mėnesį buvo „paleistas iš įkalinimo dėl humaniškų priežasčių“, iš Škotijos kalėjimo, atseit, dėl to, kad jis galėtų vykti į tėvynę ir ten numirti, kadangi sirgo vėžiu.

       M.Kadafio veiksmai atskleidžia daug apie jo charakterį. Kaip lyderis, ar meta savo tautiečius vilkams? Ar atsisako jų, kai tai buna naudinga? Tikrai ne. Jis teigia, kad Libijos žmonės – tai jo paties dalis. Jis gina juos, nesvarbu kiek tas jam kainuotų.

       Šie vaizdo įrašai yra realybė. Kaip tai nebūtų ironiška, bet teigdami, kad M.Kadafio pajėgos kaltos, iš dalies  ir dėl prievartavimų, NATO pripažįsta, kad Libijos teritorijoje iš tiesų yra karinių nusikaltimų.

        Antraštės, kad M.Kadafis dalijo Viagrą, kad skatintų savo karių vykdomus prievartavimus, puikiai suveikė CNN. Tačiau buvusi Kongreso narė Sintija Makkini (Cynthia McKinney) nustatė, kad vieninteliu stambiu Viagros partijos, kuri buvo tiekiama į Libiją, pirkėju buvo pati JAV vyriausybė, kuri mažas mėlynas tabletes davė vyresnio amžiaus sukilėlių kareiviams, norėdama jiems suteikti energijos kovoti.

       Sprendžiant pagal liudininkų parodymus, kurie buvo gauti iš Libijos apie išprievartavimus, ši JAV strategija pakrypo pačiu tragiškiausiu būdu...

 

        Blogi vaikinai

       Mano nuomone, šie vaizdų įrašai tokie pat siaubingi, kaip „Al Qaedos“ filmai. Tačiau nereikia tikėti mano žodžiais. Patys pažvelkite į šiuos įrodymus ir savarankiškai padarykite išvadas.

       Perspėjimas: šie vaizdo įrašai siaubingi ir keliantys baimę. Jie patalpinti internetiniame tinklalapyje FederalJack.com , kadangi jis turi gerą apsaugos sistemą ir su nepalaužiama drąsa kalba valdžiai tiesą.

       FederalJack nepasuks atgal ir toliau dės naują medžiagą į obamalibya.com , kai tik ji bus atsiųsta.

       - Pirmame vaizdo įraše Libijos sukilėlis nupjauna galvą Libijos kareiviui. Jeigu kai kas pamanys, kad šie kadrai nufilmuoti Irake, tai didžiausią procentą užsienio samdytų karių Irake (ir Čečėnijoje, ir Afganistane) sudaro išeiviai iš Rytų Libijos! Dėl to, kad šis vaizdo įrašas padarytas Libijoje, NATO neišsisuks: Libijos Arabų dialektas, kuriuo kalba filmuojami žmonės, turi būdingą akcentą.

       - Antrame filme užfiksuota siaubinga scena, kaip Libijos sukilėlis pjauna gabalus nuo mirusio kareivio pūvančio kūno ir verčia Libijos kareivius, paimtus nelaisvėn, sustatytus eilėje, imti į rankas ir valgyti.

       - Kitas vaizdo įrašas demonstruoja, kaip grupė sukilėlių su pistoletu prievartauja taikų gyventoją.

       - Kitas vaizdo įrašas – grupė sukilėlių pakabina Libijos kareivį žemyn galva ir nupjauna galvą.

       - Kitas - CŽV operatyvininkai ranka rankon dirba su karinėmis sukilėlių pajėgomis, važinėdami sunkvežimiais. Tai rodo, kad JAV karinės jėgos realiai jau yra ant žemės ir aktyviai dalyvauja vykdomuose žiaurumuose.

       - Kitas vaizdo įrašas užfiksavo keletą mirusių Libijos kareivių su perrėžtais kaklais, gulinčius sunkvežimio kėbule. Tokie žudymai pažeidžia Ženevos konvenciją, kuri saugo tarptautinių karinių konfliktų aukas: kareiviai, patekę į nelaisvę, yra saugomi šios konvencijos. Apimti pykčio, NATO sukilėliai vertė išsigandusį netyčia pakliuvusį liudininką filmuoti visą šį skerdimą ir šaukė, kad dėl visko kalti M.Kadafio kariai. Vėliau šis vyras su kamera, paėmė savo šeimą ir pabėgo iš sukilėlių įsitvirtinimo punkto. Būtent, taip vaizdo įrašas ir pateko tyrėjų grupei Tripolyje.

       Tai yra taip barbariška, kad sunku suprasti, kaip NATO galėjo įsivaizduoti, kad šie sukilėliai gali turėti kokį nors lyderio potencialą.

 

        Prievartavimas, kaip karo ginklas

       Blogiau negu jūs manėte, tiesa? Iki šiol tai, kad sukilėliai naudoja prievartavimus, kaip bausmę M.Kadafiui prijaučiantiems arba „neutralioms“ šeimoms, kurios automatiškai nepalaiko sukilėlių, buvo gerai žinoma.

       Islamo kultūroje po išprievartavimo gėdos dėmę neša visi giminės tų, iš kurių buvo pasityčiota, tai tam tikra kolektyvinė bausmė.

       Grupė moterų, ginančių žmogaus teises, apklausia išprievartavimų aukas. Čia pateiktas tik keletas liudijimų apie išprievartavimus ir liudininkų pranešimus.

       Nors šie atvejai nėra patys siaubingiausi. Šimtų mylių kelionės per pasienio kontrolės punktus ir bombas yra problema. Taip buvo birželio 22 d., nevyriausybinės tyrimų grupės nariai važiavo daugiau kaip 200 mylių, kad nufilmuoti berniuką, kurį NATO sukilėliai iškastravo ir išdūrė akis, taip nubaudė už tai, kad jis atsisakė stoti į jų karinį dalinį.

       Kitas vaizdo įrašas pateko iš tėvo šeimos, kuri simpatizavo M.Kadafiui, jame aprašomas jo nekaltos dukters pagrobimas. Grasindami automatais NATO sukilėliai ją išvilko iš namo ir įvykdė grupinį išprievartavimą, po kurio peiliu nupjovė jai krūtinę ir mergaitė, netekusi kraujo, mirė.

       Žmogaus teisių gynėjai laukia, kada galės apklausti Libijos gyventoją iš iš Zaija miesto, kurią gauja žiauriai išprievartavo, po to jai nupjovė krūtinę. Po to, kai siautėjantys sukilėliai pabėgo, šaudydami į orą, nuo mirties, kraujuojančią moterį išgelbėjo šokiruoti liudininkai.

       Ji buvo paguldyta į ligoninę, tačiau vis dar yra stipriame fiziniame ir emociniame šoke, ir kol kas nepasirengusi kalbėtis. Žmogaus teisių gynėjai yra prie jos ir suteikia jai paramą.

       Mes skubiai Amerikoje ieškome sponsoriaus, kad šiai Libijos moteriai galima būtų atlikti atstatomąją chirurginę operaciją JAV arba Europoje.

       Birželio 19 d. Kadafio kareiviai, kovęsi už Misratą išgelbėjo dar vieną išprievartavimo auką. Šią jauną moterį pagrobė ir laikė, kaip įkaitę 20 dienų. Sukilėliai paeiliui ją prievartavo kiekvieną dieną, dieną ir naktį, kol M.Kadafio pajėgos nepralaužė jų gynybos linijos ir neišgelbėjo šios nelaimingos moters.

       Štai tokia NATO humanitarinė misija. Žinoma, NATO vulgariu būdu kvailino ir ji turi skubiai nutraukti šių sukilėlių gynimą. JAV mokesčiai eina naujo Talibano apmokymams, kaip Libijos gyventojus padaryti paklusniais, panaudojant gasdinimus, tuo metu, kai Vakarai grobia Libijos turtus.

       Tačiau NATO neįvertino Libijos tautos dvasios. Libija turi savo suvereniteto gynimo nuo užsienio grobikų didingą istoriją ir tradicijas. Libijos šeimos ir genčių vadai pasirengę išieškoti materialinę žalą iš visų NATO dalyvių ir arabų valstybių, kurios palaiko sukilėlius.

       Kadangi NATO mokina sukilėlius, tiekia jiems uniformą, ginklus, džipus, transporto priemones, palaikančius sukilėlius patarėjus ir oro paramą, tai NATO teks prisiimti ir atsakomybę už tuos nusikaltimus. Materialinė žala turi būti kompensuota NATO valstybių piliečių sąskaita – sąskaita jų švietimo, sveikatos apsaugos, pensijų, mokslo universitetuose, kelių, tiltų statybų ir t.t. pagal sąrašą.

       Patrikas Heizeldainas, Didžiosios Britanijos ekspertas NATO ir Libijos konfliktui, paskaičiavo, kad britų materialinė žala yra 2,8 mlrd. dolerių.

       Iš viso to kyla klausimas, kodėl išvis valstybių, sudarančių NATO, vyriausybės nori palaikyti sukilėlius? Iš tiesų, mes visi turime atsakyti į kai kuriuos svarbius klausimus.

       Ar turi prezidentas B.Obama leisti amerikiečių mokesčių mokėtojų iš vidurinės klasės sunkiai uždirbtus dolerius šio karo finansavimui? Ar Amerika turi prisiimti „Al Qaedos“ jėgų mokymo vaidmenį? Kada amerikiečiai iš visų jėgų stengiasi susirasti darbą ir neprarasti savo užstatyto būsto? Žinant, kad mūsų kariai nuvarginti kituose dviejuose mūsų nepavykusiuose karuose, kuriuose jie kovoja su tais pačiais „Al Qaedos“ sukilėliais – Irake ir Afganistane?

       Ir kodėl būtent Amerika turi dirbtinai palaikyti NATO dėl to, kad Didžioji Britanija ir Prancūzija galėtų atgaivinti prisiminimus apie būvusių imperijų šlovę? Ar verta dėl to, kad rizikuoti mūsų pačių imperija ir klestėjimu? Tikrai?

       Išvardinta vaizdo medžiaga atskleidžia mums visai kitą tiesą. CŽV, tikriausiai, supyks dėl to, kad aš paskelbiau šiuos kadrus. Tačiau geri žvalgybos agentai ir turi būti sąžiningi. Mes neturime slėpti siaubingos ir nemalonios tiesos. Mes turime gauti informaciją, kurios labai reikia vadovams ir visuomenei tam, kad jie galėtų padaryti sąmoningus pasirinkimus. Dažnai žvalgybos duomenys būna labai, labai nemalonūs. Bet iš mano pusės saugoti jus būtų neteisinga.

       Kaip buvusi JAV agentė, aš manau, kad Jungtinėms Valstijoms reikia kuo greičiau nutraukti ryšius su Libijos sukilėliais ir baigti juos finansuoti.

       Jūs galite nuspręsti patys.

 

Sjuzen Lindauer (Susan Lindauer), 2011-06-23

Sjuzen Lindauer dirbo JTO kovos su terorizmu srityje. Į jos kompetenciją įėjo tokios valstybės, kaip Libija, Irakas, Egiptas, Jemenas, Sirija ir Malaizija. Grupė, kuriai ji vadovavo, iš anksto perspėjo apie 2001 metų rugsėjo 11 d. teroristinį aktą. Ji yra knygos „Ekstremali žala“ (Extreme Prejudice) autorė.

Šaltinis: Intel Hub

 

Sukilėlių nusikaltimai

 

 

 

Susiję:

Libijos moterys

Libija Vakarų nusikaltėlių apsuptyje

Libiečiai – tauta, kuri nepasiduos           

Apie Libiją                                                  

Muamaro Kadafio kalbos tiesioginiame Libijos televizijos eteryje stenograma

P.K.Robertsas: „mes norime atsikratyti rusų ir kinų“       

Ar Didysis brolis išėjo iš proto?

Birželio 8 d. naujienos iš Libijos           

Libija: daiktus vadinkime savo vardais      

Versija apie įvykius Libijoje                   

Dar viena Libijos karinio užpuolimo versija                   

Planinis tarptautinės teisės demontavimas – globalios valdžios nauja strategija

Irakas, Libija ir „Chosudovskio sąrašas“                           

„Trys storuliai“ ir amerikietiška svajonė                  

Muamaras Kadafis ir Vakarų cinizmas           

Valstybės vadovų nužudymai ir tarptautinė teisė. Libijos precedentas

Nusikalstamumas – vienas iš naujos pasaulio tvarkos požymių

 

 

Komentarai

Mokantiems rusiškai-dar viena

Mokantiems rusiškai-dar viena be galo svarbi info,pasaulį valdančiujų nusikaltėlių slepiama dar kruopščiau,nei šiame straipsnyje išdėstyti faktai:

http://www.netiesa.lt/node/727

Tikiuosi,kad sudomins ir bent privers susimąstyti apie mums brukamos oficialios istorijos "patikimumą"...

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas