Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


Trumpai apie rinkimus, aviaciją ir demokratiją

       Tris kartus dalyvavau Seimo rinkimuose 42 Raseinių rinkimų apygardoje, nes Raseiniai yra mano gimtinė. Du kartus save išsikėlęs (1992 m. ir 2000m.) ir trečią kartą iškeltas Tautos vienybės sąjungos koalicijoje Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“. Galėjau sudalyvauti rinkimuose ir  stiprios parlamentinės partijos sąrašuose. Tuomet šiandien jau būčiau Seimo nariu. Kodėl atsisakiau tokios „malonės“? Tik todėl, kad turiu savo nuomonę apie stiprias parlamentines partijas. Mano galva, būtent, jos atvedė Lietuvą į visišką tautos ir valstybės dvasinį bei ekonominį nuosmukį. Tai jos sukūrė nevykusią valstybės valdymo Sistemą. Jos ir jų vadai atvedė valstybę į situaciją, “kai mažiau kaip už 5 tūkst. lt. gali ministerijose dirbti tik kvailiai arba vagys“. Ir ne šios „lakios“ frazės autorius kaltas. Jis tik konstatavo faktą taip, kaip jam atrodė iš ministro pozicijų. Todėl sutikau dalyvauti rinkimuose po minėtos koalicijos vėliava, kuri pasiskelbė kovosianti su Sistema. Tai atitiko mano požiūrį į partinį – politinį Lietuvos valdymo modelį tiek siaurąja, tiek plačiąja prasme.

       Turėjau ir du savo „asmeninius – visuomeninius“ tikslus. Pirmasis – pasitikrinti aviatorių, ypač Lietuvos aeroklubo (toliau LAK) narių brandumą bei vienybę. Antrasis – trečią kartą įvertinti kiek  gimtinė atitinka mano sąmonėje išlikusį, jaunystės padiktuotą, šviesų tėviškės įvaizdį.

       Žinoma, kad norėjau tapti Seimo nariu, tačiau...Tačiau ne bet kokia kaina ir ne bet kokiomis  priemonėmis. Rinkimų rezultatai manęs ypatingai nenuvylė, bet paliko kartėlio lašą širdyje. Sako, kad nėra to blogo, kas neišeitų į gera. Taip ir man. Pagaliau aiškiai suvokiau objektyvią gyvenimo tikrovę. Mano jaunystės šviesiųjų Raseinių nebeliko. Kraštiečiai aktyviausiai dalyvavo rinkimuose ir...Ir nei vienas neišdrįso garsiai ar raštu patvirtinti tai, ką matė jų akys, tai, ką girdėjo jų ausys. Baimės, tamsos, apgavysčių, godumo ir tamsių viešųjų ryšių technologijų rūkas visiškai uždengė mano gimtinę, apnuodijo kraštiečių sąmonę. Jie tikrai turėjo pasirinkimo galimybę. Gerbiu jų pasirinkimą, numanau, kaip jie vertins jį po metų, bet tai jų ir tiktai jų reikalas. O aš gavau dar vieną įrodymą, jog Napoleonas buvo teisus sakydamas, kad liaudis niekuomet neišsirinks aukščiausios valdžios, kuri jai tarnautų (O. Balzakas „Napoleono sentencijos ir maksimos“). O gaila...

       Atsiekiau ir kitą savo „asmeninį - visuomeninį“ tikslą. Gavau tikslų, konkretų atsakymą apie aviatorių LAK narių brandumą ir vienybę. Supratau, kad turiu apie 130 - 140 aviatorių -  bendraminčių iš daugiau kaip 2,5 tūkst. LAK narių. Tai sudaro daugiau kaip 5 proc. nuo visų LAK narių skaičiaus. Valio,“ partijos barjeras rinkimuose LAK-e  įveiktas“. Prieš rinkimus tikėjausi, kad bent pusė LAK narių ir jų šeimų atstovų yra mano bendraminčiai bei konkrečiais darbais tai įrodys. Deja...Tačiau nusiminti neverta. Minėtas skaičius bendraminčių, patikrintų ne žodžiais, o darbais, tai jau jėga! Ačiū jiems. Dėl jų tikrai verta stengtis ir tęsti pradėtą darbą LAK-e. Ačiū ir tiems, kurie dar netapo bendraminčiais.  Gal nesuprato  LAK veiklos strategijos, nors mano dalyvavimą Seimo rinkimuose patvirtino išplėstinė LAK  taryba.  Man dabar tapo visiškai aiški mūsų veiklos strategija. Ji prasideda tuo, kad pagrindiniu LAK uždaviniu turi būti gražus ir prasmingas sparnuotų lietuvių skrydžio per Atlantą 80-jo jubiliejaus paminėjimas 2013 metais. Ir ne tik gražiais renginiais bei priemonėmis. Svarbiausia, reikia padaryti viską, kad LAK nariai suvoktų mūsų didžiavyrių, ypač S.Dariaus, mentalitetą,  darbais įrodytų esą jų tradicijų tęsėjai. Tie, kurie moka mąstyti, manau supras tai ką aš norėjau pasakyti. Aiškumo dėlei kitiems pateiksiu keletą  pavyzdžių. Tikriausiai visi pažįstame nenuilstančius aviacijos patriotus : aviamodeliuotojus tėvą ir sūnų Paužuolius, Kyviškių aerodrome -  V.Gedminaitę, Paluknio aerodrome -  A.Paužą, Pociūnų aerodrome –V. Baliūną, Šilutės aerodrome –R.Jurkštą, Telšių aerodrome –S.Kasperavičių, Kartenos aerodrome – G.Povilaitį, Panevėžio aerodrome – G.Butnorių ir daugelį  kitų, visų neišvardinsi. Tik jų pastangų dėka gyvuoja LAK-as. Deja, šialia šių tikrųjų S.Dariaus ir S.Girėno tradicijų tęsėjų  yra daugiau negu reikia apsimetėlių, kurie, prisidengę garbingu lakūno vardu, tarnystę aviacijai, tautai ir tėvynei pakeičia gražiomis kalbomis, vaidindami didelius veikėjus. Tai tokie kaip Zarasuose medyje pakibęs “įkalęs” skraidūnas. Arba “didis” lakūnas, viešai pasakojęs, kaip jis nežinojo ką daryti sutikęs maršrute frontinę audrą, emocingai pavaizduodamas, kaip “didvyriškai” elgėsi gelbėdamas savo ir keleivių gyvybes. Šis sparnuotų lietuvių ainis niekaip negalėjo suprasti, kaip po tokio jo “žygdarbio” kažkokie “žemės šliužai” dar reikalauja iš jo atitinkamų taisyklių ir lakūno darbo technologijos žinojimo?!!! Dabar įsivaizduokime, kad dauguma tokių “erelių” tikrai demokratiškai, be jokių papirkinėjimų nubalsuoja koks  turi būti “ Aviacijos įstatymo”, “Oro erdvės organizavimo taisyklių”, “Skrydžių taisyklių” ar kokio kito oro teisės akto turinys. Sunku įsivaizduoti, ar ne? Todėl regioninių aeroklubų viršininkų, aviacijos sporto federacijų  prezidentų ir LAK prezidento pagrindinis tikslas turėtų būti minėtų tikrųjų aviacijos  patriotų skaičiaus ir jų įtakos, nustatant LAK-o strategiją ir taktiką didinimas. Man LAK-o strategija ir taktika visiškai aiški. Konkrečiau apie tai per  LAK tarybos išplėstinį atvirą visiems aviacijos patriotams posėdį, įvyksiantį lapkričio 20 d. 15 val. LAK būstinėje.

       Bet juk ir Seimo rinkimuose panaši situacija. Tiksliau,  dar sudėtingesnė. Nebrandi, nesibaigiančių viešųjų ryšių akcijų apgauta   liaudies dauguma išrenka  aukščiausią šalies valdžią. O kas iš tos tautos valią išreiškiančios daugumos turi bent mažiausią supratimą apie darbą Seime, apie tai, pagal kokius kriterijus reikia atrinkti būsimuosius Seimo narius? Kaip iš 13 – 15 kandidatų vienmandatėje apygardoje išrinkti geriausią? Tą žino tiktai mažuma, gal 1 - 5 % nuo visų rinkėjų skaičiaus. Ir ta, tautos valią išreiškianti dauguma, visuomet apsirinka. Ji tuoj po rinkimų “prablaivėja”, pradeda keikti Seimą, nepasitiki juo. Tik maža dalelė iš tos tautos valią išreiškusios daugumos supranta, kad kalti jie patys, Kalti, nes susigundė kandidatų vaišėmis, keliomis dešimtinėmis litų ir (arba) aklai patikėjo viešųjų ryšių akcijomis, užtemdžiusiomis jų sąmonę. Ir taip rinkimai po rinkimų.  Aktyvioji, žemos politinės kultūros  dauguma, diktuoja savo valią dorai, sąžiningai ir daug didesnę politinę kultūrą turinčiai mažumai. Tokia situacija tęsiasi jau 20 metų ir dar ilgai tęsis. Ar yra išeitis iš to “užburto voverės rato”? Teoriškai yra, bet praktiškai…?  Reikėtų pakeisti kelis pagrindinius įstatymus, pradedant Seimo ,Savivaldybių rinkimų, Partijų, politinių organizacijų įstatymais ir baigiant Asociacijų įstatymu, tarkime, Islandijos, Liuksemburgo ar Švedijos pavyzdžiu. Bet kas tą padarys? Pradžiai gal užtektų, kad Valstybės gynybos taryba nuspręstų, jog rinkimai dėl daugybės pažeidimų yra neteisėti. Jai tereikia duoti tik tokią užuominą ir VRK tai padarys. Nieko baisaus neįvyktų. Dabartinė Seimo valdančioji dauguma ir Vyriausybė dar pusmetį vykdytų savo funkcijas. Rinkimai įvyktų kovo mėnesį, labai tinkamu visiems laiku. Per tą pusmetį galima būtų reikiamai pakeisti atitinkamus teisės aktus, kad tokia rinkimų situacija nepasikartotų. Toks įvykis padėtų pamatus tikros Lietuvos Valstybės kūrimui, ižiebtų viltį tautai. Ji pagaliau pamatytų šviesą tunelio gale. Tik negalvokime apie finansinius praradimus, organizuojant naujus rinkimus. Tai lašas jūroje, palyginus su ta moraline, ekonomine, finansine žala, kurią  atneša nedori rinkimai.       

       Man, manau ir didžiajai daugumai kandidatų, dalyvavusių Seimo rinkimuose, nekyla jokių abejonių dėl rinkimų rezultatų anuliavimo būtinybės visoje Lietuvoje. Tokios begalės Seimo rinkimų įstatymo ir kitų teisės aktų  pažeidimų man dar neteko matyti. Sunku suprasti, kaip aukščiausia valdžia to nenumatė prieš rinkimus ir nesiėmė jokių prevencijos priemonių? Būtų nuostabu, jei bent dabar ji atsikvošėtų. Kitu atveju mūsų tauta ir valstybė tęs tą jau 20 metų trunkantį slinkimą nuožulnia plokštuma vis žemyn ir žemyn. Jo nesustabdys jokia ES parama, nei NATO, nei kitos tarptautinės organizacijos. O gal...? Kaip sakoma nežinomi Viešpaties keliai. Būtų labai gražu jeigu šio slinkimo stabdymo problema nuoširdžiai užsiimtų  tikrasis tautos elitas, jeigu jo dar liko, ir dora, sąžininga, aktyvioji, kad ir nedidelė tautos dalis.

Nuoširdžiai ir pagarbiai,

Jonas Mažintas      

Komentarai

Throw three points isn't the

Throw three points isn't the whole garage daily work, and don't forget about, Stephen curry is the team in assists in addition to steals, he averaged 6. 7 assists inside regular season, 14 in the league and the playoffs [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] will be averaging 9. 3 assists for the reason that league the first! Let's imagine a photo, 40 minutes per game inside Treasury, attack launched dozens of times, there are always many ball he wasn't inside the outside, but the golf ball inside, attracted a two times... What will happen next? There was a man he can tell you the answer, [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] he called clay - Thompson, from the glowing state warriors, he made shock as to 211 3-pointers, finished third within the league, and that 211 3-pointers, 68 is derived from the assists of Stephen curry.

12-13 period to contrast the garage and ray Allen within '05 -' 06 - Allen into 269 3-pointers, and he or she is the Seattle supersonics. That will year, Allen's 269 involving 653 three-point shots, chance 41. 2%, as Stephen : 272 of 600 pictures in his Arsenal, up to 45. 3%; That 12 months, Alan ball attack generate 3 ratio is below a quarter, compared having 38. 6% in databases; That year, Allen's assists the number 3. 7, less compared to the Treasury for three facilitates. So the outline, the image of the alternative 3-pointers hand along the garage outline: he not merely completed the sharpshooter backdrop, his teammates for the creation of free-throw possibilities into; He will also look for opportunities at the same time, through the ball breakthrough, stopped for no aids 3-pointer of shots. Also, he also can move assists, "create" another pitcher - clay - Thompson! Not just can catch vote, will also urgent stopped, can create more opportunities to other folks, this star, unique! I am just [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] afraid, just use "striker" two words are actually unable to define Stephen curry, should be in with the "great" rhetoric.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Throw three points just isn't

Throw three points just isn't the whole garage every day work, and don't overlook, Stephen curry is the actual team in assists as well as steals, he averaged 6. 7 assists within the regular season, 14 within the league and the playoffs [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] is usually averaging 9. 3 assists because the league the first! Let's imagine images, 40 minutes per game in the Treasury, attack launched many times, there are always a number of ball he wasn't in the outside, but the golf ball inside, attracted a double... What will happen next? There was a man he can tell you the answer, [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] he called clay : Thompson, from the golden state warriors, he made this year 211 3-pointers, finished third within the league, and that 211 3-pointers, 68 comes from the assists of Stephen curry.

12-13 period to contrast the car port and ray Allen within '05 -' 06 : Allen into 269 3-pointers, and he or she is the Seattle supersonics. In which year, Allen's 269 associated with 653 three-point shots, shot 41. 2%, as Stephen : 272 of 600 photos in his Arsenal, up to 45. 3%; That 12 months, Alan ball attack produce 3 ratio is below a quarter, compared having 38. 6% in data source; That year, Allen's assists the amount 3. 7, less compared to the Treasury for three allows. So the outline, the image of the alternative 3-pointers hand lower the garage outline: he not just completed the sharpshooter history, his teammates for his / her creation of free-throw prospects into; He will also look for opportunities concurrently, through the ball discovery, stopped for no assists 3-pointer of shots. In addition, he also can cross assists, "create" another pitcher - clay - Thompson! Not only can catch vote, will likely urgent stopped, can generate more opportunities to people, this star, unique! Now i am [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] afraid, just use "striker" two words are already unable to define Stephen curry, should be in with any "great" rhetoric.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Finals past season, Arsenal's

Finals past season, Arsenal's performance [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] is not very ideal, although the info well, but the efficiency is just not high, and his returning pass error, defensive irvine was created key 3 points have become a "black spots" instant, apparently, in hope that within this to prove himself.

Absolutely no, after the opening, the three points in the database and didn't attack two shots, on the actual contrary, the knight a few points would hit many over there. Garage or target defense, he para which include lebron, Irwin, JR., has been people already, also have got successful prevention.

In moving, did well in this Treasury, the ball into a teammate are fed appropriately, but Mr Chu in many opportunity attack. 04 seconds left in the first quarter, garage dribble on the frontcourt, rhythm, but they are confident the take some steps away from the three-point line and it's necessary to make [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] movements, the ball! This is usually the warriors in the very first 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances for the right side of the beds base again in a 3 items!

It is worth mentioning that the opening, the garage right arm was wearing any black gear, it is also because his right elbow inside the game before the old injury includes a relapse, however, with the experience, he has to take off protective devices. Gear, this indicates, has affected the deal with, before he took off while i feel much better.

Within against lebron James, the defense is progressing very well in the Arsenal, but after he was lebron was a young knocked out, the referee provides blown the garage preventing foul, garage on the ground is various, make action towards the referee said lebron elbow.

In breakthrough, garage can also be a difficult moves, all sorts of people all the technique up his defense, such as lebron, but Treasury first in all kinds of dazzling dribble move Thompson, right after air and rival accident cases, the hard in order to score.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Storage area, 26, is one kd

Storage area, 26, is one kd shoes with the largest child, dell - garage in 2002, the dad announced over 07 years of career, finally handed over 40. 2% on threes report card. From a very young age, Stephen around the shooting learned how to shoot at the feet of the learn, when dad refused to take him to the hornets education, Stephen will be pursed oral cavity, not because can't go to see those big-name players, the old you are, but because he also need to be with my dad, to apply his shot.

At age 9, garage is of their own amateur league teams of players, only if the coach has to outside shot collapse in the opponent's zone will become sent. Recalled the oneself, garage proudly said: "when My partner and i was a defense gurus, all start from there. "

To go back to the original text, in the event the garage near the soccer ball in midfield, people tend to overlook one of the most important thing: pool baseball skills. Sonya, thanks for you to his mother, then some sort of 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again while doing so, she was in senior high school played point guard, turning to the volleyball after to the campus of Virginia technological, and meet the storage area there's father. "If I dribble on the coast, I have to pick to shoot or move, it's my limit. "Dell mentioned, "people started for Stephen impression is all he'll beautiful posture hit photos, but before becoming the striker, he already was a greater control player, people are likely to ignore it. After his or her dribble shot, is I the most amazing moments. Thanks to his or her mother. ".

Tag: yeezy shoes

Knight's strategy clearly,

Knight's strategy clearly, today is in order to cling to garage, tend not to give him any likelihood, and Kevin durant is always individually with defense. But garage or under heavy defensive look for opportunities, such as deal with stephen curry shoes low, he mobilized, use the other fear his perimeter ability garage easily obtained two points.

The last 80 seconds inside first half, durant missed shots from outside, this basket three players usually are knights, including Thompson, lebron, therefore, the Treasury rushed in the basket from the lengthy position, unexpectedly the offensive rebounds inside the knight encirclement! Then they points ball durant, which finished scores!

And the second half, knight to defensive strategy is shaken, they don't have an excessive amount of double again, help, oddly enough, JR in 1 in 1 against Arsenal, and directly put this garage was pushed on the ground.

Sure enough, this knight defensive shaken following scoring started rising in his Arsenal, outside his 3-pointer by continuous, during that time he was given the ability to just like Kevin durant got chance in the first half. After three points from the database is still strike, he this section one bomb under the 14 points.

Today can be June 1, the time kevin durant shoes would be the international children's day, it seems in the "primary school" is probably the holiday today.

Small garage finish I rested a lot of the holiday to battle, he is still the contribution on the brilliant stroke, but likewise pass a 3-pointer through Kevin durant. The last 3 minutes, garage off in front of schedule, because the video game had no suspense.

Tag: yeezy shoes

Half-court completed, the

Half-court completed, the garage 12 points and 4 rebounds 6 facilitates, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 has got the upper hand slightly. But as knight defeat inside the second half, even his one-on-one hit his details. In this series, OuWenBen needs certain advantages in counterpoint, such as the finals last year, since the season of Christmas wars, with their strong personalized fortunes turned.

But today the warriors of the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen

Total play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists within the Treasury, 6 of 11 three-point kd shoes images. 24 points and 3 rebounds, 2 assists, Owen has scored 17 points in the first half, he scored seven points inside the second half. Facing the big four with the mighty, and only Eileen Owen in one-on-one earn garage have chances, but today's garage to perform better.

Tag: yeezy shoes

Finals past season, Arsenal's

Finals past season, Arsenal's performance kd shoes seriously isn't very ideal, although the information well, but the efficiency just isn't high, and his again pass error, defensive irvine was built key 3 points have grown a "black spots" instant, apparently, in hope that with this to prove himself.

Zero, after the opening, the three points in the database and didn't strike two shots, on the contrary, the knight about three points would hit a lot of over there. Garage or give attention to defense, he para such as lebron, Irwin, JR., has become people already, also include successful prevention.

In moving past, did well in your Treasury, the ball to your teammate are fed properly, but Mr Chu in lots of opportunity attack. 04 seconds left in the first quarter, garage dribble to the frontcourt, rhythm, but he is confident the take several steps away from the three-point line and it is necessary to make yeezy shoes techniques, the ball! This can also be the warriors in the initial 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances around the right side of the base again in a 3 factors!

It is worth mentioning that this opening, the garage suitable arm was wearing the black gear, it can be because his right elbow from the game before the old injury has a relapse, however, with the action, he has to lift off protective devices. Gear, seems like, has affected the cope with, before he took off while i feel much better.

Throughout against lebron James, the defense is performing very well in the Arsenal, but after he was lebron was a young knocked out, the referee provides blown the garage preventing foul, garage on the ground is various, make action to the referee said lebron shoulder.

In breakthrough, garage can also be a difficult moves, many people all the technique up his defense, such as lebron, but Treasury first in all kinds of dazzling dribble move Thompson, immediately after air and rival accident cases, the hard for you to score.

Tag: yeezy shoes

A pair of steals in his

A pair of steals in his Collection, in the first quarter, and the two steals to garage a complete of 106 times in the playoffs career steals, which usually transcends the rick Barry, became the steals within the history of the warriors team inside the playoffs.

Garage into seven three-pointers in the game, this also let his / her playoff three-pointers hit number around 261, match the Robert horry, 9th three points in playoff heritage list. Distance comes 9th Chauncey billups, he additionally only six three details.

37 points in simply three games, came to life, and this is his this season, including playoffs) 9th score 35 + video game with three alone, a lot more than 7 times of Russell westbrook, the top of league.

So many record the very first world war, there is no doubt which the game can be considered the garage in this series played the very best game. The first three games, garage is averaging twenty-seven. 3 points and 4. 7 rebounds, 6 helps, shooting 40. 3% in addition to 35. 3% from several, compared with the frequent season shooting stage, some degree of decline, however the game, garage completely outrageous. The blazers in many players to hound him or her, but no one may disturb his rhythm. Storage area, as it were, in the game again to uncover "day day" feeling.

11 three-point range out hand, hit kevin durant shoes seven goals, including vast ranges of three points. Wearing warriors baseball hat sitting inside stands to watch this old garage, it also appears to possess son's playing god appear to be some incredible performance. The lens towards old garage, he could hardly help but shook his or her head.

Of course, it doesn't matter what other people think, garage three points for their own performance with total confidence. In the 3rd quarter the warriors using 88-58 big lead your blazers, garage outside this three-point line again, the ball faraway from the one hand, he or she turned back field, the ball firmly into your basket, the whole uproar. Can put the three points in this particular state, the other bash can say what?

Tag: yeezy shoes

Half-court complete, the

Half-court complete, the garage 12 things and 4 rebounds 6 allows, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 gets the upper hand slightly. But as knight defeat inside second half, even his one-on-one hit his details. In this series, OuWenBen must have certain advantages in counterpoint, much like the finals last year, for the reason that season of Christmas battles, with their strong personal fortunes turned.

But today the warriors in the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen

Whole play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists in the Treasury, 6 of 11 three-point kd shoes photos. 24 points and 3 rebounds, 2 assists, Owen has scored 17 points inside the first half, he scored seven points within the second half. Facing the big four of the mighty, and only Jordan Owen in one-on-one gain garage have chances, but today's garage to do better.

Tag: yeezy shoes

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas