Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


JT nusprendė mus sunaikinti narkotikais, infekuotais migrantais ir prostitucija

http://welovemauritius.org       Tai ką visiškai rimtai siūlo JT Pasaulinė komisija dėl ŽIV kitaip, kaip žmonijos naikinimo priemonėmis nepavadinsi. Iš pradžių mūsų vaikus įtrauks į „sekso verslą“, o po to išmes, kaip „vienkartinę medžiagą“. Šias rekomendacijas jau aktyviai, kaip įstatymus, prastuminėja Rusijoje.

       Pagal JT Generalinio sekretoriaus Pan Gi Muno iniciatyvą 2010 metais buvo sukurta JT Pasaulinė komisija dėl ŽIV (Global Commission on HIV and the Law). Į ją įėjo 15 žmonių – buvę valstybės vadovai, teisininkai ir kovos su ŽIV/AIDS aktyvistai. Pirmu jų veiklos vaisiumi buvo 2012 metų liepos mėn. kvietimas legalizuoti prostituciją, homoseksualizmą ir narkotikus.

       Prostitucija turi būti laikoma normalia profesija, kai santykiai tarp darbuotojų ir klientų reguliuojami įstatymais, ginančiais abi puses (šiandien prostitucija yra draudžiama 116 valstybių, 80 valstybių prostitutes vienaip ar kitaip saugo įstatymai). Be to, komisija ragina legalizuoti ir homoseksualius santykius.

   JT ekspertai demagogiškai tvirtina: „Kadangi narkomaniją ir prekybą narkotikais lydi nusikalstamumas, tai jas reikia legalizuoti. Tokiu atveju nukris narkotikų kaina ir jų vartotojams nereikės pinigų gauti nusikalstamu būdu, pasinaudojant vagystėmis, apiplėšimais, prostitucija, o kai kuriais atvejais ir nužudymais. Narkotikų vartojimas bus stebimas gydytojo, tai taip pat sumažina mirtingumą...“.

       Be to, tos komisijos ataskaitoje (žiūr. „HIV and the Law: Risks, Rights & Health“) tarp kitų priemonių siūlomos šios (citata iš JT komisijos rekomendacijų ir skliaustuose komentaras):

     3.1.1. Uždaryti visas priverstines gydymo ir pataisos įstaigas skirtas nuo narkotikų priklausantiems žmonėms... (faktiškai tai reiškia, kad negalima priverstinai gydyti narkomano, jau nesugebančio vertinti tikrovės, ir jis tiesiog miršta, užtat taip sprendžiama „gyventojų pertekliaus problema“).

    3.1.2. Panaikinti asmenų, kurie vartoja narkotikus, registravimą, panaikinti privalomus ir priverstinius ŽIV testavimus ir priverstinį gydymą...(jeigu galima registruoti sergančius tuberkulioze, tai kodėl JT komisija daro išimtis ne mažiau visuomenei pavojingoms socialinėms ligoms, tai neabejotinai padės joms plisti).

     3.1.4. Dekriminalizuoti narkotikų laikymą saviems tikslams... (tai reiškia, kad suklestės ir pardavimo tinklas, kuriame prekiautojai visiškai legaliai nešios keletą dozių, sakydami, kad tai yra „asmeniniam naudojimui).

       3.2.1. Panaikinti įstatymus, kurie draudžia savanorišką seksualinio pobūdžio paslaugų pardavimą ir pirkimą... įstatymus dėl... viešnamių laikymo... (tikriausiai čia valstybei svarbiausia yra surinkti mokesčius, t.y. tapti „pagrindine sutenere“. Kaip straipsnyje sako L.A.Riabičenka, liberalų siela rėkė – „Milijardinis verslas visiškai už įstatymo ribų, o dešimtys tūkstančių moterų neturi jokių socialinių garantijų“,- tik ligotų prostitučių armijos sukūrimo planus jie kūrė ne savo, o mūsų vaikams).

       3.2.3. Uždrausti privalomą ir priverstinį sekso verslo darbuotojų ŽIV testavimą (išskyrus, kaip tyčiniam mirtinų ligų platinimui, ši nuostata daugiau niekam nereikalinga. T.y. šis „verslas“ netaps „saugiu“, kaip neseniai vykusioje konferencijoje dėl prostitucijos legalizavimo sakė „liberali visuomenė“).

       3.2.6. Garantuoti, kad esami civiliniai ir administraciniai teisės pažeidimai, tokie kaip... „viešosios tvarkos pažeidimai“ ir „visuomenės moralės normų pažeidimai“, nebūtų taikomi sekso verslo darbuotojams; ir administraciniai įstatymai, kaip pavyzdžiui, „įgaliojimai, kurie leidžia policininkams žmogaus paprašyti pasišalinti iš viešosios vietos“, nebūtų taikomi sekso verslo darbuotojų diskriminavimui (išeina, kad „verslo moterų“, o taip pat būtybių, kurios neapsisprendė dėl savo lyties, - jų „darbo vietoje“ liesti negalima. Skirtingai nuo „šlitinėjančių“ ir „pinigų nemokančių“ piliečių).

       3.2.7. Uždaryti visas pataisos įstaigas arba „realibitacijos“ centrus suaugusiems, įtrauktiems į sekso verslą, arba vaikams, kurie buvo seksualiai išnaudojami... („atidirbo savo“ – ir „viso gero?“).

       3.3.3. Pašalinti teisinius, reguliavimo arba administracinius barjerus, kurie kliudo kurti visuomenines organizacijas gėjams, lesbietėms arba biseksualams (arba jiems) (tikriausiai JT komisija mano, kad iškrypėlių visuomeninės organizacijos „padės sustabdyti ŽIV infekcijos ir narkomanijos plitimą“).

       3.3.5. Priimti efektyvias priemones siekiant užkirsti kelią smurtui prieš vyrus, kurie užsiima seksu su vyrais (tai greičiau juokingas punktas, kaip ir kitas – teisėsaugos institucijos ypatingą dėmesį turi skirti būtent iškrypėlių apsaugai, juos statydamos aukščiau „heteroseksualios daugumos“).

      3.4.2. Panaikinti visus įstatymus, kurie baudžia žmones už priešingos lyties drabužių dėvėjimą.

       3.4.5. Garantuoti, kad transeksualai gali nurodyti pasirinktą tapatybę dokumentuose, kurie patvirtina asmenį, be reikalingumo atlikti išankstines medicinines procedūras... (taigi, koks nors barzdotas iškrypėlis turės teisę tvirtinti, kad „jis moteris“, ir atvirkščiai. Kaip bus su šaukimu į kariuomenę, sunku pasakyti, tikriausiai manoma, kad visus gins JAV „Gėrio imperijos“ kariai. Be to, reikia pastebėti, kad „socialinių lyčių įstatymas“, kurį jau keletą metų atkakliai stumia deputatai E.Mizulina, E.Lachova ir senatorius V.Matvijenka, numato taikyti diskriminacines priemones „normalių“ žmonių atžvilgiu iki tol, kol jų skaičius nesusilygins su „neapsisprendusių dėl savo lyties“ žmonių skaičiumi).

       3.6.2. Valstybės turi panaikinti judėjimo apribojimus ir kitus apribojimus, draudžiančius žmonėms, gyvenantiems su ŽIV, įvažiuoti į valstybę, ir/arba taisykles, pagal kurias ŽIV testavimai užsieniečiams šalies viduje yra privalomi (t.y. ignoruodami valstybės teisę saugotis nuo epidemijos, į šalį gali įvažiuoti sunkiai sergantys migrantai... – žiūr. žemiau).

       3.6.3. Valstybės turi vykdyti teisines reformas, siekdamos išspręsti teisėtą migrantų registravimą sveikatos sistemoje ir užtikrinti migrantų profilaktikos, gydymo ir priežiūros paslaugas dėl ŽIV ir vartojimo medžiagų. Visi ŽIV testavimai ir patikrinimai dėl ligų, perduodamų lytinių keliu, turi būti atliekami su informuoto asmens sutikimu ir savanoriškai... (... o toliau traukti pinigus iš biudžeto. Be to, į UNAIDSŽIV prevencijos komisiją išrinkti... Vladimiras Pozneris ir Elena Frančuk. Kas, kaip ir kodėl juos ten išrinko?).

        4.4. Valstybės turi reformuoti nuosavybės ir paveldėjimo įstatymus, dėl to, kad moterims ir vyrams būtų suteiktos vienodos galimybės... gauti kreditą... (kaip sakoma, „išlyga pagal Froidą“).

       5.3 Valstybės turi priimti ir laikytis įstatymų, kurie kiekvienam vaikui suteikia teisę mokykloje gauti visapusišką išsilavinimą seksualinės sveikatos srityje... (JT komisijai ir tokios „naujos sergančių narkomanų, prostitučių ir migrantų pasaulio tvarkos“ ideologams tai yra svarbu - pradedant nuo pradinės mokyklos vaikams pasakoti apie tai, kur, kaip ir kodėl užsidėti prezervatyvą, ir kaip „saugiai naudotis švirkštu, naudojant švirkščiamus narkotikus“)...

        Kas yra būdinga, tai kad „komisija“ sukurta ne pagal JT dalyvių sprendimą, o jos biurokratijos, be to, komisija dar ir finansuojama iš privačių šaltinių (įskaitant Fordo Fondą), o taip pat Pasaulio banko, Tarptautinės darbo organizacijos ir pan.). Bet „papuasų elitas“ visaip stengiasi įvykdyti jų užduotį.

        Išeina, kad iš pradžių mūsų vaikus įtrauks į prostitucijos „sekso verslą“, kaip tai konferencijoje siūlė Olga Kryštanovskaja, Marija Arbatova, Gilbert ir Dženisė Krauzė (ši atvirai pareiškė, kad „paskutinius 15 metų JAV Valstybės departamentas atidžiai stebi prostitucijos problemą Rusijoje“) ir kt., o po to nuo moraliai ir fiziškai sužalotų „darbuotojų“ „automatiškai atsikratys“, kaip nuo „atidirbusios vienkartinės medžiagos“...

Kiril‘as Miamlin‘as, 2012-12-14

Šaltinis: kislorod-books.ru

 

Susiję:

JTO Komisija ragina legalizuoti prostituciją, homoseksualizmą ir narkotikus

Komentarai

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas