Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


Svajonių demokratija virtusi pragaru

polskaprawda-lardarxo.blogspot.com       Tai yra dar viena istorija iš daugelio Vakarų valstybėse vietiniams gyventojams ir atvykėliams nutikusių vaikų atėmimo istorijų. Skiriasi tik tuo, kad be nepilnamečių justicijos ir socialinių darbuotojų neribotos valdžios joje yra dar viena istorija, o tiksliau likimo ironija – propaganda apie Vakarų demokratiją tikėjusi moteris net negalėjo pagalvoti, kad susidurs su tokiais dalykais, kurie jos tėvynėje, kurios valdžią aršiai ji kritikavo, net nesisapnavo. 

       2006 metais žurnalistė Olga Klaskovskaja (žinomo analitiko Aleksandro Klaskovskio duktė ir sesuo Aleksandro Klaskovskio, kuris buvo nuteistas už dalyvavimą 2010 metų gruodžio 19 d. įvykiuose) su maža dukrele, ieškodama „teisių ir laisvės“, iš Baltarusijos emigruoja į Lenkiją. Tačiau čia ji taip ir nesuranda to, dėl ko paliko tėvynę. Lenkijos valdžios institucijos Baltarusijai, kuri iš jos atėmė motinos teises ir reikalavo į Baltarusiją sugrąžinti neteisėtai išvežtą vaiką, suteikia visą informaciją apie Olgą, jos gyvenamąją vietą. 2007 metais Olga Varšuvoje buvo užpulta, jai suduota 11 peilio dūrių. Stebuklingai likusi gyva, ji kreipiasi į įvairias Lenkijos institucijas, prašydama apsaugos. Bet apsaugos negauna. Vietoje to, pas ją į namus atėję du policininkai, pareikalauja užsičiaupti, priešingu atveju pažada problemas. Po šių įvykių Olga nusprendžia laimės ieškoti Skandinavijos šalyse.

       2009 metais Olga Klaskovskaja su dukterimi išvyksta į Norvegiją ir paprašo politinio prieglobsčio. Per Norvegiją ji atvyksta į Švediją. Čia išteka ir pagimdo sūnų. Valdžios institucijų leidimo gyventi Švedijoje Olgai tenka laukti pabėgėlių stovykloje. Vakarų demokratijos rojus, apie kurį ji tiek svajojo, iš tiesų, pasak Olgos, pasirodo esantis pragaru, o ji pati europiečiams draugams tampa nekviestu svečiu.

       Olga rašo, jos tekstai internete - „Norvegijos koncentracijos stovykla“, „Švedijos beprotnamis“, „Skandinavijos demokratija pabėgėliams“ – atskleidžia tai, ką ji matė, ir ką jai teko patirti. Viešindama savo patirtis ir mintis Olga tada dar nesuprato vieno dalyko, t.y. kad Vakaruose kritikuoti galima tik tam tikras valstybes ir labai nemėgstama, kai kritikuoja jų išgirtą ir visame pasaulyje propaguojamą Vakarų demokratiją.

       Olga savo straipsnyje rašo apie tvarką Norvegijoje, apie tai, ką matė ir išgyveno:

       „... Oslas mus pasitiko šaltu skvarbiu vėju... Taip vadinamame laukimo kambaryje maždaug šimtas žmonių, iš kurių pagrindinė masė – išeiviai iš Afrikos šalių. Patalpa iš visų pusių užkalta, baisi smarvė. Uždusimo jausmas. Su siaubu pradedame suvokti, kad praktiškai ten mes vieni balti. Dalis afrikiečių į mus žiūri susidomėję ir su nepasitikėjimu. Dauguma – demonstratyviai paniekinamai. Praeina keletas valandų – mūsų taip niekas ir niekur nepakvietė...

       Ir štai mes Tanumo tranzito stovykloje, kuri yra netoli nuo Oslo. Toks jausmas, kad esu kažkur Kabule arba Mogadiše...  Aplink griuvėsiai ir kraupiai purvini barakai. Miškas. Civilizacijos nulis. Somaliečiai su nacionaliniais plačiais ilgais drabužiais žaidžia stalo tenisą. Laukiniškai žvengia... Baltųjų vienetai. 5-7 žmonės. Su užuojauta, solidariai persimetame žvilgsniais.

       Priėmimo kambaryje dalykiškas, arogantiškas arabas (jau, matyt, pamiršo, kad pats yra vakarykštis emigrantas...) skirsto žmones į kambarius. Mus apgyvendino paskutinius! Ir tai nepaisant to, kad tik mes ten buvome su vaiku, ir kad mūsų kambarys jau seniai buvo laisvas!

       Tik apgyvendinus, mus iškart paskyrė į valymo pareigas. Kitaip tariant, atpirkimo ožiais. Tai reiškia, kad mes turime plauti visą aukštą plius tualetus (bendrus) ir dušą. Aš kategoriškai atsisakau. Su tokiu Afrikos ir Afgnistano kontingentu... – dar betrūktų kokį užkratą pasigauti! Kas juos apskritai patikrino dėl kokių nors ligų/infekcijų? Plius kaimynas armėnas, gydytojas pagal specialybę, pranešė, kad neseniai čia atsitiktinai išaiškino vieną negrą, sergantį maliarija...

        Tanume aš buvau 5 dienas ir per tas penkias dienas nemačiau nė vieno negro, kuris valytų tualetą. Tai serbai, tai makedoniečiai. Trumpai tariant, tik baltieji (kurių ten ant vienos rankos pirštų buvo galima suskaičiuoti)…”      

       „Komsomolskaja pravda“ žurnalistuiOlgos paklausus, ar toks elgesys su migrantais iš Rytų Europos yra taisyklė ar išimtis, ji atsakė: „Taisyklė be išimčių. Teisingiau, aš tokių išimčių nepastebėjau. Aš negaliu suprasti, praėjusiais metais 111 tūkst. užsieniečių gavo leidimus apsigyventi Švedijoje. Galima nuspėti, kas būtent: afrikiečiai ir arabai. Aš gyvenau tarp tų žmonių. Daugiausia – tai parazituojantys elementai, kurie čia niekada neintegruosis, niekada neišmoks kalbos, negerbs šios kultūros.

       Žmonės net nežino, kaip klozetais naudotis. Teko mokyti. Ir, kai man, kaip Švedijos piliečio motinai, tarp šių 111 tūkstančių neatsirado vietos, tai žeidžia. Kaip jie visa tai formuluoja ir kaip elgiasi – tai tikra, nežmoniška kiaulystė. Mano vyriausiąją dukterį Miroslavą mokykloje sumušė arabai. Aš net iškviečiau policiją, sumušimus užfiksavo. Policija nufotografavo mėlynes. O po to bylą nutraukė. Policija – vietiniai švedai – sako: jūs turite suprasti, kad jų kita kultūra.“

       Šių metų sausio pabaigoje Švedijos valdžios institucijos Olgai Klaskovskajai ir jos 11 metų dukteriai dar kartą atsisako suteikti leidimą gyventi Švedijoje ir priima sprendimą ją deportuoti iš šalies be apskundimo teisės.

       Olga savo straipsnyje rašo:

       “Ateinu į valgyklą. Vakarienei – lėkštė makaronų ir arbata (manau, kad neužvirinta). Visa valgykla pilna somaliečių ir afganistaniečių. Valgo rankomis. Raugėja. Vaikas kategoriškai atsisako valgyti. Su savimi pasiimu keletą gabalėlių duonos ir sūrio. Prie išėjimo mane stabdo darbuotojas – arabas. Neva, taip ir taip: nieko negalima iš valgyklos išsinešti... Per visą laiką, kurį teko praleisti Tanume, išsigimėliai darbuotojai prieidavo prie manęs, pateikdami labai nemalonius siūlymus. Niekšas, kuris atėmė sumuštinį iš Miros, greitai atviru tekstu pasiūlė: „Eikime kartu pasivaikščioti... Aš tau tada labai daug duonos ir sūrio leisiu išsinešti iš valgyklos! Niekada su manimi nebadausi!“...

       Tranzito stovykla, kuri turi keistą pavadinimą Hašlemonas yra pasienyje su Švedija. Taip pat miškas. Mus apgyvendina aštuonių vietų moterų kambaryje. Pagrindinis kontingentas – Palestina, Irakas, Kinija, Iranas. Šeimas atskiria. Vyrą įmeta į vyrų „kamerą“, žmoną – į moterų. Neva, nėra vietų šeimas apgyvendinti kartu... O kaip Europos žmogaus teisių konvencijos 13 straipsnis dėl „teisės į šeimą“?... Ir apskritai visos galimos žmogaus teisių konvencijos, jo pagrindinės laisvės?... Mira, mano duktė, pradėjo eiti į vietos mokyklą. Tai net ne mokykla, o kažkoks dramos būrelis...

       Apie tūkstantis žmonių – pagrindinė masė arabai, somaliečiai ir iraniečiai. Ir praktiškai vieni vyrai. Galite įsivaizduoti, į kokias situacija man, moteriai turinčiai ryškią slavės išvaizdą, teko ten patekti...“

       Neseniai ypač didelį triukšmą internete sukėlė Olgos Klaskovskajos straipsnis „Norvegijos koncentracijos stovykla“, kuris interneto portale „Polska Prawda“ buvo publikuotas dar 2010 metais, ir kuriame ji aprašė apie „ant totalaus melo, veidmainystės, nuolatinių pažeidimų, pasityčiojimų ir pažeminimų pastatytą Europos demokratinių vertybių sistemą“. O ji tik  aprašė apie savo patyrimus. Kaip pati autorė sako, kad tai buvo, kaip dienoraštis, kuriame ji galėjo išsilieti, kaip mintys pasakytos garsiai, emocingai po išprovokuoto netikėto susidūrimo su tokia realybe, kokios nesitikėjo Vakarų demokratijos šalyse. Olga rašo: „Valgykloje mus maitino, kaip gyvulius“. Plius iš geležinių daugkartinio naudojimo indų (po maliarijos atvejo kažkaip nelabai malonu buvo valgyti iš bendro naudojimo lėkščių/šaukštų/šakučių). Meniu – tai makronai, tai ryžiai. Mėsos davė tik vieną ar du kartus. Vaikui tai atlaikyti praktiškai neįmanoma. Daugeliui, įskaitant mane, buvo pažeistas skrandis. Daugeliui pagilėjo lėtinės ligos. Prisibelsti iki gydytojo – tai iš fantastikos srities. Nerealu. O kada valgykloje paprašiau pieno vaikui, pasakė, kad negalima. Neva, tik iki 6 metų. O aštuonerių metų, ką vaikui jau nereikia pieno?...        

       Interneto bendruomenė pasmerkė straipsnio autorę, daugelis ją apibūdino, kaip politiškai nebrandžią, kiti pavadino „gražiu elfu, kuris įsibėgėjęs, nukrito ant kietos realybės“. Olgą kaltino, kad ji įžeidė žmones, valstybes, vyriausybes, svetimą teisę. Ji sako: „Aš manau, kad straipsnis įgavo tokį rezonansą todėl, kad apie panašius dalykus mažai kas viešai kalba: vieni stengiasi nutylėti, kiti prisitaiko ir praryja akivaizdžius elementarių žmogaus teisių pažeidimus. Tada aš paprasčiausiai užsidegiau ir aš norėjau kitiems duoti signalą: nepatekite į tokią situaciją, kurioje atsidūriau aš.“

        Trečia stovykla buvo normalesnė, bet ir ten gyvenimas nebuvo lengvas. Olga rašo:

        „Pagaliau duktė pradėjo lankyti įprastą mokyklą. Mokykla atsisakė mokėti schoolbus  - atseit, mokėkite iš savo kišenės. Tai nepakeliama suma. Pašalpa labai maža, o surasti darbo neįmanoma. Pirmiausia, nėra leidimo. Antra, mes dykumoje, atskirti nuo civilizacijos... Socialinis darbuotojas pasakė, kad tegul į mokyklą važiuoja dviračiu. O tai keletas kilometrų. Bet reikalas ne tame. Dviračių tako tai nėra! Taigi, vaikas turi važiuoti keliu kartu su automobiliais ir kitais sunkvežimiais. Žinoma, administracijos pasiūlymą aš pasiunčiau kuo toliau. Gerai, kad laiku susipažinau su vietiniais lenkais. Jie kiekvieną rytą automobiliu veždavo savo vaikus į tą pačią mokyklą – kartu ir Mirką su savimi pasiimdavo...

       Keletą kartų mums skubiai buvo reikalinga medicinos pagalba – nedavė. Plius privertė mokėti. Vienas somalietis ten administracijos laukimo kambaryje tiesiog mirė, mano akyse prarado sąmonę – „Greitoji“ atsisakė važiuoti. Neva, tegul rytoj ateina į priėmimą.

       Išrauti dantį – tai iš fantastikos srities. Reikia sumokėti didelę dalį pašalpos. O paskui visą mėnesį už ką gyventi? Ką valgyti?

       Mano padėtis tai išvis buvo nepavydėtina. Vienintelė mergaitė slavė. Aplink tūkstančiai afrikiečių ir afganistaniečių. Apsaugos stovykloje nėra. Visiška anarchija. Niekas nė už nieką neatsako. O artimiausia policija, jeigu kas nors nutiktų – 40 km. Po pietų stovykloje iš administracijos jau nieko nėra. Tik aplink vieni papuasai. Tamsa kraupi. Jokių žibintų, elementaraus apšvietimo.

       Man pastoviai daužė kambario stiklus. Laužė duris. Priekabiavo. Žemino. Bandė nupirkti, užmokėti pinigus. Buvo laikotarpiai, kai jau paprasčiausiai visai nėjau į gatvę. Milijonus kartų aš apie tai kalbėjau su vietos administracija. Prašiau apsaugos. Ne dėl to aš bėgau į Norvegiją, kad dar ir čia turėčiau papildomas problemas ir persekiojimus. Bet manęs niekas net ir klausyti nenorėjo.Ateidavo vietinis ūkvedys, įstatydavo naują stiklą – ir problema išspręsta!

        Aš nuvažiavau į vietinį „Amnesty International“ filialą. Jie išvis atsisakė man padėti ir net neišklausė iki galo...

       Supratusi, kad čia aš įgysiu dar daugiau problemų negu turiu, ir kad apskritai greitai galima prieiti iki kokios nors tragedijos, kad jokios pagalbos čia laukti negalima, aš priimu sprendimą skubiai išvykti į Švediją. Aš savanoriškai sustabdau savo procedūrą Norvegijoje ir perku bilietą į Geteborgą.

       Jei būčiau žinojusi, kad Švedijoje manęs laukia dar didesnis pragaras – pragaras kvadratu arba kubu. To galbūt net trileriuose nemačiau...“

       „Komsomolskaja pravda“ žurnalistui paklausus: ar palikus stovyklą problemos vis tiek nepasibaigė, Olga atsakė: „Tai tiesiog pasityčiojimas, paniekinantis elgesys. Jokių teisių nėra. Aš negaliu naudotis medicina, nors oficialiai esu ištekėjusi (už švedo), negaliu gauti dekretinių. Žinote, dar truputis ir aš pradėsiu galvoti, kad pas mus Baltarusijoje žmogaus teisės labiau gerbiamos. Pirmiausia, šeimos teisės, moterų teisės ir vaikų teisės.Kada mes išgyvenome sunkų šeimyninių santykių laikotarpį, vietos socialinės tarnybos man ir vaikams garantavo visišką paramą. Kaip pasirodė, tik žodžiais. Žiemos viduryje mane ir vaikus išmetė iš socialinio bendrabučio tiesiog į gatvę. Neva, daugiau nemokėsime už gyvenimą, eikite kur norite...”

       Tada Olga nežinojo, kad jos laukia dar baisesnis dalykas, koks gali nutikti motinai. Vasario 6 d. Švedijos socialinės tarnybos darbuotojai iš Olgos atėmė 7 mėnesių kūdikį, remdamiesi tuo, kad ji neturi leidimo gyventi Švedijoje ir negali suteikti normalių gyvenimo sąlygų savo sūnui.

       Vasario 8 d. Olga ir advokatas susitiko su socialinės tarnybos darbuotojais. Jai pranešė, kad vaikas laikinai yra pas tėvą, kol bus nuspręsta ar vaiką gali auklėti tėvas, jeigu ne, tuo atveju vaikas atiduodamas į vaikų namus arba globėjų šeimai. Su vaiku motinai nebuvo leista pasimatyti.

       Olga savo straipsnyje rašė:

       „Prisipažinti atvirai, jeigu dar prieš metus man kas nors būtų pasakęs, kad gyvenime teks praeiti per tokį pragarą, ir kad tokie dalykai iš principo yra įmanomi (tuo labiau „demokratinėje Europoje“), niekada nebūčiau patikėjusi! Galbūt, paprasčiausiai būčiau nusijuokusi tam žmogui į veidą. Arba būčiau pagalvojusi, kad tas žmogus akivaizdu, kad išėjo iš proto... arba jis KGB agentas. Kaip tai įmanoma? Europoje, Skandinavijoje, demokratijos bastione, pas uolius kovotojus už žmogaus teises?... O juk taip daug reportažų padariau apie Europos demokratines vertybes... diena iš dienos savo radijo klausytojams kaliau, rašiau savo skaitytojams. O kiek mes kavos puodelių su tais Europos diplomatais ir kitais misionieriais Minske, Varšuvoje, įvairiuose furšetuose/banketuose išgėrėme – visi mosavo rankomis: atseit, šaunuoliai, vaikinai! Kovokite už demokratiją Baltarusijoje! Mes su jumis! Kada prisireikė realios pagalbos – visi... akimirksniu išgaravo.“

       Supratusi, kad Europoje pagalbos iš nieko nesulauks, Olga kreipėsi į Baltarusijos Užsienio reikalų ministeriją dėl pagalbos susigrąžinant savo sūnų, kuris yra Baltarusijos pilietis.

       P.S. Trumpai apie Olgą Klaskovskają. Gimė 1982 m. Minske. 1997-2005 metais dirbo laikraščio „Narodnaja volia“ žurnaliste, jaunimo judėjimo „Malady front“ aktyvistė. 2005 metais kartu su dukterimi Lenkijoje gavo politinių pabėgėlių statusą. 2005 – 2010 metais dirbo rusų ir baltarusių radijo stoties „Deutsche Welle“ tarnybos Lenkijoje „Europos radijo Baltarusijai“ žurnaliste, buvo kelių politinių fondų ir iniciatyvų Lenkijoje, remiančių demokratiją Rytų Europoje, bendradarbe. Dėl neteisėto dukters išvežimo iš Baltarusijos į užsienį, 2007 metais Teisingumo ministerija Olgai iškėlė bylą. Baltarusijos teismas atėmė motinos teises, kartu su dukterimi paskelbia dingusiomis. Lenkiją paliko 2009 metais, po to kai Lenkijos institucijos patenkino Baltarusijos prokuratūros prašymą pateikti apie jos gyvenamąją vietą ir asmeninius duomenis. Tam tikrą laiką gyveno Norvegijos migracijos stovykloje, po to Švedijoje. 2011 metais, teisiant brolį Aleksandrą Klaskovskį, kaltinamą „gruodžio 19 d. byloje“, sugrįžo į Minską, atsisakiusi tarptautinės apsaugos. Minsko milicijos buvo sulaikyta savo bute. Pasak jos, milicijoje buvo mušama. Apkaltinta dėl muštynių su milicija ir už prezidento šmeižimą. Sugrįžo į Švediją, 2012 metais ištekėjo už švedo, pagimdė sūnų.

Parengta pagal: kompravda.eu, belgazeta.by, polskaprawda ir kt.

2013-03-03

 

Susiję:

Nepilnamečių justicija Vokietijoje – sunki tėvų patirtis

Nepilnamečių justicija

 

Komentarai

As a core point guard, garage

As a core point guard, garage as well as other three split the difference is that he is the team bring in and organizer. In additional words, he can't resemble novak on the perimeter around looking forward to kd shoes someone else to allow him the ball. We take novak with a comparison, everything also - reference counted for individuals each a 3-pointer helps objects, and to occasion, after statistics, novak found there is much surprise hit 3-pointers, 149, 146 can be a teammate's pass and struck; Three-point shots hit the 2nd more this season Ryan - Anderson is not any exception, he hit throughout 213, has 206 relies on your friend's passing.

The garage He the many 3-pointer this season, you can find 105 of 3 is not sending (272), to put it differently, is to create options, nasty sto vote. This trick in the team's star, such as flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, John, but often because someone errs, physical strength use, to the number of times few, and the hit ratio seriously isn't high. But obviously can be an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times is not assists quantity highest with alliance, even better as compared to lebron James thrown straight into more all 3-pointers, plus the shooting is in a new league all five such not assists free-throw shooting players from the fifth (41. 8%), both quality and quantity. Considered together, the three points for you to thrown into space isn't an easy thing, will need to have the forty percent three-point shots ought to create his own photos, this how tired! Essentially the most precious is, no matter when and where, and learning to make moves, garage has a superior percentage. It is no wonder that this manager of the players when Bob myers recently told the Associated Push said: "as long since it's garage, to receive the ball is reasonable. ".

Tag: yeezy shoes

"I got employed to my

"I got employed to my evaluation, " curry were recalled,kevin durant shoes "people said I has been too short, don't enjoy college basketball, then for that same reason that I can't play in the NBA. People do not think I can play shield, then said I am an excellent pure point guard, until October of this past year, I also found that this general manager of funny to me as the league finally good shooting guard. I've not yet fully enjoy their full potential, therefore i set a higher normal to himself, committed to continuously improve being more outstanding. "

"We've never met you are not him so great shooting in all directions, " warriors coach draw Jackson said, "and move, stop and go empty-handed, capture hand, step back, lower-leg, in the face involving two double forced to help......, any thought of firing mode, you can see he's astonishingly. We have never seen anyone can reach this level, his Steve Nash (microblogging) played a top level, the two-time MVP award, shooting is incredible, but it is equally a level. And his / her other like reggie miller, Chris mullin, such seeing that dell and I performed together - Ellis, dell : Arsenal, they are almost all fantastic striker, but they didn't garage so extensive, this guy is simply no limit. "

Timer in addition to dance, 6 minutesand 30 seconds, Davis is doing everything we can to nearby the garage, but still late step. Garage again to finish a beautiful jumper - it may not be strictly jumper, his toe will be out of your ground, under the condition with the body is still rising, use forefinger and middle finger touch to perform the hand. Treasury entire body slightly back. This not only makes his moves even more difficult to block, as well as relating to the ball and floor for an additional 10 degrees Position. NBA players to period takes 0. 6 seconds an average of, the garage from getting ready action to dial the actual ball moves, it solely takes 0. 4 a few moments. Fast to make up for your deficiency of the storage height, the ball well avoid the opponent blocking fly toward the basket along the way, the look of garage is obviously along with them. His arm still moves once the posture, and of the teammates has begun to pose three gestures...

Tag: yeezy shoes

Following a brought the first

Following a brought the first ball, a garage at the particular match: each other organized a perfect diamond the front, teammate Steve Blake flew that you follow up, left the clippers shield darren collison (microblogging) the length between two steps at the rear of their closely, Danny granger could be the only defender in tow line. This is the garage superior court intuition and knowing that embodies: his shot choice. He seems to fully grasp the defensive player with the ideas, can predict his or her next move, then strike early in advance. "When other people usually are doing gesture, garage inside judgment, and the video game, this is Stephen is the better place, in this respect this league may be an awesome experience. Find field space, know the place that the defense space will take place, it is the key with the art of his pictures. Because no matter just how good your shots, more exquisite technology, no space is useless. "ESPN's Jesse thorpe, once wrote throughout his article.

Garage very carefully observing the defense, he have reason to be and so cautious. Before this, the warriors have skipped 12 goals in 13 shots before, is now 33 in order to 37 behind the clippers, disturbed by the right leg muscle stress of garage after only one of 4. For garage himself, this ball is very important: before a season, he hit an increasing in NBA history having 272 grains of three points, if again set up three points today, his three points this season hit number will surpass 200 mark. So that library will end up the sixth in a row has a minimum of two season hit two hundred grains of three gamers, at the same time, still can have a few points to continuous hit game streak continue to 54 games - it's going to be the warriors team history record.

"I like everything kd shoes linked to the shooting, " garage once said in the interview, "but with the highest especially in perfect give posture. When your body's in good rhythm, from standing in the feet on the floor, his hands to complete a trial, all series of joint actions will likely be calm and smooth, similar to waves. It's a great feeling. ".

Tag: yeezy shoes

"I got employed to my

"I got employed to my evaluation, " curry recalled,kd shoes "people said I was too short, don't perform college basketball, then for your same reason that Could not play in the NBA. People don't even think I can play guard, then said I am not only a pure point guard, until October of last year, I also found that this general manager of funny in my opinion as the league finally good shooting guard. We've not yet fully engage in their full potential, well, i set a higher normal to himself, committed to continuously improve to be more outstanding. "

"We've never met having it . him so great shooting in all directions, " warriors coach level Jackson said, "and spin, stop and go empty-handed, get hand, step back, lower leg, in the face of two double forced in order to......, any thought of shooting mode, you can see he could be astonishingly. We have by no means seen anyone can get to this level, his Steve Nash (microblogging) played an increased level, the two-time MVP merit, shooting is incredible, but it is usually a level. And his other like reggie burns, Chris mullin, such because dell and I played together - Ellis, dell -- Arsenal, they are just about all fantastic striker, but they will didn't garage so comprehensive, this guy is not any limit. "

Timer in addition to dance, 6 minutesin addition to 30 seconds, Davis has been doing everything we can to near the garage, but still late step. Garage again to perform a beautiful jumper - it may not be strictly jumper, his toe will be out from the ground, under the condition of the body is still climbing, use forefinger and middle finger touch to accomplish the hand. Treasury system slightly back. This not only makes his moves difficult to block, as well as between your ball and floor for an additional 10 degrees Angle. NBA players to moment takes 0. 6 seconds on average, the garage from arranging action to dial the actual ball moves, it just takes 0. 4 a few moments. Fast to make up for your deficiency of the car port height, the ball well pun intended, the opponent blocking fly toward the basket in the process, the look of garage is obviously along with them. His arm still moves once the posture, and of his / her teammates has begun in order to pose three gestures...

Tag: yeezy shoes

Knight's approach clearly,

Knight's approach clearly, today is to be able to cling to garage, do not give him any probability, and Kevin durant is always one-to-one with defense. But garage or under heavy defensive search for opportunities, such as experience stephen curry shoes low, he mobilized, utilize other fear his border ability garage easily scored two points.

The last 80 seconds inside first half, durant have missed shots from outside, your basket three players are generally knights, including Thompson, lebron, as a result, the Treasury rushed in to the basket from the very long position, unexpectedly the offensive rebounds in the knight encirclement! Then he points ball durant, which finished scores!

And the next half, knight to defensive strategy looks like it's shaken, they don't have an excessive amount double again, help, perhaps surprisingly, JR in 1 in 1 against Arsenal, and directly put this garage was pushed towards the ground.

Sure enough, the particular knight defensive shaken immediately after scoring started rising inside his Arsenal, outside his 3-pointer by continuous, during those times he was given the means to just like Kevin durant got chance from the first half. After three points from the database is still attack, he this section one bomb under the 14 points.

Today will be June 1, the time kevin durant shoes may be the international children's day, it seems in the "primary school" is among the holiday today.

Small garage finish I rested most of the holiday to battle, he or she is still the contribution for the brilliant stroke, but likewise pass a 3-pointer through Kevin durant. The last 3 minutes, garage off in front of schedule, because the online game had no suspense.

Tag: yeezy shoes

A couple of steals in his

A couple of steals in his Toolbox, in the first 1 / 4, and the two steals to garage a total of 106 times in the playoffs career steals, which in turn transcends the rick Craig, became the steals inside the history of the warriors team in the playoffs.

Garage into seven three-pointers from the game, this also let his playoff three-pointers hit number nearly 261, match the Robert horry, 9th three points in playoff background list. Distance comes 9th Chauncey billups, he likewise only six three factors.

37 points in solely three games, came alive, and this is his shock as to, including playoffs) eighth score 35 + video game with three alone, over 7 times of Russell westbrook, the surface of the league.

So many record the 1st world war, there is no doubt that this game can be reportedly the garage in this series played the top game. The first 3 games, garage is averaging 28. 3 points and several. 7 rebounds, 6 assists, shooting 40. 3% and 35. 3% from a few, compared with the regular season shooting stage, a clear degree of decline, but the game, garage completely nuts. The blazers in numerous players to hound your ex, but no one can certainly disturb his rhythm. Storage, as it were, in the game again to determine "day day" feeling.

11 three-point series out hand, hit kd shoes eight goals, including vast ranges of three points. Wearing warriors baseball hat sitting within the stands to watch this old garage, it also appears to get son's playing god appear to be some incredible performance. The lens towards the old garage, he could hardly help but shook his or her head.

Of course, no matter what other people think, garage three points with regards to own performance with overall confidence. In the 3 rd quarter the warriors together with 88-58 big lead your blazers, garage outside your three-point line again, the ball faraway from the one hand, he or she turned back field, the ball firmly in to the basket, the whole pandemonium. Can put the three points in this particular state, the other party can say what?

Tag: yeezy shoes

Finals previous season,

Finals previous season, Arsenal's performance kevin durant shoes is not very ideal, although your data well, but the efficiency is just not high, and his back again pass error, defensive irvine was made key 3 points have grown to be a "black spots" minute, apparently, in hope that on this to prove himself.

Simply no, after the opening, the three points in the database and didn't reach two shots, on the contrary, the knight three points would hit several over there. Garage or give attention to defense, he para such as lebron, Irwin, JR., may be people already, also get successful prevention.

In moving, did well in the particular Treasury, the ball into a teammate are fed properly, but Mr Chu in numerous opportunity attack. 04 seconds left in the first quarter, garage dribble to the frontcourt, rhythm, but he's confident the take some steps away from the three-point line and necessary to make yeezy shoes techniques, the ball! This can be the warriors in the 1st 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances around the right side of the base again in a 3 things!

It is worth mentioning that this opening, the garage proper arm was wearing some sort of black gear, it is additionally because his right elbow from the game before the old injury features a relapse, however, with the experience, he has to take off protective devices. Gear, seems like, has affected the handle, before he took off once i feel much better.

With against lebron James, the defense does very well in his Arsenal, but after he was lebron was a knocked out, the referee features blown the garage stopping foul, garage on the ground is various, make action to the referee said lebron elbow.

In breakthrough, garage can also be a difficult moves, a myriad of people all the method up his defense, which includes lebron, but Treasury first in lots of dazzling dribble move Thompson, soon after air and rival crash cases, the hard in order to score.

Tag: yeezy shoes

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas