Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


Apie istoriją, kuri niekaip nepasibaigia

       Dauguma iš mūsų žino garsiąją Aukščiausiojo Teismo ir Teisėjų tarybos pirmininko Gintaro Kryževičiaus frazę: „N. Venckienė nėra pūlinys tik teisinėje sistemoje, tai yra pūlinys ir politinėje sistemoje – tai visos mūsų valstybės bėda...“ Pūlinys šiaip sau be priežasties nesusidaro. O jeigu atsirado, vadinasi, valstybės organizmas yra silpnas ir tam yra palankios sąlygos – politinės, teisinės, socialinės, švietimo ir kt. Tokios palankios sąlygos, kad „pūlinys“ įsitaisė ne bet kur, bet įstatymų leidybos institucijoje, prisiekęs gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus bei sąžiningai tarnauti demokratijai. Tik ar galima tikėti ta priesaika, jeigu prieš tai pademonstravo nepagarbą įstatymams, pareigūnams, savo kolegoms, savo institucijai, kurioje dirbo. Ar įmanoma, kad po viso to „pūlinys“ taps doru, sąžiningu ir įstatymų nepažeidžiančiu piliečiu, kuris garbingai prisiims atsakomybę už padarytus įstatymų pažeidimus ir stos prieš teismą, nesislapstydamas po imunitetais ar gydytojų išduotomis medicininėmis pažymomis. Žinoma, visi mes nuodėmingi ir bet kam gali pasitaikyti pažeisti įstatymus ginant savo asmeninius interesus, bet skiriamės tuo, kad vieni sugebame garbingai prisiimti atsakomybę ir nesislapstome nuo jos, o kiti ne.

       Kai kas gali paklausti: o prie ko čia demokratija? Juk daugelis demokratiją įsivaizduoja, kaip laisvę daryti, ką nori. Nors iš tiesų demokratija reiškia galėjimą daryti visa tai, kas neprieštarauja įstatymams ir nepažeidžia kitų asmenų teisių ir laisvių. Todėl susigalvojimas nevykdyti teismo sprendimų, žmonių priešinimasis pareigūnams vykdantiems savo pareigą, nes grupelė žmonių nusprendė, kad vaikui geriau gyventi su biologine teta, bet ne su mama yra ne demokratija, ir net ne anarchija, o kažkoks tam tikros dalies žmonių proto aptemimas ir jo sukeltas neprotingas elgesys. Kur mergaitė? Parodykite mums mergaitę? Kur antra mergaitė? – ištisus mėnesius kartoja tie žmonės, tarsi durnaropių prisivalgę.

       Stebina Garliavos šeimos sugebėjimas į savo šeimos reikalus, į įprastą konfliktą, kokie įvyksta daugelyje šeimų, įtraukti tūkstančius Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių žmonių. Šios šeimos interesų atstovais, advokatais tapo visuomenininkai, politikai, garbingus vardus turintys teisininkai, žurnalistai. Net susikūrė teisininkų ir žmogaus teisių gynėjų Visuomeninė komisija 2012 m. gegužės 1 d. smurto aktui ištirti, kuri pateikė savo išvadas. Apie jose aprašytas fantazijas, kaip mama prieš mergaitę galimai naudojo kovinį būdą – suko sukryžiuotas kojas, sukeldama mergaitei skausmą, apie antklodę galimai prisodrintą svaiginamųjų medžiagų ir gumines pirštines, net kalbėti neverta, jų atsiradimo priežastis labiau psichiatrijos mokslas galėtų paaiškinti. Be šių fantazijų išvadose yra išvardinti ir neva pažeisti Konstitucijos ir Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos straipsniai, bet jie pritaikyti bei interpretuoti taip vienpusiškai, akivaizdžiai atstovaujant vieną pusę – Garliavos šeimą ir jos „kareivius“, todėl šias išvadas drąsiai galima vadinti įstatymų pažeidėjus ginančių advokatų išvadomis, kurias bet koks nešališkas teisininkas, pasiremdamas teisės normomis ir teismų išaiškinimais, lengvai galėtų sukritikuoti ir atmesti. Bet nepaisant to, jomis visą laiką buvo mojuojama, kaip vienintele ir neginčijama tiesa.

       Nemažai žalos padarė politikų, žinomų visuomenininkų įsitraukimas į šeimos konfliktą. Jų dalyvavimas negesino konflikto, o toliau kurstė jį liepsnoti, priešino žmones, skirstė į dvi stovyklas. Ir tas žmonių kurstymas, sumaišties jų galvose kėlimas iki šiol nesibaigia. Kai kurie politikai ir toliau naudojasi bet kokia proga užlipimui ant aikštės bačkos, visiškai nesusimąstydami apie savo veiksmų pasekmes. Jeigu paprastų žmonių veikimą emociniu pagrindu galima suprasti ir pateisinti, tai aukščiausias pareigas užimančių politikų,  kurie valdo informaciją, ir todėl turi visas galimybes vadovautis ne emocijomis, tačiau žiniomis, pataikavimas miniai, kuris ypač pasireiškė skandalo pradžioje, sunkiai suprantamas.

       Pastarieji mėnesiai ypač gerai pademonstravo, kokie nemokšos tampa politikais ir išrenkami į seimą. Žinoma dėl to kalti ne rinkėjai, bet pati atranka į seimą, kuri skirtingai nuo bet kokio kito darbo, net žemiausios kvalifikacijos, nei kandidatams į seimo narius, nei jų padėjėjams nekelia jokių kvalifikacinių reikalavimų. Kai kurių seimo narių nemokšiškumą parodė Seimo laikinoji tyrimo komisija, kuri niekaip nepajėgė suprasti, kodėl prokurorai laikosi įstatymo ir vadovaujasi Konstitucinio teismo išaiškinimu „Dėl Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įgaliojimų“ ir vietoj to, kad atsakytų į paprastą klausimą – yra politinis persekiojimas, ar ne, perėmė teismo funkcijas ir pradėjo aiškintis padarė N.Venckienė nusikalstamą veiką ar ne. Jeigu tai būtų Japonijos parlamento deputatai, tai pagal šios valstybės Konstituciją, parlamentas galėtų iš reikiamos kvalifikacijos neturinčių asmenų atimti deputatų įgaliojimus. O Lietuvoje iš seimo deputatai gali daryti anekdotą, kuris visai nejuokingas. Graudu žiūrint į įstatymų neišmanančius ir juos pažeidinėjančius seimo narius, į elementaraus klausimo sprendimą tris mėnesius. O juk tai buvo antras imuniteto naikinimas Seime, o iš viso trečias – antrą kartą imunitetą atėmė Vyriausioji rinkimų komisija. Kaip kokioje pasakoje, vieną imunitetą panaikina, tai kitas išauga. Ar tai tikrai jau paskutinis N.Venckienės imunitetas? Tiesa, be imuniteto teisingumo vykdymui yra dar viena sunkiai įveikiama kliūtis – tai gydytojų medicininės pažymos. Taip, kad labai nenusiminkite dėl imuniteto panaikinimo, nes gali būti dar realybės šou tęsinys – „Neįveikiamos pažymos“.    

       Galima suprasti „Drąsos kelio“ partijos narius, kurie gina savo idėjinę vadę, jie susisaistę su organizacija ir kelio atgal, kaip ir nėra. Jeigu sugrius kovotojos prieš pedofiliją įvaizdis, o labiausiai sugriauti gali teismai, tai sugrius ir partijos įvaizdis bei ir taip jau sumažėję reitingai. O juk reitingai reiškia ne tik deputatų vietas, bet ir dosnų partijos finansavimą iš valstybės biudžeto. Todėl ir reikia visomis išgalėmis ginti savo vadę nuo teismo, kalbėti tai, kuo kažin ar patys betiki, ir ar išvis kada nors tikėjo. Juk neatmestina, kad prieš rinkimus be kova prieš pedofiliją tikinčių žmonių buvo ir tokių, kuriems svarbiausia buvo patekti į seimą, o tokiems visos priemonės tinkamos. Tačiau kitus komisijos narius, nepriklausančius tai partijai, kurie balsavo prieš rekomendaciją Seimui iš seimo narės N.Venckienės atimti teisinę neliečiamybę, sunku suprasti, išskyrus seimo narį P.Gražulį. Tai dar vienas pasityčiojimasiš seimo, kaip įstatymų leidybos institucijos. Pradedant tuo, kad šis žmogus, viešai demonstruojantis neetišką elgesį, buvo paskirtas į „Etikos ir procedūrų komisiją“ ir baigiant jo viešu prisipažinimu apie partijos, kurios nariu buvo, mokesčių nemokėjimą ir pateisinimą bei toleravimą kitų mokesčių nemokėjimo pavyzdžių. Tai yra ir tam tikras ženklas Lietuvos gyventojams, leidžiantis suprasti, kad jeigu valdžioje esantys nemoka mokesčių ir tai nelaiko nusikalstama veika, tai, vadinasi, mokesčių nemokėjimas nėra smerktinas, o atvirkščiai, įstatymų nesilaikymas valstybėje yra įprastas ir normalus elgesys. Dar žymus kinų mąstytojas Konfucijus yra pastebėjęs, kad kokie valdytojai, tokie ir pavaldiniai. Valdžios vyrams jis yra sakęs: „Nevokite, nemeluokite ir jūsų pavaldiniai to nedarys“.

       Kai kuriems komisijos nariams sprendimui priimti neužteko to, kad N.Venckienė ištisus mėnesius nevykdė teismų sprendimų ir galimai padarė kitas nusikalstamas veikas, nurodytas generalinio prokuroro kreipimesi į Seimą. Tikriausiai daugelis yra matę vaizdo įrašą, kaip mergaitės sugrąžinimo dieną ji buvo statoma prie daužiamo stiklo. O kur dar mažos mergaitės vartojami vulgarūs, nenormatyviniai žodžiai, mamos vadinimas pedofile. Vaikai juk negimsta mokėdami žodžius, o tik atkartoja suaugusių žodžius. Šiandien dar neįvardyta, kas be tėvo dalyvavo mergaitės filmavimuose. Apylinkės teismo nuosprendyje Ūso byloje tik nurodoma apie kitų asmenų dalyvavimą filmuojant scenas, išvardijamos Lietuvos ir tarptautinės teisės normos, ginančios vaiko teisę į asmeninį gyvenimą, garbę ir orumą, kurias pažeidė filmuota medžiaga, pateikiama ekspertės išvada, kurioje nurodoma, kad „ne tik seksualinė prievarta vaikui sukelia intensyvias ilgalaikes pasekmes, bet ir nuolatinės apklausos taip pat daro didelę neigiamą įtaką tolimesniam vaiko gyvenimui (ypač emociniam lygmeny)“. Teismo nuosprendyje taip pat pažymima, „kad jau vien vulgarus, primityvus lytinių santykių esmės aiškinimas mažamečiui, panaudojant tokią leksiką kaip „putė“, „pimpalas“ teismų praktikoje pripažįstamas tvirkinimo veiksmais“.

       Taigi, kuo vadovavosi komisijos nariai, kurie reikalavo medžiagos, kurią atsisakė pateikti prokurorai, kurie ėmėsi N.Venckienės veiksmų teisinio kvalifikavimo, nors tai ne komisijos reikalas, ir kurie galiausiai pasisakė prieš imuniteto naikinimą? Tikrai ne seimo nario priesaika, kurioje yra tokie žodžiai: „prisiekiu gerbti  ir vykdyti  jos Konstituciją ir įstatymus“. Nežinau, kokiais motyvais rėmėsi balsavę prieš imuniteto naikinimą, bet tie seimo nariai pademonstravo, kad jie pateisina įstatymų nevykdymą, o tuo pačiu negerbia nei įstatymų, nei prokuratūros, nei institucijos, kurią atstovauja.

       Balandžio 9 d. bus įdomu stebėti kiek seimo narių laikosi seimo nario priesaikos ir ar seimas bus pajėgus priimti sprendimą, kuris pagaliau leistų teismams pradėti darbą ir atsakyti į daugelį iki šiol neatsakytų klausimų.

Emilija, 2013-04-06

 

 

Komentarai

Throw three points isn't the

Throw three points isn't the whole garage everyday work, and don't ignore, Stephen curry is the actual team in assists as well as steals, he averaged 6. 7 assists from the regular season, 14 within the league and the playoffs [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] is actually averaging 9. 3 assists since the league the first! Let's imagine an image, 40 minutes per game from the Treasury, attack launched dozens of times, there are always several ball he wasn't from the outside, but the ball inside, attracted a two times... What will happen and then? There was a man he'll tell you the remedy, [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] he called clay : Thompson, from the golden state warriors, he made there is much surprise 211 3-pointers, finished third within the league, and that 211 3-pointers, 68 is derived from the assists of Stephen curry.

12-13 year to contrast the shed and ray Allen in '05 -' 06 : Allen into 269 3-pointers, and he's the Seattle supersonics. That will year, Allen's 269 involving 653 three-point shots, chance 41. 2%, as Stephen : 272 of 600 images in his Arsenal, often 45. 3%; That season, Alan ball attack create 3 ratio is lower than a quarter, compared along with 38. 6% in repository; That year, Allen's assists the amount 3. 7, less compared to Treasury for three assists. So the outline, the image associated with an alternative 3-pointers hand lower the garage outline: he besides completed the sharpshooter history, his teammates for the creation of free-throw possibilities into; He will also look for opportunities concurrently, through the ball breakthrough, stopped for no helps 3-pointer of shots. In addition, he also can complete assists, "create" another pitcher - clay - Thompson! Besides can catch vote, will even urgent stopped, can produce more opportunities to some others, this star, unique! I am [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] afraid, just use "striker" two words happen to be unable to define Stephen curry, also have to be in with a new "great" rhetoric.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Throw three points is just

Throw three points is just not the whole garage daily work, and don't neglect, Stephen curry is the particular team in assists along with steals, he averaged 6. 7 assists within the regular season, 14 inside the league and the playoffs [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] can be averaging 9. 3 assists as the league the first! Let's imagine a picture, 40 minutes per game from the Treasury, attack launched lots of times, there are always some ball he wasn't within the outside, but the ball inside, attracted a dual... What will happen and then? There was a man he can tell you the response, [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] he called clay -- Thompson, from the older state warriors, he made shock as to 211 3-pointers, finished third inside the league, and that 211 3-pointers, 68 comes from the assists of Stephen curry.

12-13 time to contrast the storage area and ray Allen throughout '05 -' 06 -- Allen into 269 3-pointers, and he or she is the Seattle supersonics. Of which year, Allen's 269 regarding 653 three-point shots, chance 41. 2%, as Stephen -- 272 of 600 photographs in his Arsenal, often 45. 3%; That year, Alan ball attack produce 3 ratio is below a quarter, compared with 38. 6% in data source; That year, Allen's assists the number 3. 7, less compared to the Treasury for three helps. So the outline, the image of the alternative 3-pointers hand decrease the garage outline: he not just completed the sharpshooter background, his teammates for his or her creation of free-throw prospects into; He will also look for opportunities concurrently, through the ball discovery, stopped for no aids 3-pointer of shots. Furthermore, he also can complete assists, "create" another glass pitcher - clay - Thompson! Not only can catch vote, will urgent stopped, can produce more opportunities to others, this star, unique! I am just [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] afraid, just use "striker" two words happen to be unable to define Stephen curry, also have to be in with the "great" rhetoric.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Like a core point guard,

Like a core point guard, garage along with other three split the difference is which he is the team bring in and organizer. In various other words, he can't be like novak on the perimeter around looking forward to [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] someone else to offer him the ball. We take novak to some comparison, everything also - reference counted for individuals each a 3-pointer helps objects, and to moment, after statistics, novak found there is much surprise hit 3-pointers, 149, 146 can be a teammate's pass and attack; Three-point shots hit the 2nd more this season Ryan - Anderson is no exception, he hit inside 213, has 206 will depend on your friend's passing.

The garage He all the 3-pointer this season, you will find 105 of 3 just isn't sending (272), quite simply, is to create options, nasty sto vote. This trick within the team's star, such because flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, John, but often because somebody errs, physical strength consumption, to the number of that time period few, and the hit ratio isn't high. But obviously is definitely an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times isn't assists quantity highest with alliance, even better than lebron James thrown directly into more all 3-pointers, as well as the shooting is in a league all five this sort of not assists free-throw shooting players out on the fifth (41. 8%), the two quality and quantity. Considered together, the three points to thrown into space isn't an easy thing, must have the forty percent three-point shots have to create his own shots, this how tired! By far the most precious is, no make any difference when and where, and learning to make moves, garage has a superior percentage. It is no wonder that this manager of the a warrior when Bob myers recently told the Associated Click said: "as long while it's garage, to have the ball is reasonable. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Throw three points is just

Throw three points is just not the whole garage daily work, and don't ignore, Stephen curry is this team in assists and steals, he averaged 6. 7 assists inside the regular season, 14 inside the league and the playoffs [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] will be averaging 9. 3 assists since the league the first! Let's imagine an image, 40 minutes per game within the Treasury, attack launched a multitude of times, there are always a number of ball he wasn't inside outside, but the baseball inside, attracted a twice... What will happen then? There was a man he'll tell you the solution, [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] he called clay - Thompson, from the fantastic state warriors, he made shock as to 211 3-pointers, finished third in the league, and that 211 3-pointers, 68 hails from the assists of Stephen curry.

12-13 season to contrast the car port and ray Allen within '05 -' 06 -- Allen into 269 3-pointers, and he could be the Seattle supersonics. In which year, Allen's 269 involving 653 three-point shots, picture 41. 2%, as Stephen -- 272 of 600 photos in his Arsenal, as high as 45. 3%; That calendar year, Alan ball attack develop 3 ratio is lower than a quarter, compared with 38. 6% in repository; That year, Allen's assists the telephone number 3. 7, less versus Treasury for three allows. So the outline, the image of an alternative 3-pointers hand straight down the garage outline: he not only completed the sharpshooter track record, his teammates for his creation of free-throw chances into; He will also look for opportunities at the same time, through the ball breakthrough, stopped for no helps 3-pointer of shots. In addition, he also can pass assists, "create" another pitcher - clay - Thompson! Not only can catch vote, will even urgent stopped, can develop more opportunities to other folks, this star, unique! I'm [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] afraid, just use "striker" two words are actually unable to define Stephen curry, should be in with a new "great" rhetoric.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Car port, 26, is one kevin

Car port, 26, is one kevin durant shoes on the largest child, dell : garage in 2002, the dad announced over of sixteen years of career, finally handed over 40. 2% on threes statement card. From a extremely young age, Stephen round the shooting learned how to shoot with the feet of the master, when dad refused to look at him to the hornets training, Stephen will be pursed mouth, not because can't visit those big-name players, the old you happen to be, but because he also want to be with my dad, to employ his shot.

At age 9, garage is of her own amateur league teams connected with players, only if the coach would need to outside shot collapse for the opponent's zone will be sent. Recalled the one self, garage proudly said: "when My partner and i was a defense authorities, all start from generally there. "

To go to the original text, if the garage near the soccer ball in midfield, people tend to overlook one of the most important thing: pool ball skills. Sonya, thanks for you to his mother, then any 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again while doing so, she was in secondary school played point guard, turning to the volleyball after into the campus of Virginia support, and meet the storage there's father. "If I dribble on the coast, I have to settle on to shoot or pass, it's my limit. "Dell mentioned, "people started for Stephen impression is all they can beautiful posture hit images, but before becoming some sort of striker, he already was an even better control player, people often ignore it. After the dribble shot, is I the most beautiful moments. Thanks to their mother. ".

Tag: yeezy shoes

Throw three points seriously

Throw three points seriously isn't the whole garage regular work, and don't overlook, Stephen curry is your team in assists and steals, he averaged 6. 7 assists inside the regular season, 14 inside league and the playoffs stephen curry shoes will be averaging 9. 3 assists for the reason that league the first! Let's imagine images, 40 minutes per game inside the Treasury, attack launched dozens of times, there are always a few ball he wasn't in the outside, but the soccer ball inside, attracted a double... What will happen subsequently? There was a man he'll tell you the remedy, curry shoes he called clay - Thompson, from the older state warriors, he made there is much surprise 211 3-pointers, finished third in the league, and that 211 3-pointers, 68 comes from the assists of Stephen curry.

12-13 season to contrast the car port and ray Allen in '05 -' 06 - Allen into 269 3-pointers, and they are the Seattle supersonics. Of which year, Allen's 269 connected with 653 three-point shots, chance 41. 2%, as Stephen -- 272 of 600 photographs in his Arsenal, as tall as 45. 3%; That 12 months, Alan ball attack produce 3 ratio is a lot less than a quarter, compared along with 38. 6% in data bank; That year, Allen's assists the number 3. 7, less as opposed to Treasury for three aids. So the outline, the image of alternative 3-pointers hand straight down the garage outline: he besides completed the sharpshooter backdrop, his teammates for his or her creation of free-throw opportunities into; He will also look for opportunities concurrently, through the ball breakthrough, stopped for no allows 3-pointer of shots. In addition, he also can move assists, "create" another pitcher - clay - Thompson! Besides can catch vote, may also urgent stopped, can develop more opportunities to others, this star, unique! I am just kevin durant shoes afraid, just use "striker" two words are already unable to define Stephen curry, also have to be in with some sort of "great" rhetoric.

Tag: yeezy shoes

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas