Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


Išplėstinis kvietimas – paaiškinimas dėl Žemės gynėjų suvažiavimo

http://www.referendumailietuvos.info/       Žemės gynėjų suvažiavimas – labai bendras pavadinimas, rodantis esminį tikslą šiuo mūsų gyvavimo laiku. Lietuvos žemę būtina suvokti kaip teritoriją, kurioje gali gyventi lietuvių tauta, kartu su kitais piliečiais, pripažįstančiais suvereno principą. Ir kurti savo valstybę, kurioje veiktų savarankiškas ūkis, būtų puoselėjama savita kultūra bei švietimas. Tokia apsirūpinusi ir išprususi žmonių bendruomenė regėtų prasmingą ateitį, nuolat atsinaujinančią darniose tradicinėse šeimose. Tai doro gyvenimo paprastas paaiškinimas, kurį turėtų vertinti ilgaamžes tradicijas turinti tauta. 


       Deja lietuviai nuo seno gyveno tokioje vietoje, kur brovėsi visokių ketinimų plėšikautojai ir mūsų žmonės buvo nuolat verčiami ginti savo gyvenimus. Niekas niekada nesuskaičiuos visų netekčių ir kančių. Tačiau to suvokimas ir yra didysis dvasingumas, arba ta vidinė jėga, kurios privalo turėti doras Tėvynės gynėjas.
       Kauno sporto halė – rinkimosi vieta irgi kiek simbolinė. Dabar gyvenančių kartų lietuvių daugumai ji menasi kaip pasipriešinimo okupacijai laukas. Žalgirio vardas tik šiuo laiku nuvalkiotas iki šlykščiausio piniginio lygio. O visai neseniai tai buvo emocijų išsiveržimo arena reiškiant pergalės siekį prieš kitataučius, bandančius mūsų teritorijoje demonstruoti savo pranašumus ir galybę. 
       Kodėl reikia dabar istorinio mūšio?! Gerai pagalvokim kiekvienas... Teikiame tik mažą dalį minčių, verčiančių ypač susikaupti prieš numojant ranka į referendumo grupės veiklą ir siekius. Per visus amžius lemties skirta lietuvių gyvenimo teritorija sumažėjusi iki labai nedidelio plotelio žemės rutulyje. Ir dar tą gabalėlį save vadinantys tautos išrinktaisiais 2003 metų kove pasmerkė pardavimui svetimšaliams, pakeisdami visuotinu referendumu priimto pagrindinio mūsų įstatymo 47 straipsnį . O taip pažeidžiamas teritorinio vientisumo buvimas, kurį saugoti nuolat prisiekia ant Konstitucijos rankas dedantys veidmainiai. Net neleidžiant įteisinti išdavikiškų sandorių, visokie vertelgos jau pardavė apie šeštadalį Lietuvos teritorijos su dirbama žeme, miškais ir vandenimis užsienio šalių subjektams, kurie pradės atvirai viską įteisinti kitų metų gegužėje. Visa sistema Europos Sąjungoje sudėliota taip, kad Pabaltijo kraštai ir daug kitų mūsų kaimynų vietų, būtų paversta pinigus gaminančių šalių kolonijomis. Ne kokiais moderniais ginklais tai bus padaryta, o išradingais mokesčiais, kurių nepakels bet koks Lietuviškos žemės turėtojas. Tuo labiau, kad lietuvių teisės į savo žemę, miškus ir vidaus vandenis Konstitucijoje neliko. Toliau tęsiasi ir mūsų gamtos turtų parceliacija, vis daugiau randasi genetiškai pakeistų augalų, gyvūnų, nenustatomo poveikio cheminių maisto priedų. Privatizuoti ir perduoti kitų šalių vertelgoms durpynai, įvairūs karjerai, gresia net geriamo vandens privatizavimas ir žemės gelmių užteršimas. Pragaištingas procesas niekaip nestabdomas. Žmonių bėgimas iš Lietuvos per amžius neregėtas. Akyse tauta nyksta užleisdama vietą kitiems. Visiškai žlugdomas nacionalinis ūkis verčiant žmones būti priklausomais nuo jau įvežamo maisto, paprasčiausių pramonės gaminių, vertelgoms priskirto elementaraus šildymo. Nežabotas alkoholinių gėrimų, narkotikų, galybės televizijos, radijo, laikraštinio ir internetinio kvailinimo srautas nesuvokiamu mastu paveikė daugelio sąmonę. Neregėt nė vieno iškilesnio kultūros asmens, švietimo skleidėjo, mokslo darbuotojo. Visi jie jau be išimties apimti pinigų troškimo nusileidžiant iki elgetų lygio. Niekam jau nerūpi, kas bus rytoj ar po kelių metų. Šeimos išsidraskė be jokių įsipareigojimų tėvams, sutuoktiniams, vaikams. Parduodama viskas...
       Tad šaukiame Lietuvai – argi jau pabaiga!? Argi nėra bent kelių tūkstančių lietuvių, galinčių be pražūtingo apsvaigimo susirinkti būrin, susikaupti ir pasitarti, kaip įveikti nelemtą situaciją? Referendumo grupės žmonės gerai apsvarstė keletą pagrindinių veiksmų dabartinėje situacijoje ir padavė Vyriausiajai rinkimų komisijai prašymą Konstitucijoje bei įstatymu fiksuota tvarka, leisti rinkti Lietuvos piliečių parašus ypač svarbiam sprendimui priimti. Kiek paprasčiau tariant, tegu visi žmonės pasako, ar jiems svarbu, kam priklausys mūsų kraštas su visomis vertybėmis, ar tegu toliau klesti neūkiški nežinia kieno reguliuojamos valdžios veiksmai. 
       Primename, kad buvo kreiptasi į dabartinę Prezidentę, visus Seimo bei rajonų savivaldybių tarybų narius, daugelį Nepriklausomybės akto signatarų ir nė vienas, NĖ VIENAS, realiu veiksmu neparėmė mūsų siekio – tautos valia spręsti bent kokį klausimą. Ne gana to, nuolat tyčiojamasi iš buvusio įvykusio referendumo sprendimo dėl atominės elektrinės statybos. Todėl suvažiavime nepageidaujami tokie asmenys. Išpirkti kaltes galima visada tik konkrečiu darbu, kol ne vėlu. Renginys vyks kelių žmonių asmeninėmis pastangomis bei lėšomis, tad žadame tik beribį nuoširdumą, simbolines dovanėles ir kvietimą imtis kiekvienam nedidelio, bet nepaprastai reikšmingo darbo – paėmus pagal rašytinį pasižadėjimą VRK išduotus lapus tris mėnesius rinkti Lietuvos piliečių parašus dėl visuotino privalomojo referendumo skelbimo. Tai jau buvo bandyta daugiau nei dvidešimt kartų, tik dėl labai aiškių kliuvinių to niekam per visą atkurtos Nepriklausomybės laiką nepavyko padaryti. Dabartinė iniciatyvinė grupė nedvejoja, kad tai įmanoma, jeigu visi atvykusieji bus labai dėmesingi, pareigingi ir nesitikės piniginio atlygio už teisę gyventi laisvai. Kitu atveju gali prireikti kur kas didesnių aukų dėl tos laisvės galimybės ir jau ne sau, o tik ateities kartoms, jei tokios bus iš viso???
Sumažinus parašų skaičių referendumui surengti, atsirastų reali, o ne deklaruojama demokratinio valdymo galimybė. Atstačius konstitucinę teisę į savo teritoriją, netaptume tautos ir valstybės išdavikais. Bendruomenės reikmėms naudodami gamtinius ir žemės išteklius, kiekvienam doram žmogui palengvintume kasdienį gyvenimą. Tai darbo pradžia. Toliau bendru sutarimu galėtume tvarkyti kitus pašlijusius reikalus, jeigu mūsų yra tiek, kiek skelbiama statistikoje.
       Suvažiavime numatomi septyni septynių minučių pranešimai Žemės, Tautos, Valstybės, Ūkio, Kultūros, Ateities, Šeimos temomis, instruktažas referendumo pasirengimo klausimais ir pasidalijimas parašų rinkimo lapais, jei viskas klostysis, kaip sumanyta. Kitokiu atveju tikėkitės ypatingų staigmenų ir tegu tai bus maža paslaptis. Asmens dokumentai privalomi, rimtis ir tvarka būtina. Dalyvių skaičius neribojamas. Pageidautina kuo daugiau miesto gyventojų, ypač tų, kurie sakosi neturį žemės. Kaimas jau per mažas, kad išgelbėtų Lietuvą. Lietuva – kiekvieno piliečio bendruomeninė nuosavybė. Į daugelį klausimų išgirsite atsakymus, jei tai Jums rūpi?!
       Pradžia 11 val. Trukmė apie dvi valandas be pertraukos. Kauno sporto halėje 24 rugpjūčio. Paaiškinimai telefonu 8698 02118
       Iniciatyvinės grupės vardu Pranciškus Alfredas Šliužas tikisi, kad kiekvienas šios informacijos gavėjas stengsis ją perduoti kitiems visais įmanomais būdais.

Algirdas Svidinskas

2013 m. rugpjūčio 22 d. VRK posėdis

Komentarai

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas