Krymo riba politiniame vystymesi

                        Policentrizmo įtvirtinimas

       Krymo susijungimas su Rusija tapo įvykiu, kurio tarptautinis mastas, kaip dabar jau aišku, pranoksta ne tik Rusijos ir Ukrainos santykių mastą, bet ir Europos formatą pasaulio politikoje, ir net didesnį „Vakarai – Rusija“ formatą. Be perdėjimo galima pasakyti, kad šis įvykis parodė pasaulinio lygio perversmą, kuris atvėrė pasaulinės politikos naujus horizontus. Paaiškėjo, kad pasaulis jau visai ne tas, kaip 2013metų pabaigoje...

       Šių tarptautinių pakitimų pagrindas yra Vakarų struktūrizavimo (integravimo) įtakos visam likusiam pasauliui krizė. Visiškai akivaizdu, kad Krymo sugrįžimas į Rusiją priklauso policentrinio pasaulio formavimosi reiškinių ratui. Šis pasaulis atsirado, kaip atsakomoji reakcija į Vakarų vienpolę pretenziją ir vis labiau įsitvirtina, kaip tarptautinės architektūros nauja nešančioji konstrukcija, egzistuojanti kartu su silpnėjančiu vienpoliškumu.

       Kaip vieną iš pirmųjų policentrinio pasaulio atsiradimo požymių daugelis nurodo E.M.Primakovo lėktuvo apsukimą virš Atlanto 1999 metais. Nuo tada praėję penkiolika metų patvirtino ir kurso pakeitimo teisingumą, ir Rusijos tuometinių vilčių į naujus partnerius Kinijos ir Indijos asmenyje teisingumą. Ta prasme 2014 metų Krymo epopėja tapo dėsningu atsaku į Jugoslavijos bombardavimus 1999 metais.

       Per tą laiką policentrizmas sustiprėjo, buvo institucionalizuotasir jau visur prisodrino šiuolaikinio pasaulio audinį. Todėl mes matome tiek įvairius atsiliepimus apie Krymo įvykius planetos visuomenės nuomonėje, tiek anemišką, dažnai pasimetusią Vakarų valstybių oficialią reakciją.  

       Dar viena svarbiausia riba pasaulio politikoje, kuri pažymėta Krymo susijungimu su Rusija, - tai naujas jėgų tarp Vakarų ir Rytų santykis. Pavasario vėjas iš Rytų ir Pietų išbarstė šaltus rūkus iš Atlanto, kurie ilgą laiką engė Europos rytus. Šio vėjo visą jėgą sugavo Rusijos burės.

       Pažymėsiu, kad Kinijos ir Indijos tarptautininkų nuojauta dėl galimos įvykių eigos Ukrainoje yra kur kas tikslesnė už Vakarų prognozes. „Putinas nesėdės sudėjęs rankas“, - pasaulį tikino Azijos kolegos. Ir buvo teisūs.

       Galiausiai dar ir tai, kad ties Krymo riba prasideda Vakarų skilimas. Europos Sąjunga, kaip mes sužinojome, nusiųsta į vaikų kambarį, o kartu paaiškėja, kad Vašingtonas ir iš dalies Londonas liks pasaulio policentrinės konstrukcijos aktyviais dalyviais, orientuodamiesi į tradicinę jėgų balanso tarp Rusijos ir ES kontinentinėje Europoje palaikymo koncepciją. Chaosas Ukrainoje atrodo, kad yra naudingas Jungtinėms Valstijoms. Kaip manė Dž.Frydmanas dar Kijevo maidano pradžios dienomis, joms pakako nustatyti ribą, prie kurios tolesnis spaudimas Maskvai taps pernelyg pavojingas arba nuostolingas. Tačiau sena konstrukcija pasiteisino tik iš dalies: Europos Sąjunga, iš tikrųjų, susilpninta ir pažeminta, o štai Rusija, atvirkščiai, akivaizdžiai sustiprėjo.

       Tai, kad „Rusijos išbandymas Ukraina“ buvo sąmoningai forsuotas JAV diplomatijos „naftalininės“ dalies Viktorijos Nuland (sena M.Olbrait protežė) asmenyje, pastebėjo visi atidūs stebėtojai. Tačiau šios linijos JAV politikoje vedliai kozirių daugiau neturi. Krymo riba pažymėta taip negrįžtamai, kad JAV vėl patiria fiasko. Jis, žinoma, daugiausiai yra ant „naftalininių“ patarėjų ir „demokratinio tranzito“ meistrų sąžinės, bet jų profesinis netinkamumas Vašingtono neatleidžia nuo atsakomybės, įskaitant už nužudytus maidane. 

       Rusijos įsitvirtinimas Krymo riboje, esant situacijos Ukrainoje stabilizavimosi šiek tiek tolesnėje perspektyvoje sąlygai, kartu su tuo reiškia Rusijos ir JAV santykių atšilimo galimybę – šalims pakanka pasiekti abipusį supratimą, kad svarbu pripažinti viena kitos teisėtus interesus. Situacijos naujovė, vis dėlto yra ta, kad tuo pagerėjimu Rusija suinteresuota ne daugiau nei Jungtinės Valstijos.  

       Tačiau svarbiausia, ko gero, yra kitas dalykas: policentrizmo įtvirtinimas planetoje tęsis. Atrodo, kad jau netolimoje ateityje tai palies Europą ir, tikriausiai, plataus rato užsienio politikos klausimai europiečių stovykloje sukels skilimą. Prie to pridėsime, kad policentriniame pasaulyje (skirtingai nuo vienpolės konstrukcijos) tolesnis Rytų Europos gyvavimas JAV vasalo padėtyje yra mažai tikėtinas.

       Labiau tikėtina tai, kad būtent Rytų Europoje mes pamatysime Europos naujos istorijos tęsinį. Ir jam Europos Sąjunga akivaizdžiai nėra pasirengusi, kažkodėl sterilizavusi nacionalinių valstybių politiką – ir vidaus, ir užsienio. Juk 28 valstybių vieningumas dėl referendumo Kryme atrodo absurdiškai. Pagal Froidą – tai diagnozė, nustatyta „liberaliausiai“ Europai.  

       Pagal definiciją Suomija ir Ispanija, Didžioji Britanija ir Graikija negali turėti vieningos užsienio politikos. Čekai ir portugalai skirtingai žiūri į santykius su Angola. Užsienio politika – tai juk dar ir dalis nacionalinės kultūros. Todėl sąvoka „Europos Sąjungos užsienio politika“ yra fikcija vienos iš vienpolio pasaulio ir nacionalinės valstybės nebūties nešančiųjų konstrukcijų priedangai. Jokios „Vieningos Europos“ tarptautinėje politikoje praeityje nebuvo ir, tikriausiai, jau artimiausioje ateityje nebus. Tačiau tai visai nereiškia, kad šioje planetos dalyje užsienio politikos neturės atskiros valstybės ir tautos. Atvirkščiai: policentriškas pasaulis reiškia aktyvų ir daugiašalį tarptautinį žaidimą, kaip valstybinių darinių natūralų egzistavimo būdą.

       Ir šia prasme Rusija neabejotinai yra suinteresuota, kad egzistuotų nepriklausoma, stipri, draugiška jai Ukraina. Tokia Ukraina galima tik sistemoje įtvirtinus policentrines tarptautines sąveikas, Eurazijos ir Vakarų Europos arealų sandūroje, esant Rytų Europos, kurios natūraliu istoriniu tęsiniu yra Rusija už Uralo, kultūriniam ir istoriniam savitumui.

       Todėl jau šiandien pats Europos integracinio projekto egzistavimas primygtinai iš Briuselio reikalauja didelių nuolaidų būsimai Rytų Europai. Tačiau ši nauja perspektyva kol kas ignoruojama dėl praradimo „vaikų kambaryje“ istorinės intuicijos, ir, deja, dėl įprastinio biurgeriško smulkmeniškumo.

                                             Demokratizacijos iš svetur pabaiga

       Krymo riba pasaulio vystymesi – tai ne tik rezultatas, bet ir naujas žingsnis į policentrinio pasaulio formavimąsi.

       Pažeista visa per ketvirtį amžiaus atrodė įprasta tapusi istorijos eiga, pastebimai padažnėjo jos ritmai. Baigiasi prieštaravimų kaupimosi etapas, juos jau skuba įveikti. Ateina „neįtikėtinų įvykių“ laikas – paslaptingų ir galingų „Juodųjų gulbių“, jeigu panaudoti arabų ir amerikiečių verslininko ir neapibrėžtumo teoretiko Nasimo Nikolo Talebos posakį.

       Viena iš besikuriančio policentrinio pasaulio ribų – demokratizacijos neigimas iš svetur, pripažinimas, kad reikalingas konservatyvių, progresyvių ir net fundamentalistinių režimų, demokratijos ir autokratijos – viso to, kas natūraliai yra būdinga šiuolaikinio pasaulio įvairioms kultūrinėms ir istorinėms dirvoms, sambūvis. Pasaulis privalo išvengti nekūrybiško supanašėjimo į Vakarus, nes vienodumas yra pražūtingas gyvenimo tęsimui

       Panašu, kad su Ukraina „diskurso šeimininkams“ įvyko lemtinga klaida. „Nacionalinės revoliucijos“, laimėjusios Kijeve, karikatūriškumas ir grubus jos užsienio finansuotojų ir režisierių darbas atrodo tiek, kaip precedento neturintis, tiek ir, kaip provokacinis. „Demokratizatorių akiplėšiškumas“ negali nesukelti sunkių pasekmių. 

       Po Krymo ribos dėl dosniai finansuojamo demokratinio misionieriavimo daug kartų išaugo galingo atvirkštinio efekto tikimybė. Prieš Vakarus vietoje nuoseklių demokratizacijų išvažinėtos perspektyvos iškilo tankaus rūko juosta, iš kurios į kelią žiūrėk ir iššoks koks nors dinozauras.

        Smarkiai išaugo vyriausybių ir valstybių, kurios nejaučia religinio jaudulio prieš demokratinį įvaizdį, akcijos. Maža detalė: paprastai labai korektiški pasakymais kinų analitikai aštriai ir sarkastiškai kalbėjo apie demokratinius pratimus Kijeve. „Tarp kitų buvusios TSRS respublikų siaubingiausias demokratinis procesas atiteko Ukrainai – ją galima sulyginti su moterimi, kurios nuolatiniai nėštumai reguliariai sukelia persileidimą:, - redakcijos straipsnyje rašė Pekino interneto šaltinis „Global Times“.

       Atkreipsime dėmesį dar į vieną to pačio leidinio išvadą: „Kai Vakarai, stumdami demokratines vertybes, sutinka griežtą pasipriešinimą, jie nėra linkę aukoti savo interesus dėl „demokratų“ ne Vakarų šalyse. Vakarai visada yra apskaičiuojantys ir egoistiški – toks tarptautinis politinis diskursas“.

       Vakarų demokratijos eksportas remiasi patikliais kvailiais arba atvirais niekšais, ir naujo Kijevo valdytojai vargu ar taps išimtimi iš šios taisyklės. O tuo tarpu milžiniška „totalitarinė“ Kinija, žiūrėdama į Kijevo bejėgiškumą, galutinai įsitikina savo politinės santvarkos pilnavertiškumu ir nuo šiol demokratijos instrumentus pradės naudoti tokia apimtimi, kurios jie to verti.

       Nenuostabu, kad naujas autoritarizmas, Rytų Azijoje tapęs jos vulkaninio iškilimo galingu instrumentu, jau tampa tyrinėjimo ir perėmimo dalyku. Neatmestina, kad jo analogai  kitose pasaulio dalyse pastums standartinius demokratinius modelius – bent jau dėl augančio reikalingumo organiškai bendradarbiauti su Kinija ir būtinybės greitai bei tiksliai atsakyti į geopolitinius Vakarų puolimus.

        Ir jeigu galvoje turėsime, kad asimetrinių priklausomybių pasaulyje pilnavertės demokratijos vargu ar yra įmanomos, tai laikini sugrįžimai į absoliutizmą dabar atrodo ir tikėtinais, ir pateisinamais. Juk klasikinis absoliutizmas pajėgus įvertinti įvairius klasinius interesus – ir, svarbiausia, kad sugeba apriboti tarptautinių plėšrūnų apetitą.  

       O gali būti, kad esmė paprasčiausiai yra ta, kad pasaulis jau tapo kitokiu. Neatmestina, kad naujos Europos Vakarams įprastos demokratijos formos jau tiesiog neatitinka griežtiems atėjusios epochos reikalavimams ir jos beprotiškiems tempams.

       Naujas istorinis ruožas, kurį atvėrė Krymo susijungimas su Rusija, iš pagrindinių pasaulio valstybių pareikalaus nestandartinių politinių sprendimų. Ir tai yra akivaizdus atsakas į ilgą, be ceremonijų ir žiaurų Vakarų neoliberalizmo puolimą... Numatomas neoliberalaus (neo-kolonijinio) palikimo įveikimas, įskaitant korumpuoto  kompradorų sluoksnio perdirbimą, turės paklausą tiksliam valstybiniam skaičiavimui, plonoms valdymo technologijoms, sudėtingai diplomatijos kombinatorikai ir masiniam visuomenės palaikymui. Jis pareikalaus metodinės disciplinos ir ilgos kantrybės, jam reikalinga strategija ir taktika, naujos ideologijos ir mokslinis aprūpinimas. Jam reikalingos ir komercinės novacijos, ir biurokratinių kliūčių išvalymas. Jam reikia kapitalo tokio tipo, kurį V.I.Leninas pavadino liaudies arba demokratiniu, ir prieš kurį pagal žiauriausius rinkos ir informacinių karų dėsnius žaidžia kompradorų, daugiausia prekybos ir pinigų, kapitalas.

       Naujas autoritarizmas šiame savo emancipuotame darbe reikalauja didelės socialinės bazės, kurią, beje, suformavo informacinė visuomenė. Juk nesudėtinga demokratizacijos esmė iš svetur visiškai aiški milijoninei, energingai interneto bendruomenei, užtikrintai pažįstančiai ir valdininkų savanaudiškumą, ir „demokratijos“ veidmainystę. Naujų kūrybinio valstybingumo formų, įskaitant liaudies kapitalizmo vystymosi naudai paieška, tampa kasdieniniu poreikiu visiems.

       Iš valstybių, kol kas dar prispaustų ir deformuotų finansų globalizacijos, šiandien reikia sugebėjimo persitvarkyti į nacionalinio vystymosi valstybes, kaip ir prieš dešimt metų, esant kolonijinių administracijų Azijoje ir Afrikoje pertvarkai.

       Rusijos Krymo manifestas, gali būti, kad žymi audringos epochos atėjimą, kurioje gali apsiversti pasaulėžiūra ir strategija, pasikeisti politiniai diskursai ir valdymo formos, atsirasti naujos ideologijos ir sienos tarp valstybių.

       Gali būti, kad Krymo prologas reiškia tikrai gilių pasikeitimų ir pačioje Rusijoje, ir kitose valstybėse pradžią. Tokie pasikeitimai, žinoma, neturės nieko bendro su nueinančio Vakarų dominavimo istorinio etapo spalvotais sukilimais ir viršūnių perversmais. Tokie pasikeitimai neišvengiamai bus nukreipti prieš kolonijinį projektą jo neoliberalioje formoje. Ką gi, jeigu taip, tai mes gausime visiškai dėsningą, nors ir uždelstą, atvirkštinį efektą demokratizacijai pagal svetimus šablonus. 

                                                     Valstybės išlaisvinimas

       Daugelis įsitikinę, kad Ukrainos provokacija JAV buvo skirta asmeniškai Putinui ir, be visko kito, buvo sumanyta, kaip pleištas, sukeliantis Rusijos elito skylimą. Toks tikslas buvo pasirinktas dar ir dėl to, kad Putinas yra ryškus valstybingumo idėjos, ypač pavojingos šiuolaikiniam Vakarų virusui, nešėjas.  

       Krymo riboje įvyko valstybės išsivadavimas nuo griaunančios ir tamsios anarchistinės invazijos. Įkvepiantis polėkis dabar reikalauja pasiekimų inventorizacijos ir rimtos diskusijos apie valstybės vaidmenį, funkcijas ir ideologiją – kaip Rusijoje, taip ir šiuolaikiniame pasaulyje.

       Valstybės susilpnėjimas, apie ką nuolat primena Ukrainos krizė, pavirto į aštriausią šiuolaikinio pasaulio problemą. Valstybė, kaip vienintelis institutas, kuris yra tiesiogiai atsakingas gyventojams už vienos ar kitos teritorijos padėtį, vykstant neoliberaliai ekspansijai iš tarptautinių finansinių struktūrų, transnacionalinių korporacijų, nusikalstamumo, viršnacionalinių organizacijų, informacinių monopolijų, NVO ir kt., patyrė milžinišką griaunamąjį poveikį. Daugėja nesusiformavusių ir nepilnų valstybių, kurių svarbiausios valstybės funkcijos yra perduotos supirkimui neatsakingiems savininkams (pagarsėjusiems „efektyviems vadybininkams“). Ir tuo pačiu metu auga antraeilių biurokratinių reglamentų skaičius, kurie gyventojams suteikia papildomus nepatogumus. 

       Todėl darbotvarkėje ir iškyla nelengvas uždavinys – nuoseklus valstybės išlaisvinimas iš perteklinės reglamentavimo veiklos ir lygiagrečiai kuriamojo, tikro demokratinio prado ūkio sferoje, ypač susijusioje su smulkiu ir vidutiniu verslu, stiprinimas.

       Negalima pamiršti ir to, kad anarchistinis ir liberalus projektas valstybę nuginkluoja ideologiškai. Net socialinio ir ekonominio vystymosi idėja atsiduria nuošalyje lyginant su asmeninėmis laisvėmis – nors ir studentui aišku, kad laisvės laipsnis tiesiogiai susijęs su konkrečios visuomenės socialinėmis ir ekonominėmis galimybėmis.

       Vis labiau bręsta supratimas, kad valstybės institucijų sistema negali sėkmingai dirbti, jeigu šios institucijos sukurtos pagal svetimus – JAV arba „euro standartų“ – lekalus. Bet kuriuo atveju Rusijoje 10 –ame dešimtmetyje buvęs madingas aklas supanašėjimas į Vakarus seniai parodė savo netinkamumą. Ir atrodo, kad naudingų dalykų iš pačių įvairiausių šaltinių perėmimo praktika visiškai susijusi su „žemių rinkimo“ dvasia, pasireiškusia Krymo epopėjoje.

       Kaip kai kurie analitikai pažymi, sankcijos ir „izoliacija“ tam tikra prasme Rusijai net yra naudingos. O „atsakomame žodyje“ į Vakarų sankcijas prieš Rusiją pakilusi nacionalinio protekcionizmo banga – tai vidaus rinkos ir liaudies diplomatijos šalyje, kuri daugeliu atžvilgiu tapo nuginkluota įstojimo į PPO, apsaugos naudingiausias išteklis. Kompanijų ir prekių iš valstybių, kurios ypač uoliai kritikuoja Rusijos užsienio politiką, žmonių boikotai yra stiprus instrumentas. Padedant nacionaliniam protekcionizmui valstybę nesunku išlaisvinti ir nuo nereikalingų konfliktų su išoriniu pasauliu, nukreipiant ją aktualesnių vidaus uždavinių sprendimui.

       Atsimenu, kad Tarptautinis  valiutos fondas žadėjo, kad iš prisijungimo prie PPO Rusija gaus BPV padidėjimą net 3.5 %. Ir kur jie? Kur kas pagrįstesnė yra nuomonė tų, kurie rašo, kad įstojimas į PPO Rusijai padidino recesijos rizikas. Prie to dabar prisidėjo įstojimas į EBPO su jos svetimais reglamentais ir visiškai kitomis nei Rusijoje problemomis.

       Papriekaištavusi V.Putinui dėl atotrūkio nuo realybės, A.Merkel išreiškė dabartinės Europos niūrią ir kasdieninę nuotaiką. Ten paprasčiausiai nesuprato, kad Putinas Kryme sukūrė naują realybę, kurioje yra vietos laisviems kūrybingiems darbuotojams, bet užimti šią vietą galės ne visi. Ir čia taip pat savo žodį gali pasakyti nacionalinis protekcionizmas. Pavyzdžiui, vokiečių technikos atžvilgiu (japonų ne blogesnė, o ir korėjiečių su kinų vietoje nestovi, ir neretai vokiečių „įpakavime“ į Rusiją važiuoja prekė, kuri padaryta KLR). Gali būti, kad kai kas tada ir susimąstys, kaip tai paveiks ir be to konkurencingumą prarandančios Vokietijos ekonomiką.  

       Precedento neturintis žmonių pasitikėjimo laipsnis, kurį  sukūrė Krymo prisijungimas prie Rusijos, apskritai kalbant, rodo visuomenėje atsiradusio didelio pykčio Vakarams potencialą ir norą padėti valdžios institucijoms vykdyti savarankišką Vakarų atžvilgiu politiką. Tokio ištekliaus dabar neturi nė viena iš geopolitinių Rusijos konkurenčių.

       Rusijos kūrybinis prabudimas po „Krymo“ ir žmonių gyva saviveikla savyje turi ir dvasinį visuomenės atsinaujinimą. O tarpusavio pagalbos, korporacinio solidarumo atmosferoje, darbo kartu bendram reikalui suvokime visada atsiras ir nauji praktiniai rezultatai. Vienas iš tokių rezultatų bus, tikriausiai, be sutrikimų veikiančios, kaip dar neseniai atrodė, ne Vakarų valstybių valdančiųjų grupių įtraukimo į „pasaulio elitą“, klubus „išrinktiesiems“ ir pan. technologijos diskreditavimas. Čia aiškiai yra matomas dar vienas svarbus valstybės išsilaisvinimo aspektas – išsilaisvinimas iš lygiateisio dalyvavimo svetimuose projektuose iliuzijos. 

Aleksandr‘as Salicki‘s, 2014-05-28

Šaltinis: Fondsk

 

Komentarai

Knight's strategy clearly,

Knight's strategy clearly, today is to help cling to garage, will not give him any opportunity, and Kevin durant is always one-on-one with defense. But garage or under heavy defensive look for opportunities, such as encounter [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] low, he mobilized, make use of the other fear his border ability garage easily obtained two points.

The last 80 seconds inside the first half, durant had missed shots from outside, the actual basket three players usually are knights, including Thompson, lebron, as a result, the Treasury rushed in the basket from the lengthy position, unexpectedly the offensive rebounds in the knight encirclement! Then he or she points ball durant, that finished scores!

And the 2nd half, knight to defensive strategy is shaken, they don't have a lot of double again, help, perhaps surprisingly, JR in 1 on 1 against Arsenal, and directly put the actual garage was pushed to the ground.

Sure enough, the knight defensive shaken [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] soon after scoring started rising in his Arsenal, outside his 3-pointer by continuous, at that time he was given an opportunity to just like Kevin durant got chance inside the first half. After three points in the database is still strike, he this section one bomb beneath 14 points.

Today will be June 1, the time [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] could be the international children's day, it seems in the "primary school" is one of the holiday today.

Small garage finish I rested a lot of the holiday to battle, he or she is still the contribution for the brilliant stroke, but likewise pass a 3-pointer through Kevin durant. The previous 3 minutes, garage off in front of schedule, because the video game had no suspense.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]kobe bryant shoes[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein underwear[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]adidas yeezy boost[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike vapormax shoes[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas soccer cleats[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]nike kyrie 4[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]harden vol 2[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.kyrie3.us]nike kyrie 3[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron james shoes[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd shoes[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Cristiano Ronaldo CR7[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving basketball shoes[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy outlet[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Football Cleats[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron shoes[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]ultra boost 4.0[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.curryshoes.us]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.lebron-14.us]nike lebron 14[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]adidas ultra boost[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.airforce-1.us]air force 1[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]ultra boost adidas[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Nike CR7[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram shoes[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.pgshoes.com]paul george shoes[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche design[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url]

After having a brought the

After having a brought the first [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] basketball, a garage at the actual match: each other spelled out a perfect diamond entrance, teammate Steve Blake flew to follow up, left the clippers protect darren collison (microblogging) the length between two steps driving their closely, Danny granger would be the only defender in tow. This is the storage area superior court intuition and which embodies: his shot assortment. He seems to recognize the defensive player with the ideas, can predict their next move, then strike before hand. "When other people are generally doing gesture, garage within judgment, and the video game, this is Stephen is the best place, in this respect this league may be an awesome experience. Find field space, know in which the defense space will arise, it is the key with the art of his photos. Because no matter exactly how good your shots, more exquisite technology, no place is useless. "ESPN's Jesse thorpe, once wrote throughout his article.

Garage thoroughly [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] observing the defense, he likewise have reason to be consequently cautious. Before this, the warriors have had missed 12 goals in 13 shots before, is now 33 for you to 37 behind the clippers, disturbed because of the right leg muscle anxiety of garage after only 1 of 4. For car port himself, this ball is very important: before a season, he hit an increasing in NBA history using 272 grains of about three points, if again established three points today, his three points in 2010 hit number will go beyond 200 mark. So that library will become the sixth in a row has at the least two season hit 250 grains of three gamers, at the same time period, still can have about three points to continuous hit game streak still 54 games - it'll be the warriors team background record.

"I like everything [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] associated with the shooting, " garage once said in an interview, "but with the maximum especially in perfect hands posture. When your body is in good rhythm, from standing in the feet on the ground, his hands to complete an attempt, all series of joint actions are going to be calm and smooth, similar to waves. It's a fantastic feeling. ".

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Nike Lebron James Shoes[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]lebron soldier 11[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]adidas ultra boost[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]pegasus 35[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie shoes 3[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno running shoes[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]curry shoes[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.kyrie3.us]nike kyrie 3[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.airjordan32.us]jordan 32[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]curry shoes[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.pgshoes.com]paul george shoes[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers suede[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein underwear[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Football Cleats[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron shoes[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11 shoes[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]adidas ultra boost 4[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving basketball shoes[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]harden vol 2[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd runner[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.lebron-14.us]nike lebron 14[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]adidas yeezy boost[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas football cleats[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react flyknit[/url]

As a core point guard, garage

As a core point guard, garage and also other three split the difference is that they is the team sponsor and organizer. In other words, he can't be similar to novak on the perimeter around looking forward to [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] someone else to give him the ball. We take novak to your comparison, everything also - reference counted for people each a 3-pointer facilitates objects, and to time period, after statistics, novak found this season hit 3-pointers, 149, 146 is a teammate's pass and reach; Three-point shots hit the next more this season Ryan - Anderson isn't a exception, he hit [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] throughout 213, has 206 depends on your friend's passing.

The garage He all of the 3-pointer this season, you will discover 105 of 3 isn't sending (272), put simply, is to create prospects, nasty sto vote. This trick from the team's star, such while flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, John, but often because another person errs, physical strength ingestion, to the number of times few, and the hit ratio is just not high. But obviously is usually an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times is not assists quantity highest inside alliance,[url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] even better as compared to lebron James thrown in more all 3-pointers, along with the shooting is in a league all five these kinds of not assists free-throw shooting players from the fifth (41. 8%), the two quality and quantity. Taken together, the three points for you to thrown into space is just not an easy thing, should have the forty percent three-point shots have to create his own images, this how tired! Probably the most precious is, no issue when and where, and making moves, garage has a high percentage. It is no wonder that this manager of the a warrior when Bob myers not long ago told the Associated Mass media said: "as long as it's garage, to receive the ball is reasonable. ".

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]nike lebron shoes[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron james shoes[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]air max 270[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kd11.org]nike kd 11[/url] [url=http://www.airforce-1.us]nike air force 1[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.pgshoes.com]paul george shoes[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein underwear[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]Nike lebron soldier 11[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]ultra boost 4.0[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno running shoes[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Soccer Cleats[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]Nike Pegasus 35[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd runner[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]harden vol 2[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Nike CR7 Cleats[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.lebron-14.us]nike lebron 14[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Cristiano Ronaldo CR7[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]kyrie 4 shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Lebron Shoes[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie 3 shoes[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie shoes[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike vapormax shoes[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url]

Knight's method clearly,

Knight's method clearly, today is in order to cling to garage, don't give him any chance, and Kevin durant is always one-to-one with defense. But garage or under heavy defensive seek out opportunities, such as experience [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] low, he mobilized, utilize other fear his edge ability garage easily obtained two points.

The last 80 seconds inside first half, durant missed shots from outside, your basket three players are generally knights, including Thompson, lebron, consequently, the Treasury rushed into your basket from the lengthy position, unexpectedly the offensive rebounds from the knight encirclement! Then he or she points ball durant, who finished scores!

And the second half, knight to defensive strategy seems to be shaken, they don't have excessive double again, help, interestingly, JR in 1 in 1 against Arsenal, and directly put the garage was pushed towards the ground.

Sure enough, this knight defensive shaken [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] following scoring started rising inside his Arsenal, outside his 3-pointer by continuous, during that time he was given the chance to just like Kevin durant got chance from the first half. After three points from the database is still hit, he this section one bomb underneath the 14 points.

Today can be June 1, the time [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] is the international children's day, it seems in the "primary school" is probably the holiday today.

Small garage finish I rested most of the holiday to battle, he is still the contribution on the brilliant stroke, but also pass a 3-pointer by simply Kevin durant. The past 3 minutes, garage off prior to schedule, because the video game had no suspense.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron james shoes[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.curryshoes.us]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock sandals[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]curry shoes[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein underwear[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna[/url] [url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url] [url=http://www.kyrie3.us]nike kyrie 3[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7 Football Boots[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]kobe bryant shoes[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]Nike Pegasus 35[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.airforce-1.us]nike air force 1[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Nike CR7[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie 3 shoes[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas soccer cleats[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock shoes[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]nike kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving basketball shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Lebron Shoes[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]harden vol 2[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]nike air max 270[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy outlet[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]ultra boost adidas[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.airmax270.us]nike air max 270[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]adidas ultra boost 4[/url]

Finals final season,

Finals final season, Arsenal's performance [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] just isn't very ideal, although the information well, but the efficiency just isn't high, and his back again pass error, defensive irvine was built key 3 points have grown to be a "black spots" minute, apparently, in hope that in this particular to prove himself.

Absolutely no, after the opening, the three points inside the database and didn't reach two shots, on the particular contrary, the knight 3 points would hit many over there. Garage or focus on defense, he para which include lebron, Irwin, JR., have been people already, also have got successful prevention.

In driving, did well in your Treasury, the ball to some teammate are fed effectively, but Mr Chu in a number of opportunity attack. 04 seconds left in the first quarter, garage dribble on the frontcourt, rhythm, but they are confident the take a few steps away from the three-point line and necessary to make [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] movements, the ball! This is additionally the warriors in the primary 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances for the right side of the bottom again in a 3 factors!

It is worth mentioning how the opening, the garage suitable arm was wearing a new black gear, it is usually because his right elbow inside game before the old injury carries a relapse, however, with the experience, he has to remove protective devices. Gear, it appears, has affected the handle, before he took off after i feel much better.

Throughout against lebron James, the defense is doing very well in his or her Arsenal, but after he was lebron was a new knocked out, the referee provides [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] blown the garage blocking foul, garage on the bottom is various, make action for the referee said lebron shoulder.

In breakthrough, garage is also a difficult moves, a myriad of people all the means up his defense, which includes lebron, but Treasury first in all kinds of dazzling dribble move Thompson, following air and rival crash cases, the hard for you to score.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7 Football Boots[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Soccer Cleats[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram fivefingers[/url] [url=http://www.curryshoes.us]curry shoes[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]Nike lebron soldier 11[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]james harden vol 2[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.airjordan32.us]jordan 32[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas football cleats[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.airforce-1.us]nike air force 1[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.pgshoes.com]paul george shoes[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt runner[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]kyrie 4 shoes[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy outlet[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche design shoes[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno shoes[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]adidas yeezy boost[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]nike kobe shoes[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein underwear[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.airmax270.us]air max 270[/url] [url=http://www.lebron-14.us]nike lebron 14[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron shoes[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.kyrie3.us]nike kyrie 3[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Half-court

Half-court done,[url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] the garage 12 things and 4 rebounds 6 allows, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 contains the upper hand slightly. But as knight defeat inside the second half, even his or her one-on-one hit his details. In this series, OuWenBen needs to have certain advantages in counterpoint, much like the finals last year, because the season of Christmas conflicts, with their strong personalized fortunes turned.

But today the warriors in the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] to discover the rhythm. Actually, today most of the time was clay - Thompson The almighty Owen, although Owen hit a dead looking at him, but clay height reach or to a certain degree, limits the Owen's attack. In only a few times when confronted with single singled out with his Arsenal, although Owen provides good performance, but also it's hard to come back for a knight.

Complete play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists inside Treasury, 6 of 11 three-point [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] pictures. 24 points and 3 rebounds, only two assists, Owen has scored 17 points from the first half, he scored seven points in the second half. Facing the big four with the mighty, and only Jordan Owen in one-on-one earn garage have chances, but today's garage to complete better.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche design[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock shoes[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.airjordan32.us]jordan 32[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno running shoes[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd[/url] [url=http://www.airforce-1.us]nike air force 1[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.pgshoes.com]pg shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]adidas ultra boost 4[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron james shoes[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]nike kyrie 4[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram fivefingers[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Lebron James Shoes[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.curryshoes.us]curry shoes[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11 shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt runner[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]soldier 11[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein underwear[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]Nike Pegasus 35[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.lebron-14.us]nike lebron 14[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas soccer cleats[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url]

Garage within the stephen

Garage within the stephen curry shoes second dribbling is toward the turn on the left side from the body without any slowdown, his / her footsteps choiceness and rapid, soon arrived at the position you would like to go. Unlike most pitcher like the middle of gravity down, then struggled to jump to complete, the garage action additional concise. Don't waste any time and energy, just jump off the earth, slightly triggered his taking pictures action instantly. "He is not only the most pure great scorer, he even gave shot two words to produce the definition, the total shooting art played any revolutionary role. "The bobcats go scout work Adam - Mr Libby said Treasury.

Table frames in 6 a few minutes and 31 seconds, garage from his chest muscles slightly next point position organized the ball, the index finger and middle finger instinct to locate gaps in the rubberized ball center. His wrist gently lifted back, remaining his palm the golf ball, but still control concerning his fingers. His right arm into each of the joints is close to help 90 degree Angle, through the shoulder to the shoulder, from the elbow to the wrist, from wrist to reference, as if a cafe waiter in carrying a new tray.

Glen Davis clippers, 289 - pound before, curry shoes need to speed up their action inside Treasury, since the childhood to lay a solid foundation for complete to garage in different state, the right arm and shooting will keep perfect posture and strength. And in addition to perfect hand movements, garage incorporates a precise shot needed a different factor: enough deep muscle tissue memory. Shooting touch is not a proper adjective, any one player, able to throw a superb shooting there is however one secret to all - every single day, year after year practice, until a set connected with complex dynamic chain implanted into yourself physically. Garage never resist such as monks meditate boring training, it also helped while he graduated from senior high school, eventually grow into an outside leading little-known Davidson higher education NCAA elite last seven.

"Game changing, there is no time to kd shoes you see your own shooting steps is correct, " curry stated, "you can only depend upon their daily at the education ground building muscle memory space, hit and believe that individuals can. We're so many practice in training, in order to the game, you can make use of instinct to react. But if it is not correctly, the game will really feel very strange. ".

Tag: kyrie irving shoes lebron soldier 10 adidas boost air max 270 lebron soldier 10 kd shoes adidas football cleats kd shoes kd 11 lebron 15 soldier 11 nike free kyrie irving shoes nike zoom vaporfly kyrie 4 halloween nike vapormax shoes kyrie 2 shoes air max 270 Nike CR7 birkenstock sandals nike hyperdunk kyrie 3 shoes vans sk8 hi kd 11 shoes puma fenty nike air max 97 nike kyrie 3 vibram shoes stephen curry jersey john wall shoes kyrie 4 adidas iniki curry 5 shoes kobe shoes puma suede kyrie 3 kyrie irving jersey Nike CR7 Football Boots curry shoes nike pg 2 kyrie 4 air jordan shoes yeezy boost asics gel kayano 23 adidas zx flux paul george shoes ultra boost adidas crazy explosive adidas eqt curry 5 adidas nmd new era caps yeezy shoes yeezy boost adidas ultra boost 4 calvin klein underwear nike air more uptempo puma fenty slides puma fenty kyrie 2 curry 4 jordan retro nike air force 1 kobe 11 ultra boost 3.0 stephen curry basketball shoes Nike Pegasus 35 curry 2 kd 10 lebron 16 kobe bryant jersey kyrie irving basketball shoes kevin durant jersey lebron 14 curry 5 kyrie irving jersey kyrie 4 halloween kyrie 5 Lebron Shoes nike epic react nike lebron 14 nike huarache nike kyrie shoes nike vapormax james harden vol 2 lebron james shoes

As being a core point guard,

As being a core point guard, garage and other three split the difference is he is the team bring in and organizer. In additional words, he can't be like novak on the perimeter around looking forward to kevin durant shoes someone else to supply him the ball. We take novak to your comparison, everything also - reference counted for individuals each a 3-pointer helps objects, and to time period, after statistics, novak found shock as to hit 3-pointers, 149, 146 is a teammate's pass and reach; Three-point shots hit your second more this season Ryan - Anderson isn't any exception, he hit curry shoes with 213, has 206 relies on your friend's passing.

The garage He the many 3-pointer this season, you will find 105 of 3 is not sending (272), to put it differently, is to create options, nasty sto vote. This trick within the team's star, such seeing that flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, John, but often because somebody errs, physical strength ingestion, to the number of that time period few, and the hit ratio is not high. But obviously is definitely an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times isn't assists quantity highest inside alliance,stephen curry shoes even better than lebron James thrown in more all 3-pointers, and also the shooting is in the league all five like not assists free-throw shooting players on the fifth (41. 8%), each quality and quantity. Considered together, the three points to thrown into space seriously isn't an easy thing, will need to have the forty percent three-point shots ought to create his own images, this how tired! By far the most precious is, no matter when and where, and how to make moves, garage has a superior percentage. It is no wonder that this manager of the a warrior when Bob myers not too long ago told the Associated Press said: "as long while it's garage, to get the ball is reasonable. inches.

Tag: kyrie irving shoes adidas yeezy boost kd 10 adidas crazy explosive kyrie 1 nike kyrie 4 nike air presto kevin durant jersey lebron james shoes kd 11 puma fenty Nike CR7 nike free nike epic react flyknit nike sock racer puma fenty slides asics gel kayano 23 kyrie irving jersey kobe bryant jersey air jordan 32 kyrie 4 halloween james harden vol 2 nike air max 270 nike mercurial vans sk8 hi Nike CR7 birkenstock shoes kevin durant shoes air jordan shoes nike hyperdunk kyrie 4 confetti nike air vapormax stephen curry shoes curry shoes yeezy boost puma suede puma fenty nike huarache mizuno running shoes kyrie 2 shoes lebron 14 shoes nike kyrie 3 curry 5 shoes lebron james shoes curry shoes lebron soldier 10 lebron soldier 10 kyrie irving shoes adidas soccer cleats kyrie 4 kyrie irving jersey adidas zx flux adidas porsche design curry 4 yeezy shoes curry 5 shoes kyrie 4 halloween kyrie 3 shoes Nike Soccer Cleats stephen curry jersey curry 5 vans shoes adidas yeezy outlet kobe 10 adidas ultra boost 4 kyrie 2 air force 1 nike air max 97 new era caps adidas iniki kyrie 3 kyrie 5 kd shoes air max 90 adidas nmd runner adidas boost birkenstock hand spinner vibram fivefingers nike air more uptempo kyrie irving shoes paul george shoes ultra boost lebron 15 puma rihanna creepers velvet lebron soldier 11

Finals last season, Arsenal's

Finals last season, Arsenal's performance kd shoes is not very ideal, although the info well, but the efficiency just isn't high, and his back again pass error, defensive irvine was made key 3 points have become a "black spots" second, apparently, in hope that within this to prove himself.

Simply no, after the opening, the three points within the database and didn't hit two shots, on the actual contrary, the knight 3 points would hit several over there. Garage or concentrate on defense, he para such as lebron, Irwin, JR., may be people already, also possess successful prevention.

In moving, did well in this Treasury, the ball with a teammate are fed correctly, but Mr Chu in several opportunity attack. 04 seconds left from the first quarter, garage dribble towards the frontcourt, rhythm, but he is confident the take a couple of steps away from the three-point line and it is necessary to make curry shoes techniques, the ball! This is also the warriors in the primary 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances about the right side of the beds base again in a 3 things!

It is worth mentioning which the opening, the garage right arm was wearing a black gear, it is usually because his right elbow from the game before the old injury carries a relapse, however, with the action, he has to pull off protective devices. Gear, it appears, has affected the manage, before he took off after i feel much better.

Throughout against lebron James, the defense is progressing very well in the Arsenal, but after he was lebron was an adolescent knocked out, the referee features stephen curry shoes blown the garage hindering foul, garage on the soil is various, make action on the referee said lebron knee.

In breakthrough, garage can also be a difficult moves, all sorts of people all the method up his defense, as well as lebron, but Treasury first in all sorts of dazzling dribble move Thompson, after air and rival accident cases, the hard to help score.

Tag: kyrie irving shoes nike vapormax nike air max 270 adidas nmd shoes adidas porsche shoes air force 1 vibram kyrie irving jersey lebron james shoes nike hyperdunk Nike CR7 lebron james shoes Lebron Shoes lebron 14 john wall shoes hand spinner adidas iniki vans shoes curry 2 lebron soldier 11 kyrie 4 confetti Nike CR7 kyrie 3 shoes nike zoom vaporfly kyrie irving basketball shoes kobe 11 ultra boost shoes kobe bryant shoes nike kyrie shoes nike epic react flyknit nike mercurial adidas ultra boost 4 Lebron soldier 11 kevin durant jersey kyrie 2 shoes kyrie irving shoes pegasus 35 stephen curry basketball shoes stephen curry shoes air jordan shoes kobe bryant jersey curry 5 shoes kyire 3 vans sk8 hi nike air presto lebron 14 shoes lebron shoes nike air max 97 curry 5 nike free michael jordan shoes adidas crazy explosive kyrie irving shoes puma fenty slides curry 4 shoes calvin klein underwear puma fenty adidas boost lebron 16 nike sock racer air jordan 32 adidas zx flux nike air vapormax under armour shoes stephen curry jersey kyrie 3 kobe shoes nike epic react flyknit puma rihanna creepers lebron 15 harden vol 2 kyrie 1 kyrie 4 halloween adidas yeezy boost adidas deerupt runner curry shoes curry 5 yeezy shoes birkenstock nike air more uptempo kobe 10 adidas eqt nike huarache nike kyrie 4 kyrie 4 lebron soldier 10

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas