Breton Vudsas II ir Džordžas Sorosas

       Sąvoka „Breton Vudsas II“ tampa populiaria, ir kiekvienas šią miglotą formulę supranta savaip. Vieni jaučia nostalgiją aukso standartui, kiti norėtų sugrįžti prie Džono Keinso viršnacionalinės valiutos, kaip bankoras, sukūrimo idėjos arba vietoje tokios naudoti specialiąsias skolinimosi teises, kurios nedideliais kiekiais TVF buvo išleistos 1970 metais. Treti mano, kad Breton Vudsas II iš esmės skirsis nuo JAV ir Didžiosios Britanijos projektų, kurie buvo svarstomi 1944 metais, ir kad pasaulis turi būti sudarytas iš kelių regioninių valiutų zonų. 

       Ekspertų bendruomenė sąvoką „Breton Vudsas II“ įvedė dar ХХ amžiaus pabaigoje. 1994 metais konferencijos penkiasdešimties metų jubiliejui buvo įsteigtas Komitetas už Breton Vudso atnaujinimą, kuriam vadovavo toks Markas Uzanas (Marc Uzan). Oficialiame lygmenyje „Breton Vudso II“ idėją pirmasis pasiūlė Italijos senatorius Oskaras Peterlinis. Finansų krizės įkarštyje 2009metais Italijos senate Peterlinis pristatė „Pasiūlymus dėl tarptautinės valiutų sistemos reorganizavimo: naujas Breton Vudsas“. Dokumentui pritarė didžioji dauguma Aukštųjų rūmų deputatų. Nors dokumente nieko nebuvo kalbama apie sugrįžimą prie aukso, bet buvo atkreiptas dėmesys, kad reikia kontroliuoti pinigų išleidimą, pririšti juos prie realių aktyvų ir prekių, o ne prie finansinių aktyvų. Taip pat buvo akcentuojamas dėmesys į tai, kad pasauliui reikalinga finansų sistema su fiksuotais (pastoviais) valiutų kursais ir spekuliacinio kapitalo laisvo judėjimo per valstybių sienas draudimais.

       2008 metais lapkrityje Vašingtone ir 2009 metų balandyje Londone vykusiuose G-20 susitikimuose, kuriuose buvo svarstomi išėjimo iš pasaulinės krizės keliai, taip pat ne kartą skambėjo sąvoka „Breton Vudsas II”. Finansų krizės įkarštyje „Didžiojo dvidešimtuko“, „Didžiojo aštuntuko“ forumuose ir į juos panašiuose buvo pateikiami radikalūs pasaulio pinigų ir finansų sistemos pertvarkymo siūlymai. Kalbėjo net apie reikalingumą Jungtinėse Tautose sušaukti pasaulinę konferenciją „Naujas Breton Vudsas“. Ten buvo siūloma sudaryti keletą svarbiausių tarptautinių susitarimų: 1) Pasaulio ekonomikos chartiją, paremtą Vokietijos kanclerės A.Merkel siūlymais; 2) Pasaulio energetikos chartiją, kurią pasiūlė daugiausiai energijos išteklių eksportuojančios šalys; 3) svarbias JT Chartijos pataisas, kurios apima Finansinio saugumo tarybos įsteigimą. Tačiau, kai tik pasaulinės finansų krizės grėsmė praėjo, politikos lyderiai tuoj pat pamiršo apie „Naujo Breton Vudso“ projektus.  

       ХХ amžiaus pabaigoje atsirado iliuzija, kad pasaulis gali tapti vienpoliu ir valdomas iš Vašingtono. Po globalizacijos vėliava vyko Pax Americana statymas. Tačiau šiandien Vašingtonas praranda savo įtaką pasaulyje ir Breton Vudso pasikartojimo greičiausiai nebus.

                                       Džordžo Soroso naujas Berton Vudsas

       Tuo pačiu metu apie naują Breton Vudsą galime kalbėti, kaip apie Džono Keinso projekto atgaivinimą, kurio prieš 70 metų neparėmė konferencijos dalyviai. Labiausiai žinomas šio Breton Vudso varianto viešintojas yra finansų spekuliantas Džordžas Sorosas. Dar 2009metų lapkrityje, esant pasaulinei finansų krizei, šis milijardierius pareiškė apie pasirengimą konferencijai „Naujas Breton Vudsas“. 2011 metų balandyje Sorosas surengė šią konferenciją. Išsamios informacijos apie ją ne taip jau daug. Sorosas išleido 50 milijonų dolerių, kad Niu Hempšyre surinktų apie 200 mokslininkų, verslininkų ir valstybių lyderių, renginį globojant jo Naujajam ekonominio mąstymo institutui (Institute of New Economic Thinking - INET). Susitikime buvo tokios garsenybės, kaip buvęs FED valdytojų tarybos pirmininkas Polas Volkeris, buvęs Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Gordonas Braunas, Nobelio premijos laureatas ir buvęs Pasaulio banko viceprezidentas Džozefas Stiglicas, žinomas ekonomistas, Žemės instituto direktorius Džefris Saksas. Soroso renginys Breton Vudse buvo tiek pat slaptas, kaip ir Bilderbergo klubo posėdžiai. Žinoma, kad renginys vyko su keinsizmo šūkiu. Buvo kalbama apie ypatingą Kinijos, kaip pasaulio ekonomikos ir politikos poliaus, vaidmenį, apie būtinybę pereiti prie viršnacionalinių pinigų ir sukurti pasaulio emisijos centrą (pasaulio centrinį banką), apie pasaulio finansų sistemos pertvarką. 

                                       Džordžas Sorosas Rotšildų klano ruporas

       Gerai žinoma, kad Džordžas Sorosas yra Rotšildų statytinis, jų ruporas. Iš šio savo epatažais žinomo finansų spekulianto viešų pasisakymų ir veiksmų galima susidaryti tam tikrą vaizdą apie jo šeimininkus. Rotšildai yra absoliutūs kosmopolitai, jie nesiremia jokiu valstybingumu skirtingai nuo Rokfelerių, kuriems reikalinga Amerika, nes JAV teritorijoje yra spausdinimo mašina ir karinis- pramoninis kompleksas, kuris skirtas apsaugai. Kalbant apie Soroso pasaulio pinigų supratimą, tai tikriausiai yra viršnacionalinių pinigų ir aukso derinys.   

       Sorosas ne kartą sakė, kad Kiniją laiko naujos pasaulio finansinės tvarkos modeliu vietoje JAV. Sorosas JAV vadino našta pasaulio ekonomikai dėl pingančio dolerio, pažymėdamas, kad reikia naujos pasaulio valiutos TVF specialiųjų skolinimosi teisių pavidalu. Kai kada Sorosą laiko Džono Keinso idėjų šalininku, bet tai klaidinga nuomonė, atsiradusi dėl to, kad Sorosas kritikuoja rinką, manydamas, kad ji negali būti savireguliacijos mechanizmu. Iš tikrųjų Sorosas yra prieš valstybę ir valstybinį reguliavimą. Jis yra ekonomikos reguliavimo su stambių korporacijų ir bankų pagalba šalininkas. Toks reguliavimas gali būti papildomas viršnacionalinių institutų reguliavimu. Tokių institutų pavyzdžiais gali būti Europos Sąjungos institutai, prie kurių sukūrimo Sorosas taip pat pridėjo ranką. Sorosui patinka Europos centrinis bankas, Europos Komisija ir kitos Europos integracijos institucijos ne todėl, kad jos garantuoja kokį nors ekonominį efektyvumą ir gerina žmonių gyvenimą, jos jam patinka dėl to, kad jos artina nacionalinių valstybių mirtį, išvalydamos vietą monopolijoms ir bankams.

       Džordžas Sorosas, nesibaimindamas, sako, kad jam nepatinka Amerika. Ne, ne dėl to, kad ji veda griaunančius karus visame pasaulyje. Ir ne dėl to, kad joje didelė socialinė poliarizacija. Ir ne dėl to, kad kalėjimuose laikoma daugiau kaip 2 mln. žmonių, o dar 4 arba 5 milijonai amerikiečių nuteisti kalėti, bet vaikšto laisvėje todėl, kad trūksta kalėjimų. Ir ne dėl to, kad Amerikoje organizuotas visuotinis visų telefoninių pokalbių pasiklausymas. Sorosui Amerika nepatinka dėl to, kad ji vis dar išsaugojo pernelyg daug valstybingumo atributų. Todėl per prezidento rinkimų kampaniją Sorosas buvo vienas iš pagrindinių Obamos sponsorių. Tuo paaiškinami ir kai kurie iš pirmo žvilgsnio nelogiški dabartinio Baltųjų rūmų šeimininko sprendimai ir poelgiai, kurie piktina Amerikos patriotus...

       Jeigu viską vadinsime savo vardais, tai Sorosas yra finansinio kapitalizmo šalininkas. To pačio, apie kurį maždaug prieš šimtmetį rašė Austrijos socialistas Rudolfas Hilferdingas, finansinį kapitalizmą laikydamas bankokratija, bankų diktatūra. Šis visuomenės modelis labai primena bendrą koncentracijos stovyklą.  

       Kalbant apie Sorosą, taip pat galima prisiminti dar vieną Rotšildų žmogų – buvusį TVF vadovą Dominiką Strosą- Kaną. Jis taip pat, kaip ir Sorosas, nemėgsta Amerikos, dolerio, dirbo žaliosios valiutos vaidmens sumažinimui. Žinoma, kad likus nedaug laiko iki to, kai 2011 metais Libijoje prasidėjo kariniai veiksmai, Strosas- Kanas buvo susitikęs su Libijos lyderiu M.Kadafiu ir parėmė regioninės valiutos – aukso dinaro įvedimą. Tai suprantama sukėlė FED spausdinimo mašinos šeimininkų nepasitenkinimą ir tapo Stroso- Kano skandalingo atsistatydinimo priežastimi, o šiek tiek vėliau – NATO agresijos prieš Libiją.

                Nauja pasaulio finansų tvarka „plačiajame kultūros kontekste“

       Rotšildams nepatinka nacionaliniai pinigai, tai jų požiūriu ХХamžiaus anachronizmas, jie trukdo pasaulio vyriausybės sukūrimui. Norint greičiau atsikratyti nacionalinių pinigų, reikia naikinti nacionalines valstybes. O tam reikia pakirsti visuomenės visus kultūrinius ir dorovinius principus. Stebint tą patį Sorosą matoma, kad šis milijardierius skatina žmonijos kultūros išsigimimą. Sorosas remia „engiamų mažumų“ teises į abortus, ateizmą, narkotikų legalizavimą, seksualinį švietimą, eutanaziją, feminizmą, vienos lyties „santuokas“ ir t.t. Jis pasisako už globalizaciją visomis jos apraiškomis, masinę imigraciją, gimstamumo kontrolę. Šias nuostatas Sorosas prastuminėja visame pasaulyje per savo Atviros visuomenės instituto filialus, veikiančius 60 šalių (bendra išlaidų suma instituto veiklai yra apie 600 mln. dolerių per metus). Propagandinį darbą Sorosui padeda vykdyti daugelis kitų politikos, finansų, žiniasklaidos veteranų. Tarp jų galima įvardinti buvusį Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) prezidentą Žaką Atalį. Neatsistebi Soroso ir Atali idėjų neįtikėtinu panašumu. Abu kosmopolitai iki smegenų, abu deda viltis į organizuojantį bankų vaidmenį, abu aršiai puola kultūros ir religijos likučius, abu kalba apie pasaulio centrinio banko ir pasaulio ginkluotųjų pajėgų reikalingumą ir pan. Jaučiama, kad jie turi bendrą šeimininką ir užsakovą.

       Nežinau, ar 2011 metų balandžio mėnesį „Mount Washington“ viešbutyje buvo pokalbiai išeinantys iš pasaulio finansų forumams įprastos darbotvarkės, bet nekelia abejonių, kad „plataus akiračio“ Sorosas siekia sugriauti tradicinės visuomenės pagrindus. Savo programiniame straipsnyje, kuris pasirodė dar prieš pusantrų metų iki konferencijos „Naujas Breton Vudsas“, Sorosas rašė: „Pasaulio tvarkos reorganizavimas turės žengti toliau ir už finansų sistemos“. Milijardierius išsako savo šeimininkų pasaulėžiūrą, kuriems pinigai, finansai, valiutų kursai, aukso fiksingai, vertybiniai popieriai, kreditai, biržos ir kiti šiuolaikinės finansų sistemos atributai yra tik priemonė, o tikslas yra pasaulinė valdžia.

Valentin‘as Katasonov‘as, 2014-06-26

Šaltinis: Fondsk

Komentarai

mt0722 michael kors

mt0722
michael kors outlet
ray ban sunglasses
wholesale nike shoes
cheap ray bans
vans outlet store
nike outlet
cveland cavaliers jerseys
mlb jerseys cheap
nike air max 90
adidas yeezy boost
ray ban sunglasses
moncler jackets
nike store
coach outlet
adidas nmd
coach outlet online
michael kors outlet clearance
birkenstock sandals
true religion outlet
fitflops
coach outlet
ugg boots
mulberry bags
cheap mlb jerseys
nike roshe run
hollister co
nike air max
coach handbags
sac longchamp pliage
adidas shoes
salomon shoes
ed hardy clothing
cheap nfl jerseys
christian louboutin sale
kate spade outlet
coach outlet store
coach factory outlet
nike air max
cheap jordan shoes
hermes handbags
pandora jewelry outlet
nike air max
cheap jordans
fitflops
michael kors outlet
ugg outlet store
yeezy 350 boost
michael kors uk
coach outlet
clarks outlet
pandora outlet
dansko outlet
red bottoms shoes
mbt shoes
adidas nmd
celine outlet store
rolex replica watches
discount oakley sunglasses
coach factory outlet
true religion outlet
fred perry
louis vuitton outlet online
pandora jewelry
cheap jordans
coach outlet store
coach factory outlet
columbia shoes
hollister clothing store
jordans
michael kors uk
uggs
yeezy boost 350 v2
fitflops
adidas yeezy
mulberry handbags
ed hardy
fitflops uk
coach outlet
swarovski crystal
tods shoes
coach factory outlet
coach factory outlet
christian louboutin outlet
louboutin pas cher
rolex replica watches
oakley sunglasses
coach outlet
red bottoms
nike factory store
adidas outlet
adidas yeezy
rayban
adidas yeezy boost 350
cat shoes
columbia outlet online
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
adidas superstar
yeezy boost 350
ralph lauren outlet
toms shoes
cheap jordans free shipping
nmd adidas
kate spade outlet
polo ralph lauren
adidas outlet
true religion outlet
cheap jerseys from china
birkenstock pas cher
pandora charms
ralph lauren uk
coach outlet store
salomon shoes outlet
coach factory outlet
coach factory outlet
toms shoes outlet
adidas superstar
gucci outlet
coach outlet
nike free run flyknit
adidas yeezy
michael kors
ralph lauren outlet
giuseppe zanotti sneakers
michael kors outlet online
hermes handbags
louboutin
kate spade handbags
coach outlet
hermes outlet
louboutin shoes
michael kors handbags
seattles eahawks jerseys
discount ray ban sunglasses
adidas nmd
coach outlet store
longchamp outlet
louis vuitton outlet
sac michael kors
kate spade outlet
coach outlet
coach outlet
ralph lauren outlet online
dallas cowboys jerseys
pandora jewelry
christian louboutin
adidas shoes
swarovski crystal
christian louboutin shoes
red bottoms shoes
true religion jeans
coach outlet
doudoune moncler
coach factory outlet
cheap nike air max
nmd adidas
ralph lauren sale clearance
mulberry outlet
coach factory outlet
ugg outlet
christian louboutin
yeezy boost
mulberry uk
salomon shoes
michael kors handbags
pandora charms
oakley sunglasses
pandora charms sale clearance
polo ralph lauren outlet online
hermes bags
pandora charms
coach outlet
cheap mlb jerseys
coach factory outlet
birkenstock shoes
longchamp uk
michael kors outlet
coach outlet store
michael kors handbags
tory burch outlet store
kevin durant shoes
louis vuitton outlet
adidas trainers
burberry outlet
sac longchamp pas cher
kate spade handbags
true religion jeans
yeezy boost 350
pandora jewelry
louis vuitton handbags outlet
michael kors handbags
pandora uk
air max
michael kors outlet
fit flops
fitflops sale clearance
fred perry polo
adidas superstar
pandora uk
christian louboutin outlet
true religion
coach outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
yeezy boost 350
cheap jordans
fendi handbags
cheap jordans
nike store
birkenstock shoes
michael kors outlet online
coach outlet store online clearances
michael kors outlet online
polo ralph lauren
kate spade handbags
nike free flyknit
longchamp handbags
nike air max outlet
ralph lauren uk
pandora outlet
valentino shoes
pandora bracelet
valentino shoes outlet
pandora charms
nike air max
jordan retro
rolex replica
parker pens
adidas shoes
coach outlet
houston texans jerseys
polo outlet
birkenstocks
pandora charms
fitflop sandals
rolex watches
cheap jerseys
replica watches
yeezy boost
pandora jewelry
ralph lauren sale clearance
birkenstock sandals
jordan retro 11
versace shoes
christian louboutin
christian louboutin outlet
ecco shoes
chi flat iron
red bottoms
christian louboutin shoes
adidas uk
birkenstocks
ultra boost
michael kors outlet clearance
mbt shoes
michael kors outlet store
air jordan uk
coach outlet store
moncler jackets
coach factory outlet
adidas uk
dansko outlet store
coach outlet online
official coach factory outlet
pandora outlet
cheap nfl jerseys
coach outlet
coach outlet store
nike shoes
nike outlet store
michael kors outlet
moncler
michael kors outlet
nmd shoes
kate spade handbags
mulberry handbags
kate spade
christian louboutin
birkenstock sandals
nike shoes outlet
michael kors outlet clearance
michael kors
adidas shoes
adidas nmd
gucci outlet
polo ralph lauren outlet
nike air max
ralph lauren outlet
burberry outlet canada
adidas yeezy
coach outlet
james harden shoes
ralph lauren outlet
cheap mlb jerseys
christian louboutin outlet
louis vuitton handbags
ralph lauren uk
mont blanc
coach outlet
toms shoes outlet
polo ralph lauren
pandora charms uk
moncler outlet
tods outlet
fitflops shoes
coach bags
longchamp uk
michael kors uk
pandora charms
michael kors outlet
adidas superstar shoes
steph curry shoes
coach factory outlet
pandora
mulberry purse
levis jeans
kate spade outlet store
ugg outlet
oakley sunglasses outlet
nike outlet
polo ralph lauren
coach outlet
tory burch outlet
adidas shoes
kate spade outlet
ralph lauren outlet
michael kors factory outlet
michael kors handbags
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
toms outlet
polo ralph lauren
coach outlet store online
adidas pas cher
coach factory outlet
coach outlet
oakley sunglasses
borse gucci
pandora bijoux
ralph lauren
kd 9 shoes
mlb jerseys wholesale
michael kors outlet
moncler outlet
longchamp bags
coach factory outlet
ray ban sunglasses
nike outlet online
dansko shoes
hermes birkin
air jordan retro
golden state warriors jerseys
parada handbags
coach outlet
oakley sunglasses
michael kors bags
pandora jewelry
pandora charms sale
dansko sandals
nike shoes
birkenstock sandals
louis vuitton outlet
tory burch outlet
miami heat jerseys
coach outlet
nike air max 90
timberland boots
yeezy boost
denver broncos jerseys
michael kors outlet
new england patriots jerseys
true religion jeans
dolce and gabbana outlet
fitflops
supra shoes
jordan shoes
nike free 5.0
ralph lauren outlet
pandora soldes
pandora jewelry
pandora charms
adidas superstar
prada outlet
ralph lauren uk
mont blanc
giuseppe zanotti outlet
nike store
nfl jerseys wholesale
adidas shoes
clarks shoes
adidas yeezy
cheap nfl jerseys
cheap oakley sunglasses
fit flops
michael kors canada
yeezy boost 350
polo ralph lauren
adidas shoes
coach factory outlet online
coach factory outlet online
coach canada
cheap jordans
clarks shoes
birkenstock sandals
christian louboutin sale
louboutin uk
cheap nfl jerseys wholesale
birkenstock outlet
clarks outlet
nike air max pas cher
yeezy boost
cheap nike shoes
cheap ray ban sunglasses
ralph lauren outlet online
cheap jordans
yeezy boost 350
polo ralph lauren outlet online
pandora jewelry
ysl handbags
oakley sunglasses
nike air max 90
coach outlet
nike free run black
adidas outlet
hermes handbags
air max 95
under armour shoes
longchamp bags
toms shoes
longchamp uk
adidas outlet
nmd adidas
air jordans
cheap oakley sunglasses
celine outlet
coach factory outlet
michael kors handbags
nike outlet
oakley sunglasses
sac longchamp pas cher
oakley sunglasses outlet
longchamp outlet store
air max 2017
michael kors outlet
coach factory outlet
ugg outlet
ugg outlet
coach outlet
jimmy choo
fred perry
rolex watches
ray ban sunglasses
polo ralph lauren outlet
longchamp outlet
mont blanc pens
mbt shoes
ralph lauren sale clearance
louis vuitton outlet store
fake rolex
marc jacobs handbags
vans shoes
longchamp handbags
coach outlet online
louboutin chaussures
nike roshe
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet
nike shoes for men
longchamp handbags
marc jacobs bags
ray ban sunglasses discount
swarovski jewellery
michael kors canada
ralph lauren outlet
sac longchamp
valentino
adidas nmd
mt0722

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.