Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


JAV užsienio skola ir pagrindiniai jos turėtojai užsienyje

        Prieš keletą dienų JAV Iždo departamentas ir Federalinės rezervų sistemos valdyba paskelbė JAV užsienio skolos naują statistiką. 2014metų gruodžio 31d. bendra skolos suma buvo 17,1 trln. dolerių (1lent.). Pagal išankstinius TVF vertinimus (galutinių duomenų kol kas nėra), JAV BVP  2014 metais buvo 17.416 mlrd. dolerių. Tai yra JAV užsienio skola 2014 metais pasiekė 98,3% BVP. Dar šiek tiek – ir JAV perkirs psichologiškai svarbią užsienio skolos 100% kartelę (ES valstybės ją kirto dar 2012 metais).

                                                                                                                                                                 1lentelė

JAV užsienio skola (2014 metų gruodžio 31d.)

 

Mlrd.dol.

%

Iš viso

17.114,2

100

Vyriausybė

6.213,6

36,3

Centrinis bankas (FED)

563,5

3,3

Kredito ir depozito organizacijos (bankai)

2.997,5

17,5

Kiti ekonomikos sektoriai

5.958,1

34,8

Tiesioginės investicijos:tarptautinės tarp      korporatyvinės paskolos

1.381,5

8,1

Šaltinis: JAV Iždas

       Kaip matome 1 lentelėje, pagrindinę užsienio skolos dalį sukūrė JAV vyriausybė (36,3%). Beveik kiekvienais metais savo biudžeto deficito padengimui vyriausybei tenka išleisti iždo obligacijas ir kitas skolos vertybinių popierių rūšis. Dalį tokių vertybinių popierių ji paskirsto šalies viduje, bet gerą pusę tenka parduoti užsienio investuotojams. Tarp jų pirmą vietą užima kitų valstybių oficialūs institutai (centriniai bankai, finansų ministerijos ir kitos valstybinės organizacijos, pavyzdžiui, suverenūs fondai). Pažymėtina, kad paskutiniais metais kitų valstybių oficialūs institutai pradėjo pirkti ne tik JAV Iždo skolos vertybinius popierius, bet ir kitas skolos vertybinių popierių rūšis, kurios išleidžiamos Jungtinėse Valstijose (2 lentelė).

                                                                                                                                                                 2 lentelė

JAV įsipareigojimų kitų valstybių oficialiems institutams kai kurios rūšys (mlrd. dol; metų/mėnesio pabaigoje).

 

2011

2012

2013

2014

2015 sausis

Iš viso

5.115,0

5.476,2

5.768,8

5.977,7

5.966,8

Bankų įsipareigojimai

357,2

372,7

398,4

335,3

340,1

JAV Iždo įsipareigojimai

3.620,6

4.032,8

4.054,6

4.113,1

4.124,4

JAV vyriausybinių agentūrų įsipareigojimai

602,3

485,9

442,0

426,5

427,6

Korporacijų įsipareigojimai

664,7

806,2

1.052,8

1.155,8

1.122,8

Šaltinis: JAV FED Valdančiųjų taryba (oficialus tinklalapis)

       Kokias išvadas galima padaryti išanalizavus 2 lentelę?

       Pirma, per trejus metus (2011-2014m.) jokių staigių pasikeitimų JAV visuose įsipareigojimuose kitų valstybių oficialiems institutams nebuvo pastebėta. Buvo tik nuosaikus įsipareigojimų dydžio augimas: padidėjimas per tris metus sudarė 862,7 mlrd. dolerių arba 14,4%. Tai yra JAV ekonomika toliau naudojo ankstesnio gyvenimo į skolą būdą.

       Antra, pagrindinė JAV įsipareigojimų kitų valstybių oficialiems institutams dalis priklauso JAV iždui (2014 metų pabaigoje 68,8%). Tuo tarpu paskutinius metus netikėtai į antrą vietą pagal įsipareigojimų kitų valstybių oficialiems institutams dydį išėjo JAV korporacijos. Daugelio užsienio valstybių iždai, centriniai bankai ir suverenūs fondai savo atsargas pradėjo formuoti aktyviai pirkdami JAV korporatyvinius vertybinius popierius – akcijas ir obligacijas. 2014 metų pabaigoje joms teko 19,3% visų įsipareigojimų dydžio. Kitų valstybių oficialiose valdžios institucijose JAV korporatyvinių vertybinių popierių portfelis per tris metus padidėjo 1,7 karto. Be to, kitų valstybių pinigų institucijos savo atsargas linkusios formuoti pirmiausia iš tokių korporatyvinių vertybinių popierių, kaip akcijos, kadangi jos garantuoja didesnį pelningumą nei korporatyvinės obligacijos. Pavyzdžiui, 2014 metų pabaigoje jų korporatyvinių vertybinių popierių portfelyje akcijoms teko 1.001,4 mlrd. dolerių (87%), o obligacijoms - 154,3 mlrd. dolerių (13%). Tai yra naujas reiškinys. Dar prieš keletą metų kitų valstybių pinigų institucijos į JAV korporatyvinius vertybinius popierius neinvestavo. Tikriausiai pagrindinė priežastis ta, kad JAV kiekybinio palengvinimo programos įgyvendinimo rezultatas yra JAV iždo obligacijų pajamingumo kritimas iki nepriimtinai žemo lygio.   

       Taip pat galima pastebėti, kad jokių staigių pasikeitimų JAV įsipareigojimų kitų valstybių oficialiems institutams struktūroje ir dydžiuose 2015 metų sausyje neįvyko.                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                        3 lentelė

JAV įsipareigojimų kitų valstybių oficialiems institutams pasiskirstymo geografija (mlrd. dol.; metų/mėnesio pabaigoje).

 

2011

2012

2013

2014

2015 sausis

Iš viso

5.115,0

5.476,2

5.768,8

5.977,7

5.966,8

Europa

709,9

840,7

899,3

915,3

931,5

Kanada

26,7

33,9

37,9

36,3

36,6

Lotynų Amerika

432,2

498,8

503,1

516,2

523,3

Azija

3.873,8

4.032,9

4.247,3

4.437,8

4,433,1

Afrika

43,2

42,4

45,8

40,7

41,1

Kiti regionai

29,8

28,1

36,5

31,2

30,9

Šaltinis: JAV FED Valdančiųjų taryba (oficialus tinklalapis)

      Kaip matome 3 lentelėje, visų įsipareigojimų didžiausia dalis tenka Azijai (74,2%  2014 metų pabaigoje), kur Kinija ir Japonija užima pirmą ir antrą vietas pasaulyje pagal JAV iždo vertybinių popierių paketų dydį. Europos tas rodiklis yra 15,3%,Lotynų Amerikos - 8,6%.Per 2011-2014 metų laikotarpį didžiausią padidėjimą pademonstravo Europa (29%). Amerika reikalauja, kad jos Europos sąjungininkai daug aktyviau jai padėtų pirkdami JAV įsipareigojimus.

       JAV Iždo departamentas taip pat skelbia naują iždo obligacijų ir kitų iždo vertybinių popierių pasiskirstymo pagal pasaulio šalis statistiką (4 lentelė).                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                              4 lentelė  

JAV iždo obligacijų ir kitų skolos vertybinių popierių pasiskirstymas pagal valstybes (2015 m. sausio pabaigoje, mlrd. dol.)

 

 

Mlrd. dol.

%

 

Iš viso

6.217,9

100

1.

Kinija

1.239,1

19,9

2.

Japonija

1.238,6

19,9

3.

Belgija

354,6

5,7

4.

Karibų baseino šalys

338,5

5,4

5.

Naftą eksportuojančios šalys

290,0

4,7

6.

Didžioji Britanija

207,0

3,3

7.

Šveicarija

205,5

3,3

8.

Liuksemburgas

176,0

2,8

9.

Honkongas

172,0

2,8

10

Taivanas

170,6

2,7

 

15

Turkija

82,4

1,3

16

Rusija

82,2

1,3

Šaltinis: JAV Iždas

       4 lentelėje pavaizduoti iždo vertybinių popierių dydžiai, kuriuos turi ne tik atitinkamų valstybių oficialios valdžios institucijos, bet ir kiti JAV iždo vertybinių popierių turėtojai. Kaip matome  2 lentelėje, kitų valstybių oficialios valdžios institucijos 2015 metų sausio pabaigoje turėjo 4.124,4 mlrd. dolerių JAV iždo vertybinių popierių portfelį. Taigi, kitiems užsienio turėtojams priklausė 2.093,5 mlrd. dolerių dydžio iždo vertybiniai popieriai. „Kitų turėtojų“ („neoficialūs institutai“) kategorijai priklauso pensijų fondai, bankai, draudimo kompanijos, investiciniai fondai ir t.t. Šiems „kitiems turėtojams“ teko 1/3 visų JAV iždo vertybinių popierių už JAV ribų.

       Pagrindiniai JAV iždo vertybinių popierių turėtojai yra Kinija ir Japonija. Jeigu anksčiau pirmą vietą užtikrintai užėmė Kinija, tai šių metų pradžioje abiejų šalių pozicijos susilygino. Kinija pradėjo stabdyti tolesnį iždo vertybinių popierių kaupimą, o Japonija, priešingai, suaktyvino jų pirkimą (galbūt dėl Vašingtono spaudimo). Neseniai į trečią vietą netikėtai išėjo Belgija, kuri dar 2012 metais neįėjo net į iždo vertybinių popierių turėtojų pirmąjį dešimtuką.

       2012 metais Rusija JAV iždo vertybinių popierių turėtojų sąraše buvo aštuntoje vietoje. Tada jai teko 145,7 mlrd. dolerių. 2015 metų sausyje ji iždo vertybinių popierių portfelio dydį sumažino iki 82,2 mlrd. dolerių, atsidūrusi 16 vietoje (po Turkijos). Dalis JAV iždo vertybinių popierių Rusijos Federacijos tarptautinėse atsargose yra saugoma JAV FED depozitoriume (tiksliai nežinoma kokia dalis). Dėl grėsmės, kad Vašingtonas įšaldys RF tarptautines atsargas, aiškus Rusijos pinigų institucijų žingsnis turėtų būti iždo vertybinių pinigų išėmimas iš FED depozitoriumo. Galima ir tokia gynimosi nuo ekonominių sankcijų priemonė, kaip JAV iždo vertybinių popierių transformavimas į daug patikimesnes atsargas. Visų pirma tai yra auksas. Paskutiniu metu pastebėta tendencija, kad Rusija tarptautinėse atsargose sparčiai kaupia aukso atsargas. Pagal Pasaulio aukso tarybos duomenis, 2000 m. pradžioje Rusijos aukso atsargos buvo lygios 384,4 t, 2010 pradžioje jos išaugo iki 788,6 t, o 2015 metų vasario 1 d. pasiekė 1208,2 t. Žiūrint į pagrindinius aukso atsargų turėtojus, vaizdas neblogas. Pastebėsime, kad per 2000-2015 laikotarpį tokios valstybės, kaip JAV, Vokietija, Italija, Japonija savo aukso atsargas išlaikė pastoviame lygyje. O tokiose valstybėse, kaip Prancūzija, Šveicarija, Olandija buvo pastebėtas net žymus aukso atsargų sumažėjimas. Tikriausiai su Rusija pagal aukso atsargų didinimo tempus gali lenktyniauti tik Kinija.

       Tiesą sakant, nors tiek Rusija, tiek ir Kinija turi gana dideles aukso atsargas, geltonojo metalo dalis tarptautinėse atsargose dar daug mažesnė nei pagrindinių Vakarų valstybių. Kinijos ji yra lygi 1% (akivaizdžiai sumažintas rodiklis), Rusijos Federacijos - 12% (2015 metų pradžioje). Palyginimui, pateiksiu kai kurių Vakarų valstybių duomenis (%, 2015 metų pradžioje): Vokietija – 67,8; Prancūzija – 65,6; Portugalija – 75,3%. Kai kurių valstybių, kurios yra už „auksinio milijardo“ zonos ribų, šis rodiklis taip pat yra aukštas. Kaip taisyklė, tai valstybės, kurios kovoja už savo ekonominio suvereniteto atstatymą. Pavyzdžiui, Venesuelos aukso dalis atsargose dabartiniu metu yra 69,3%. 

       Tarptautinių atsargų valiutos (ypač dolerio) komponentės pakeitimas yra tikslingas taip pat dėl tos priežasties, kad pigaus aukso epocha baigiasi. Laukiamas smarkus geltonojo metalo kainos augimas. Netiesiogiai apie tai signalizuoja toks įvykis kaip 2015 m. kovo mėnesį Londono aukso fiksingo uždarymas. Pasaulis pereina prie naujos, labiau liberalios geltonojo metalo kainos nustatymo sistemos. Naujomis sąlygomis Rusija turi didelį pranašumą – ji yra pirmaujanti aukso kasyboje valstybė.

Valentin‘as Katasonov‘as, 2015-04-15

Šaltinis: Fondsk

 

 

Komentarai

From a brought the first

From a brought the first soccer ball, a garage at the actual match: each other presented a perfect diamond entrance, teammate Steve Blake flew to check out up, left the clippers protect darren collison (microblogging) the space between two steps powering their closely, Danny granger will be the only defender in tow. This is the shed superior court intuition and knowing that embodies: his shot assortment. He seems to realize the defensive player in the ideas, can predict their next move, then strike early in advance. "When other people tend to be doing gesture, garage in judgment, and the online game, this is Stephen is the best place, in this respect this league may be first rate. Find field space, know the place that the defense space will arise, it is the key on the art of his photos. Because no matter how good your shots, far more exquisite technology, no place is useless. "ESPN's Donald thorpe, once wrote with his article.

Garage cautiously observing the defense, he likewise have reason to be therefore cautious. Before this, the warriors have have missed 12 goals in 13 shots during the past, is now 33 to 37 behind the clippers, disturbed because of the right leg muscle stress of garage after only 1 of 4. For shed himself, this ball is very important: before a season, he hit accurate documentation in NBA history along with 272 grains of several points, if again founded three points today, his three points this season hit number will go beyond 200 mark. So that library can be the sixth in a row has at least two season hit 190 grains of three participants, at the same period, still can have a few points to continuous hit game streak carry on and 54 games - it's going to be the warriors team record record.

"I like everything [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] in connection with the shooting, " garage once said in the interview, "but with the maximum especially in perfect side posture. When your body is in good rhythm, from standing in the feet on a lawn, his hands to complete a go, all series of joint actions will likely be calm and smooth, similar to waves. It's a amazing feeling. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Knight's approach clearly,

Knight's approach clearly, today is to help cling to garage, tend not to give him any opportunity, and Kevin durant is always one-on-one with defense. But garage or under heavy defensive try to find opportunities, such as face [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] low, he mobilized, operate the other fear his circumference ability garage easily obtained two points.

The last 80 seconds inside the first half, durant had missed shots from outside, this basket three players tend to be knights, including Thompson, lebron, subsequently, the Treasury rushed to the basket from the prolonged position, unexpectedly the offensive rebounds within the knight encirclement! Then they points ball durant, exactly who finished scores!

And the 2nd half, knight to defensive strategy is shaken, they don't have excessive double again, help, oddly enough, JR in 1 in 1 against Arsenal, and directly put your garage was pushed to the ground.

Sure enough, the actual knight defensive shaken right after scoring started rising inside his Arsenal, outside his / her 3-pointer by continuous, during those times he was given the ability to just like Kevin durant got chance inside the first half. After three points inside database is still reach, he this section one bomb within the 14 points.

Today can be June 1, the time [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] could be the international children's day, it seems in the "primary school" is probably the holiday today.

Small garage finish I rested most of the holiday to battle, he is still the contribution towards the brilliant stroke, but furthermore pass a 3-pointer by Kevin durant. The final 3 minutes, garage off in advance of schedule, because the video game had no suspense.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Like a core point guard,

Like a core point guard, garage along with three split the difference is he is the team bring in and organizer. In additional words, he can't be similar to novak on the perimeter around waiting for [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] someone else to provide him the ball. We take novak to some comparison, everything also - reference counted for people each a 3-pointer facilitates objects, and to time, after statistics, novak found shock as to hit 3-pointers, 149, 146 can be a teammate's pass and hit; Three-point shots hit the next more this season Ryan - Anderson isn't exception, he hit throughout 213, has 206 utilizes your friend's passing.

The garage He each of the 3-pointer this season, there are 105 of 3 is just not sending (272), put simply, is to create prospects, nasty sto vote. This trick within the team's star, such since flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, Robert, but often because another person errs, physical strength ingestion, to the number of times few, and the hit ratio is not high. But obviously is usually an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times seriously isn't assists quantity highest inside alliance, even better than lebron James thrown straight into more all 3-pointers, along with the shooting is in any league all five this kind of not assists free-throw shooting players on the fifth (41. 8%), each quality and quantity. Consumed together, the three points to help thrown into space just isn't an easy thing, need to have the forty percent three-point shots must create his own photographs, this how tired! Essentially the most precious is, no subject when and where, and how to make simple moves, garage has a higher percentage. It is no wonder how the manager of the warriors when Bob myers lately told the Associated Push said: "as long while it's garage, to obtain the ball is reasonable. inches.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Storage, 26, is one kevin

Storage, 26, is one kevin durant shoes from the largest child, dell - garage in 2002, his or her dad announced over 16 years of career, finally handed over 40. 2% on threes document card. From a incredibly young age, Stephen throughout the shooting learned how to shoot in the feet of the learn, when dad refused to consider him to the hornets training, Stephen will be pursed oral cavity, not because can't visit those big-name players, the old you happen to be, but because he also want to be with my dad, to rehearse his shot.

At the age of 9, garage is of their own amateur league teams connected with players, only if the coach should outside shot collapse at the opponent's zone will be sent. Recalled the oneself, garage proudly said: "when My spouse and i was a defense authorities, all start from right now there. "

To go time for the original text, if the garage near the baseball in midfield, people tend to overlook essentially the most important thing: pool soccer ball skills. Sonya, thanks in order to his mother, then some sort of 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again as well, she was in senior high school played point guard, checking out the volleyball after in to the campus of Virginia support, and meet the storage area there's father. "If I dribble towards the coast, I have to select to shoot or cross, it's my limit. "Dell explained, "people started for Stephen impression is all he can beautiful posture hit photographs, but before becoming some sort of striker, he already was a better control player, people are likely to ignore it. After his / her dribble shot, is I the most amazing moments. Thanks to his mother. ".

Tag: yeezy shoes

2 steals in his Collection,

2 steals in his Collection, in the first 1 fourth, and the two steals to garage a complete of 106 times in the playoffs career steals, which in turn transcends the rick Barry, became the steals inside the history of the warriors team within the playoffs.

Garage into seven three-pointers inside the game, this also let his or her playoff three-pointers hit number as much as 261, match the Robert horry, ninth three points in playoff record list. Distance comes 9th Chauncey billups, he likewise only six three points.

37 points in solely three games, came alive, and this is his shock as to, including playoffs) 8th score 35 + activity with three alone, over 7 times of Russell westbrook, the top league.

So many record the first world war, there is no doubt which the game can be considered to be the garage in this series played the most effective game. The first 3 games, garage is averaging 35. 3 points and four. 7 rebounds, 6 helps, shooting 40. 3% in addition to 35. 3% from several, compared with the typical season shooting stage, a specific degree of decline, however the game, garage completely insane. The blazers in many players to hound your pet, but no one may disturb his rhythm. Storage area, as it were, in the game again to uncover "day day" feeling.

11 three-point range out hand, hit kevin durant shoes several goals, including vast kilometers of three points. Wearing warriors baseball hat sitting inside the stands to watch the actual old garage, it also appears to obtain son's playing god appear to be some incredible performance. The lens towards the old garage, he could not help but shook his or her head.

Of course, whatever other people think, garage three points for his or her own performance with absolute confidence. In the third quarter the warriors together with 88-58 big lead the blazers, garage outside the actual three-point line again, the ball far from the one hand, they turned back field, the ball firmly in to the basket, the whole pandemonium. Can put the three points on this state, the other party can say what?

Tag: yeezy shoes

Finals past season, Arsenal's

Finals past season, Arsenal's performance kevin durant shoes seriously isn't very ideal, although the information well, but the efficiency is just not high, and his rear pass error, defensive irvine was manufactured key 3 points are becoming a "black spots" second, apparently, in hope that in this particular to prove himself.

Not any, after the opening, the three points in the database and didn't struck two shots, on your contrary, the knight a few points would hit many over there. Garage or consentrate on defense, he para including lebron, Irwin, JR., has become people already, also have successful prevention.

In driving, did well in the Treasury, the ball to a teammate are fed properly, but Mr Chu in lots of opportunity attack. 04 seconds left inside the first quarter, garage dribble to the frontcourt, rhythm, but he's confident the take several steps away from the three-point line and it's necessary to make yeezy shoes goes, the ball! This can be the warriors in the first 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances for the right side of the beds base again in a 3 details!

It is worth mentioning that this opening, the garage correct arm was wearing a black gear, it can also be because his right elbow in the game before the old injury has a relapse, however, with the game, he has to pull off protective devices. Gear, it appears, has affected the deal with, before he took off as i feel much better.

Inside against lebron James, the defense does very well in his or her Arsenal, but after he was lebron was a young knocked out, the referee possesses blown the garage blocking foul, garage on the earth is various, make action on the referee said lebron knee.

In breakthrough, garage can be a difficult moves, lots of people all the way up his defense, including lebron, but Treasury first in a myriad of dazzling dribble move Thompson, immediately after air and rival accident cases, the hard to be able to score.

Tag: yeezy shoes

Knight's method clearly,

Knight's method clearly, today is to be able to cling to garage, do not give him any likelihood, and Kevin durant is always individually with defense. But garage or under heavy defensive look for opportunities, such as face stephen curry shoes low, he mobilized, make use of the other fear his perimeter ability garage easily won two points.

The last 80 seconds inside the first half, durant overlooked shots from outside, your basket three players tend to be knights, including Thompson, lebron, consequently, the Treasury rushed in the basket from the very long position, unexpectedly the offensive rebounds within the knight encirclement! Then he or she points ball durant, exactly who finished scores!

And the next half, knight to defensive strategy appears to be shaken, they don't have a lot of double again, help, interestingly, JR in 1 about 1 against Arsenal, and directly put the particular garage was pushed for the ground.

Sure enough, the actual knight defensive shaken immediately after scoring started rising within his Arsenal, outside his / her 3-pointer by continuous, at that time he was given the ability to just like Kevin durant got chance inside first half. After three points from the database is still struck, he this section one bomb within the 14 points.

Today will be June 1, the time kevin durant shoes will be the international children's day, it seems in the "primary school" is one of the holiday today.

Small garage finish I rested the majority of the holiday to battle, they are still the contribution to the brilliant stroke, but also pass a 3-pointer simply by Kevin durant. The very last 3 minutes, garage off before schedule, because the video game had no suspense.

Tag: yeezy shoes

"I got accustomed to my

"I got accustomed to my evaluation, " curry remembered,kd shoes "people said I ended up being too short, don't engage in college basketball, then for that same reason that I am unable to play in the NBA. People don't even think I can play guard, then said I am an excellent pure point guard, until October of this past year, I also found how the general manager of funny in my opinion as the league 3 rd good shooting guard. I have not yet fully play their full potential, so i set a higher regular to himself, committed to continuously improve to get more outstanding. "

"We've never met you are not him so great shooting in all directions, " warriors coach mark Jackson said, "and spin, stop and go empty-handed, get hand, step back, lower-leg, in the face connected with two double forced to help......, any thought of capturing mode, you can see he could be astonishingly. We have never ever seen anyone can attain this level, his Steve Nash (microblogging) played a higher level, the two-time MVP award, shooting is incredible, but it is usually a level. And his other like reggie miller, Chris mullin, such while dell and I performed together - Ellis, dell : Arsenal, they are almost all fantastic striker, but they will didn't garage so detailed, this guy is not any limit. "

Timer and also dance, 6 minutesand also 30 seconds, Davis has been doing everything we can to nearby the garage, but still overdue step. Garage again to finish a beautiful jumper - it isn't really strictly jumper, his toe will be out from the ground, under the condition from the body is still rising, use forefinger and middle finger touch to try and do the hand. Treasury entire body slightly back. This not only makes his moves even more difficult to block, as well as between the ball and floor to have an additional 10 degrees Angle. NBA players to moment takes 0. 6 seconds typically, the garage from arranging action to dial your ball moves, it solely takes 0. 4 just a few seconds. Fast to make up to the deficiency of the shed height, the ball well avoid the opponent blocking fly toward the basket in the operation, the look of garage is actually along with them. His arm still moves once the posture, and of his teammates has begun for you to pose three gestures...

Tag: yeezy shoes

"I got employed to my

"I got employed to my evaluation, " curry were recalled,kevin durant shoes "people said I was too short, don't play college basketball, then for your same reason that Could not play in the NBA. People don't think I can play defend, then said I am not just a pure point guard, until October of not too long ago, I also found the general manager of funny in my experience as the league 3rd good shooting guard. I've got not yet fully enjoy their full potential, i really set a higher normal to himself, committed to continuously improve for being more outstanding. "

"We've never met a person with him so great shooting everywhere, " warriors coach tag Jackson said, "and move, stop and go empty-handed, find hand, step back, leg, in the face of two double forced to be able to......, any thought of taking pictures mode, you can see he or she is astonishingly. We have by no means seen anyone can achieve this level, his Steve Nash (microblogging) played a superior level, the two-time MVP honor, shooting is incredible, but additionally it is a level. And the other like reggie miller, Chris mullin, such as dell and I played out together - Ellis, dell -- Arsenal, they are most fantastic striker, but that they didn't garage so comprehensive, this guy is not any limit. "

Timer as well as dance, 6 minutesalong with 30 seconds, Davis is doing everything we can to near the garage, but still past due step. Garage again to accomplish a beautiful jumper - it isn't really strictly jumper, his toe will be out from the ground, under the condition of the body is still climbing, use forefinger and middle finger touch to try and do the hand. Treasury entire body slightly back. This not only makes his moves even more complicated to block, as well as between the ball and floor on an additional 10 degrees Point of view. NBA players to time takes 0. 6 seconds typically, the garage from arranging action to dial the particular ball moves, it simply takes 0. 4 just a few seconds. Fast to make up for the deficiency of the storage height, the ball well prevent the opponent blocking fly toward the basket at the same time, the look of garage is definitely along with them. His arm still moves if the posture, and of his teammates has begun for you to pose three gestures...

Tag: yeezy shoes

Two steals in his Collection,

Two steals in his Collection, in the first 1 fourth, and the two steals to garage earnings of 106 times inside playoffs career steals, that transcends the rick Barry, became the steals in the history of the warriors team in the playoffs.

Garage into seven three-pointers inside the game, this also let their playoff three-pointers hit number up to 261, match the Robert horry, ninth three points in playoff history list. Distance comes eighth Chauncey billups, he in addition only six three things.

37 points in just three games, came to life, and this is his this year, including playoffs) 9th score 35 + online game with three alone, greater than 7 times of Russell westbrook, the surface of the league.

So many record the primary world war, there is no doubt the game can be said to be the garage in this series played the most effective game. The first 3 games, garage is averaging 28. 3 points and 5. 7 rebounds, 6 assists, shooting 40. 3% along with 35. 3% from several, compared with the standard season shooting stage, a clear degree of decline, nevertheless the game, garage completely ridiculous. The blazers in numerous players to hound him, but no one can disturb his rhythm. Storage, as it were, in the game again to find out "day day" feeling.

11 three-point series out hand, hit kevin durant shoes several goals, including vast miles of three points. Wearing warriors baseball hat sitting from the stands to watch the old garage, it also appears to own son's playing god appear to be some incredible performance. The lens on the old garage, he can't help but shook his head.

Of course, whatever other people think, garage three points for their own performance with complete confidence. In the 3 rd quarter the warriors along with 88-58 big lead the actual blazers, garage outside the actual three-point line again, the ball away from the one hand, they turned back field, the ball firmly in to the basket, the whole upheaval. Can put the three points on this state, the other party can say what?

Tag: yeezy shoes

Half-court completed, the

Half-court completed, the garage 12 items and 4 rebounds 6 allows, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 provides the upper hand slightly. But as knight defeat within the second half, even his or her one-on-one hit his factors. In this series, OuWenBen needs to have certain advantages in counterpoint, such as the finals last year, as the season of Christmas competitions, with their strong personalized fortunes turned.

But today the warriors with the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen

Complete play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists from the Treasury, 6 of 11 three-point kd shoes photographs. 24 points and 3 rebounds, a couple of assists, Owen has scored 17 points from the first half, he scored seven points from the second half. Facing the big four of the mighty, and only Eileen Owen in one-on-one win garage have chances, but today's garage to accomplish better.

Tag: yeezy shoes

As being a core point guard,

As being a core point guard, garage along with other three split the difference is that they is the team sponsor and organizer. In different words, he can't be similar to novak on the perimeter around waiting for kd shoes someone else to give him the ball. We take novak to your comparison, everything also - reference counted for people each a 3-pointer assists objects, and to time period, after statistics, novak found this year hit 3-pointers, 149, 146 is a teammate's pass and strike; Three-point shots hit the 2nd more this season Ryan - Anderson is no exception, he hit inside 213, has 206 depends on your friend's passing.

The garage He the many 3-pointer this season, there are 105 of 3 seriously isn't sending (272), basically, is to create prospects, nasty sto vote. This trick within the team's star, such since flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, Paul, but often because another person errs, physical strength use, to the number of times few, and the hit ratio is not high. But obviously is an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times isn't assists quantity highest in alliance, even better in comparison with lebron James thrown in to more all 3-pointers, plus the shooting is in a new league all five this sort of not assists free-throw shooting players on the fifth (41. 8%), equally quality and quantity. Used together, the three points to thrown into space is just not an easy thing, must have the forty percent three-point shots ought to create his own photographs, this how tired! The most precious is, no matter when and where, and making moves, garage has a high percentage. It is no wonder how the manager of the a warrior when Bob myers lately told the Associated Push said: "as long as it's garage, to find the ball is reasonable. ".

Tag: yeezy shoes

Finals final season,

Finals final season, Arsenal's performance kevin durant shoes is just not very ideal, although your data well, but the efficiency is not high, and his back pass error, defensive irvine was built key 3 points are becoming a "black spots" time, apparently, in hope that with this to prove himself.

Simply no, after the opening, the three points inside the database and didn't attack two shots, on the actual contrary, the knight several points would hit several over there. Garage or consentrate on defense, he para as well as lebron, Irwin, JR., may be people already, also get successful prevention.

In passing, did well in the Treasury, the ball to your teammate are fed properly, but Mr Chu in a number of opportunity attack. 04 seconds left in the first quarter, garage dribble towards frontcourt, rhythm, but he is confident the take several steps away from the three-point line and necessary to make yeezy shoes goes, the ball! This is usually the warriors in the 1st 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances on the right side of the camp again in a 3 details!

It is worth mentioning how the opening, the garage correct arm was wearing a new black gear, it is also because his right elbow in the game before the old injury incorporates a relapse, however, with the sport, he has to take off protective devices. Gear, it appears, has affected the cope with, before he took off as i feel much better.

Throughout against lebron James, the defense is progressing very well in his or her Arsenal, but after he was lebron was an adolescent knocked out, the referee provides blown the garage preventing foul, garage on the soil is various, make action towards referee said lebron shoulder.

In breakthrough, garage is usually a difficult moves, all sorts of people all the approach up his defense, which includes lebron, but Treasury first in many dazzling dribble move Thompson, right after air and rival impact cases, the hard to help score.

Tag: yeezy shoes

Throw three points seriously

Throw three points seriously isn't the whole garage daily work, and don't neglect, Stephen curry is this team in assists as well as steals, he averaged 6. 7 assists within the regular season, 14 inside league and the playoffs stephen curry shoes is usually averaging 9. 3 assists for the reason that league the first! Let's imagine an image, 40 minutes per game inside Treasury, attack launched a large number of times, there are always several ball he wasn't inside outside, but the ball inside, attracted a two times... What will happen then? There was a man they can tell you the response, curry shoes he called clay : Thompson, from the fantastic state warriors, he made there is much surprise 211 3-pointers, finished third inside league, and that 211 3-pointers, 68 comes from the assists of Stephen curry.

12-13 year to contrast the shed and ray Allen within '05 -' 06 -- Allen into 269 3-pointers, and he's the Seattle supersonics. That will year, Allen's 269 of 653 three-point shots, chance 41. 2%, as Stephen -- 272 of 600 shots in his Arsenal, of up to 45. 3%; That year, Alan ball attack create 3 ratio is under a quarter, compared together with 38. 6% in data source; That year, Allen's assists the telephone number 3. 7, less than the Treasury for three aids. So the outline, the image associated with an alternative 3-pointers hand lower the garage outline: he not merely completed the sharpshooter qualifications, his teammates for the creation of free-throw opportunities into; He will also look for opportunities simultaneously, through the ball discovery, stopped for no facilitates 3-pointer of shots. Also, he also can complete assists, "create" another glass pitcher - clay - Thompson! Not merely can catch vote, will even urgent stopped, can develop more opportunities to other people, this star, unique! Now i am kd shoes afraid, just use "striker" two words happen to be unable to define Stephen curry, must also be in with the "great" rhetoric.

Tag: yeezy shoes

Half-court concluded, the

Half-court concluded, the garage 12 points and 4 rebounds 6 facilitates, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 provides the upper hand slightly. But as knight defeat from the second half, even his or her one-on-one hit his items. In this series, OuWenBen needs certain advantages in counterpoint, much like the finals last year, since the season of Christmas conflicts, with their strong personal fortunes turned.

But today the warriors from the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen

Complete play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists inside the Treasury, 6 of 11 three-point kevin durant shoes pictures. 24 points and 3 rebounds, two assists, Owen has scored 17 points inside first half, he scored seven points inside second half. Facing the big four in the mighty, and only Erina Owen in one-on-one gain garage have chances, but today's garage to accomplish better.

Tag: yeezy shoes

Half-court completed, the

Half-court completed, the garage 12 factors and 4 rebounds 6 aids, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 gets the upper hand slightly. But as knight defeat inside the second half, even the one-on-one hit his factors. In this series, OuWenBen should have certain advantages in counterpoint, just like the finals last year, for the reason that season of Christmas conflicts, with their strong personalized fortunes turned.

But today the warriors from the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen

Complete play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists within the Treasury, 6 of 11 three-point kevin durant shoes photographs. 24 points and 3 rebounds, 2 assists, Owen has scored 17 points in the first half, he scored seven points inside second half. Facing the big four on the mighty, and only Michael Owen in one-on-one get garage have chances, but today's garage to accomplish better.

Tag: yeezy shoes

Throw three points just isn't

Throw three points just isn't the whole garage every day work, and don't forget about, Stephen curry is the particular team in assists in addition to steals, he averaged 6. 7 assists from the regular season, 14 inside league and the playoffs stephen curry shoes can be averaging 9. 3 assists since the league the first! Let's imagine a picture, 40 minutes per game within the Treasury, attack launched many times, there are always some ball he wasn't inside outside, but the ball inside, attracted a dual... What will happen subsequently? There was a man he'll tell you the remedy, curry shoes he called clay : Thompson, from the gold state warriors, he made this year 211 3-pointers, finished third within the league, and that 211 3-pointers, 68 is derived from the assists of Stephen curry.

12-13 period to contrast the storage and ray Allen within '05 -' 06 : Allen into 269 3-pointers, and he or she is the Seattle supersonics. That year, Allen's 269 regarding 653 three-point shots, photo 41. 2%, as Stephen : 272 of 600 photographs in his Arsenal, up to 45. 3%; That 12 months, Alan ball attack produce 3 ratio is under a quarter, compared along with 38. 6% in repository; That year, Allen's assists the phone number 3. 7, less versus Treasury for three facilitates. So the outline, the image of the alternative 3-pointers hand decrease the garage outline: he besides completed the sharpshooter background, his teammates for his or her creation of free-throw possibilities into; He will also look for opportunities simultaneously, through the ball cutting-edge, stopped for no allows 3-pointer of shots. Also, he also can complete assists, "create" another pitcher - clay - Thompson! Besides can catch vote, may also urgent stopped, can build more opportunities to others, this star, unique! I am just kevin durant shoes afraid, just use "striker" two words happen to be unable to define Stephen curry, must also be in with a new "great" rhetoric.

Tag: yeezy shoes

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas