Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


Kas slypi už informacinių atakų prieš FED

noticebored.com       Finansų pasaulis kiekvienais metais tampa vis audringesniu. Stebimi staigūs indeksų svyravimai akcijų rinkose, nuolat kintantys valiutų kursai, masiniai bankų bankrotai, netikėti tarpvalstybiniai „karštų“ pinigų judėjimai – dešimtys ir šimtai milijardų dolerių, pasaulio finansų sistemos bendro nestabilumo išaugimas. Palaikant tokią pasaulio finansų būklę didelį vaidmenį vaidina informacinės atakos -  sensancingų naujienų, dažnai šokiruojančio pobūdžio, išmetimas į informacinę erdvę.

       Apibendrinant, tai šios atakos:

       - nukreiptos prieš esamus finansų institutus;

       - tiesiogiai ar netiesiogiai siekia jų sunaikinimo ir/arba kardinalių pertvarkymų;

       - turi įvairių žinių (daugiausia viešai neatskleisto pobūdžio), kurios kompromituoja tuos institutus;

       - apeliuoja į plačius visuomenės sluoksnius, pasinaudodami objektyviai egzistuojančiu žmonių nepasitenkinimu esama finansų sistema.

       Tokio pobūdžio informacinės atakos yra sąlyginai naujas reiškinys, jos atsirado po 2008-2009 m. finansų krizės. Šių atakų pagrindiniais objektais tapo JAV Federalinė rezervų sistema ir jos elementai (Federaliniai rezervų bankai, ypač Niujorko). Kitais objektais yra stambiausi bankai, tiesiogiai susiję su FED, kaip pagrindiniai Federalinio rezervo kreditų gavėjai ir kaip (tikriausiai) pagrindiniai šios privačios korporacijos akcininkai. Tam tikru mastu informacinės atakos prasidėjo ir prieš kitus finansų institutus – Japonijos centrinį banką, Tarptautinių atsiskaitymų banką Bazelyje (žiniasklaidoje jis vadinamas „centrinių bankų klubu“).

        Nustatyti, kas iš tiesų rengia šias atakas, nepaprasta. Išoriškai atakuojantys atrodo, kaip „partizanai – vienišiai“: nepriklausomi žurnalistai, teisininkai, visuomenės veikėjai, buvę kariškiai ir bankų tarnautojai, ekonomistai ir pan. Paprastai jie skelbia, kad savo publikacijas ir dokumentus (pavyzdžiui, teismo ieškinius) jie rengia remdamiesi viešai neatskleista informacija. Kai kurie iš jų turi pakankamai išplėtotą agentų informatorių tinklą. Beje, nesunku pastebėti, kad „partizanai – vienišiai“ vienas kitą žino, keičiasi informacija, planuoja bendras akcijas. Čia tikriausiai reikia kalbėti apie tinklo sistemą. Galima išgirsti, kad „partizanai – vienišiai“ remiasi plačiu šalininkų tinklu, daugiausia valstybės aparate. Pavyzdžiui, dažnai daromos užuominos, kad informacijos atakas prieš Federalinį rezervą ir „banksterius“ (bankininkus gangsterius) remia JAV Gynybos departamento darbuotojai.

       Kalbant apie tokių atakų eigoje išmetamos medžiagos pobūdį, kaip taisyklė, tai yra įvairios rūšies žurnalistiniai tyrimai, nežinomų teisininkų parengiami kolektyviniai ieškiniai, anksčiau nežinotų dokumentų (finansinių ataskaitų, sutarčių, tarptautinių susitarimų), vertybinių popierių (obligacijų, sertifikatų) kopijos, slaptų aukso saugyklų ir senovinių skrynių, skirtų niekam nežinomų vertybinių popierių saugojimui nuotraukos ir t.t. Paprastai šiose medžiagose anksčiau paskelbti faktai papildomi naujais šokiruojančiais duomenimis, ir visa tai kartu yra nukreipta prieš Federalinį rezervą, su juo susijusius bankus ir „pridengimo grupes“ JAV valdžios struktūrose.  

       Išvardinsiu tik kai kurias medžiagas, kurios buvo informacinių atakų prieš Federalinį rezervą ir banksterius pagrindas. Visos jos patalpintos internete ir priskiriamos šiek tiek ilgesniam negu metų laikotarpiui – nuo 2011 metų rudenio iki šių dienų.

       1. Žinomo amerikiečių ezoteriko Davido Vilkoko publikacijų serija, kurių bendras pavadinimas „Finansų tironija: didžiausios visų laikų paslapties žlugimas“. Į čia taip pat įtraukti kiti šio autoriaus straipsniai apie Federalinį rezervą, pasaulio finansų sistemą, taip vadinamą juodą auksą (auksą, kuris neatspindimas oficialioje statistikoje ir centrinių bankų ir kitų institutų buhalterinėje atskaitomybėje). Tuo metu, kai internete atsirado serija „Finansų tironija“ (pirma dalis išėjo 2011 metų gruodyje) Davidas Vilkokas jau buvo gerai žinomas, kaip ezoterinės tematikos daugelio darbų, apjungtų bendru pavadinimu „Dieviškas kosmosas“, autorius.

       2. Medžiaga, susijusi su 2012 metų vasario 16 d. verslininko, pramonininko ir buvusio konservatorių partijos patarėjo lordo Davido Noelio Džeimso iš Blekhito kalba Didžiosios Britanijos parlamente apie slaptas lėšų pervedimo iš FED į HSBC banką, Karališkąjį banką Škotijoje ir dvidešimt stambiausių Europos bankų operacijas. Bendras tokių slaptų transakcijų, kurios neatsispindi tarptautinių organizacijų finansinėje statistikoje ir bankų finansinėse ataskaitose, dydis yra apie 15 trln. dolerių.

       3. Tinklalapio „Veteranai šiandien“ ("Veterans Today") vyriausiojo redaktoriaus Gordono Dafo (Gordon Duff,JAV jūrų pėstininkų pajėgų veteranas) pasisakymai žiniasklaidoje, patvirtinusio lordo Džeimso kaltinimus FED adresu ir pareiškusio, kad jis turi daugiau negu 2000 puslapių dokumentų, kurie atskleidžia aferos su 15 trilijonų dolerių detales. Įdomi ta jo publikacijų dalis, kurioje Dafas pateikia informaciją apie CŽV slaptą finansinį fondą, sukurtą dar šaltojo karo metais ir aktyviai naudojamą TSRS žlugdymui. Šis fondas egzistuoja ir šiandien, pagal Dafo duomenis, jo ištekliai skaičiuojami trilijonais dolerių.   

       4. Anoniminės grupės „Baltosios skrybėlės“ ("White Hat") publikacijos, kurios patvirtina kaltinimus, iškeltus Blekhito lordo Federalinio rezervo adresu (pagal kai kuriuos duomenis, ši grupė lordą Džeimsą aprūpino reikiama informacija).

       5. Ieškininis pareiškimas prieš juridinius ir fizinius asmenis, vienaip ar kitaip susijusius su FED, kurį 2011 metų lapkričio 23 d. padavė Neilas Kinanas į JAV Apygardos teismą, esantį Niujorko Pietų apygardoje. Kinanas veikia, kaip anoniminės asmenų, kilusių iš Kinijos, grupės, kurios kodinis pavadinimas Dragon Family“,atstovas. Paskelbta daugybė komentarų ir medžiagos, kurie papildo Dragon Family“ieškininį pareiškimą. Ieškininio pareiškimo teikėjai reikalauja, kad Federalinis rezervas grąžintų auksą, kurį savo laiku jam buvo suteikusios turtingos Kinijos šeimos („Dragon Family“). Šių šeimų reikalavimus FED patvirtina jų rankose esantys vertybiniai popieriai, kurių nominalai skaičiuojami milijardais dolerių. Reikalavimai, apskaičiuoti aukso ekvivalentu, skaičiuojami geltonojo metalo šimtais tūkstančių tonų

     6. Bendžamino Fulfordo, buvusio žurnalo "Forbes" Azijos-Ramiojo vandenynoskyriaus vadovopublikacijos, kurios atskleidžia apie „paralelinio“ globalaus finansų pasaulio egzistavimą, kuris sukurtas prieš daug dešimtmečių, dalyvaujant FED. Jis taip pat paaiškina daugelį pasaulio finansų ir pasaulio politikos keistenybių kova tarp Rotšildų ir Rokfelerių grupuočių. Nors daugelis Fulfordo publikacijų priklauso daug ankstesniam laikotarpiui, jo viešai neatskleista informacija tapo plačiai žinoma paskutiniais metais. Tai įvyko aukščiau minėto Davido Vilkoko dėka.

     7. Publikacijos, turinčios įvairius komentarus ir interpretacijas apie Šveicarijos federalinio technologinio instituto Ciuriche grupės mokslininkų tyrimų rezultatus (rezultatai buvo paskelbti 2011 metų rudenį). Kalbu apie didelės apimties informacijos, kuri liečia daugelį milijonų kompanijų visame pasaulyje, kompiuterinį apdorojimą (duomenų bazė Orbis 2007). Buvo išsiaiškinta, kad pasaulio ekonomikos „branduolys“ sudarytas iš 147 transnacionalinių korporacijų, glaudžiai tarpusavyje susijusių dalyvavimu viena kitos kapitaluose. Dauguma tų korporacijų priskiriamos bankų sektoriui. Pažymima, kad faktiškai tas konsoliduotas bankų „branduolys“ manipuliuoja ne tik ekonomika, bet ir visomis planetos gyvenimo pusėmis.   

      8. Daugybė publikacijų, susijusių su pasaulinės bankų aferos, manipuliuojant LIBOR palūkanų normomis kreditų rinkose, išaiškinimu. 2012 metų birželio mėnesį Žaliavų ateities sandoriųprekybos komisija(nepriklausoma organizacija prie JAV Teisingumo departamento, kuri užsiima finansiniais tyrimais) pateikė kaltinimus „Barclays Bank” dėl manipuliacijų palūkanų normomis. Po tam tikro laiko atlikus nepriklausomus tyrimus, paaiškėjo pasauliniai aferos mastai: paaiškėjo, kad pasaulyje veikia milžiniškas bankų kartelis, kurio širdimi yra Federalinis rezervas.

        9. Nauja banga publikacijų, susijusių su įvykiu, kuris nutiko dar 2009 metų birželio mėnesį. Tada prie sienos su Šveicarija Italijos policija „Guardia italiana di Finanza“ sulaikė du japonus, vykstančius į Šveicariją, kurių lagamine buvo JAV Iždo vertybiniai popieriai, kurių suma 134,5 mlrd. dolerių. Popieriai nebuvo pateikti. Iš pradžių italai paskelbė, kad jie suklastoti, paskui pripažino, kad vertybiniai popieriai yra tikri. Tada, 2009 metais, pasaulio žiniasklaida labai skurdžiai informavo ir komentavo šį įvykį. Per pastaruosius metus ši istorija buvo „reanimuota“ ir pradėta teikti, kadangi puikiai tiko versijai, susijusiai su „Dragon Family“ ieškiniu.

       10. Nesuskaičiuojamos publikacijos žiniasklaidoje apie tai, kad 2012 metų pabaigoje neva pasibaigia JAV FED „spausdinimo mašinos“ nuomos sutartis (tvirtinama, kad 1913 metais, priėmus Aktą dėl Federalinės rezervų sistemos, JAV Kongresas privatiems bankininkams suteikė 99 metų terminą pinigų spausdinimui). Publikacijos šia tema labai spalvingos, jos skirtingai aiškina 99 metų nuomos termino teisinį pagrindą, dar daugiau, aprašymuose jos daugiausia rašo apie FED „spausdinimo mašinos“ sustojimo pasekmes. Beje, dauguma autorių šias pasekmes apibūdina, kaip „pasaulio pabaigą“.  

       11. 2012 metų spalio pabaigoje informacijos apie kolektyvinį ieškinį, kurį į JAV teismą pateikė juridinė kompanija Spire Law Group, LLP, išmetimas.Ieškinys buvo sudarytas JAV grupės mokesčių mokėtojų ir hipotekos kreditų skolininkų. Atsakovais jame yra kai kurie svarbūs JAV vyriausybės pareigūnai (kaip dabar veikiantys, taip ir tie, kurie užėmė pareigas anksčiau), o taip pat JAV bankai ir bankininkai. Ieškinio suma neturinti precedento – 43 trilijonai dolerių. Būtent tokia suma ieškovai įvertina pinigines lėšas, kurias Amerikos bankai išvedė iš JAV ekonomikos į įvairius ofšorus.

                                                              * * *

       Net šis nepilnas įvykdytų atakų prieš FED ir kitus pasaulio finansų sistemos elementus per pastaruosius metus sąrašas atrodo įspūdingai. Dėmesio nusipelno kai kurie bendri šių informacijų išmetimų bruožai.

       1.Visos jos yra realių faktų ir įvairaus pobūdžio sensancingų išsigalvojimų mišinys. Medžiagos susiejimas su akivaizdžiais faktais, kaip taisyklė, šiai medžiagai suteikia patikimumą. Informacijos konspirologinis pobūdis sukelia padidintą susidomėjimą ja.

       2. Sensancinga informacija paprastai remiasi dokumentais, kurių tikrumo negalima nei patvirtinti, nei paneigti be specialios ekspertizės atlikimo. Tokia ekspertizė nebuvo atliekama, nors visi techniniai ir teisiniai pagrindai jos atlikimui yra.

       3. Įtartina, kad daugelis dokumentų į pasaulio bendruomenės akiratį pateko tik per pastaruosius metus – dvejus. Jeigu tie dokumentai iš tikrųjų egzistavo (o ant daugelio iš jų yra datos, susijusios su XX amžiaus pirma puse), jais tikriausiai jau seniai būtų pasinaudoję.

       4. Kai kurios „sensacijos“ nereikalauja jokios specialios ekspertizės, o akivaizdžiai skirtos patikliems žmonėms. Pavyzdžiui, publikacijose apie taip vadinamą „juodą“ auksą klaidžioja pasaulyje išgauto aukso atsargų skaičius, esantis už oficialios statistikos ribų, lygus daugiau kaip 2 mln. metrinių tonų. Bet kuris aukso specialistas (susijęs su geologija, kasyba, aukso sodrinimu, aukso prekyba ir pan.) pasakys, kad panašus skaičius – fantazija. Realias sukaupto pasaulyje aukso atsargas jis viršija gana nemažai.

       5. Didelė dalis į informacinę erdvę išmestos medžiagos sudaryta labai neatidžiai. Dažnai pasitaiko painiava skaičiuose (vieno ir to paties dokumento puslapiuose figūruoja tai milijonai, tai milijardai, tai trilijonai dolerių). Pastebimas silpnas istorinių realijų žinojimas. Pavyzdžiui, kai kuriose medžiagose kalbama apie Federalinio rezervo operacijas su Kinijos auksu 1938 metais, o taip pat daug vėlesniais laikotarpiais. Tačiau juk 1933 metų balandžio 5 d. tik ką išrinktas JAV prezidentas Franklinas Ruzveltas pasirašė įsakymą, pagal kurį visas fizinių asmenų ir bankų, priklausančių FED, auksas buvo pervedamas į JAV Iždą. Išeina, kad FED grubiai pažeidė prezidento įsakymą? Tokie pažeidimai ne „adata šieno kupetoje“...

       Apskritai, „partizanų“ informacinių atakų prieš Federalinį rezervą įrodymų bazės silpnumas yra akivaizdus. Tačiau FED realių nuodėmių ir nusikaltimų turi pakankamai. Teisėtų pagrindų šios privačios kontoros uždarymui daugiau negu pakankamai. Kyla klausimas: kokie tikslai ir kas tikrasis šių informacinių atakų organizatorius (arba užsakovas)? Versijų daug. Pradedant nuo versijos, kad tai tik atskirų asmenų, įeinančių į „partizanų“ grupę, noras pasiskelbti apie save informacinėje erdvėje. Ir baigiant versija, kad šios atakos atspindi nuolat vykstančią pokiliminę kovą tarp Rotšidų ir Rokfelerių finansinių klanų, kuri šiandien perėjo į aštrią fazę.

       Kai kurie analitikai atsargiai išsako prielaidą, kad šios informacinės atakos yra JAV aukštas pareigas užimančių kariškių, kurie pakilo prieš banksterių avantiūrizmą, kuris griauna Jungtinių Valstijų valstybės vientisumą, dalis sąmokslo.

Valentin‘as Katasonov‘as, 2012-12-06

Šaltinis: Fondsk

Komentarai

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas