Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


„Čečėnų“ terorizmo sponsoriai ir sprogimai Bostone

                                                                   I

       Po sprogimų Bostone JAV masinės informacijos priemonės, tarsi pagal komandą, užsipildė pranešimais „apie čečėnų teroristus“ ir antraštėmis tokiomis, kaip „Rusijos Kaukazas – terorizmo židinys“, „Rusijos Čečėnija – palanki dirva terorui“. O apie tai, kad Rusijoje daugelis uždraustų ekstremistų ir teroristų organizacijų laisvai veikia Vakaruose, pirmiausia, JAV ir jų sąjungininkių Europoje teritorijose, pasaulio naujienų agentūros stengiasi neminėti. Todėl užpildysime kai kurias spragas.

       Tuo metu, kai kaltinamų dėl Bostono teroristinių aktų čečėnų motina atvirai pasakė apie jų ryšius su FTB („they were set up by the FBI“), Europos ir JAV tyrėjai atkreipė dėmesį į Tamerlano Carnajavo dalyvavimą CŽV slaptoje „Gruzijos“ programoje, kuria siekiama Šiaurės Kaukazo destabilizavimo, šio regiono atskyrimo nuo Rusijos ir jo įtraukimo į JAV partnerių – Saudo Arabijos ir Kataro – įtakos orbitą. Bulgarijos politologas ir arabistas, Sofijos universiteto profesorius V.Čukovas rašo, kad „Kembridžo koledžo stipendiją gavusius brolius Carnajevus užverbavo amerikiečių ir Saudo Arabijos specialiosios tarnybos“. Pagal JAV nepriklausomo žurnalisto Veino Madsono (Wayne Madsen) duomenis, T.Carnajevas 2012 metų pirmame pusmetyje lankė CŽV sponsoriuojamus seminarus Gruzijoje (CIA-sponsored seminars in Georgia), kurie vyko globojami Džeimstauno fondo, ir būtent ši programa, įgyvendinta remiant Gruzijos valdžiai, „prisidėjo prie Carnajavų pažiūrų radikalėjimo“.

        Čia reikia priminti: kad nesvarbu kiek Gruzijos valdžia tikintų, kad jos sienos ruožas su Čečėnija yra užrakintas, būtent iš ten penkiolika metų teroristams Šiaurės Kaukaze eina pastiprinimas žmonėmis ir šaudmenys. Rusijos kontržvalgyba daug kartų fiksavo Gruzijos žvalgybos ir Valstybės saugumo ministerijos kontaktus su čečėnų ekstremistais ir banditų lyderiais (susitikimai vyko Duisio kaime) ir ginklų jiems perdavimą. Būtent dar 2000 metų vasaryje Gruzijoje įvyko ir čečėnų teroristų ideologo Movladžio Udugovo susitikimas su bin Ladeno asmeniniu atstovu, kuriame buvo svarstoma ginklų, šaudmenų ir kovotojų perkėlimo į Čečėniją problema. Gruzijos Pankiso tarpeklyje bazavosi R.Gelajevo pusantro tūkstančio kovotojų būrys. Tbilisyje skirtingu laiku pasirodydavo čečėnų galvažudžių lyderiai S.Radujevas, V.Arsanovas, M.Udugovas, apie kuriuos Rusija pranešė Interpolo paieškai. Pagal RF URM duomenis, tada Gruzijos sostinėje funkcionavo „Ičkerijos Respublikos atstovybė“ ir teroristų informacijos centras, kuriuose buvo surinkta iki 100 žmonių. Gruzijos valdžios institucijų akivaizdoje šios struktūros užsiėmė banditų grupuočių finansavimu, ginklų, šaudmenų tiekimų organizavimu, sužeistų kovotojų gydymo, jų perkėlimo į trečiąsias šalis, propagandinės paramos teroristams organizavimu.   

         Pagal Rusijos URM duomenis, materialinės ir finansinės paramos teroristams, kurie savo objektu pasirinko Šiaurės Kaukazą, teikime dalyvauja daugiau kaip 60 tarptautinių ekstremistinių organizacijų, apie 100 užsienio firmų ir dešimtys bankininkystės grupių. Daugumos iš jų biurai yra JAV ir Europoje. Tik JAV lėšų rinkimu Šiaurės Kaukazo ekstremistams užsiima maždaug penkiasdešimt organizacijų...

       Tai nėra pilnas čečėnų teroristų bendrininkų iš JAV, kurie pradėjo kovotojų sponsoriavimą nuo Basajavo ir Chatabo (antrasis buvo žinomas, kaip bin Ladeno emisaras, CŽV kadrinis darbuotojas ir Kanados pilietis, iš kurio atimta gimtosios Jordanijos pilietybė dėl ryšio su JAV specialiosiomis tarnybomis) banditų dalinių įsiveržimo į Dagestano teritoriją momento, sąrašas.

       JAV lėšų tiksliniu rinkimu užsiima: Amerikos juristų musulmonų asociacija (Muslim American Bar Association); Amerikos islamo centras (Islamic American Center), esantis Vašingtone; Amerikos musulmonų taryba (Muslim American Council); Islamo labdaros organizacija „Čečėnijos balsas“ (Islamic Relief/Chechnya appeal), užregistruota JAV Valstybės departamente; Islamo miesto pagalba (Islamic City Relief); Amerikos islamo fondas „Zakat“ (Islamic-American Zakat Foundation), fondo prezidentas – I.Achmadovas; Islamo veiksmų centras (Islamic Action Center); Amerikos Čečėnijos – Ingušijos draugija (Chechen-Ingush Society of America, kitas pavadinimas Chechen relief expenses), turi filialus, kurių pavadinimas „Čečėnijos pagalba“ (Chechen Relief), prezidentas, daktaras Mohkammed‘as Musa Shishani; tarptautinė musulmonų organizacija Al-Ehsan Charitable Relief Organisation su būstine Vašingtone; Tarptautinė pagalbos asociacija (International Relief Association) Mičigano valstijoje; Islamo pasaulinė pagalba (Islamic Relief Worldwide) Kalifornijos valstijoje; Mercy International, būstinė Plimute, Mičigano valstija; Tarptautinis labdaros fondas (Benevolence International Foundation). Kalbant apie paskutinę organizaciją, reikia pasakyti, kad kai 2003 metų sausyje fondo vadovu, kilusiu iš Sirijos (ar Albanijos), amerikiečiu Enamu Arnautu susidomėjo JAV specialiosios tarnybos, tyrusios „Al Qaedos“ finansavimo šaltinius, tas prisipažino, kad fondas finansuoja kovotojus Čečėnijoje ir Bosnijoje; anksčiau, 2002 metų spalio mėnesį, JAV generalinis prokuroras D.Eškroftas pateikė jam kaltinimus dėl bin Ladeno finansavimo, bet kai E.Arnautas jam pasakė, kad pinigai eina ne bin Ladenui, o čečėnų teroristams, Eškroftas...jam panaikino visus kaltinimus.

       JAV visapusišką paramą čečėnų ekstremistams suteikia, vykdo pastovų situacijos Čečėnijoje monitoringą ir politines akcijas “kovojančios Čečėnijos tautos paramai“ taip pat šios organizacijos: Amerikos islamo taryba (American Muslim Council); Amerikos komitetas už taiką Čečėnijoje (American Committee for peace in Chechnya); Amerikos komitetas draugiškų ryšių užtikrinimui (American Friends Service Committee); Šiaurės Amerikos islamo ratas (Islamic Circle of North America).

        Ypač reikia paminėti tokios organizacijos, kaip „Amerikos musulmonų pagalba“ (American Muslim Assistance, AMA), vaidmenį. Ji užregistruota JAV Valstybės departamente, jos pagrindinis uždavinys - „pagalbos teikimas broliams musulmonams visame pasaulyje“. AMA vadovas yra šeichas Kisham‘as Muhammad‘as Kabbani, jis taip pat įtakingos Amerikos aukščiausios islamo tarybos (Islamic Supreme Council of America) pirmininkas, Amerikos fondo „Suna“ (As-Sunna Foundation of America) pirmininkas, naujų musulmonų organizacijos „Hakani“ (Haqqani Islamic Trust for New Muslims) įkūrėjas ir pirmininkas, žinomas, kaip daugelio darbų islamo tema autorius. AMA veikia Šiaurės Kaukaze, vykdo aktyvią propagandinę kampaniją, kuria siekiama diskredituoti Rusijos valdžios institucijų veiksmus. AMA dažnai veikia po kitų musulmonų organizacijų priedanga, daugiausiai tos pačios Amerikos aukščiausios islamo tarybos, kuri jungia 15 mln. musulmonų, gyvenančių JAV.

       Tiksline propagandine ir politine veikla dėl čečėnų separatistų JAV interesų taip pat užsiima: interneto firma Amina Network su biuru Vašingtone; Human Assistance Development International, gyvuojanti jau 13 metų; Islamo informacijos serveris čečėnų separatizmo ir ekstremizmo idėjų platinimui internete; biuras ryšiams su draugija Ruder Finn inc. Islamo labdaros fondas ir Amerikos – islamo santykių taryba nuolat organizuoja pasisakymus žiniasklaidoje, remiančius čečėnų ekstremistus, reguliariai veikia kartu su daugeliu JAV analitikos centrų, inicijuoja svarstymus JAV Kongrese, be to, aktyviai pritraukia JAV administracijos konsultantus, ekspertus ir patarėjus. Čia taip pat reikia paminėti The American-Chechenian Friendship and Economic Association ir Waterman Associates, inc. (abi šios organizacijos užregistruotos JAV Teisingumo departamente, kaip „užsienio agentai“); Advantage Associates, inc. (sutartyje, kažkada šios organizacijos sudarytoje su Aslanu Maschadovu ir „Ičkerijos ambasadoriumi JAV“ Lemu Osmurovu, buvo aptarta, kad Advantage Associates spaus JAV vyriausybę „siekiant, kad ši paremtų Čečėnijos respublikos Ičkerijos nepriklausomybės iškovojimą ir atsiskyrimą nuo Rusijos“).

       Taip pat reikia pabrėžti, kad pirmieji veikę, kaip „islamo tarnautojai“, instruktoriai iš JAV Džocharo Dudajevo „Kaukazo armijos“ gretose atsirado dar 10 –ame dešimtmetyje. Šamilis Basajevas su savo banditais iš JAV armijos gaudavo kovinę uniformą, naktinio matymo žiūronus, palydovinius telefonus (atveždavo karavanu iš Turkijos į Čečėnijos pietus per Dagestaną). Didelio masto teroristinių aktų Rusijoje išvakarėse, kurie pasibaigė tragedija Beslane, su „Ičkerijos respublikos užsienio reikalų ministru“ I.Achmadovu susitiko JAV aukštas pareigas užimantys asmenys, tokio lygio, kaip Kongreso Atstovų rūmų Tarptautinių santykių komiteto pirmininkas B.Gilmanas, o patį susitikimą rengė žinomas „Rusijos žinovas“ Z.Bžezinskis...  

                                                                                            II

          O štai keletas čečėnų teroristų bendrininkų Europoje.

       Didžiojoje Britanijoje aktyviai veikia: „Vainakh“Londono filialas, „International Alert“, „Emigrantų judėjimas“; firma Info Software 2000 Ltd; „Islamo švietimo centras“; „Islamo lyga“, kurios nariai kartą organizavo Rusijos televizijos žurnalistų sumušimą ir ragino žudyti rusus Čečėnijoje; „Islamo pagalba“ („Islamic Relief“), būstinės yra Birmingeme ir JAV, vadovas Ganis Al-Banis, pasikėsinimo į Egipto prezidentą Abdelį Naserą dalyvio sūnus, Aslano Maschadovo draugas (pagal kai kuriuos duomenis, Islamic Relief vadovaujanti grandiskontroliuojama ir finansuojama Didžiosios Britanijos specialiųjų tarnybų); „Kheilo Trust", tarptautinė labdaros organizacija su būstine Didžiojoje Britanijoje, rengė minų sprogdintojų specialistus čečėnų kovotojų grupuotėms. Oficialiai „Kheilo Trust" turi padėti išminuoti Čečėnijos teritoriją. Keletas sulaikytų organizacijos narių, kurie veikė Rusijos teritorijoje, liudijo, kad laikotarpyje nuo 1997 metų jie parengė daugiau kaip šimtą teroristų sprogdintojų. Be to, „Kheilo Trust" buvo priedanga slaptųjų agentų darbui, kurie užsiėmė Čečėnijos teritorijos plataus masto topografiniais tyrinėjimais, apgyvendintas vietas pririšant prie NATO koordinačių sistemos.

       Savo laiku Rusijos Ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas Didžiąją Britaniją ir Prancūziją oficialiai apkaltino tuo, kad jos leido savo teritorijoje egzistuoti karinėms bazėms, rengiančioms samdinius ir teroristus. Didžiosios Britanijos didysis muftijus Abu Hamza po karinių veiksmų Čečėnijoje pradžios Rusijai paskelbė džihadą ir atvirai pareiškė, kad rengia savanorius pasiuntimui į Šiaurės Kaukazą (pagal kai kuriuos duomenis,  XXI amžiaus 1-ame dešimtmetyje į ten per Londoną buvo siunčiama vidutiniškai po 40 teroristų per savaitę). Didžiojoje Britanijoje taip pat veikia vienas iš bin Ladeno bendražygių, Didžiosios Britanijos pilietis Abu Halizas al –Masris, biuletenio „Al-Ansar“ leidėjas. Jo organizacija figūruoja tarp dešimčių pasaulio pavojingiausių teroristinių organizacijų. Al- Masris kariavo Afganistane, o 1999 metų rudenį per pamokslą vienoje iš Londono mečečių pritarė sprogdinimams Maskvoje.   

       Vokietijoje aktyviausiai, draugystės su teroristais terpėje, veikia: čečėnų emigrantų centras Miunchene; čečėnų diaspora VFR; firma „Gerber“; „Humanitarinės pagalbos organizacija“; kompanija „Cres“, esanti galvažudžių Dudajevų naftos kompanione, finansavusi Džocharo Dudajevo vyresniojo sūnaus Avluro gyvenimą užsienyje; „Vokietijos – Kaukazo draugija“, formaliai užsiimanti „kultūrinių ryšių su buvusiomis sovietinėmis respublikomis stiprinimu“, tapo skandalingai žinoma po faktų apie sąsajas su čečėnų minų sprogdintojų specialistų rengimu paskelbimo.

       Samdiniai iš Vokietijos kariniuose veiksmuose Čečėnijoje (pavyzdžiui, 25 metų Tomas Fišeris) aktyviai dalyvavo teroristų pusėje. Rusijos URM VFR ambasadą Maskvoje supažindino su tai, kad Vokietijoje „svečiai“ iš Čečėnijos dalyvauja parengiamuosiuose kursuose apie minas. Nepaisant supažindinimo, Vokietijos organizacija „Help“, kurios bazėse čečėnų kovotojus mokino apie minas ir sprogdinimą, ir organizacija „Vokietijos pagalba“ iškart po to čečėnų teroristams skyrė daugiau kaip 8,5 mln. markių.

       Lenkija tarp Europos valstybių užima radikaliausią poziciją čečėnų separatizmo palaikyme. Jos atstovų griežti antirusiški pasisakymai tarptautinėse organizacijose, separatistinių elementų paramos struktūrų valstybės teritorijoje sukūrimas prisidėjo prie čečėnų teroristų idėjų propagandos kitose Europos valstybėse. 1995 metais Krokuvoje buvo atidarytas „Čečėnijos informacijos centras“, kuris įkurtas profesinės sąjungos „Solidarumas“ lėšomis. Prisidengiant humanitarinės pagalbos teikimu Čečėnijai, Lenkijoje tokios struktūros, kaip „Lenkijos – Čečėnijos komitetas“; „Lenkijos humanitarinė iniciatyva“; „Tarptautinė gelbėjimo islamo organizacija“ ir kt. surinko milijonus dolerių. Per savo filialus Lenkijoje finansų perkėlimu iš JAV į „Čečėnijos atstovybes“ Krokuvoje užsiėmė regioninis „Amnesty International“ biuras (Amnesty International USA - Mid-Atlantic regional office) ir Helsinkio grupės JAV atstovybė (Helsinki Watch Committee).

        Iš kitų Europos organizacijų, pasižymėjusių čečėnų terorizmo finansavimo, puoselėjimo ir informacinės paramos reikale, galima paminėti: albanų „MAK-Albania“, „VakefiIslamik“, „Al-Haramain“; bulgarų „Judėjimą už teises ir laisves“ ir „Aukščiausią musulmonų tarybą“; bosnių „Bosnijos musulmonų jaunimo organizaciją“, fabriką „Oil Travnik“, kombinatą „Baddar Bosna“, „Bosnijos ir Hercegovinos informacijos ir dokumentacijos agentūrą“, kovotojų rengimo stovyklą, kurios pagrindas taip vadinama islamo brigada „al Mujahid“, kuri „pagarsėjo“ savo žiaurumais Balkanų karų metu (veikė Bosnijos kaime Bočine, apie jį puikiai informuoti buvo „taikdariai“ iš JAV); tarptautinę organizaciją „Gydytojai be sienų“, kurią oficialiai finansuoja Olandijos vyriausybė ir neįvardinti sponsoriai (po čečėnų teroristų įvykdyto jos darbuotojo JAV piliečio Keneto Glako pagrobimo, kuris neturi nieko bendro su medicina, paaiškėjo, kad organizacija į „karštus taškus“ padeda patekti ne tik medikams); „Danijos tarybą pabėgėlių reikalams, „Norvegijos tarybą priverstiniams persikėlėliams“, „Suomijos – Rusijos piliečių forumą“ ir, žinoma, Suomijoje veikiančią čečėnų teroristų informacinę infrastruktūrą.   

       Suomijos žiniasklaida nurodė, kad Tamerlanas ir Džocharas Carnajevai gaudavo instrukcijas per iš Švedijos į Helsinkį persikėlusį „Kavkaz center“ tinklalapį, kuris yra teroristo Doku Umarovo, kurį Vakaruose vadina „Rusijos Osama bin Ladenu“, ruporu. „Kavkaz center“ turi didelį skaičių serverių JAV. Kai kuriose šalyse jis uždraustas, bet tai nekliudo po jo stogu dirbti asmenims, dalyvavusiems Beslano teroristiniame akte, ir kurių ieško Interpolas dėl kaltinimų padarius ypač sunkius nusikaltimus. „Kavkaz center“ iki šiol yra Suomijos URM, Plėtros ministerijos ir Migracijos tarnybos aukšto rango pareigūnų, suteikiančių prieglobstį daugeliui buvusių kovotojų, globoje.

       Po Bostono teroristų aktų analitikai neatmeta galimybės, kad bus suvaidintas „Kavkaz center“ Suomijoje dar vienas uždarymo spektaklis (kaip tai buvo padarę teroristų draugai Švedijoje, „estafetę“ perduodami suomiams) ir jo perkėlimas į vienos iš Baltijos valstybių teritoriją, kurios vis atkakliau save siūlo būti Vakarų „Kaukazo“ projektų subrangovais. Todėl priminsime, kad Latvijos seime, kuris už valstybės sąskaitą remia „Vainakh" draugijos filialą, teroristai turi priedangą – „Laisvos Čečėnijos paramos grupę“. Banditams, kurie giriasi rusų žudymais, suteikia Latvijos pilietybę ir žodį žiniasklaidoje (žiūr. pavyzdžiui, Latvijos žurnalistų straipsnį „Jelgavos Musos Čečėnijos trofėjai“). Daugelis čečėnų teroristų Latvijoje buvo specialiai apmokyti žvalgybos ir diversinio bataliono „Lūšis“, vadovaujamo pulkininko Aivaro Žilinsko, ir specialaus dalinio, vadovaujamo pulkininko Kuškiso, bazėse. Šį bendradarbiavimą leido Latvijos užsienio reikalų ministras V.Čeversas, ne kartą kaltintas dėl kriminalinių ryšių su čečėnų mafija.

       Kontaktuodami su Čečėnijos teroristais apsišvietė ir Lietuvos specialiųjų tarnybų - Krašto apsaugos departamento ir Valstybės saugumo departamento – pareigūnai. Pavyzdžiui, į Rusijos kontržvalgybos rankas papuolė čečėnų instruktorius iš Lietuvos Sosnovskis, paaiškėjo, kad jis yra Krašto apsaugos departamento pareigūnas. Tuo pačiu metu buvo nustatyti čečėnų kriminalinių grupuočių kontaktai su Lietuvos žvalgyba, iš kurios pusės bendras operacijas su čečėnais narkotikų versle dengė kadrinis žvalgybininkas Vaitenkus. Estijos bankai teroristams teikė finansinę paramą. Operacijoms asmeniškai vadovavo buvęs ministras pirmininkas M.Laras...

        Visi šiame straipsnyje išvardinti faktai yra tik aisbergo viršūnė, bet ir to pakanka, norint padaryti išvadą, kas iš tikrųjų kaltas dėl reiškinio užauginimo, kuris gavo „čečėnų terorizmo“ pavadinimą ir šiandien sugrįžo sprogimais Bostone ir paprastų amerikiečių krauju.

Nikolaj‘us Mališevski‘s, 2013-05-10

Šaltinis: Fondsk

 

Susiję:

Suomijos uostas teroristams

Komentarai

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas