Ekonominės sankcijos prieš Rusiją ir Vakarų bankų sistemos kortų namelis

       Praėjusių metų pabaigoje žinomas JAV ekonomistas, vienas iš „reiganomikos“ kūrėjų, Polas Kreigas Robertsas, atsakydamas į finansų informacinio portalo „King World News“ klausimus apie Vakarų ekonomines sankcijas prieš Rusiją, pasakė, kad Maskva rankose turi keletą kozirių, kurie ne tik leis jai atremti Vakarų ekonomines sankcijas, bet ir jiems suduoti rimtą atsakomąjį smūgį. Robertso nuomone, vienas iš pagrindinių tokių kozirių yra Rusijos užsienio skola.

        Priminsiu duomenis apie Rusijos skolos dydį (mlrd. dolerių):

       01.01.2013 – 636,42

       01.01.2014 – 728,86

       01.07.2014 – 732,78

       01.01.2015 – 598,68.

       Pagal pasaulio standartus skolos dydis yra vidutiniškas. Maždaug 35% BVP. Palyginimui: ES valstybėse šis rodiklis viršijo 100%, o JAV jau pasiekė 100%. Kai kuriose „auksinio milijardo“ valstybėse jis daug didesnis. Didžiojoje Britanijoje ir Šveicarijoje jis perkopė 400%. 

       Didžiausia Rusijos skolos dalis yra Rusijos įsipareigojimai (valstybės, bankų ir ekonomikos nefinansinio sektoriaus) Vakarams. Pagrindiniai Rusijos užsienio skolos turėtojai yra JAV ir Vakarų Europos bankai. Nepaisant to, kad nuo 2014 metų kovo mėnesio Rusijai buvo taikomos ekonominės sankcijos, valstybė, bankai ir šalies kompanijos toliau nepriekaištingai vykdė savo įsipareigojimus, grąžindami pagrindinę skolą ir mokėdami palūkanas. Polo Kreigo Robertso nuomone, esant ekonominio karo sąlygoms, Rusija turi visišką teisinį ir politinį pagrindą nutraukti savo užsienio skolos  įsipareigojimų vykdymą.

       Teisinis pagrindas yra tai, kad teisiniu požiūriu ekonominės sankcijos – tai force majeure, kurios numatomos įvairiomis sutartimis, įskaitant paskolų. Force majeure  sutarties pusei, kuri tampa nenugalimos jėgos veikimo objektu, suteikia teisę atidėti savo įsipareigojimų vykdymą tos jėgos veikimo laikotarpiu. Pastebėsiu, neatsisakyti nuo vykdymo, bet atidėti vykdymą.

        Politinis pagrindas yra pats ekonominio karo prieš Rusiją vykdymo faktas. Paskutinis pagal laiką tokio karo reiškinys, į kurį dėmesį atkreipė JAV ekspertas, buvo Rusijos rublio  smarkus kritimas. Polas Kreigas Robertsas rublio kritimą kvalifikuoja ne kaip lemtingą aplinkybių sutapimą, bet kaip suplanuotą ekonominio karo akciją. Rublio kurso kritimas sukėlė abejones, ar Rusijos skolininkai savo įsipareigojimus galės įvykdyti užsienio kreditoriams. Robertsas įsitikinęs, kad vien tik rublio kritimas gali ir turi būti vertinamas, kaip nenugalimos jėgos veikimas, kuri Rusijos skolininkams suteikia pagrindą sustabdyti mokėjimus iki tol, kol neįvyks rublio kurso atsistatymas.  

       „Rusijai, - sako Robertsas, - net defolto skelbti nereikės, pakaks tik pasakyti: „Mes šiais metais neketiname mokėti. Tai padarysime vėliau, kai rublis stabilizuosis““. O kaip tai paveiks Rusijos skolos turėtojus Vakaruose? „Reiganomikos“ tėvas mano, kad poveikis bus labai  skaudus. Ypač kai kuriems Europos bankams. „Į ES bankų sistemą įeinantys bankai siaubingai netinkamai kapitalizuoti, kai kuriems iš jų Rusijos kreditai apima visą pagrindinį kapitalą, - pastebėjo Robertsas.- Jūs galite įsivaizduoti, kokį poveikį toks sprendimas turės Vakarams? Atkreipkite dėmesį, kaip viskas tarpusavyje yra susiję – „Lehman Brothers“ bankrotas Europai smogė ne mažiau nei JAV“.

       „Vakarų valstybėms,- tęsia JAV ekonomistas, - nereikia per anksti džiaugtis kai kuriais sunkumais, kuriuos dabar patiria Rusija. Šiandien aš matau daug savimi patenkintų žmonių, kurie nevaldomai laimingi dėl to, kad pagaliau „Rusija sutrypta į žemę“, „su Rusija pabaigta“, „Rusija palaužta ir greitai taps Amerikos vasalu“ ir pan. Klausantis visų šių nesąmonių, man kilo klausimas: kaip žmonės gali būti tokie neprotingi? Deja, jie tiek kvaili, kiek ir tie, kurie sėdi Vašingtone. O juk Rusija gali išleisti „juodąsias gulbes“ kurios sugriaus Vakarų kortų namelį“, - pabaigia Robertsas.

       Aš galiu sutikti su tuo, kad Vakarų bankų sistema iš tikrųjų primena kortų namelį.

       Paimkime, kad ir Tarptautinių atsiskaitymų banko apžvalgą, kurioje vertinamos Vakarų bankų rizikos dėl jų veiklos Rusijoje (apžvalga buvo paskelbta 2014 metų paskutinėmis dienomis). Sprendžiant pagal viską, pagrindinis apžvalgos tikslas yra įvertinti Vakarų bankų nuostolius tuo atveju, jeigu Rusija įves moratoriumą užsienio skolų mokėjimams.

                                                                                                                                                    1 lentelė

          Užsienio bankų Rusijoje rizikų vertės rodikliai (2014 m. liepos mėn., mlrd. dol.)

Valstybė

Visų rizikų dydis

Pagrindinės rizikos (visiems kreditams

Kitos rizikos

JAV

109,6

26,1

85,3

Prancūzija

59,1

47,8

11,3

Didžioji Britanija

45,2

14,3

30,9

Italija

34,0

18,4

6,3

Vokietija

20,8

17,7

3,1

Japonija

20,3

18,4

1,9

Olandija

15,7

15,7

-

Švedija

9,1

9,1

-

Ispanija

1,4

1,2

0,2

Kitos valstybės

48,0

31,4

16,6

Iš viso

363,2

207,6

155,6

        Užsienio bankų Rusijoje pagrindinė visų rizikų dalis tenka JAV bankams - 30,0 %. Kitų pagrindinių valstybių bankų dalys yra šios (%): Prancūzija – 16,2; Didžioji Britanija – 12,4; Italija – 9,4; Vokietija – 5,7. Devynioms valstybėms, kurios nurodytos lentelėje, tenka 86,8% visų rizikų, be to, didžioji jų dalis tenka nuostoliams dėl rizikų, kurios susijusios su kreditų, suteiktų Rusijos bankams, negrąžinimu. Šių rizikų dalis yra  57,2%. Likusieji 42,8% tenka „potencialių rizikų“ („neapibrėžtieji įsipareigojimai“) kategorijai. Į juos įeina galimi užsienio bankų nuostoliai, kylantys iš jų įsipareigojimų dėl banko garantijų ir išvestinių finansinių priemonių. 

       Vertinant tik nuostolius dėl Rusijos mokėjimų už kreditus nutraukimo, tai pagrindinės išlaidos gula ant šių valstybių (nuostolių dydžio mažėjimo tvarka): Prancūzija, JAV, Italija, Japonija, Vokietija, Olandija, Didžioji Britanija, Švedija. Polas Kreigas Robetsas teisingai atkreipia dėmesį į tai, kad Europos bankams smūgis dėl Rusijos įvesto moratoriumo gali būti ypač jautrus. Žiniasklaidoje figūruoja kai kurių labiausiai pažeidžiamų Europos bankų pavadinimai. Pavyzdžiui, Italijos „UniCredit“, Prancūzijos „Societe Generale“. Minimi ir Austrijos bankai. Visų pirma,Raiffeisen Bank International“,kurio Rusijos kreditų portfelis šių metų pradžioje buvo 10,8 mlrd. eurų.

       Daugelio Europos valstybių bankams grėsmė kyla ne tik iš Rusijos, bet ir iš tokių valstybių, kaip Graikija, Italija, Ispanija, Portugalija, Airija. Šių valstybių iždai išleido skolos vertybinių popierių už daug dešimčių milijardų eurų. Didžioji jų dalis susikaupė pagrindinių Europos bankų balansuose. Vertybiniai popieriai akyse virsta į šiukšles, griaudami bankų gigantų stabilumą. Pagal Tarptautinių atsiskaitymų banko skaičiavimus, Vokietijos bankų potencialiai probleminių aktyvų dydis Graikijoje, Airijoje ir Portugalijoje viršija 220 mlrd. eurų, o Prancūzijos – 150 mlrd. eurų.

       Praėjusių metų rudenį Europos centrinis bankas (ECB) paskelbė 130Europos stambiausių bankų streso testo rezultatus (išgyvenimo krizės sąlygomis vertinimas). Buvo atskleisti „kai kurie trūkumai“, užfiksuotas „sąlyginai nedidelis“ kapitalo trūkumas 25  pagrindiniuose bankuose. O apskritai ECB ataskaita jokio ažiotažo Europoje ir pasaulyje nesukėlė. ECB ir kitos Europos Sąjungos organizacijos daro viską, ką gali, kad paslėptų tikrą reikalų padėtį ES valstybių bankininkystės sektoriuje.  

       Ekonomistai iš Šveicarijos Rizikų valdymo centro Lozanoje rizikas vertina daug griežčiau. 500 milijardų dolerių dydžio kapitalo trūkumą jie nustatė vien tik 37 bankuose, kai tuo tarpu ECB pasirinkimu iš 130 bankų deficitas sudaro maždaug 10 milijardų. Yra ir kiti vertinimai – maždaug tokie pat, kaip ir ekonomistų iš Lozanos. „AllianceBernstein Ltd.“ analizėje sakoma, kad lėšų trūkumas, kuris kelia grėsmę daugeliui kredito organizacijų, nuo „JPMorgan Chase & Co.” iki „HSBC Holdings Plc”, gali sudaryti 870 milijardus dolerių.

       Apskritai galima sutikti, kad šiandien ES bankų sistemos stabilumas yra gerokai mažesnis nei JAV bankų sistemos stabilumas. 300stambių bankų tyrimas, kurį praėjusiais metais atliko Tarptautinis valiutos fondas, parodė, kad tik 30 procentų euro zonos bankų turi kapitalą ir struktūrą, kurie ilgą laiką gali užtikrinti tinkamą grąžos normą, kai JAV tokių bankų yra 80 procentų.

       Europos bankų sistema vos kvėpuoja, ji bet kuriuo momentu gali, išsireiškiant Polo Kreigo Robertso žodžiais, susidėlioti, kaip kortų namelis. Tam gali užtekti, pavyzdžiui, kad Rusija įvestų moratoriumą užsienio skolų mokėjimui. O jeigu dar ir Graikija paskelbs defoltą dėl savo suverenių skolų, tai Europos bankų sistemos žlugimas yra neišvengiamas. Ir čia reikia atsižvelgti į tai, kad tarptautinių finansų pasaulyje veikia domino principas. Europos bankų sistemos žlugimo atveju greičiausiai neatsilaikys ir JAV bankų sistema.

       Prisiminkime, kaip vystėsi įvykiai 4-ojo dešimtmečio Didžiosios depresijos metu. 1929 metų rudenį akcijų biržos panika Niujorke po kiek laiko palietė daugelį JAV bankų. 1931metais buvo pastebėtas tam tikras stabilizavimasis, bet po to JAV bankų sistemai buvo suduotas antras, dar galingesnis smūgis. Atėjo jis iš Europos, o ten jis prasidėjo nuo 1931metų gegužės mėnesį vieno vienintelio banko – Austrijos „Creditanstalt“ žlugimo. Šiandien tokiame vaidmenyje gali atsidurti Austrijos „Raiffeisen Bank International“.

       Negalima nesutikti su Polu Kreigu Robertsu, kuris kvailiais pavadino tuos Vašingtone, kurie pradėjo ekonominį karą prieš Rusiją.

Valentin‘as Katasonov‘as, 2015-04-13

Šaltinis: Fondsk

Komentarai

After having a brought the

After having a brought the first [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] ball, a garage at your match: each other organized a perfect diamond top, teammate Steve Blake flew to follow along with up, left the clippers protect darren collison (microblogging) the length between two steps behind their closely, Danny granger would be the only defender in pull. This is the car port superior court intuition and understanding that embodies: his shot variety. He seems to realize the defensive player from the ideas, can predict his or her next move, then strike in advance. "When other people usually are doing gesture, garage inside judgment, and the activity, this is Stephen is the foremost place, in this respect this league may be first rate. Find field space, know the place that the defense space will come about, it is the key of the art of his shots. Because no matter how good your shots, additional exquisite technology, no space is useless. "ESPN's Brian thorpe, once wrote within his article.

Garage cautiously [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] observing the defense, he also have reason to be consequently cautious. Before this, the warriors have skipped 12 goals in 13 shots previously, is now 33 to help 37 behind the clippers, disturbed by the right leg muscle anxiety of garage after only one of 4. For storage himself, this ball is important: before a season, he hit an archive in NBA history having 272 grains of a few points, if again set up three points today, his three points this year hit number will go beyond 200 mark. So that library might be the sixth in a row has a minimum of two season hit 200 grains of three players, at the same moment, still can have about three points to continuous hit game streak continue to 54 games - it will be the warriors team record record.

"I like everything [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] associated with the shooting, " garage once said in the interview, "but with the greatest especially in perfect give posture. When your is in good rhythm, from standing in the feet in the grass, his hands to complete an effort, all series of joint actions are going to be calm and smooth, just like waves. It's a great feeling. ".

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie shoes[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]harden vol 2[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]curry shoes[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]kyrie 4 shoes[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]air max 270[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]ultra boost 4.0[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]adidas ultra boost[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]pegasus 35[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Cristiano Ronaldo CR7[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.airmax270.us]air max 270[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock shoes[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving basketball shoes[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche design shoes[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.kyrie3.us]nike kyrie 3[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.pgshoes.com]pg shoes[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram fivefingers[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt runner[/url] [url=http://www.airforce-1.us]air force 1[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]lebron soldier 11[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.kd11.org]nike kd 11[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]nike kobe shoes[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url]

Knight's method clearly,

Knight's method clearly, today is in order to cling to garage, will not give him any probability, and Kevin durant is always one-to-one with defense. But garage or under heavy defensive search for opportunities, such as deal with [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] low, he mobilized, make use of the other fear his perimeter ability garage easily won two points.

The last 80 seconds in the first half, durant skipped shots from outside, the actual basket three players usually are knights, including Thompson, lebron, as a result, the Treasury rushed into your basket from the long position, unexpectedly the offensive rebounds inside the knight encirclement! Then he / she points ball durant, that finished scores!

And the other half, knight to defensive strategy appears to be shaken, they don't have an excessive amount double again, help, strangely enough, JR in 1 about 1 against Arsenal, and directly put the particular garage was pushed for the ground.

Sure enough, this knight defensive shaken [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] following scoring started rising within his Arsenal, outside his / her 3-pointer by continuous, in those days he was given the chance to just like Kevin durant got chance inside first half. After three points inside database is still hit, he this section one bomb under the 14 points.

Today is June 1, the time [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] is the international children's day, it seems in the "primary school" is one of the holiday today.

Small garage finish I rested most of the holiday to battle, he or she is still the contribution towards brilliant stroke, but furthermore pass a 3-pointer simply by Kevin durant. The previous 3 minutes, garage off ahead of schedule, because the sport had no suspense.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron shoes[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]ultra boost 4.0[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.airmax270.us]nike air max 270[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas football cleats[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]nike kobe shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Cristiano Ronaldo CR7[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Lebron Shoes[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd[/url] [url=http://www.airforce-1.us]nike air force 1[/url] [url=http://www.curryshoes.us]curry shoes[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche shoes[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron james shoes[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt runner[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie 3 shoes[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.airjordan32.us]jordan 32[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]kyrie 4 shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]lebron soldier 11[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers suede[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram fivefingers[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno running shoes[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]harden vol 2[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]adidas ultra boost uncaged[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy outlet[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url]

2 steals in his Collection,

2 steals in his Collection, [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] in the first 1 / 4, and the two steals to garage an overall total of 106 times within the playoffs career steals, which often transcends the rick Craig, became the steals in the history of the warriors team from the playoffs.

Garage into seven three-pointers in the game, this also let his playoff three-pointers hit number as much as 261, match the Robert horry, 9th three points in playoff background list. Distance comes eighth Chauncey billups, he in addition only six three items.

37 points in just three games, came [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] your, and this is his this year, including playoffs) 9th score 35 + sport with three alone, greater than 7 times of Russell westbrook, the surface of the league.

So many record the initial world war, there is no doubt that the game can be considered to be the garage in this series played the most beneficial game. The first 3 games, garage is averaging 28. 3 points and some. 7 rebounds, 6 aids, shooting 40. 3% and 35. 3% from a few, compared with the regular season shooting stage, a specific degree of decline, however the game, garage completely nuts. The blazers in numerous players to hound your ex, but no one can easily disturb his rhythm. Car port, as it were, in the game again to uncover "day day" feeling.

11 three-point range out hand, hit [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] eight goals, including vast mileage of three points. Wearing warriors baseball hat sitting inside stands to watch the old garage, it also appears to have son's playing god look like some incredible performance. The lens for the old garage, he could not help but shook his or her head.

Of course, whatever other people think, garage three points with regards to own performance with utter confidence. In the next quarter the warriors along with 88-58 big lead this blazers, garage outside your three-point line again, the ball faraway from the one hand, he or she turned back field, the ball firmly into the basket, the whole pandemonium. Can put the three points on this state, the other get together can say what?

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]Nike lebron soldier 11[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.curryshoes.us]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche shoes[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]adidas ultra boost uncaged[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.kyrie3.us]nike kyrie 3[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]nike kobe shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron shoes[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Lebron Shoes[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd shoes[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]harden vol 2[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.airforce-1.us]air force 1[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]pegasus 35[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers velvet[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Soccer Cleats[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]adidas yeezy boost[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.airmax270.us]air max 270[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.pgshoes.com]pg shoes[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]adidas ultra boost[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt runner[/url]

"I got helpful to my

"I got helpful to my evaluation, " curry recalled,[url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] "people said I ended up being too short, don't engage in college basketball, then for the same reason that I can not play in the NBA. People don't think I can play safeguard, then said I am not just a pure point guard, until October of this past year, I also found which the general manager of funny to me as the league 3rd good shooting guard. I've got not yet fully perform their full potential, i really set a higher normal to himself, committed to continuously improve to get more outstanding. "

"We've never met having it . [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] him so great shooting everywhere, " warriors coach level Jackson said, "and throw, stop and go empty-handed, find hand, step back, leg, in the face regarding two double forced in order to......, any thought of taking pictures mode, you can see he or she is astonishingly. We have by no means seen anyone can accomplish this level, his Steve Nash (microblogging) played a high level, the two-time MVP merit, shooting is incredible, but additionally it is a level. And the other like reggie burns, Chris mullin, such since dell and I performed together - Ellis, dell - Arsenal, they are almost all fantastic striker, but that they didn't garage so comprehensive, this guy is zero limit. "

Timer and dance, 6 minutes [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] along with 30 seconds, Davis is doing everything we can to towards the garage, but still delayed step. Garage again to perform a beautiful jumper - it isn't really strictly jumper, his toe will be outside the ground, under the condition of the body is still increasing, use forefinger and middle finger touch to try and do the hand. Treasury physique slightly back. This not only makes his moves even more complicated to block, as well as relating to the ball and floor to have an additional 10 degrees Viewpoint. NBA players to moment takes 0. 6 seconds usually, the garage from getting ready action to dial the particular ball moves, it merely takes 0. 4 just a few seconds. Fast to make up for your deficiency of the car port height, the ball well avoid the opponent blocking fly toward the basket along the way, the look of garage is usually along with them. His arm still moves when the posture, and of his teammates has begun for you to pose three gestures...

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas football cleats[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike vapormax shoes[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]curry shoes[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]adidas ultra boost[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11 shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock sandals[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Lebron James Shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]air max 270[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers velvet[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron shoes[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron shoes[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost shoes[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]soldier 11[/url] [url=http://www.lebron-14.us]nike lebron 14[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche design[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Soccer Cleats[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein[/url] [url=http://www.curryshoes.us]curry shoes[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]kobe bryant shoes[/url]

Half-court

Half-court done,[url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] the garage 12 things and 4 rebounds 6 facilitates, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 has got the upper hand slightly. But as knight defeat inside second half, even the one-on-one hit his things. In this series, OuWenBen needs certain advantages in counterpoint, just like the finals last year, since the season of Christmas battles, with their strong private fortunes turned.

But today the warriors on the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] to search for the rhythm. Actually, today most of the time was clay - Thompson Head of the family Owen, although Owen hit a dead when in front of him, but clay height reach or to some degree, limits the Owen's attack. In only a few times facing single singled out within his Arsenal, although Owen possesses good performance, but also it's hard to come back for a knight.

Complete play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists inside Treasury, 6 of 11 three-point [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] photos. 24 points and 3 rebounds, 2 assists, Owen has scored 17 points inside first half, he scored seven points within the second half. Facing the big four from the mighty, and only Michael Owen in one-on-one win garage have chances, but today's garage to try and do better.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas soccer cleats[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]kyrie 4 shoes[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]air max 270[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.pgshoes.com]pg shoes[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]nike kyrie shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]soldier 11[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]ultra boost 4.0[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie 3 shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.lebron-14.us]nike lebron 14[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno running shoes[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.airjordan32.us]jordan 32[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Nike Lebron James Shoes[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4[/url] [url=http://www.kd11.org]nike kd 11[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]adidas ultra boost[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]james harden vol 2[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd shoes[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Football Cleats[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers camo[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.airforce-1.us]nike air force 1[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock shoes[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock sandals[/url]

Garage beneath the

Garage beneath the [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] second dribbling is toward the start the left side on the body without any slowdown, his or her footsteps choiceness and quick, soon arrived at the position you intend to go. Unlike most pitcher like the biggest market of gravity down, then struggled to jump to perform, the garage action much more concise. Don't waste any time and energy, just jump off the earth, slightly triggered his capturing action instantly. "He is not only one of the most pure great scorer, he even gave shot two words for making the definition, the entire shooting art played the revolutionary role. "The bobcats scalp scout work Adam - Mr Libby said Treasury.

Table frames in 6 units and 31 seconds, garage from his upper body slightly next point position organized the ball, the index finger and middle finger instinct to get gaps in the plastic ball center. His arm gently lifted back, eventually left his palm the ball, but still control between his fingers. His right arm into all the joints is close to 90 degree Angle, from the shoulder to the knee, from the elbow for the wrist, from wrist to consider, as if a diner waiter in carrying some sort of tray.

Glen Davis clippers, 289 - pound in front, [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] need to speed up their action inside Treasury, since the childhood to lay a good foundation for complete to garage in different state, the right arm and shooting are able to keep perfect posture and strength. And in addition to master hand movements, garage includes a precise shot needed another factor: enough deep lean muscle memory. Shooting touch is just not a proper adjective, any one player, able to throw a great shooting there is but one secret to all - every single day, year after year practice, until a set associated with complex dynamic chain implanted into muscle tissue. Garage never resist like monks meditate boring process, it also helped as soon as he graduated from school, eventually grow into a separate leading little-known Davidson higher education NCAA elite last 8.

"Game changing, there is no time to [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] you consider your own shooting actions is correct, " curry said, "you can only rely on their daily at the training ground building muscle recollection, hit and believe we can. We're so plenty of practice in training, as a way to the game, you can depend on instinct to react. But if it is not in the correct way, the game will really feel very strange. ".

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche design[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]ultra boost 4.0[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy outlet[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]Nike Pegasus 35[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving basketball shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.pgshoes.com]paul george shoes[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]Nike lebron soldier 11[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron shoes[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Lebron Shoes[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost shoes[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Cristiano Ronaldo CR7[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.airmax270.us]air max 270[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt runner[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]nike kobe shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Soccer Cleats[/url] [url=http://www.kyrie3.us]nike kyrie 3[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]adidas ultra boost uncaged[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie 3 shoes[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd shoes[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url]

Garage beneath the stephen

Garage beneath the stephen curry shoes second dribbling is toward the start up the left side from the body without any slowdown, his / her footsteps choiceness and quickly, soon arrived at the position you would like to go. Unlike most pitcher like the midst of gravity down, then struggled to jump to accomplish, the garage action a lot more concise. Don't waste any time and effort, just jump off the floor, slightly triggered his taking pictures action instantly. "He is not only just about the most pure great scorer, he even gave shot two words to produce the definition, the full shooting art played a new revolutionary role. "The bobcats mind scout work Adam : Mr Libby said Treasury.

Kitchen counter frames in 6 units and 31 seconds, garage from his torso slightly next point position organized the ball, the index finger and also middle finger instinct to discover gaps in the rubber ball center. His hand gently lifted back, still left his palm the golf ball, but still control in between his fingers. His right arm into all the joints is close to be able to 90 degree Angle, from your shoulder to the knee, from the elbow on the wrist, from wrist to reference, as if a restaurant waiter in carrying the tray.

Glen Davis clippers, 289 - pound in-front, curry shoes need to speed up their action from the Treasury, since the childhood to lay an excellent foundation for complete to garage in any state, the right arm and shooting are able to keep perfect posture and energy. And in addition to master hand movements, garage has a precise shot needed a different factor: enough deep muscle mass memory. Shooting touch is not a proper adjective, anybody player, able to throw a fantastic shooting there is but one secret to all - year after year, year after year exercise, until a set regarding complex dynamic chain implanted into muscle tissue. Garage never resist for example monks meditate boring train, it also helped while he graduated from high school graduation, eventually grow into a different leading little-known Davidson school NCAA elite last eight.

"Game changing, there is no time to kd shoes you see your own shooting actions is correct, " curry claimed, "you can only rely on their daily at it ground building muscle ram, hit and believe that we can. We're so lots of practice in training, so that you can the game, you can rely on instinct to react. But if it is not correctly, the game will feel very strange. ".

Tag: kyrie irving shoes lebron soldier 11 adidas iniki lebron 15 puma fenty kd 11 calvin klein kyrie 4 halloween lebron soldier 10 Nike CR7 stephen curry shoes john wall shoes kyrie irving shoes vans shoes lebron james shoes air jordan shoes asics gel kayano 23 nike zoom vaporfly elite nike hyperdunk kobe 10 kobe bryant jersey adidas soccer cleats nike sock racer kobe shoes kyrie 2 shoes air max 90 kyrie 2 nike huarache adidas crazy explosive kyrie irving shoes kyrie 4 puma suede puma fenty kd 10 nike kyrie shoes nike air presto kyrie 4 halloween adidas yeezy stephen curry shoes kd 11 lebron shoes kyrie irving shoes kevin durant jersey adidas nmd shoes kyrie 4 stephen curry jersey puma fenty Lebron Shoes new era caps james harden vol 2 Nike Pegasus 35 Lebron soldier 11 paul george shoes kyrie 4 shoes adidas porsche design shoes yeezy boost ultra boost kobe bryant shoes kyrie 3 nike zoom vaporfly lebron shoes stephen curry shoes curry 5 shoes adidas deerupt runner vibram fivefingers curry 5 mizuno shoes hand spinner nike air max 97 vans sk8 hi nike epic react flyknit lebron 14 ultra boost shoes air force 1 kyrie 4 kyrie 3 shoes kd shoes jordan retro Nike Soccer Cleats lebron soldier 10 kyrie 3 nike epic react birkenstock sandals Cristiano Ronaldo CR7 birkenstock shoes nike vapormax

Finals past season, Arsenal's

Finals past season, Arsenal's performance kd shoes is just not very ideal, although your data well, but the efficiency is not high, and his back again pass error, defensive irvine was manufactured key 3 points have grown a "black spots" time, apparently, in hope that within this to prove himself.

Not any, after the opening, the three points inside the database and didn't attack two shots, on the particular contrary, the knight about three points would hit quite a few over there. Garage or focus on defense, he para as well as lebron, Irwin, JR., has been people already, also have successful prevention.

In moving, did well in the Treasury, the ball to your teammate are fed correctly, but Mr Chu in many opportunity attack. 04 seconds left in the first quarter, garage dribble for the frontcourt, rhythm, but he's confident the take a few steps away from the three-point line and it's really necessary to make curry shoes movements, the ball! This is additionally the warriors in the first 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances within the right side of the beds base again in a 3 factors!

It is worth mentioning that this opening, the garage proper arm was wearing a new black gear, it can also be because his right elbow in the game before the old injury includes a relapse, however, with the experience, he has to lift off protective devices. Gear, this indicates, has affected the take care of, before he took off while i feel much better.

In against lebron James, the defense is doing very well in the Arsenal, but after he was lebron was a new knocked out, the referee provides stephen curry shoes blown the garage obstructing foul, garage on the bottom is various, make action towards referee said lebron shoulder.

In breakthrough, garage can be a difficult moves, all sorts of people all the means up his defense, as well as lebron, but Treasury first in many dazzling dribble move Thompson, right after air and rival crash cases, the hard to be able to score.

Tag: kyrie irving shoes kevin durant jersey kyrie shoes 3 adidas deerupt Lebron Shoes kyrie 4 nike mercurial nike hyperdunk Nike CR7 kyrie irving shoes lebron 16 kyrie 4 halloween curry 5 puma fenty new era caps adidas iniki calvin klein adidas porsche shoes ultra boost 3.0 lebron soldier 10 air jordan 32 nike epic react kyrie 4 adidas eqt lebron 15 kyrie irving jersey nike air more uptempo kd 10 lebron 14 shoes adidas zx flux nike air vapormax kevin durant shoes nike vapormax jordan retro adidas ultra boost 4 harden vol 2 adidas yeezy outlet vans shoes kyrie 4 halloween kyrie irving shoes birkenstock kyrie shoes stephen curry shoes kyrie 2 shoes nike epic react flyknit puma rihanna creepers camo vans sk8 hi kyrie 2 kobe 11 nike zoom vaporfly lebron james shoes vibram stephen curry jersey Nike Pegasus 35 under armour shoes lebron soldier 10 puma fenty puma suede curry 5 kyrie 4 kobe shoes mizuno shoes yeezy shoes kd shoes yeezy boost ultra boost Nike CR7 nike zoom vaporfly elite kd 11 pg shoes adidas nmd nike air force 1 curry shoes air max 90 kobe 10 kobe bryant shoes adidas yeezy boost adidas crazy explosive lebron shoes Lebron soldier 11 curry 5 puma fenty slides curry 5 shoes kyrie 4 shoes adidas ultra boost uncaged nike kyrie 3

"I got helpful to my

"I got helpful to my evaluation, " curry were recalled,kevin durant shoes "people said I ended up being too short, don't engage in college basketball, then for the same reason that Could not play in the NBA. People do not think I can play guard, then said I am not a pure point guard, until October of a year ago, I also found which the general manager of funny to me as the league 3 rd good shooting guard. I've not yet fully participate in their full potential, well, i set a higher common to himself, committed to continuously improve for being more outstanding. "

"We've never met a person with curry shoes him so great shooting everywhere, " warriors coach tag Jackson said, "and move, stop and go empty-handed, capture hand, step back, lower-leg, in the face connected with two double forced to......, any thought of firing mode, you can see he's astonishingly. We have never seen anyone can accomplish this level, his Steve Nash (microblogging) played a superior level, the two-time MVP give, shooting is incredible, but it is usually a level. And their other like reggie burns, Chris mullin, such seeing that dell and I played together - Ellis, dell -- Arsenal, they are many fantastic striker, but these people didn't garage so complete, this guy is not any limit. "

Timer and also dance, 6 minutes stephen curry shoes along with 30 seconds, Davis is doing everything we can to nearby the garage, but still delayed step. Garage again to perform a beautiful jumper - it isn't strictly jumper, his toe will be out of the ground, under the condition in the body is still rising, use forefinger and middle finger touch to accomplish the hand. Treasury human body slightly back. This not only makes his moves difficult to block, as well as between ball and floor with an additional 10 degrees Angle. NBA players to time takes 0. 6 seconds typically, the garage from preparing action to dial the actual ball moves, it just takes 0. 4 seconds. Fast to make up to the deficiency of the storage height, the ball well steer clear of the opponent blocking fly toward the basket along the way, the look of garage is obviously along with them. His arm still moves when the posture, and of his teammates has begun to help pose three gestures...

Tag: kyrie irving shoes nike vapormax shoes lebron 14 shoes kevin durant jersey stephen curry jersey under armour shoes new era caps nike mercurial ultra boost shoes puma fenty slides adidas iniki mizuno shoes adidas crazy explosive lebron james shoes vans shoes curry shoes adidas ultra boost air jordan shoes lebron soldier 11 kd 11 puma fenty adidas eqt kd 10 Nike CR7 kyrie 2 kobe bryant jersey nike huarache kyrie shoes 3 nike epic react flyknit birkenstock sandals Lebron soldier 11 nike air vapormax curry 2 nike hyperdunk nike air presto asics gel kayano 23 nike kyrie 4 lebron shoes kyrie 4 puma fenty puma fenty nike free adidas boost hand spinner adidas soccer cleats kyrie shoes kyrie 4 kobe 10 adidas porsche shoes ultra boost 3.0 james harden vol 2 air jordan 32 Cristiano Ronaldo CR7 nike air force 1 nike pg 2 nike air max 97 nike zoom vaporfly curry 5 shoes kyrie 4 adidas yeezy outlet yeezy shoes kyrie 4 confetti kyrie irving jersey lebron 16 kobe 11 nike sock racer kyrie irving shoes kyrie 2 shoes kyrie 4 halloween jordan retro stephen curry shoes curry 5 michael jordan shoes kyrie 5 lebron james shoes lebron soldier 10 kyire 3 paul george shoes curry 5 shoes yeezy boost nike epic react flyknit kyrie irving shoes kyrie 3 puma suede adidas ultra boost 4 kobe shoes

From brought the first curry

From brought the first curry shoes soccer ball, a garage at your match: each other spelled out a perfect diamond top, teammate Steve Blake flew to visit up, left the clippers protect darren collison (microblogging) the length between two steps powering their closely, Danny granger will be the only defender in tow line. This is the shed superior court intuition and knowing that embodies: his shot assortment. He seems to fully grasp the defensive player on the ideas, can predict his or her next move, then strike early in advance. "When other people are generally doing gesture, garage throughout judgment, and the activity, this is Stephen is the better place, in this respect the actual league may be first rate. Find field space, know the place that the defense space will arise, it is the key on the art of his images. Because no matter precisely how good your shots, much more exquisite technology, no bedroom is useless. "ESPN's Donald thorpe, once wrote with his article.

Garage very carefully stephen curry shoes observing the defense, he in addition have reason to be therefore cautious. Before this, the warriors have missed 12 goals in 13 shots before, is now 33 to help 37 behind the clippers, disturbed because of the right leg muscle stress of garage after only one of 4. For storage himself, this ball is vital: before a season, he hit an increasing in NBA history along with 272 grains of three points, if again founded three points today, his three points this season hit number will meet or exceed 200 mark. So that library will become the sixth in a row has a minimum of two season hit 2 hundred grains of three people, at the same time period, still can have about three points to continuous hit game streak continue to 54 games - it will be the warriors team historical past record.

"I like everything kevin durant shoes related to the shooting, " garage once said in the interview, "but with the greatest especially in perfect give posture. When your body's in good rhythm, from standing in the feet on the ground, his hands to complete an attempt, all series of joint actions are going to be calm and smooth, similar to waves. It's a amazing feeling. ".

Tag: kyrie irving shoes calvin klein kd 10 air jordan shoes kyrie irving shoes kyrie 5 nike air more uptempo kd 11 Nike Pegasus 35 puma fenty kyrie 4 halloween under armour shoes curry 5 shoes ultra boost 4.0 curry 5 james harden vol 2 kd 11 curry 5 kyrie 4 kyrie irving shoes nike zoom vaporfly elite nike huarache kevin durant jersey Lebron soldier 11 kyrie 4 adidas yeezy outlet nike sock racer puma fenty slides kevin durant shoes lebron 15 nike air vapormax adidas nmd runner lebron james shoes adidas crazy explosive kyrie 3 adidas iniki michael jordan shoes yeezy boost nike air max 97 kyrie 3 adidas soccer cleats kyrie irving shoes nike air vapormax nike pg 2 puma rihanna creepers camo air force 1 john wall shoes air max 270 stephen curry shoes kyrie 3 shoes vibram kyire 3 Nike Football Cleats vans sk8 hi ultra boost shoes kyrie 4 confetti air max 270 mizuno running shoes lebron shoes kd shoes nike zoom vaporfly kobe 10 air jordan 32 new era caps nike lebron shoes kyrie 4 Cristiano Ronaldo CR7 puma fenty ultra boost 3.0 kobe bryant jersey lebron 14 shoes nike mercurial Lebron James Shoes kyrie 2 shoes nike air presto adidas eqt nike hyperdunk asics gel kayano 23 vans shoes nike kyrie 4 kyrie irving jersey hand spinner kyrie 4 halloween yeezy boost kyrie irving shoes air max 90

Knight's technique clearly,

Knight's technique clearly, today is to be able to cling to garage, do not give him any possibility, and Kevin durant is always private with defense. But garage or under heavy defensive seek out opportunities, such as confront stephen curry shoes low, he mobilized, utilize the other fear his circumference ability garage easily have scored two points.

The last 80 seconds inside first half, durant have missed shots from outside, your basket three players are knights, including Thompson, lebron, therefore, the Treasury rushed into your basket from the long position, unexpectedly the offensive rebounds in the knight encirclement! Then they points ball durant, exactly who finished scores!

And the second half, knight to defensive strategy seems to be shaken, they don't have an excessive amount of double again, help, oddly enough, JR in 1 about 1 against Arsenal, and directly put the garage was pushed towards the ground.

Sure enough, this knight defensive shaken curry shoes immediately after scoring started rising inside his Arsenal, outside his 3-pointer by continuous, in those days he was given an opportunity to just like Kevin durant got chance inside first half. After three points from the database is still strike, he this section one bomb under the 14 points.

Today is June 1, the time kd shoes is the international children's day, it seems in the "primary school" is amongst the holiday today.

Small garage finish I rested almost all of the holiday to battle, he could be still the contribution towards brilliant stroke, but in addition pass a 3-pointer by simply Kevin durant. The past 3 minutes, garage off in front of schedule, because the game had no suspense.

Tag: kyrie irving shoes calvin klein michael jordan shoes kd 11 shoes nike lebron shoes kyrie 5 adidas nmd vans shoes lebron 14 shoes adidas boost nike vapormax shoes kyrie 2 shoes nike free yeezy shoes stephen curry jersey nike huarache adidas iniki pg shoes Lebron soldier 11 lebron james shoes puma fenty nike zoom vaporfly adidas football cleats kyrie 4 nike kyrie 4 kd 10 nike air force 1 kyrie 3 nike mercurial jordan retro Cristiano Ronaldo CR7 curry 5 kobe shoes nike air more uptempo Lebron James Shoes kyrie irving shoes kyrie shoes nike sock racer kyrie 4 adidas yeezy porsche design shoes nike air presto air max 270 kyrie 4 halloween kyrie 4 birkenstock sandals adidas crazy explosive curry 2 puma suede birkenstock shoes adidas ultra boost 4 kyrie 3 nike kobe shoes adidas deerupt curry 4 lebron soldier 10 kevin durant jersey nike air max 97 puma fenty slides james harden vol 2 under armour shoes air max 90 lebron shoes kevin durant shoes adidas eqt kyrie 2 curry shoes adidas ultra boost stephen curry basketball shoes nike epic react flyknit new era caps nike zoom vaporfly elite curry 5 curry 5 john wall shoes kyrie 3 shoes lebron 16 Nike lebron soldier 11 Nike Pegasus 35 kd shoes kyrie irving shoes puma fenty vibram kyire 3 Nike CR7 Cleats kd 11

A couple steals in his

A couple steals in his Collection, stephen curry shoes in the first fraction, and the two steals to garage an overall total of 106 times in the playoffs career steals, which in turn transcends the rick Craig, became the steals inside the history of the warriors team inside the playoffs.

Garage into seven three-pointers inside game, this also let his / her playoff three-pointers hit number as much as 261, match the Robert horry, 9th three points in playoff heritage list. Distance comes 9th Chauncey billups, he likewise only six three items.

37 points in merely three games, came curry shoes someone's, and this is his this season, including playoffs) 9th score 35 + video game with three alone, greater than 7 times of Russell westbrook, the surface of the league.

So many record the 1st world war, there is no doubt how the game can be said to be the garage in this series played the most beneficial game. The first three games, garage is averaging 28. 3 points and some. 7 rebounds, 6 assists, shooting 40. 3% along with 35. 3% from 3, compared with the normal season shooting stage, a certain degree of decline, even so the game, garage completely outrageous. The blazers in a number of players to hound your ex, but no one could disturb his rhythm. Garage, as it were, in the game again to uncover "day day" feeling.

11 three-point brand out hand, hit kevin durant shoes seven goals, including vast miles of three points. Wearing warriors baseball hat sitting from the stands to watch your old garage, it also appears to obtain son's playing god seem to be some incredible performance. The lens on the old garage, he can't help but shook their head.

Of course, regardless of other people think, garage three points because of their own performance with total confidence. In the third quarter the warriors together with 88-58 big lead your blazers, garage outside your three-point line again, the ball far from the one hand, this individual turned back field, the ball firmly in the basket, the whole pandemonium. Can put the three points in this particular state, the other celebration can say what?

Tag: kyrie irving shoes kyrie 1 adidas eqt yeezy boost curry 5 curry 5 kyrie 4 halloween nike pg 2 Nike Football Cleats michael jordan shoes adidas crazy explosive nike kyrie 3 lebron 14 shoes nike epic react flyknit kyrie 2 kyrie 4 hand spinner vibram fivefingers new era caps adidas zx flux stephen curry shoes kyrie 4 shoes lebron soldier 11 stephen curry shoes air max 270 air force 1 nike zoom vaporfly nike air more uptempo kyrie irving shoes yeezy boost curry 5 shoes nike air max 97 under armour shoes curry 5 kyrie 3 nike sock racer Nike CR7 kyrie irving jersey nike air presto kyrie irving shoes adidas shoes nike zoom vaporfly elite kyrie irving jersey adidas deerupt runner puma rihanna creepers camo lebron 14 shoes pg shoes asics gel kayano 23 lebron 15 Lebron soldier 11 kyrie irving basketball shoes adidas nmd runner vans shoes kd 11 kyrie 4 halloween stephen curry jersey calvin klein underwear lebron soldier 10 kyrie 4 confetti ultra boost 3.0 air max 270 kyrie 5 adidas yeezy outlet kyrie shoes 3 kd 11 jordan retro adidas iniki kobe shoes birkenstock shoes kd 10 nike epic react birkenstock sandals nike huarache puma fenty kobe 10 kyrie 4 kyrie shoes nike vapormax yeezy shoes lebron soldier 10 puma fenty slides Lebron James Shoes john wall shoes puma fenty Nike CR7 Cleats air jordan shoes

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas