Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


Muamaras Kadafis gyvas ir sveikas

http://www.guardian.co.uk       Vakarai sudavė gerai suplanuotą informacinį smūgį. Kas bus toliau? Nelaukite greito išmestos dezinformacijos paneigimo. Greit mums praneš, kad Kadafio kūnas nuvežtas į Misuratą, kur palaidotas pagal paprotį, iki saulėlydžio. Mums pateiks dar nuotraukas ir vaizdo įrašus, tačiau vaizdo įraše nužudyto veidas bus matomas ne ilgiau kaip 1-3 sekundes. Po to matyt, atsiras gyvo Kadafio ir jo sūnų pasisakymai arba jų garso įrašai – kreipimaisi, kuriuos Vakarai pavadins suklastotais. Manoma, kad visos šios provokacijos tikslas yra priversti Kadafį pasirodyti eteryje ir tokiu būdu atskleisti savo buvimo vietą.

       Šaltinis: АLGERIA ISP / Zengtena, 2011-10-20, 13:10

       Mudžahidas Muamaras Kadafis yra puikios sveikatos ir puikios psichinės būklės. Informacija apie Libijos Lyderio suėmimą yra melas ir NATO bei LNT sukurtas spektaklis, kurį jie transliuoja per žiniasklaidą.

       Šis NATO ir LNT melas, kaip ir kiti, turi tikslą demoralizuoti Libijos pasipriešinimo karius, kurie didvyriškai gina Sirto miestą ir kitus miestus, siekdami juos išlaisvinti iš Al Qaedos ir NATO.

       Šis melas buvo paskelbtas šiandien, siekiant sutrukdyti antram sukilimui, kuris įvyks penktadienį spalio 21 dieną.

       Neklausykite daugiau žiurkių iš LNT ir jų sponsorių. Libijos Lyderis vis dar gyvas ir, kaip anksčiau, ketina išvalyti šalį nuo šių išdavikų ir Vakarų samdinių.

 

Žiniasklaidos siaubingas melas – tai NATO operacijos Libijoje pralaimėjimo uždengimas!

      Po 15 val. Maskvos laiku, šiandien prasidėjusi žiniasklaidos bachanalija su pareiškimais apie Sirto „užėmimą“ ir, ar tai apie Kadafio „paėmimą į nelaisvę“, ar tai apie „žuvimą“ (vėlgi viskas maišoma – tai kas gi iš tikrųjų nutiko?) – paskutinėmis dienomis suplanuota pasaulinė, viso pasaulio žmonių dezinformavimo akcija!

        Priežastis visam tam šurmuliui – ieškojimas „garbingos“ (Šiaurės Atlanto „liberastų“ požiūriu) dingsties NATO operacijos, kurią visi sveiko proto žmonės laiko nusikalstama, pabaigimui Libijoje.

       NATO tapo aišku, kad ”apsidirbo“ viso pasaulio akyse. Protingesni išėjo iš anti Libijos koalicijos šiek tiek anksčiau (Norvegija, Danija, Švedija ir, atrodo, Ispanija, Italija?). JAV, Anglija ir Prancūzija artimiausiomis dienomis galėjo likti visiškoje politinėje izoliacijoje. Nepaisant NATO valstybių veidmainiško elgesio taisyklių laikymosi, realūs prieštaravimai tarp jų vis aštrėjo!

       Klinton kelionė į Tripolį – pasiruošimas „išpilti“ LNT į istorijos kanalizacijos griovį. Jeigu kas matė jos pasisakymą, tai pastebėjo, kaip ji atgrasiai pamojavo prie nosies: atseit, „kaip čia pas jus smirda“. Davusi pylos savo tarnams, ji skubiai išvyko toliau nuo Libijos.

       Tikriausiai, Klinton su savo padėjėjais iš CŽV davė nurodymų LNT „paskutinei atsakingai užduočiai“: nepaisant nuostolių, užimti Sirto 2- ą rajoną, kuris anksčiau (dar prieš savaitę) buvo paskelbtas paskutiniu Kadafio jėgų bastionu.

       Dabar, kai įvyko 2 -0 rajono užėmimas,“liberastinė“ žiniasklaida gali ištrimituoti, kad atseit, „Sirtas visiškai užimtas“. O tuo pačiu, ir paleisti „ančių“, ar tai apie „žuvimą nuo sužeidimų“, ar tai apie „patekimą į nelaisvę“, ar tai apie „nužudymą po patekimo į nelaisvę“...- bet ko? – ar tai pačio Pulkininko, ar tai kažkurio iš jo sūnų, ar tai kažkurio artimiausio bendražygio...

       Taigi, 2-o rajono užėmimas su mažaaukščiais namais dar nereiškia viso Sirto užėmimo! Nėra nei vieno reportažo nei iš Žaliosios aikštės, nei iš centrinio rajono su 4 – 5 aukštų statiniais, nei tuo labiau naujų rajonų (devynaukščių)! Tai liudija apie tai, kad „žaliasis“ tautos pasipriešinimas Sirte nepalaužtas!

       Net jeigu pranešimas apie tam tikro „kadafistų“ dalinio, kuris kontratakavo NATO sukilėlius už Sirto ribų, sunaikinimą yra pagrįstas, tai nereiškia visių „žaliųjų“ jėgų Sirte sunaikinimą. Atvirkščiai, tai rodo tautos pasipriešinimo suaktyvėjimą, perėjimą į puolimo veiksmus!

       Kokie šiandien bebūtų „žaliojo“ tautos pasipriešinimo nuostoliai Sirte – tolesnis LNT narių ir sužiurkėjusių sukilėlių šunaujos likimas jau nulemtas. Jų laukia visuotinis prakeikimas, mirtis, išvijimas, tarptautinis karinis tribunolas ir amžina gėda!

       Libijos pasipriešinimas taps visuotiniu!

       Žalioji kariuomenė įeis į Tripolį ir Bengazį!

       Libijos Liaudies Džamahirija bus atstatyta!

       Nugalės Libijos tauta!

       Šlovė Muamarui Kadafiui!

       P.S. Muamaras Kadafis gyvas ir perdavė pranešimą! Pulkininkas pareiškė, kad jaučiasi ir yra saugioje vietoje. Taip pat perdavė, kad jeigu jį nužudys, jis liks Libijos gyventojų širdyse.


       Vertimas: „Ačiū visiems tiems, kurie nori sužinoti, kaip aš, ir klausia apie mane. Aš jaučiuosi puikiai ir esu ten, kur manęs negalima surasti. Aš gyvenu kiekvieno širdyje. Jeigu nužudys mano kūną – tai negalės nužudyti sielos".

 

Šaltinis: Gidepark, 2011-10-20

 

Komentarai

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas