Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


Spektaklis, kurio pavadinimas „JAV aukso atsargų auditas“

http://upload.wikimedia.org       JAV aukso atsargų tema šiandien yra visų aptarinėjama. Dėl geltonojo metalo buvimo arba galimo nebuvimo JAV saugyklų seifuose ir rūsiuose šiandien susirūpinę ir Jungtinėse Valstijose, ir už jų ribų. Jau daugelį metų, pavyzdžiui, JAV kongresmenas Ronas Polas siekia JAV aukso oficialių atsargų, kurios nuo 1934  metų yra Iždo departamento (Iždo) balanse, pilno audito, bet šis klausimas labai painus.

                                   1.  Abejonės dėl JAV oficialių aukso atsargų

       Oficialių aukso atsargų didžioji dalis turi būti Fort Nokso saugykloje, kuri specialiai buvo pastatyta prieš Antrąjį pasaulinį karą. Į ten suvežė auksą iš visos šalies, kurį pagal prezidento Franklino Ruzvelto įsaką fiziniai ir juridiniai asmenys atidavė valstybei už 20 dolerių už trojos unciją. Pagrindinė aukso dalis atėjo iš bankų, įeinančių į Federalinę rezervų sistemą (FED), o bankai gavo taip vadinamus aukso sertifikatus, kurie pradėjo atsispindėti jų balansuose. Kai kurie tai vadina priverstiniu metalo išpirkimu. O faktiškai tai buvo aukso konfiskavimas. Po operacijos užbaigimo aukso kaina buvo peržiūrėta ir tapo lygia 35 doleriams.

       JAV aukso atsargų normalaus patikrinimo nebuvo nuo 6 –ojo dešimtmečio pradžios. Buvo tik atskiri pasirinktiniai patikrinimai. Po „aukso lango“ uždarymo 8 –ojo dešimtmečio pradžioje (nutraukus aukso keitimą į dolerius) buvo priimtas sprendimas dėl aukso atsargų patikrinimo. Kai kurie daliniai patikrinimai buvo atliekami 1974-1986 metais, bet po to, spaudžiant Iždo departamento generaliniam inspektoriui, jie buvo nutraukti.

       Paskutinius10-15 metų ne tik JAV, bet ir kitose valstybėse vis dažniau išsako abejones, kad JAV Iždo „aukso karalystėje“ yra ne viskas tvarkoje. Versijų daug:

       1. JAV Iždo auksas fiziškai yra savo vietoje, bet kadangi jis ne kartą buvo įvairių sandorių objektu (pavyzdžiui, buvo naudojamas, kaip įkaitas), tai dabartiniu metu Iždui jis nepriklauso.

       2. Oficialių atsargų aukso fiziškai jau nėra saugyklose (bent jau viso, kaip tai atsispindi Iždo departamento atskaitomybėse). Jis iš ten buvo išvežtas, vykdant pardavimus, lizingus ir kreditų operacijas.

       3. Saugyklose yra luitų rietuvės, kurių kiekis atitinka Iždo departamento ataskaitą, bet visą arba dalį kiekio sudaro netikro aukso luitai. Siekdami paslėpti aukso išvežimą, tikrus luitus pakeitė luitais iš volframo.

       4. Oficialių atsargų auksas jau nepriklauso Iždui, jis sugrįžo į bankus (iš kurių buvo išvežtas 4 –ame dešimtmetyje). JAV vyriausybė įsiskolino bankams, įeinantiems į FED, tokias dideles sumas, kad siekiant grąžinti dalį tos skolos Iždas kreditoriams mokėjo geltonu metalu.

       Daugelis FED kritikų pabrėžia, kad JAV Federalinis rezervas ir Iždas yra susisiekiantys indai, kad oficialios aukso atsargos tik formaliai priklauso valstybei, o faktiškai valdomos banksterių (taip šiandien Amerikoje pradėjo vadinti bankininkus pagal analogiją su gangsteriais).

    2. JAV Kongresas reikalauja aukso audito

       Tie, kurie pradėjo siekti JAV aukso atsargų būklės patikrinimo, veikė dvejais flangais – reikalavo patikrinti ir JAV Federalinį rezervą, ir Iždą. Ėjimų iš flango, kuris vadinamas „Federaliniu rezervu“, po antros finansų krizės bangos buvo keletas. 2012 metų viduryje JAV Kongreso žemieji rūmai pritarė įstatymų projektui dėl visiško Federalinio rezervo audito. Tačiau projektas iki šiol netapo įstatymu, kadangi Senate bankininkai turi daug sąjungininkų, turinčių priežasčių stabdyti įstatymo priėmimą ir priešintis auditui. Juk gali išplaukti jų bendradarbiavimo su JAV Iždu dėl neteisėto aukso atsargų panaudojimo, įskaitant istoriją apie per paskutinį finansų krizės laikotarpį Federalinio rezervo išduotus 16 trln. dolerių kreditų stambiausiems JAV ir užsienio bankams paslaptys. 

       Kai kurių FED kritikų nuomone, JAV pinigų institucijos pastaruoju metu prarado bet kokį atsargumą ir net nesistengia savo neteisėtoms operacijoms užtikrinti konfidencialumą... Štai tik vienas pavyzdys. 2004-2005 metais JAV Iždas savo atskaitomybėje nustatė aukso atsargų kainą - 10.924 mln. dolerių (JAV iki šiol oficialių aukso atsargų vertinimas remiasi 1973 metų kaina, kuri lygi suapvalintiems  42 doleriams už trojos unciją). O Federalinio rezervo konsoliduotame balanse priešais „aukso sertifikatai“ poziciją stovi 11.036 mln. dolerių suma. Taip neturi būti, aukso atsargų vertės suma turi sutapti su „aukso sertifikatų“ vertės dydžiu. Atsiradęs 112 mln. dolerių disbalansas reiškia įstatymo dėl aukso rezervo pažeidimą. Nors 2006 m. pinigų institucijos (tikriausiai pastebėjusios savo klaidą) atstatė balansą, liko jausmas, kad banksteriai užsiima neteisėtomis operacijomis su auksu.

       Ronas Polas bandė išsiaiškinti kai kurias Federalinio rezervo „aukso paslaptis“, į šią organizaciją pateikdamas užklausas ir atlikdamas FED atstovų apklausas. Visų pirma, 2011 metų birželio mėnesį į JAV Kongresą buvo iškviestas FED pagrindinis inspektorius Skotas Alvaresas. Jam buvo pateikti keletas klausimų, susijusių su auksu. Alvaresas prisiekė, kad nuo 1933 metų FED bankai neturėjo nė vienos geltonojo metalo uncijos. Ronas Polas susidomėjo „aukso sertifikatais“: ar jie yra kvitai, suteikiantys bankams teisę iš Iždo reikalauti ir gauti auksą? Alvaresas negalėjo aiškiai atsakyti, kas tokie yra „aukso sertifikatai“, pasakė tik, kad tai „buhalteriniai popieriai“, kurie atsispindi bankų balansuose.

       Panašaus pobūdžio užklausos ir apklausos situacijos dėl aukso nepaaiškino. Todėl Ronas Polas pradėjo siekti, kad auditoriai prieitų prie Iždo „aukso aruodų“. „Aukso aruodai“ – tai Fort Noksas. Be ne tik. Nuo tam tikro meto dalį Iždo aukso pradėjo talpinti ir kitose JAV teritorijoje esančiose saugyklose – Vest Pointe, Denveryje (JAV monetų kalykla), kai kurių FED Federalinių rezervų bankų rūsiuose. Šį auksą trumpai kartais vadina „kitas Iždo auksas“. Ypatingai domina auksas, kuris saugomas Niujorko Federaliniame rezervų banke. Pagal kai kuriuos duomenis, būtent ten yra didžioji dalis „kito Iždo aukso“. Jeigu Fort Nokso auksas buvo nors dalinai tikrinamas, tai į Niujorko FED „aukso aruodus“ auditoriai išvis niekada nebuvo užsukę. Viena iš praėjusių metų sensacija buvo JAV valdžios institucijų sprendimas atlikti šių „aukso aruodų“ auditą.

                                                 3. Slapti aukso rūsiai Manhetene

       Niujorko Federalinio rezervų banko aukso saugykla pagal savo dydį yra maždaug to paties kalibro, kaip ir Fort Noksas. Ji įsikūrusi Manhetene, kelių aukštų gylyje. Pagal turimus viešų šaltinių duomenis, Nujorko FED rūsiuose yra metalo iš dešimčių pasaulio valstybių, iš viso 216 mln. uncijų. Tai sudaro 22% oficialių pasaulio aukso atsargų. Ten yra ir JAV Iždo auksas, kuris turėjo būti tikrinimas. Visi nekantriai laukė audito rezultatų. JAV žiniasklaidoje pasirodė informacija, kad tikrinimas buvo atliktas 2012 metų rugsėjo mėnesį. Tačiau praėjo rugsėjis, spalis, lapkritis, gruodis... Jokių oficialių paskelbimų apie patikrinimo rezultatus JAV Iždas nedarė. Pauzė tapo grėsminga. Alyvos į ugnį įpylė vokiečiai, kurie pradėjo atkakliau reikalauti sugrąžinti dalį Vokietijos aukso atsargų, kurios saugomos to paties Niujorko FED rūsiuose.

       Ir štai, pagaliau 2013 metų sausio mėnesį pasirodo ilgai laukta Iždo departamento ataskaita apie atliktą patikrinimą. Štai jos pilnas pavadinimas: Audit Report. Audit of the Department of the Treasury’s Schedule of United States Gold Reserves Held by Federal Reserve Banks as of September 30, 2012. Office of Inspector General. Department of the Treasury. – Wash., D.C., January 4, 2013.

       Visi specialistai puolė nagrinėti dokumentą. Ir ką jie ten aptiko? O štai ką.

       1. Visa ataskaita sutilpo į 14 puslapių.

       2. 13 puslapių iš 14 yra informacija, kuri nesusijusi su atliktu auditu. Tai titulinis puslapis su paveikslėliu, puslapis su turiniu, puslapis su JAV įstatymų ištraukomis, kurie paaiškina audito atlikimo taisykles, o taip pat paaiškinantys, kas yra Iždo departamentas.

       3. Pačio audito rezultatai skaitytojams pateikiami viename puslapyje. Pirmiausia, pasirodo, kad pats patikrinimas buvo atliekamas vieną dieną – 2012 metų rugsėjo 30 d. Antra, mums praneša, kad Niujorko FED saugykloje yra 99,98% viso „kito Iždo aukso“. Trečia, Niujorko FED saugomo aukso kiekiai trojos uncijomis, o taip pat vienetų vertės pateikiami 1973 metų kainomis ir dabartinėmis kainomis (2012.09.30). Atitinkamai (suapvalinus) - 568 mln. dolerių ir 23.892 mln. dolerių. O svorio ekvivalentu - 466,57 tonos.

       Daugiau tame dokumente nieko nėra.

       2012 metų spalio 30 d. pravestą tyrimą pavadinti „JAV oficialių aukso atsargų auditu“ negalima, net jeigu ir turi didelę vaizduotę. Pagrindų taip tvirtinti yra pakankamai, ir štai kai kurie iš jų.

       1. Nebuvo nepriklausomų auditorių. Iždo departamentas patikrino pats save.

       2. Nebuvo atliktas dokumentų patikrinimas. Tikrinamas auksas galėjo būti, pavyzdžiui, įkeistas arba pakartotinai įkeistas.

       3. Norint tvirtinti, kad Niujorko FED rūsiuose yra 99,98% „kito Iždo aukso“, reikia patikrinti visas saugyklas, laikančias „kitą Iždo auksą“. Gali būti, kad taip vadinamas „auditas“ apsiribojo tik pažymų apie saugomo aukso atsargas iš Niujorko FED ir kitų saugyklų gavimu.

       Net jeigu valdininkai iš JAV Iždo departamento 2012 metų rugsėjo 30 d. neapsiribojo pažymų gavimu, o surengė ekskursiją po Manheteno saugyklos rūsius, jie galėjo pamatyti ten blizgančius daiktus, pavadintus „aukso luitais“, nors tai galėjo būti tik tiesiog paauksuotas volframas. O savo vizito pabaigoje valdininkai skaičiavimo mašinėlėmis perskaičiavo aukso kainą pagal rinkos dabartines kainas. Dabar tokias malonias ekskursijas finansų pasaulyje priimta vadinti „auditu“.

       Siekiant įkvėpti pasitikėjimą atliktu „auditu“, JAV žiniasklaida aprašė tokią detalę, kaip aukso luitų Niujorko FED rūsiuose gręžimas. Buvo įvardintas pragręžtų luitų kiekis, o taip pat buvo kalbama, kad keliuose iš jų tauriojo metalo kiekio buvo net daugiau nei reikalauja norma. Neva, dėl „audito“ pavyko peržiūrėti skaičius ir JAV aukso atsargas padidinti keliomis uncijomis! Tačiau aš tokio pobūdžio pareiškimus galiu priskirti tik žurnalistų pasakėčių kategorijai, kadangi JAV Iždo departamento oficialioje ataskaitoje nėra net užuominos apie tai, kad buvo atliekamas fizinis aukso patikrinimas.

       Rimti aukso ekspertai ataskaitos apie „aukso audito“ pasirodymą įvertino maždaug taip. Žinomas aukso specialistas Džeimsas Terkas rašė: „Aš nenoriu naudoti žodžio „auditas“, todėl kad tai yra tiesiog pasityčiojimas iš to, kas yra tikras auditas... Aukso audito išvis nebuvo... Jie tik pažiūrėjo į „Iždo departamento registracijos lapą“... Tai yra jie paprasčiausiai žiūri į buhalterinius dokumentus ir sako: „Taip, dokumentuose sakoma, kad visas auksas yra vietoje“. Džeimso Terko reziumė: „Aš iš tiesų nusivyliau, todėl kad maniau, kad įvyko kažkas įdomaus, o iš tikrųjų visa tai tiesiog šiukšlės. Stambioji žiniasklaida paskleidė apie jį, siekiant apgauti žmones (ir valstybes) ir priversti juos manyti, kad auksas yra vietoje...“

       Priminsiu, kad tarp įvykio, pavadinto „auditu“, ir ataskaitos apie įvykį paskelbimo praėjo daugiau kaip trys mėnesiai. Labiausiai tikėtina, kad tokia ilga pauzė buvo todėl, kad JAV Iždui ir FED vadovui teko priimti „konsensusą“ dėl to, kokiu pavidalu visuomenei pateikti garsų „auditą“. Matyt, po ilgų ginčų sutiko dėl formulės: „geriau nesakyti negu pasakyti per daug“.

       „Aukso audito“ aprašymas – tai dar vienas iš naujausių pavyzdžių to, kaip banksteriai kvailina visuomenę. Kiekvieną kartą jie tai atlieka vis su didesniu cinizmu ir vis didesniu akiplėšiškumu.

Valentin‘as Katasonov‘as, 2013-03-09

Šaltinis: Fondsk

 

Susiję:

Stulbinantys FED audito rezultatai

Informacijos nutekėjimas iš TVF: centrinių bankų „auksinis“ sukčiavimas

Niujorke aptikta aukso plytelė, užpildyta volframu

Apie JAV Federalinę rezervų sistemą ir „pasaulio pabaigos“ atidėjimą dvejoms dienoms

Komentarai

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas